Cysylltu gyda ni

Myanmar

Gwrthdystwyr Myanmar yn ymgynnull, heb eu niweidio gan ddiwrnod gwaethaf y trais

Reuters

cyhoeddwyd

on

Gorymdeithiodd miloedd lawer o wrthwynebwyr coup milwrol Myanmar ar 1 Chwefror ddydd Sul mewn trefi o'r gogledd i'r de, heb eu tanseilio gan bennod waedlyd eu hymgyrch y diwrnod cynt pan agorodd y lluoedd diogelwch dân ar wrthdystwyr, gan ladd dau, yn ysgrifennu Robert Birsel.

Yn gynnar ddydd Sul, arestiodd yr heddlu actor enwog oedd eisiau cefnogi gwrthwynebiad i’r coup, meddai ei wraig, tra bod Facebook yn dileu prif dudalen y fyddin o dan ei safonau yn gwahardd annog trais.

Nid yw'r fyddin wedi gallu chwalu'r gwrthdystiadau ac ymgyrch anufudd-dod sifil o streiciau yn erbyn y coup a chadw'r arweinydd etholedig Aung San Suu Kyi ac eraill, hyd yn oed gydag addewid o etholiad newydd a rhybuddion yn erbyn anghytuno.

Ym mhrif ddinas Yangon, ymgasglodd miloedd mewn dau safle i lafarganu sloganau, tra bod degau o filoedd wedi masio’n heddychlon yn ail ddinas Mandalay, lle digwyddodd y llofruddiaethau ddydd Sadwrn, meddai tystion.

Yn Myitkyina yn y gogledd, sydd wedi gweld gwrthdaro yn ystod y dyddiau diwethaf, fe wnaeth pobl osod blodau ar gyfer y protestwyr marw.

Gorymdeithiodd torfeydd mawr yn nhrefi canolog Monywa a Bagan, yn Dawei a Myeik yn y de a Myawaddy yn y dwyrain, dangosodd lluniau.

“Roeddent yn anelu at bennau sifiliaid heb arf. Fe wnaethant anelu at ein dyfodol, ”meddai protestiwr ifanc yn Mandalay wrth y dorf.

Nid yw’r llefarydd milwrol Zaw Min Tun, sydd hefyd yn llefarydd ar ran y cyngor milwrol newydd, wedi ymateb i ymdrechion Reuters i gysylltu ag ef dros y ffôn i gael sylwadau.

Dywedodd wrth gynhadledd newyddion ddydd Mawrth fod gweithredoedd y fyddin o fewn y cyfansoddiad ac yn cael eu cefnogi gan y mwyafrif o bobl, ac roedd yn beio protestwyr am ysgogi trais.

Roedd y mwy na phythefnos o brotestiadau wedi bod yn heddychlon i raddau helaeth, yn wahanol i gyfnodau blaenorol o wrthwynebiad yn ystod bron i hanner canrif o reolaeth filwrol uniongyrchol hyd at 2011.

Ond os yw'r niferoedd ddydd Sul yn unrhyw beth i fynd heibio, mae'r trais yn edrych yn annhebygol o dawelu gwrthwynebiad.

“Bydd nifer y bobl yn cynyddu ... Fyddwn ni ddim yn stopio,” meddai’r protestiwr Yin Nyein Hmway yn Yangon.

Mae Facebook yn tynnu prif dudalen milwrol Myanmar i lawr

Dechreuodd y drafferth yn Mandalay gyda gwrthdaro rhwng y lluoedd diogelwch a gweithwyr iard longau trawiadol.

Dangosodd clipiau fideo ar gyfryngau cymdeithasol aelodau’r lluoedd diogelwch yn tanio at brotestwyr a dywedodd tystion eu bod wedi dod o hyd i’r cetris sydd wedi darfod rowndiau byw a bwledi rwber.

Dywedodd Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Myanmar Tom Andrews ei fod wedi ei ddychryn gan farwolaethau’r ddau ym Mandalay, un ohonyn nhw’n fachgen yn ei arddegau.

“O ganonau dŵr i fwledi rwber i rwygo nwy ac erbyn hyn mae milwyr caledu yn tanio pwynt yn wag at brotestwyr heddychlon. Rhaid i’r gwallgofrwydd hwn ddod i ben, nawr, ”meddai ar Twitter.

Dywedodd papur newydd Global New Light of Myanmar, a redir gan y wladwriaeth, fod y streicwyr yn difrodi llongau ac yn ymosod ar yr heddlu gyda ffyn, cyllyll a catapyltiau. Cafodd wyth o blismyn a sawl milwr eu hanafu, meddai.

Ni soniodd y papur newydd am y marwolaethau ond dywedodd: “Cafodd rhai o’r protestwyr ymosodol eu hanafu hefyd oherwydd y mesurau diogelwch a gynhaliwyd gan y llu diogelwch yn unol â’r gyfraith.”

Condemniodd Cynghrair Genedlaethol Democratiaeth (NLD) Suu Kyi y trais fel trosedd yn erbyn dynoliaeth.

Daeth gwrthdystiwr merch ifanc, Mya Thwate Thwate Khaing, yn farwolaeth gyntaf ymhlith arddangoswyr gwrth-coup ddydd Gwener. Cafodd ei saethu yn ei phen ar Chwefror 9 yn y brifddinas, Naypyitaw.

Mynychodd cannoedd o bobl ei hangladd ddydd Sul.

Dywedodd y cyfryngau milwrol nad oedd y bwled a’i lladdodd yn dod o unrhyw wn a ddefnyddiodd yr heddlu ac felly mae’n rhaid ei fod wedi’i danio gan “arf allanol”.

Dywed y fyddin fod un plismon wedi marw o anafiadau a gafwyd mewn protest.

Cipiodd y fyddin rym ar ôl honni twyll yn etholiadau Tachwedd 8 a ysgubodd yr NLD, gan ddal Suu Kyi ac eraill. Gwrthododd y comisiwn etholiadol y cwynion twyll.Slideshow (5 delwedd)

Dywedodd Facebook ei fod yn dileu prif dudalen y fyddin, o'r enw Newyddion Gwir, am dorri ei safonau dro ar ôl tro “gwahardd annog trais a chydlynu niwed”.

Arestiodd yr heddlu yr actor Lu Min yn yr oriau mân, meddai ei wraig, Khin Sabai Oo, ar Facebook.

Mae Lu Min wedi bod yn amlwg mewn gwrthdystiadau ac mae'n un o chwech o enwogion sydd eu heisiau o dan ddeddf gwrth-annog i annog gweision sifil i ymuno.

Dywedodd grŵp y Gymdeithas Cymorth i Garcharorion Gwleidyddol fod 569 o bobl wedi’u cadw mewn cysylltiad â’r coup.

Roedd gwledydd y gorllewin a gondemniodd y coup yn dadgripio'r trais diweddaraf.

Dywedodd llefarydd ar ran Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau, Ned Price, fod yr Unol Daleithiau yn “bryderus iawn”.

Condemniodd Ffrainc, Singapore a Phrydain y trais hefyd tra dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, fod grym angheuol yn annerbyniol.

Mae’r Unol Daleithiau, Prydain, Canada a Seland Newydd wedi cyhoeddi sancsiynau gyda ffocws ar arweinwyr milwrol ond mae’r cadfridogion wedi hen symud oddi ar bwysau tramor.

Mae Suu Kyi yn wynebu cyhuddiad o dorri Deddf Rheoli Trychinebau Naturiol yn ogystal â mewnforio chwe radiws walkie-talkie yn anghyfreithlon. Mae ei hymddangosiad nesaf yn y llys ar Fawrth 1

Myanmar

Mae'r UE yn targedu mesurau ar y fyddin Burma

Catherine Feore

cyhoeddwyd

on

Arddangoswyr mewn burma

Yn dilyn y coup milwrol a gynhaliwyd ym Myanmar / Burma ar 1 Chwefror 2021 galwodd gweinidogion tramor yr UE heddiw (22 Chwefror) am ddad-ddwysáu’r argyfwng presennol gyda diwedd ar unwaith i gyflwr argyfwng, adfer y llywodraeth sifil gyfreithlon a agor y senedd newydd ei hethol. Dywed yr UE ei fod yn sefyll gyda'r bobl Burma.

Galwodd y cyngor eto ar yr awdurdodau milwrol i ryddhau’r Arlywydd U Win Myint ar unwaith ac yn ddiamod, y Cynghorydd Gwladol Daw Aung San Suu Kyi a phawb sydd wedi cael eu cadw neu eu harestio mewn cysylltiad â’r coup a dweud y dylai awdurdodau arfer yr ataliaeth fwyaf ac ymatal rhag defnyddio trais.

Er bod yr UE yn barod i gefnogi deialog gyda'r holl randdeiliaid allweddol i ddatrys y sefyllfa, nododd y Cyngor fod yr UE yn barod i fabwysiadu mesurau cyfyngol sy'n targedu'r rhai sy'n uniongyrchol gyfrifol am y coup milwrol a'u buddiannau economaidd. 

Er bod y casgliadau'n nodi y bydd yr UE yn parhau i adolygu ei holl offer polisi wrth i'r sefyllfa esblygu, gan gynnwys ei bolisi ar gydweithrediad datblygu a'i hoffterau masnach, gwnaeth Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn glir ei fod yn erbyn canslo'r 'popeth ond breichiau' cytundeb masnach gan y byddai'n niweidio'r boblogaeth, yn enwedig menywod, ac na fyddai'n cael effaith ar y fyddin. Dywedodd ei bod yn well targedu'r milwrol a'i fuddiannau economaidd.

Bydd yr UE yn parhau i ddarparu cymorth dyngarol a bydd yn ceisio osgoi mesurau a allai effeithio'n andwyol ar bobl Myanmar, yn enwedig y bobl hynny sydd o dan yr amgylchiadau mwyaf agored i niwed.

Parhau Darllen

Myanmar

Mae Japan, UDA, India, Awstralia yn galw am ddychwelyd democratiaeth ym Myanmar

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Cytunodd gweinidogion tramor y grŵp Quad, fel y’i gelwir, a welir fel fforwm i sefyll i fyny i China yn Asia bod yn rhaid adfer democratiaeth yn gyflym ym Myanmar ac i wrthwynebu’n gryf ymdrechion i gynhyrfu’r status quo trwy rym, meddai gweinidog tramor Japan ddydd Iau. (18 Chwefror), ysgrifennu Kiyoshi Takenaka yn Tokyo a David Brunnstrom a Doina Chiacu yn Washington.

Cyfarfu Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken a'i gymheiriaid o India, Japan ac Awstralia fwy neu lai am y tro cyntaf o dan weinyddiaeth Biden a thrafod materion Myanmar, COVID-19, hinsawdd, a thiriogaethol a llywio Indo-Pacific, meddai'r Adran Wladwriaeth mewn a datganiad.

“Rydyn ni i gyd wedi cytuno ar yr angen i adfer y system ddemocrataidd yn gyflym (ym Myanmar),” ac i wrthwynebu’n gryf bob ymgais unochrog i newid y status quo trwy rym, meddai Gweinidog Tramor Japan, Toshimitsu Motegi, wrth gohebwyr.

“Pwysleisiais, gyda heriau i’r drefn ryngwladol bresennol yn parhau mewn amrywiol feysydd, fod y rôl yr ydym ni, y gwledydd sy’n rhannu gwerthoedd sylfaenol ac sydd wedi ymrwymo’n ddwfn i gryfhau trefn ryngwladol rydd ac agored yn seiliedig ar reolaeth y gyfraith, chwarae yn cynyddu yn unig, ”Meddai Motegi.

Dywedodd Adran y Wladwriaeth fod Blinken a’i gymheiriaid yn trafod gwrthderfysgaeth, gwrthweithio dadffurfiad, diogelwch morwrol a’r “angen brys i adfer y llywodraeth a etholwyd yn ddemocrataidd yn Burma.”

Fe wnaethant hefyd fynd i’r afael â’r “flaenoriaeth o gryfhau gwytnwch democrataidd yn y rhanbarth ehangach,” meddai.

Dywedodd Adran y Wladwriaeth fod y pedwar wedi ailadrodd ymrwymiad i’r Cwad gwrdd o leiaf yn flynyddol ar lefelau gweinidogol ac yn rheolaidd ar lefelau uwch a gwaith “i gryfhau cydweithredu ar hyrwyddo rhanbarth Indo-Môr Tawel agored ac am ddim, gan gynnwys cefnogaeth i ryddid mordwyo a thiriogaethol. uniondeb. ”

Dymchwelodd milwrol Myanmar lywodraeth etholedig Aung San Suu Kyi mewn coup Chwefror 1. Mae'r Unol Daleithiau wedi ymateb gyda sancsiynau ac wedi annog gwledydd eraill i ddilyn yr un peth.

Dywedodd yr Arlywydd Joe Biden y bydd gweithio’n agos gyda chynghreiriaid yn allweddol i’w strategaeth tuag at China, lle mae wedi dweud y bydd yr Unol Daleithiau yn anelu at “gystadlu allan” yn Beijing.

Cytunodd Biden a Phrif Weinidog India, Narendra Modi, mewn galwad ffôn yr wythnos diwethaf i gryfhau diogelwch Indo-Môr Tawel trwy'r Cwad.

Mae'r Unol Daleithiau ac aelodau eraill y Cwad yn poeni am honiadau morwrol helaeth Tsieina yn Asia, gan gynnwys ym Môr De Tsieina, lle mae Beijing wedi sefydlu allfeydd milwrol mewn dyfroedd y mae anghydfod yn eu cylch. Ym Môr Dwyrain Tsieina, mae China yn honni grŵp o ynysoedd anghyfannedd a weinyddir gan Japan, anghydfod sydd wedi plagio cysylltiadau dwyochrog ers blynyddoedd.

Parhau Darllen

Myanmar

Mae protestwyr coup Myanmar yn offeren eto, yn gwrthod honiad y fyddin bod ganddi gefnogaeth y cyhoedd

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Gwrthododd degau o filoedd o wrthdystwyr, gan gynnwys enwogion busnes sioeau, ddydd Mercher haeriad byddin Myanmar bod y cyhoedd yn cefnogi dymchwel yr arweinydd etholedig Aung San Suu Kyi a dywedodd na fyddai eu hymgyrch yn llosgi allan, ysgrifennu Matthew Tostevin a Robert Birsel.

Mae gyrwyr Myanmar yn cau milwrol gyda'u ceir

Mae gwrthwynebwyr coup milwrol 1 Chwefror yn amheugar iawn o sicrwydd junta, a roddwyd mewn cynhadledd newyddion ddydd Mawrth, y byddai etholiad teg ac y byddai'n trosglwyddo pŵer, hyd yn oed wrth i'r heddlu ffeilio cyhuddiad ychwanegol yn erbyn Suu Kyi.

Mae'r llawryf Heddwch Nobel, a gafodd ei gadw ers y coup, bellach yn wynebu cyhuddiad o dorri Deddf Rheoli Trychinebau Naturiol yn ogystal â chyhuddiadau o fewnforio chwe radi talkie walkie yn anghyfreithlon. Mae ei gwrandawiad nesaf wedi'i osod ar gyfer 1 Mawrth.

“Rydyn ni'n dangos yma nad ydyn ni yn y 40 miliwn hwnnw y gwnaethon nhw ei gyhoeddi,” meddai Sithu Maung, aelod etholedig o Gynghrair Genedlaethol Democratiaeth Suu Kyi (NLD) wrth fôr o bobl yn y Sule Pagoda, safle protest canolog ym mhrif ddinas Yangon.

Dywedodd y Brigadydd Cyffredinol Zaw Min Tun, llefarydd ar ran y cyngor sy'n rheoli, wrth y gynhadledd newyddion ddydd Mawrth fod 40 miliwn o'r 53 miliwn o'r boblogaeth yn cefnogi gweithred y fyddin.

Mae'r fyddin yn honni bod twyll mewn etholiad Tachwedd 8 a ysgubwyd gan blaid Suu Kyi fel y disgwyliwyd yn eang, ac roedd ei atafaelu pŵer yn unol â'r cyfansoddiad ac arhosodd yn ymrwymedig i ddemocratiaeth.

Roedd protestiwr a roddodd ei henw fel Khin yn warthus.

“Fe ddywedon nhw fod twyll pleidleisio ond edrychwch ar y bobl yma,” meddai Khin.

Mae'r coup a dorrodd drosglwyddiad simsan gwlad De-ddwyrain Asia tuag at ddemocratiaeth wedi ysgogi gwrthdystiadau dyddiol ers Chwefror 6.

Mae protestwyr Myanmar yn gobeithio y gall ceir 'wedi'u torri i lawr' rwystro gwrthdaro

Mae'r trosfeddiannu hefyd wedi tynnu beirniadaeth gref o'r Gorllewin, gyda dicter o'r newydd o Washington a Llundain dros y tâl ychwanegol am Suu Kyi. Er bod China wedi cymryd llinell feddalach, fe wnaeth ei llysgennad ym Myanmar ddydd Mawrth wfftio cyhuddiadau ei bod yn cefnogi’r coup.

