Cysylltu â ni

Mongolia

Banc Datblygu Mongolia i wneud taliad cynnar cyn aeddfedrwydd ar Bond Samurai JPY30 biliwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Prif Weinidog Mongolia, Oyunerdene Luvsannamsrai, wedi cyfarwyddo Banc Datblygu Mongolia (DBM) i archwilio opsiynau posibl, gan gynnwys taliad cynnar, i setlo ei rwymedigaethau Bond Samurai sy'n weddill. Yn dilyn hyn, bydd y Banc yn gallu rheoli ei rwymedigaethau yn y dyfodol ymhellach a gwella ei broffil dyled cyffredinol. Bydd y symudiad yn lleihau dyled llywodraeth gyffredinol Mongolia gan y bydd y warant sofran ar y bond yn aeddfedu ar yr un pryd. 

Yn ôl Mr. Manduul Nyamdeleg, Prif Swyddog Gweithredol DBM, mae'r Banc yn aros ar opsiynau posibl i wneud taliad cynnar ar ei fond Samurai cyntaf erioed o JPY 30 biliwn (UD$ 231 miliwn) cyn ei ddyddiad aeddfedu ym mis Rhagfyr 2023. DBM yw'r unig bolisi - sefydliad ariannol gogwydd yn y wlad gyda mandad i ariannu prosiectau datblygu ar raddfa fawr, strategol bwysig ym Mongolia. Mae DBM yn chwarae rhan unigryw yn yr economi leol trwy lenwi'r bwlch a grëwyd gan y sector bancio domestig sy'n dod i'r amlwg, nad yw'n gallu ariannu prosiectau datblygu mawr o hyd. Ers ei sefydlu yn 2011, mae'r Banc wedi ariannu ynni, cludiant, tai fforddiadwy, amaethyddiaeth, ffatrïoedd prosesu a phrosiectau mwyngloddio yn y wlad.

Oherwydd ei natur polisi a chefnogaeth y Llywodraeth, mae DBM wedi cynnal sylfaen ariannu gref gyda deiliadaeth hirach a chost is o gymharu â rhai'r banciau masnachol ym Mongolia. Roedd yr asiantaethau graddio yn gweld DBM fel rhan annatod o'r Llywodraeth, gyda chymorth uniongyrchol ar fin digwydd pe bai anawsterau ariannol.

Yn 2013, cyhoeddodd y Banc fond Samurai cyntaf erioed Mongolia yn y swm JPY30 biliwn gyda chyfradd aeddfedrwydd a chwpon 10 mlynedd o 1.52%. Roedd y warant gan Lywodraeth Mongolia a Banc Japan ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol (JBIC) yn ei gwneud hi'n bosibl sicrhau'r cyllid hirdymor gyda chyfradd llog is ar y pryd. Mae'r elw o'r bond wedi'i ddefnyddio i ariannu tai fforddiadwy, ffatrïoedd prosesu, a phrosiectau amaethyddol ym Mongolia.

Wedi'i sefydlu yn 2011, mae Banc Datblygu Mongolia yn eiddo'n gyfan gwbl i Lywodraeth Mongolia. Ei phrif amcanion yw sicrhau twf economaidd cynaliadwy ym Mongolia, meithrin cynhyrchiant gwerth ychwanegol sy’n cael ei yrru gan allforio, a chyflwyno atebion ariannol sydd wedi’u cynllunio i roi polisïau datblygu’r Llywodraeth ar waith. Ar 10 Mai, 2022, cyfanswm yr asedau yw MNT 4,196,004.38 miliwn (UD$ 1,351 miliwn). Mae cyfanswm benthyciadau a blaensymiau yn cynrychioli MNT 2,592,042 miliwn (UD$ 834.7 miliwn), gyda'r portffolio benthyciadau yn canolbwyntio ar sectorau allweddol fel mwyngloddio, amaethyddiaeth ac ynni. Er mai dim ond 11 mlynedd yn ôl y sefydlwyd y Banc, mae wedi cyhoeddi nifer o nodiadau yn llwyddiannus yn y marchnadoedd cyfalaf rhyngwladol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd