Cysylltu â ni

Myanmar

Gwrthdystwyr Myanmar yn ymgynnull, heb eu niweidio gan ddiwrnod gwaethaf y trais

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gorymdeithiodd miloedd lawer o wrthwynebwyr coup milwrol Myanmar ar 1 Chwefror ddydd Sul mewn trefi o'r gogledd i'r de, heb eu tanseilio gan bennod waedlyd eu hymgyrch y diwrnod cynt pan agorodd y lluoedd diogelwch dân ar wrthdystwyr, gan ladd dau, yn ysgrifennu Robert Birsel.

Yn gynnar ddydd Sul, arestiodd yr heddlu actor enwog oedd eisiau cefnogi gwrthwynebiad i’r coup, meddai ei wraig, tra bod Facebook yn dileu prif dudalen y fyddin o dan ei safonau yn gwahardd annog trais.

Nid yw'r fyddin wedi gallu chwalu'r gwrthdystiadau ac ymgyrch anufudd-dod sifil o streiciau yn erbyn y coup a chadw'r arweinydd etholedig Aung San Suu Kyi ac eraill, hyd yn oed gydag addewid o etholiad newydd a rhybuddion yn erbyn anghytuno.

hysbyseb

Ym mhrif ddinas Yangon, ymgasglodd miloedd mewn dau safle i lafarganu sloganau, tra bod degau o filoedd wedi masio’n heddychlon yn ail ddinas Mandalay, lle digwyddodd y llofruddiaethau ddydd Sadwrn, meddai tystion.

Yn Myitkyina yn y gogledd, sydd wedi gweld gwrthdaro yn ystod y dyddiau diwethaf, fe wnaeth pobl osod blodau ar gyfer y protestwyr marw.

Gorymdeithiodd torfeydd mawr yn nhrefi canolog Monywa a Bagan, yn Dawei a Myeik yn y de a Myawaddy yn y dwyrain, dangosodd lluniau.

hysbyseb

“Roeddent yn anelu at bennau sifiliaid heb arf. Fe wnaethant anelu at ein dyfodol, ”meddai protestiwr ifanc yn Mandalay wrth y dorf.

Nid yw’r llefarydd milwrol Zaw Min Tun, sydd hefyd yn llefarydd ar ran y cyngor milwrol newydd, wedi ymateb i ymdrechion Reuters i gysylltu ag ef dros y ffôn i gael sylwadau.

Dywedodd wrth gynhadledd newyddion ddydd Mawrth fod gweithredoedd y fyddin o fewn y cyfansoddiad ac yn cael eu cefnogi gan y mwyafrif o bobl, ac roedd yn beio protestwyr am ysgogi trais.

Roedd y mwy na phythefnos o brotestiadau wedi bod yn heddychlon i raddau helaeth, yn wahanol i gyfnodau blaenorol o wrthwynebiad yn ystod bron i hanner canrif o reolaeth filwrol uniongyrchol hyd at 2011.

Ond os yw'r niferoedd ddydd Sul yn unrhyw beth i fynd heibio, mae'r trais yn edrych yn annhebygol o dawelu gwrthwynebiad.

“Bydd nifer y bobl yn cynyddu ... Fyddwn ni ddim yn stopio,” meddai’r protestiwr Yin Nyein Hmway yn Yangon.

Mae Facebook yn tynnu prif dudalen milwrol Myanmar i lawr

Dechreuodd y drafferth yn Mandalay gyda gwrthdaro rhwng y lluoedd diogelwch a gweithwyr iard longau trawiadol.

Dangosodd clipiau fideo ar gyfryngau cymdeithasol aelodau’r lluoedd diogelwch yn tanio at brotestwyr a dywedodd tystion eu bod wedi dod o hyd i’r cetris sydd wedi darfod rowndiau byw a bwledi rwber.

Dywedodd Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Myanmar Tom Andrews ei fod wedi ei ddychryn gan farwolaethau’r ddau ym Mandalay, un ohonyn nhw’n fachgen yn ei arddegau.