Er gwaethaf hynny, ymgasglodd protestwyr y tu allan i lysgenhadaeth Tsieineaidd. Aeth degau o filoedd i strydoedd dinas Mandalay lle gwnaeth rhai pobl hefyd rwystro ei phrif gyswllt rheilffordd.

Ni chafwyd adroddiadau am unrhyw wrthdaro â lluoedd diogelwch.

Dywedodd Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig, Tom Andrews, yn gynharach ei fod yn ofni’r posibilrwydd o drais yn erbyn y protestwyr a gwnaeth alwad frys ar unrhyw wlad sydd â dylanwad dros y cadfridogion, a busnesau, i bwyso arnyn nhw i’w osgoi.

Yn Yangon ac mewn mannau eraill, ymatebodd modurwyr i “ymgyrch ceir wedi torri i lawr” yn ymledu ar gyfryngau cymdeithasol, gan stopio eu ceir, yn ôl pob sôn, wedi stopio, gyda bonedau wedi’u codi, ar strydoedd a phontydd i’w rhwystro rhag tryciau heddlu a milwrol.

Dywedodd grŵp Cymdeithas Cymorth i Garcharorion Gwleidyddol Myanmar fod mwy na 450 o arestiadau wedi cael eu gwneud ers y coup, llawer ohonyn nhw mewn cyrchoedd yn ystod y nos. Ymhlith y rhai a arestiwyd mae llawer o uwch arweinyddiaeth yr NLD.

Mae atal y rhyngrwyd gyda'r nos wedi ychwanegu at ymdeimlad o ofn.

Dywedodd Zaw Min Tun wrth y gynhadledd newyddion, y cyntaf i'r junta ers y coup, fod y fyddin yn rhoi gwarant y byddai etholiad yn cael ei gynnal a bod pŵer yn cael ei roi i'r enillydd. Ni roddodd unrhyw amserlen, ond dywedodd na fyddai'r fyddin mewn grym cyhyd.

Parhaodd y darn olaf o reol y fyddin bron i hanner canrif cyn i ddiwygiadau democrataidd ddechrau yn 2011.

Treuliodd Suu Kyi, 75, bron i 15 mlynedd dan arestiad tŷ am ei hymdrechion i ddod â rheolaeth filwrol i ben.

Cafodd yr Unol Daleithiau eu “cynhyrfu” gan adroddiadau am y cyhuddiad troseddol ychwanegol yn erbyn Suu Kyi, meddai llefarydd ar ran yr Adran Wladwriaeth, Ned Price. Gosododd Washington sancsiynau newydd yr wythnos diwethaf ar fyddin Myanmar. Ni chyhoeddwyd unrhyw fesurau ychwanegol ddydd Mawrth.Slideshow (5 delwedd)

Fe wnaeth Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ddad-gyhuddo’r cyhuddiad troseddol newydd hefyd, gan ddweud iddo gael ei “ffugio” gan y fyddin.

Mae'r Arlywydd Ousted Win Myint hefyd wedi'i gadw yn y ddalfa.

Mae'r aflonyddwch wedi adfywio atgofion o atal gwaedlyd o brotestiadau o dan juntas blaenorol.

Mae'r heddlu wedi agor tân sawl gwaith, yn bennaf gyda bwledi rwber, i wasgaru protestwyr. Nid oes disgwyl i wrthdystiwr a gafodd ei saethu yn ei ben yn Naypyitaw yr wythnos diwethaf oroesi.

Bu farw heddwas o anafiadau a gafwyd yn ystod protest yn ninas Mandalay ddydd Llun, meddai’r fyddin.

Yn ogystal â'r gwrthdystiadau mewn trefi ledled y wlad ethnig amrywiol, mae mudiad anufudd-dod sifil wedi dod â streiciau sy'n chwalu nifer o swyddogaethau'r llywodraeth.

Dywedodd yr actifydd Min Ko Naing, cyn-filwr ym 1988 o brotestiadau bod y fyddin wedi malu, mewn neges wedi’i tapio i’r dorf yn Yangon fod yr ymgyrch anufudd-dod yn allweddol y tro hwn.

Dywedodd yr actor Pyay Ti Oo na ellid taflu gwrthwynebiad.

“Maen nhw'n dweud ein bod ni fel tân brwsh ac y byddwn ni'n stopio ar ôl ychydig ond a wnawn ni? Ni fydd yn stopio nes i ni lwyddo, ”meddai wrth y dorf.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd