Cysylltu gyda ni

cyffredinol

Guergarate: Le Maroc décide d'agir wyneb aux provocations du «polisario»

cyhoeddwyd

on

Wynebau aux provocations auxquelles se sont adonnées des milices du «polisario» dans la zone tampon de Guergarate au Sahara Marocain, «Le Maroc a décidé d'agir, dans le respect de ses briodoliadau, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale », a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Après s'être astreint à la plus grande retenue, face à ces provocations , «Le Maroc n'a eu d'autre choix que d'assumer ses gyfrifoldebabilités afin de mettre un terme à la sefyllfa de blocage générée par ces agissements et restaurer la libre circuit civile et commercialciale», a souligné le ministère dans le communiqué.

Le «polisario» et ses milices, mae qui se sont yn cyflwyno dans la zone depuis le 21 octobre 2020, y ont mené des actes de banditisme, bloqué la circuit des personnes et des biens sur cet ax routier et harcelé continuellement les Observateurs militaires de la Minurso (troupes de l'ONU) rappelle le ministère, agissements que ces perthnasol documentés cyfansoddwr de véritables actes prémédités de déstabilisation qui altèrent le statut de la zone. Ils treisgar les yn cyd-fynd â militaires et représentent une menace réelle à la pérennité du cessez-le-feu.

Ces actes sapent les chance de toute relance du processus politique souhaitée par la Communauté internationale, a martelé le ministère. Il constate que depuis 2016, le «polisario» a multiplié ces agissements dangereux et intolérables dans cette zone tampon. Ils sont en torri des accords militaires, au mépris des rappels à l'ordre lancés par le Secrétaire Général de l'ONU et en transgression des résolutions du Conseil de Sécurité.

Le Maroc avait régulièrement informé le Secrétaire Général de l'ONU de ces développements gravissimes. Il avait également pris à témoin les membres du Conseil de Sécurité et la Minurso, ainsi que plusieurs États voisins.

Cependant, les appels de la Minurso et du Secrétaire Général de l'ONU, ainsi que les ymyriadau de plusieurs membres du Conseil de Sécurité sont malheureusement restés vains, a déploré le ministère, soulignant que «le Maroc a donc décidé d'agir, d gyda respect de ses priodoleddau, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale ». Le «polisario» en tybiwch, seul, l'entière gyfrifolabilité et les pleines conséquences, a conclu le ministère.

L'opération menée s'est déroulée de manière pacifique

L'opération menée par les Forces Armées Royales afin de restaurer la libre-circuit au passage d'El Guergarate, s'est déroulée «de manière pacifique, sans accrochage ni menace pour la sécurité des civils», a firmé le ministère

Cette opération, visant à mettre un terme définitif aux agissements inacceptables du «polisario», après intervient avoir donné toute sa chance à une réiteach diplomatique à travers les bons swyddfeydd des Nations Unies, affirme le ministère.

En 2016 et 2017, les cysylltiadau entre le Roi du Maroc, et le Secrétaire Général des Nations Unies avaient permis un premier dénouement. Toutefois, le «polisario» a poursuivi ses actes de provocation et d’intrusions illégales dans cette zone.

Après l'intrusion du 21 octobre 2020, et tout en soutenant l'action du Secrétaire Général, le Roi avait cadarnhaué dans une lettre à M. Guterres: «Le statu quo ne peut plus se hirfaith. Per cure sefyllfa perdure, le Royaume du Maroc, dans le respect de ses priodoleddau, en vertu de ses gyfrifolabilité est en parfaite conformité avec la légalité internationale, se réserve le droit d'agir, au moment et de la manière qu'il jugera nécessaire , afin de sauvegarder le statut de la zone, de rétablir la libre-circuit et et préserver la dignité des Marocains », rappelle le ministère.