“O ganonau dŵr i fwledi rwber i rwygo nwy ac erbyn hyn mae milwyr caledu yn tanio pwynt yn wag at brotestwyr heddychlon. Rhaid i’r gwallgofrwydd hwn ddod i ben, nawr, ”meddai ar Twitter.

Dywedodd papur newydd Global New Light of Myanmar, a redir gan y wladwriaeth, fod y streicwyr yn difrodi llongau ac yn ymosod ar yr heddlu gyda ffyn, cyllyll a catapyltiau. Cafodd wyth o blismyn a sawl milwr eu hanafu, meddai.

Ni soniodd y papur newydd am y marwolaethau ond dywedodd: “Cafodd rhai o’r protestwyr ymosodol eu hanafu hefyd oherwydd y mesurau diogelwch a gynhaliwyd gan y llu diogelwch yn unol â’r gyfraith.”

Condemniodd Cynghrair Genedlaethol Democratiaeth (NLD) Suu Kyi y trais fel trosedd yn erbyn dynoliaeth.

Daeth gwrthdystiwr merch ifanc, Mya Thwate Thwate Khaing, yn farwolaeth gyntaf ymhlith arddangoswyr gwrth-coup ddydd Gwener. Cafodd ei saethu yn ei phen ar Chwefror 9 yn y brifddinas, Naypyitaw.

Mynychodd cannoedd o bobl ei hangladd ddydd Sul.

Dywedodd y cyfryngau milwrol nad oedd y bwled a’i lladdodd yn dod o unrhyw wn a ddefnyddiodd yr heddlu ac felly mae’n rhaid ei fod wedi’i danio gan “arf allanol”.

Dywed y fyddin fod un plismon wedi marw o anafiadau a gafwyd mewn protest.

Cipiodd y fyddin rym ar ôl honni twyll yn etholiadau Tachwedd 8 a ysgubodd yr NLD, gan ddal Suu Kyi ac eraill. Gwrthododd y comisiwn etholiadol y cwynion twyll.Slideshow (5 delwedd)

Dywedodd Facebook ei fod yn dileu prif dudalen y fyddin, o'r enw Newyddion Gwir, am dorri ei safonau dro ar ôl tro “gwahardd annog trais a chydlynu niwed”.

Arestiodd yr heddlu yr actor Lu Min yn yr oriau mân, meddai ei wraig, Khin Sabai Oo, ar Facebook.

Mae Lu Min wedi bod yn amlwg mewn gwrthdystiadau ac mae'n un o chwech o enwogion sydd eu heisiau o dan ddeddf gwrth-annog i annog gweision sifil i ymuno.

Dywedodd grŵp y Gymdeithas Cymorth i Garcharorion Gwleidyddol fod 569 o bobl wedi’u cadw mewn cysylltiad â’r coup.

Roedd gwledydd y gorllewin a gondemniodd y coup yn dadgripio'r trais diweddaraf.

Dywedodd llefarydd ar ran Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau, Ned Price, fod yr Unol Daleithiau yn “bryderus iawn”.

Condemniodd Ffrainc, Singapore a Phrydain y trais hefyd tra dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, fod grym angheuol yn annerbyniol.

Mae’r Unol Daleithiau, Prydain, Canada a Seland Newydd wedi cyhoeddi sancsiynau gyda ffocws ar arweinwyr milwrol ond mae’r cadfridogion wedi hen symud oddi ar bwysau tramor.

Mae Suu Kyi yn wynebu cyhuddiad o dorri Deddf Rheoli Trychinebau Naturiol yn ogystal â mewnforio chwe radiws walkie-talkie yn anghyfreithlon. Mae ei hymddangosiad nesaf yn y llys ar Fawrth 1

Myanmar

Toriadau hawliau dynol ym Myanmar a Rwanda

cyhoeddwyd

on

Mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu dau benderfyniad ar y sefyllfaoedd hawliau dynol ym Myanmar a Rwanda, SESIWN LLEOL TRYCHINEBDROI.

Y sefyllfa hawliau dynol ym Myanmar, gan gynnwys sefyllfa grwpiau crefyddol ac ethnig

Mae'r Senedd yn condemnio ymateb treisgar eang milwrol Burma (Tatmadaw) i unrhyw fath o brotest a'r troseddau hawliau dynol gros y mae'n parhau i'w cyflawni yn erbyn pobl Myanmar, yn dilyn y coup d'état o 1 Chwefror eleni. Dywed ASEau bod y cam-drin a'r gweithredoedd parhaus hyn yn gyfystyr â throseddau yn erbyn dynoliaeth.

hysbyseb

Maent hefyd yn gwadu targedu lleiafrifoedd ethnig a chrefyddol yn y wlad yn benodol, gydag ymosodiadau mynych ar eglwysi, mosgiau, ysgolion a chyfleusterau meddygol, ac arestio arweinwyr crefyddol.

Yn ogystal, mae ASEau yn cael eu brawychu gan ymosodiadau, aflonyddu, cadw ac arteithio gweithwyr gofal iechyd ym Myanmar ac maent yn mynegi ofnau ynghylch sut y mae'r argyfwng dyngarol wedi'i waethygu gan drydedd don o COVID-19 yn y wlad.

Mae'r penderfyniad yn galw am ryddhau'r Arlywydd Win Myint ar unwaith ac yn ddiamod, y Cynghorydd Gwladol Aung San Suu Kyi a phawb arall a arestiwyd gan y Tatmadaw ar gyhuddiadau di-sail yn ystod ac ar ôl y coup.

hysbyseb

O'r diwedd, mae'n annog gwledydd yr UE, trwy'r Cyngor, i barhau i orfodi sancsiynau UE wedi'u targedu a chadarn, gyda'r nod o dorri llinellau bywyd economaidd y junta Burma i ffwrdd, yn ogystal â mynnu bod aelod-wladwriaethau'n bwrw ymlaen â mesurau cyfyngol wedi'u targedu yn erbyn y rhai sy'n gyfrifol am y coup.

Mabwysiadwyd y testun gan 647 o bleidleisiau o blaid, 2 yn erbyn a 31 yn ymatal. Am fanylion pellach, mae'r fersiwn lawn ar gael yma.

Achos Paul Rusesabagina yn Rwanda

Mae ASEau yn condemnio arestio, cadw ac argyhoeddi amddiffynwr hawliau dynol Paul Rusesabagina yn Rwanda yn anghyfreithlon, y maen nhw'n dweud sy'n torri cyfraith ryngwladol a Rwanda.

Rusesabagina, dinesydd o Wlad Belg a phreswylydd yn yr UD y cafodd ei stori ei hadrodd yn ffilm 2004 Gwesty Rwanda, yn euog a'i ddedfrydu i 25 mlynedd yn y carchar gan lys yn Rwanda ar 29 Medi. Cyhoeddwyd ei fod yn euog o naw cyhuddiad yn ymwneud â therfysgaeth, a'i wneud yn atebol yn droseddol am weithgareddau a briodolir i Fudiad Rwanda dros Newid Democrataidd / Ffrynt Rhyddhad Cenedlaethol (MRCD-FLN), clymblaid o bleidiau gwleidyddol yr wrthblaid a'i hadain filwrol.

Mae'r Senedd yn ystyried bod achos Rusesabagina yn enghraifft o'r troseddau hawliau dynol sy'n digwydd yn Rwanda, gydag ASEau yn cwestiynu tegwch y rheithfarn ac yn mynnu ei ryddhau ar unwaith ar sail ddyngarol.

Rhaid i lywodraeth Rwanda, mae ASEau yn mynnu, warantu uniondeb corfforol a lles seicolegol Mr Rusesabagina a chaniatáu iddo gymryd y feddyginiaeth sydd ei hangen arno. Rhaid i lywodraeth Rwanda barchu hawl llywodraeth Gwlad Belg i ddarparu cymorth consylaidd i Rusesabagina er mwyn sicrhau ei iechyd a'i fynediad at amddiffyniad cywir.

Mabwysiadwyd y testun gan 660 pleidlais o blaid, 2 yn erbyn a 18 yn ymatal. Bydd ar gael yn llawn yma (07.10.2021).

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen

Myanmar

Mae'r UE yn dyrannu € 9 miliwn yn ychwanegol i gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed ym Myanmar yn dilyn y coup d'état

cyhoeddwyd

on

By

Mae'r UE wedi cynyddu ei ymateb i gynorthwyo'r rhai mewn angen ym Myanmar yng nghyd-destun y coup milwrol diweddar, gyda dyraniad o € 9 miliwn yn ychwanegol mewn cymorth dyngarol brys i gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed. Daw atgyfnerthiad beirniadol ymateb yr UE ar ben pecyn cyllido o € 11.5m a ddarparwyd ar ddechrau 2021, i gefnogi anghenion parodrwydd dyngarol a thrychinebau allweddol yn y wlad, gan ddod â chymorth dyngarol yr UE ym Myanmar i gyfanswm o € 20.5m yn 2021 hyd yn hyn.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Mae’r junta milwrol treisgar sydd wedi dymchwel y llywodraeth gyfreithlon ym Myanmar wedi bod yn ddidrugaredd wrth ladd sifiliaid diniwed, mewn troseddau egregious o Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol sy’n gwaethygu’r argyfwng dyngarol sydd eisoes yn enbyd yn wynebu poblogaethau sydd wedi’u dadleoli ac sydd wedi’u heffeithio gan wrthdaro. Mae'r UE yn condemnio'r gweithredoedd dirmygus o drais gan y coup d'état, ac yn y cyfamser mae'n ailddatgan ei ewyllys i barhau i ddarparu cefnogaeth ddyngarol gref trwy ei bartneriaid dyngarol yn uniongyrchol i'r boblogaeth fwyaf agored i niwed, sydd hefyd yn wynebu peryglon naturiol rheolaidd sy'n cynyddu eu hanghenion ymhellach. Ar yr adeg dyngedfennol a dybryd hon, mae'r UE yn edrych i fyny dros bobl Myanmar trwy gynyddu ei gefnogaeth mewn cymorth dyngarol yn sylweddol. ”

Defnyddir yr arian i ymateb i anghenion dyngarol brys yn y sectorau cymorth iechyd brys, amddiffyn, diogelwch bwyd, a chymorth brys aml-sector. Trwy'r dyraniad ychwanegol hwn, mae'r UE yn cynyddu ei alluoedd ymateb yn yr ardaloedd gwrthdaro y mae'n weithredol ynddynt, a hefyd mewn lleoliadau trefol, lle mae trais diwahân wedi cael ei ddefnyddio gan luoedd diogelwch Myanmar. Bydd yr arian ychwanegol hefyd yn darparu cymorth dyngarol i'r rheini sy'n ffoi rhag ymladd rhwng Grwpiau Arfog Ethnig a Lluoedd Arfog Myanmar, gyda chronfeydd yn cael eu dyrannu i fynd i'r afael â goblygiadau rhanbarthol cynyddol yr argyfwng, gan gynnwys yng Ngwlad Thai. Darperir holl gyllid dyngarol yr UE yn unol ag egwyddorion dyngarol dynoliaeth, niwtraliaeth, didueddrwydd ac annibyniaeth, ac fe’i sianelir yn uniongyrchol trwy gyrff anllywodraethol, Asiantaethau’r Cenhedloedd Unedig, a’r Groes Goch. Nid yw'r UE yn darparu unrhyw gyllid cymorth dyngarol i'r awdurdodau milwrol anghyfreithlon.

hysbyseb

Cefndir

Mae gwrthdaro ym Myanmar yn cael ei ladd gan droseddau eang o gyfraith ddyngarol a hawliau dynol rhyngwladol, gan arwain at anghenion dyngarol sylweddol. Mae mwy na 336,000 o bobl ym Myanmar wedi cael eu dadleoli’n fewnol, gyda mwyafrif helaeth ohonynt mewn sefyllfaoedd o ddadleoli hirfaith yn nhaleithiau Rakhine, Kachin, Kayin a Shan, gyda mynediad cyfyngedig i wasanaethau sylfaenol. Amcangyfrifir bod 600,000 o bobl Rohingya yn aros yn Rakhine State, y mae tua 126,000 ohonynt wedi'u cyfyngu i bob pwrpas i wersylloedd neu leoliadau tebyg i wersylloedd a sefydlwyd yn 2012, ac felly ni allant symud yn rhydd o hyd. Mae mynediad dyngarol cyfyngedig i sawl maes yn rhwystro gallu sefydliadau cymorth rhyngwladol i ddarparu cymorth hanfodol i bobl mewn angen. Mae peryglon naturiol rheolaidd hefyd yn cynyddu bregusrwydd pobl sy'n byw mewn ardaloedd sy'n dueddol o drychineb.

Er 1994, mae'r UE wedi darparu € 287m mewn cymorth dyngarol i Myanmar, gyda € 19m wedi'i ddyrannu yn 2020. Mae'r UE yn gweithio gyda phartneriaid dyngarol dibynadwy ac annibynnol i fynd i'r afael ag anghenion amddiffyn, bwyd, maeth ac iechyd y bobl fwyaf agored i niwed, yn enwedig o ran Noda Rakhine, Chin, Kachin a Shan. Yn dilyn y trais ym mis Awst 2017, mae’r UE wedi cynyddu ei gymorth dyngarol ar ffurf bwyd, gofal maethol, gofal iechyd, dŵr a glanweithdra, cydgysylltu, ac amddiffyn, gan gynnwys addysg mwynglawdd. Mae anghenion dyngarol yn cynyddu o ganlyniad i coup d’état 1 Chwefror 2021, wrth i heddluoedd diogelwch ddefnyddio trais diwahân yn erbyn sifiliaid ac ymladd yn cynyddu rhwng Grwpiau Arfog Ethnig a Lluoedd Arfog Myanmar.

hysbyseb

Bydd yr UE yn monitro’r sefyllfa ddyngarol ym Myanmar yn agos, yng ngoleuni’r datblygiadau diweddar, er mwyn cynyddu’r ymateb dyngarol ymhellach, os oes angen.     

Mwy o wybodaeth

Myanmar Taflen Ffeithiau

Parhau Darllen

Myanmar

Mae'r UE yn cymeradwyo cosbau Magnitsky ar droseddau Hawliau Dynol yn Tsieina, DPRK, Libya, Rwsia, De Swdan ac Eritrea

cyhoeddwyd

on

Penderfynodd y Cyngor heddiw (22 Mawrth) osod mesurau cyfyngol ar 11 unigolyn a phedwar endid sy’n gyfrifol am droseddau a cham-drin hawliau dynol difrifol mewn amryw o wledydd ledled y byd. 

Dyma'r eildro i'r UE ddefnyddio ei drefn sancsiynau hawliau dynol newydd a sefydlwyd ar 7 Rhagfyr 2020. Y tro cyntaf oedd rhestru pedwar unigolyn o Rwseg sy'n gysylltiedig â phrotestiadau ac arestiad Alexander Navalny.

Mae'r troseddau a dargedwyd heddiw yn cynnwys cadw mympwyol ar raddfa fawr Uyghurs yn Xinjiang yn Tsieina, gormes yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Corea, lladdiadau rhagfarnllyd a diflaniadau gorfodol yn Libya, artaith a gormes yn erbyn pobl LGBTI a gwrthwynebwyr gwleidyddol yn Chechnya. yn Rwsia, a phoenydio, dienyddio, dienyddio, crynhoi neu fympwyol a lladd yn Ne Sudan ac Eritrea.

hysbyseb

O dan Gyfundrefn Sancsiynau Hawliau Dynol Byd-eang yr UE mae'r unigolion a'r endidau rhestredig yn destun rhewi asedau yn yr UE. Yn ogystal, mae unigolion rhestredig yn destun gwaharddiad teithio i'r UE ac mae unigolion ac endidau'r UE yn cael eu gwahardd rhag sicrhau bod cronfeydd ar gael, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, i'r rhai a restrir.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd