Cadarnhaodd Moroco ddydd Iau (10 Rhagfyr) y byddai’n ailddechrau cysylltiadau diplomyddol ag Israel “heb fawr o oedi” ac yn cael ei ganmol fel penderfyniad “hanesyddol” gan Washington i gydnabod sofraniaeth Moroco dros ranbarth Gorllewin Sahara. “Mae’r platiau Tectonig yn symud,” meddai Aaron Klein, cynghorydd strategol i Brif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, mewn sylw ar ôl y cyhoeddiad gan Arlywydd yr UD Donald Trump am normaleiddio cysylltiadau rhwng Israel a Moroco, yn ysgrifennu

Dyma'r bedwaredd fargen normaleiddio yn y pedwar mis diwethaf rhwng Israel a gwledydd Arabaidd, ar ôl yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Bahrain a Sudan. Mae'r cenhedloedd hyn yn dilyn yn sgil yr Aifft a Gwlad yr Iorddonen, a wnaeth heddwch ag Israel ym 1979 a 1994, yn y drefn honno.

“Datblygiad arloesol HANESYDDOL arall heddiw! Mae ein dau ffrind GWYCH Israel a Theyrnas Moroco wedi cytuno i gysylltiadau diplomyddol llawn - datblygiad enfawr dros heddwch yn y Dwyrain Canol! ” trydarodd Trump ar ôl sgwrs ffôn gyda Brenin Mohammed VI, Moroco.

Mae'r cytundeb yn rhan o fargen lle bydd yr Unol Daleithiau yn cydnabod tiriogaeth anghydfodedig Gorllewin Sahara fel rhan o Moroco, gan ddod yr unig wlad Orllewinol i wneud hynny.

Mae'r cytundeb hefyd yn cynnwys cytuno i ganiatáu gor-oleuadau a hefyd cyfeirio hediadau i ac o Israel ar gyfer yr holl Israeliaid.

Yn y drefn honno, roedd Moroco ac Israel wedi cynnal swyddfeydd cyswllt yn Tel Aviv a Rabat yn y 1990au, cyn eu cau yn 2000.

Uwch gynghorydd y Tŷ Gwyn, Jared Kushner Dywedodd Reuters: “Maen nhw'n mynd i ailagor eu swyddfeydd cyswllt yn Rabat a Tel Aviv ar unwaith gyda'r bwriad o agor llysgenadaethau. Ac maen nhw'n mynd i hyrwyddo cydweithredu economaidd rhwng cwmnïau Israel a Moroco. ”

Mewn gweminar a drefnwyd gan JNS ddydd Iau, dywedodd Aaron Klein, cynghorydd strategol i Brif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu: “Mae'r cysyniad cyfan o heddwch yr ydym yn ei weld yn datblygu nawr rhwng Israel a'r Emiradau Arabaidd Unedig, rhwng Israel a Bahrain, Israel a Swdan, nawr Israel a Moroco, mae llawer o hyn yn olrhain yn ôl i Athrawiaeth Netanyahu, heddwch trwy nerth, heddwch yn gyfnewid am heddwch. ”

Cadarnhaodd Moroco ddydd Iau y byddai’n ailddechrau cysylltiadau diplomyddol ag Israel “heb fawr o oedi” ac yn cael ei ganmol fel penderfyniad “hanesyddol” gan Washington i gydnabod sofraniaeth Moroco dros ranbarth Gorllewin Sahara.

Dywedodd y Brenin Moroco Mohammed VI na fydd ymgais ei wlad am sofraniaeth lawn dros y Sahara Gorllewinol “byth ar draul brwydr pobl Palestina am ei hawliau cyfreithlon.”

Mewn galwad ffôn ddydd Iau, hysbysodd y Brenin Mohammed VI Gadeirydd Awdurdod Palestina, Mahmoud Abbas, am gynnwys sgwrs ffôn a gynhaliwyd gydag Arlywydd yr UD Donald Trump, meddai asiantaeth newyddion swyddogol Moroco MAP.

Yn ei sgwrs ag arweinydd y Palestiniaid, pwysleisiodd y Brenin Mohamed VI fod safiad Moroco o blaid achos Palestina yn “ddiysgog a digyfnewid.” Tynnodd sylw hefyd at y ffaith bod y deyrnas yn “cefnogi’r ateb dwy wladwriaeth ac yn credu mai trafodaethau rhwng Palestiniaid ac Israeliaid yw’r unig ffordd i gyrraedd ateb terfynol a gwydn i’r gwrthdaro.”

Ychwanegodd y Brenin fod Moroco bob amser yn “ystyried bod achos Palestina ar yr un lefel (â) achos y Sahara Moroco. Ni fydd gweithredoedd Moroco i angori cymeriad Moroco ymhellach yn y Sahara Moroco byth ar draul brwydr pobl Palestina am ei hawliau cyfreithlon. ”

Newid yr Unol Daleithiau ar fater y Sahara 

Fe wnaeth arlywydd yr Unol Daleithiau hefyd “gydnabod sofraniaeth Moroco dros holl diriogaeth Gorllewin y Sahara,” meddai’r Tŷ Gwyn mewn datganiad.

Cytundeb Trump i newid polisi'r UD tuag at y Sahara Gorllewinol oedd y gwangalon i sicrhau cytundeb Moroco a symudiad mawr o safbwynt niwtral ar y cyfan.

Yn Rabat, dywedodd llys brenhinol Moroco y byddai Washington yn agor conswl yng Ngorllewin Sahara fel rhan o fargen Moroco ag Israel.