Le pass d'El Guerguerat entre le Maroc et la Mauritanie est à présent complètement sécurisé par la mise en place d'un cordon de sécurité par les Force Armées Royales (FAR).

cyffredinol

Yn annhebygol o bethau sydd wedi digwydd yn 2020

cyhoeddwyd

on

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol. Mae sawl peth wedi digwydd, ac mae'n ymddangos fel breuddwyd ddi-ddiwedd. Dechreuodd y flwyddyn ar nodyn da, ond ychydig wythnosau i mewn iddi, newidiodd popeth. Fe wnaeth pandemig fel un na welwyd mewn degawdau daro'r byd. Mae'r ods o ennill loteri yn uwch na diwedd digwyddiadau rhyfedd eleni.

Mae eleni wedi bod yn llawn amseroedd digynsail. Mae'r arferol newydd, fel mae pawb yn hoffi ei alw, yn llawn o bethau annhebygol. Mae'r byd wedi symud i gartref, ac mae'n flwyddyn llawn heriau a dewrder digymar.

Dyma rai pethau annhebygol sydd wedi newid cwrs y byd am byth eleni.

Mae ods ennill loteri yn uwch na diweddglo pandemig

Cymerodd pandemig coronafirws newydd y byd yn ei gydiwr. Ymledodd ar draws cyfandiroedd fel tan gwyllt, ac mae sawl gwlad wedi cwympo oherwydd yr anhrefn a grëwyd gan y firws hwn.

Fe gollon ni ran sylweddol o'u poblogaeth yn y pandemig hwn, ac aeth sawl gwlad i mewn i gloi llwyr lle mae pobl yn gweithio gartref. Roedd cyfyngiad difrifol ar symud, a dim ond gweithgareddau hanfodol a ganiateir. Mae'r byd i gyd ar hyn o bryd yn ymladd â'r firws marwol hwn ac yn galaru am golli eu hanwyliaid.

Dechreuodd haint coronafirws yn Wuhan yn Tsieina a chyrhaeddodd bob man ledled y byd trwy fodau dynol. Mae wedi achosi a her i weithwyr meddygol, gan fod sawl achos yn cael eu riportio bob dydd.

Mae'r firws hwn yn achosi-

  • Twymyn
  • Problemau anadlu
  • Niwmonia
  • Colli arogl
  • Peswch sych a sawl symptom arall.

Mae pobl â chyflyrau comorbid wedi colli eu bywyd yn ymladd â'r firws hwn. A dweud y gwir, mae'r ods o ennill loteri yn uwch eleni na'r siawns y bydd y pandemig hwn yn dod i ben.

Tanau gwyllt Awstralia

Ar ddechrau'r flwyddyn hon, bu brigiad o danau gwyllt yn is-gyfandir Awstralia. Dyma un o'r tymhorau tân gwaethaf a welodd Awstralia erioed. Dinistriodd y fflamau 47 miliwn erw o dir. Cafodd tai pobl eu dadleoli, ac mae sawl adroddiad wedi dangos bod o leiaf 35 o bobl wedi colli eu bywydau yn y tanau gwyllt marwol hyn.

Marw chwedlau

Roedd y byd yn galaru marwolaeth sawl chwedl sydd wedi cael effaith ryfeddol mewn sawl maes.

  • Fe gollon ni Kobe Bryant mewn damwain hofrennydd yng Nghaliffornia. Roedd yn cael ei ystyried yn un o'r chwaraewyr pêl-fasged mwyaf erioed.
  • Eleni rydym hefyd yn ffarwelio ag Alex Trebek. Roedd hi'n cael ei hystyried fel gwesteiwr y sioe gêm orau erioed. Bu farw Alex o ganser y pancreas.
  • Roedd yr actor bond rhyfeddol James Sean hefyd yn chwedl arall a gollwyd gennym eleni.
  • Collodd y panther du, Hero Chad Boseman, ei frwydr â chanser y colon. Roedd yn golled enfawr i fydysawd Marvel ac i'r gymuned yr oedd bob amser yn ei hysbrydoli.
  • Fe gollon ni sawl enwogion Bollywood sy'n cynnwys Irrfan Khan, Rishi Kapoor, a Sushant Singh Rajput. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i Bollywood.

Cyrhaeddodd prisiau olew negyddol

Am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn, cyrhaeddodd prisiau olew negyddol. Dyma fu'r cwymp uchaf mewn prisiau olew crai a ragwelwyd. Newidiodd y pandemig coronafirws sawl economi yn y byd, ac roedd y galw isel yn cael effaith ddifrifol ar y sector olew, a oedd galw mawr amdano bob amser.

Damwain y farchnad stoc yn 2020

Cwympodd y farchnad stoc fel erioed o'r blaen. Achosodd y pandemig ddirwasgiad byd-eang ym mhob economi ledled y byd. Y cwymp un pwynt oedd y gwaethaf a welodd y byd erioed, ac mae sawl busnes ac economi fawr yn cau oherwydd y pandemig diddiwedd.

Mae bywydau pobl ddu enfawr yn bwysig

Daeth marwolaeth George Floyd a sbardunodd Breonna Taylor yn yr Unol Daleithiau gyfres o brotestiadau. Nod y protestiadau oedd ymladd yn erbyn anghyfiawnder hiliol a hyrwyddo diwedd creulondeb yr heddlu.

Ffrwydrad Central Beirut

Bu farw cannoedd o bobl mewn ffrwydrad yn Libanus. Gwelodd Beirut chwyth torcalonnus a adawodd y ddinas gyfan mewn rwbel. Clywyd y chwyth filltiroedd i ffwrdd o'r ochr, a dinistriodd y dref gyfan yn ei sgil.

Canslo Gemau Olympaidd 2020

Cafodd gemau Olympaidd 2020 eu canslo ar gyfer y pandemig coronafirws. Roedd Tokyo i gyd i fod i gynnal y Gemau Olympaidd eleni, ond achosodd y nifer cynyddol o achosion symudiad y gemau Olympaidd i haf 2021.

Ymosodiadau locust

Gwelwyd goresgyniad o locustiaid dinistrio cnydau yn is-gyfandir De Asia, yn India a Phacistan yn bennaf. Ymosododd heidiau enfawr, ymosodol o bryfed ar diroedd fferm helaeth a dinistrio cnydau.

Casgliad

Mae'r byd wedi gweld sawl digwyddiad rhyfedd yn 2020. Mae'n flwyddyn sydd wedi profi ein gwytnwch ac wedi rhoi amser hir i ni ddioddef. Gobeithiwn y bydd y byd yn gweld heddwch ar y cyd ac yn gwella o 2020.

Parhau Darllen

cyffredinol

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod cyn teithio i Azerbaijan

cyhoeddwyd

on

Ydych chi'n meddwl am gyrchfan ddeniadol i dwristiaid? Mae Azerbaijan yn hollol bell o'r gyrchfan gyntaf a fydd yn dod i'ch meddwl. Yn rhyfeddol, mae'n gyrchfan dwristaidd ragorol sy'n llawn gemau diwylliannol a daearyddol. Mae'r wlad hon wedi'i lleoli rhwng yr hen ymerodraethau mawr a'r hen ffordd sidan, ac mae wedi datblygu'n gyflym yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd ei chyflenwad olew, yn ysgrifennu Abhirup Banerjee.

Fe'i gelwir yn boblogaidd fel "gwlad tân," mae'r wlad hon, y weriniaeth Sofietaidd gynt, yn astudiaeth mewn cyferbyniadau. Mae ei brifddinas, Baku, yn adfywio'r modern, ac mae'n llawn pensaernïaeth fodern, tirweddau breuddwydiol Môr Caspia, a chyrchfannau sgïo.

iaith

Ers i'r wlad ennill annibyniaeth o'r Undeb Sofietaidd, ei hiaith swyddogol yw Azerbaijani, a elwir yn bennaf yn Azeri-Turkic. Mae'n rhan o'r ieithoedd Tyrcig de-orllewinol. Heblaw, defnyddir yr wyddor Ladin hefyd yn Azerbaijan. Tra bod rhai pobl yn defnyddio Rwsia yn Baku, Saesneg sy'n cael ei siarad yn bennaf gan bobl iau, yn enwedig mewn lleoedd y mae twristiaid gorllewinol yn ymweld â nhw'n aml.

Pryd i deithio

Mae'r amser delfrydol i deithio i Azerbaijan yn dibynnu ar y rhanbarth rydych chi am ei archwilio oherwydd bod yr amodau hinsoddol yn amrywio yn ôl gwahanol leoliadau'r wlad. Dylech ymweld ag ardaloedd yr iseldir ger Môr Caspia gydag awyr glir a gwyrddni yn gyforiog bob dydd.

Mae'r gaeaf yn eithaf ysgafn, tra bod yr haf yn gochlyd ac yn wlyb. Y cyfnod poethaf yw rhwng Gorffennaf ac Awst. Mae'n amser delfrydol ichi fynd i'r Mynyddoedd, sy'n aml yn gymharol hygyrch. Y mis gorau i deithio i Baku yw mis Hydref. Dylech ymweld ag Azerbaijan ym mis Ionawr a mis Chwefror os ydych chi'n ffanatig sgïo.

Gofynion fisa

Dylai twristiaid o'r gwledydd cymwys cwblhewch eu cais fisa ar-lein Azerbaijan cyn gadael am Azerbaijan. Dim ond ychydig o daleithiau all gael Visa wrth gyrraedd, ac anogir hyd yn oed teithwyr o'r gwledydd hyn i gyflwyno eu ceisiadau ar-lein er mwyn osgoi aros yn unol â'r maes awyr.

Yn wahanol i'r dull ymgeisio am fisa traddodiadol, nid yw'n ofynnol i ymgeiswyr evisa fynd i genhadaeth ddiplomyddol i gyflwyno eu dogfennau ac eto i gasglu'r fisa cymeradwy. Yn lle, mae'r broses ar-lein, a gallwch eu cwblhau o unrhyw le 24 awr y dydd.

Llety

Mae'n hawdd cael gwesty cadwyn mawr mewn dinasoedd mawr, ac mae'r safonau'n gymharol uchel. Efallai y bydd hefyd yn heriol cael llety rhatach, a'r gwestai ieuenctid gan fod y rhain yn gymharol brin.

Yr arian cyfred

Yr arian cyfred swyddogol yma yw Manat. Gallwch ddefnyddio cardiau credyd mewn gwestai mawr, bwytai a banciau yn Baku, sy'n darparu ar gyfer teithwyr er mai talu arian parod yw'r dull a ffefrir bob amser. Sicrhewch eich bod yn defnyddio nodiadau sydd mewn cyflwr da yn unig gan y gellir gwrthod eraill. Nid oes unrhyw broblemau gyda pheiriannau ATM, a derbynnir cardiau rhyngwladol amrywiol yma, er yr argymhellir o hyd eich bod yn cario nodiadau doler yr Unol Daleithiau neu Ewros gyda chi i'w cyfnewid yn ôl yr angen.

Bwyd a diodydd

Mae byrbrydau'n arwyddocaol iawn yn y diwylliant lleol, ac mae llawer o leoedd fel Georgia, Twrci, Iran a llawer mwy yn dylanwadu arnyn nhw. Mae llawer o seigiau'n cael eu tyfu gartref oherwydd yr hinsoddau amrywiol, fel sbeisys a llysiau. Mae'r byrbrydau bwyd môr yn gyffredin ger Môr Caspia, ac mae'r iogwrt yn ymddangos yn aml mewn cawliau. Mae'r mwyafrif o seigiau wedi'u paru â darn o baklava neu de du.

Diogelwch

Mae Azerbaijan yn cael ei hystyried yn wlad ddiogel i deithio gyda lefelau diffygiol o droseddu. Dylech barhau i ymarfer eich gradd cyfartalog o synnwyr cyffredin a rhybudd, yn enwedig yn hwyr y nos. Cyfeiriwch at argymhellion cyngor teithio a diogelwch eich gwlad.

Cludiant

Bws: Mae rhwydwaith ffyrdd wedi'i ddylunio'n dda yn y wlad gyda llawer o fysiau mini a bysiau yn teithio rhwng Baku ac ardaloedd eraill. Maent yn gymharol fforddiadwy. Rhaid i chi dalu'r gyrrwr mewn arian parod, ac ni ddilynir unrhyw amserlen.

Metro: Mae yna system metro sy'n gweithio'n llyfn ac yn gost-effeithiol dull cludo. Gallwch chi ddal trên bob ychydig funudau neu'r dydd ac eithrio 1-6h.

Trên: Mae'r rhwydwaith reilffyrdd yn y wlad hon yn eithaf helaeth. Mae'r trenau'n gymharol araf, ac argymhellir eich bod chi'n cadw at deithio ar y ffordd.

Tacsis: mae tacsis yn y wlad hon yn biws, a rhaid bod mesurydd wedi'i osod. Sicrhewch eich bod yn cytuno ar y pris o'r blaen er mwyn osgoi sgamwyr. Mae'r tacsis ar gael i mewn ac allan o'r brifddinas, ond rydym yn gymharol ddrytach y tu allan i'r ddinas.

Byddwch chi'n mwynhau eich taith i Azerbaijan. Efallai nad y wlad hon yw'r gyrchfan fwyaf confensiynol, ond mae ganddi syrpréis dynol, daearyddol a diwylliannol o amgylch pob cornel.

Awdur Bbio

Mae Abhirup Banerjee yn awdur cynnwys profiadol. Mae'n gysylltiedig â llawer o flogiau teithio enwog fel awdur gwadd lle mae'n rhannu ei gynghorion teithio gwerthfawr gyda'r gynulleidfa.

Parhau Darllen

cyffredinol

Sut y bydd Brexit yn effeithio ar gamblo ar-lein a chasinos

cyhoeddwyd

on

Oni bai eich bod wedi bod yn byw o dan graig, byddwch yn gwybod bod poblogaeth y Deyrnas Unedig wedi pleidleisio mewn refferendwm yn 2016 i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae llawer o gamblwyr a phwnwyr wedi bod yn poeni am ganlyniadau posibl hyn i'w gamblo, yn enwedig o ystyried pwysigrwydd Gibraltar ar gyfer rheoleiddio a thrwyddedu. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar sut y bydd Brexit yn effeithio ar gamblo ar-lein a chasinos.

Gibraltar

Gibraltar yw'r lleoliad ar gyfer prif swyddfeydd llawer o gwmnïau gamblo. Mae'r penderfyniad i wneud Gibraltar yn lleoliad y brif swyddfa yn syml i unrhyw gwmni a all fforddio ei gael yno.

Yn gyntaf, mae yna lawer iawn o bobl yn gweithio yn y diwydiant gamblo. Mae hyn yn golygu bod nifer gadarn o weithwyr sydd â chymwysterau penodol i weithio mewn cwmnïau gamblo.

Y rheswm arall a'r mwyaf deniadol yw'r gyfradd drethiant. Mae cwmnïau gamblo yn cael eu trethu llawer llai yn Gibraltar a'u techneg yw osgoi talu gormod.

Mae Gibraltar yn dal i fod yn rhan o'r Deyrnas Unedig ac mae poblogaeth Gibraltar yn parhau i bleidleisio'n drwm o blaid aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig, felly mae'n annhebygol y bydd hyn yn newid unrhyw amser yn fuan. Fodd bynnag, gallai Brexit arwain at sawl mater.

Gallai llywodraeth Sbaen ddewis dod â’r symudiad rhydd rhwng Sbaen a’r graig fach i ben. Ni ellir tanddatgan pwysigrwydd hyn: mae mwy na hanner gweithwyr cwmnïau gamblo yn Gibraltar yn cymudo o Sbaen bob dydd. Gallai hyn arwain yn hawdd at orfodi bwci i newid lleoliad ar gyfer eu pencadlys. Mae llawer o'r opsiynau casino ar-lein gorau yn Iwerddon yn cael eu gweithredu gan gwmnïau sydd wedi'u lleoli yn Gibraltar; Betvictor, Bet365, Boylesports ac ati a gallai'r cwmnïau hyn geisio symud lleoliad i rywle arall.

Mae'n anodd iawn rhagweld a yw'r gyfradd drethiant yn aros yr un peth. Yn dibynnu ar sefyllfa Sbaen, gallai fod rheswm i gynyddu'r gyfradd drethu neu hyd yn oed ei gostwng o bosibl.

Os gorfodir cwmnïau gamblo i adleoli, yna’r ddwy effaith y mae gamblwyr yn debygol o’u profi yw nifer fach o gwmnïau gamblo yn datgan methdaliad a chynigion a allai fod yn llai proffidiol gan y bydd cwmnïau’n llai tebygol o’u cynnig. Yn yr un modd, gallai cwmnïau gamblo symud i hafan dreth arall o bosibl.

Rheoleiddio a thrwyddedu

Yn ffodus i gamblwyr Prydain, mae'r DU bob amser wedi cael ei gwahanu oddi wrth weddill yr UE ar gyfer popeth sy'n ymwneud â rheoleiddio a thrwyddedu, p'un a yw'n betio chwaraeon, casinos ar-lein neu unrhyw beth arall. Er enghraifft, yn y DU, gallwch chi ymuno â chasino ar-lein gyda phrawf cyfeiriad yn unig a llun o adnabod cyfreithiol, ond mewn sawl gwlad yn yr UE fel Ffrainc, mae angen i chi anfon llythyr i'ch cartref i gychwyn eich cyfrif.

Yn hyn o beth, ychydig iawn sy'n debygol o newid o ran rheoleiddio a thrwyddedu y mae'n rhaid i gwmnïau gamblo ei barchu. Os rhywbeth, mae'n debygol y bydd cwmnïau Prydain ac Ewrop yn parhau i wahaniaethu fwy a mwy, ac yna bydd bron unrhyw ryngweithio rhwng cwmnïau gamblo'r DU a chwmnïau gamblo'r UE yn dod yn amhosibl.

Mae hyn yn annhebygol o effeithio ar unrhyw gamblwyr mewn ffordd y byddant yn sylwi arni. Os daw’r Undeb Ewropeaidd yn llymach ynglŷn â gamblo a’r Unol Daleithiau yn cadw’r sefyllfa ar gamblo sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd, fe allai’r DU ddod yn un o’r lleoedd gorau ar gyfer pob math o gamblo yn y byd.

Allanfeydd posib eraill

Un canlyniad posib i Brexit yw ei fod yn dod yn esiampl i wledydd eraill. Os gall gwlad sydd â dylanwad ac economi’r DU adael yr UE a gwneud yn dda, yna mae gwledydd eraill yn debygol o ddilyn yr un peth.

Os bydd hyn yn digwydd, yna mae pob gwlad yn debygol o fod â deddfwriaeth a thrwyddedu eu hunain ar gyfer gamblo. Ni ddylai hyn gael effaith enfawr ar atalwyr Prydain; fodd bynnag, mae'n gwneud i unrhyw gydlynu rhwng cwmnïau gamblo o wahanol wledydd fod yn llawer anoddach. Mae hefyd yn golygu mai dim ond cwmnïau gamblo cenedlaethol fydd ar gael, ond mae gan y DU eisoes swm gweddus o gwmnïau yn gweithredu eisoes.

Casgliad

Mae'n anodd iawn dweud gydag unrhyw fath o sicrwydd beth fydd yn digwydd i'r diwydiant gamblo ar ôl Brexit. Mae'n debyg mai Gibraltar fydd yr un yr effeithir arno fwyaf, a gallai o bosibl golli llawer o gwmnïau a fyddai'n gadael gan na fyddai Gibraltar bellach yn rhanbarth mor effeithiol i redeg cwmni gamblo ohono.

Ar gyfer y gamblwr ar gyfartaledd, ni fydd llawer yn newid yn y tymor byr gan fod trwyddedu bob amser wedi bod yn arbennig i'r DU, sy'n fantais. Yn y tymor hir, gallai fod llai o gystadleurwydd yn ogystal â gostyngiad mewn hyrwyddiadau, ond mae hyn i'w weld o hyd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd