RSSYr Iseldiroedd

Efallai y bydd #Brexit sydd ar y gorwel mor niweidiol â dim bargen Brexit: Cwlwm ECB

Efallai y bydd #Brexit sydd ar y gorwel mor niweidiol â dim bargen Brexit: Cwlwm ECB

| Ionawr 9, 2020

Mae Brexit caled ar ddiwedd y flwyddyn hon yn dal i fod yn bosibilrwydd a gallai fod yr un mor niweidiol yn economaidd â phe bai Prydain wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen, meddai Llywodraethwr Banc Canolog yr Iseldiroedd, Klaas Knot, ddydd Mercher (8 Ionawr), yn ysgrifennu Balazs Koranyi. “Yn nhermau economaidd efallai nad oes llawer o wahaniaeth rhwng bargen dim […]

Parhau Darllen

Y lleoedd 4 gorau i ymweld â nhw yn yr Iseldiroedd

Y lleoedd 4 gorau i ymweld â nhw yn yr Iseldiroedd

| Rhagfyr 3, 2019

Er ei bod hi'n wlad fach, mae'r Iseldiroedd yn llawn lleoedd anhygoel i ymweld â nhw. Dyma'r cyrchfan ddelfrydol i gynllunio penwythnos hir neu efallai hyd yn oed feddwl am fynd ar daith ffordd. Gyda rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus wych, nid yw'n anodd symud o gwmpas, neu fe allech chi ystyried llogi car. Tra bod Amsterdam bob amser […]

Parhau Darllen

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

| Medi 11, 2019

Mae hiliaeth sefydliadol yn drech na systemau cyfiawnder troseddol ledled yr UE ac mae'n effeithio ar y modd y mae troseddau hiliol yn cael eu cofnodi, eu hymchwilio a'u herlyn, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan y Rhwydwaith Ewropeaidd yn Erbyn Hiliaeth (ENAR) heddiw (11 Medi). “Ugain mlynedd ar ôl i Adroddiad Macpherson ddatgelu bod heddlu Prydain yn hiliol yn sefydliadol, rydyn ni nawr yn darganfod bod […]

Parhau Darllen

Gweinidog yr Iseldiroedd: Nid yw sgyrsiau #Brexit gyda Phrydain wedi pontio rhaniadau

Gweinidog yr Iseldiroedd: Nid yw sgyrsiau #Brexit gyda Phrydain wedi pontio rhaniadau

| Awst 30, 2019

Dywedodd Gweinidog Tramor yr Iseldiroedd, Stephan Blok (yn y llun) fod trafodaethau difrifol wedi digwydd ym Mrwsel rhwng yr UE a Phrydain ddydd Mercher (28 Awst) ond nad yw’r ochrau wedi llwyddo i bontio rhaniadau ar delerau Brexit, ysgrifennodd Gabriela Baczynska. “Dydyn ni ddim yno eto,” meddai Blok, gan ychwanegu nad oedd Brexit dim bargen yn y […]

Parhau Darllen

#Brexit - Prif Weinidog yr Iseldiroedd Rutte yn dweud wrth Johnson EU bod yn agored i 'gynigion concrit'

#Brexit - Prif Weinidog yr Iseldiroedd Rutte yn dweud wrth Johnson EU bod yn agored i 'gynigion concrit'

| Awst 28, 2019

Dywedodd Prif Weinidog yr Iseldiroedd, Mark Rutte, ddydd Mawrth (27 Awst) ei fod wedi siarad â’i gymar ym Mhrydain, Boris Johnson dros y ffôn am ymadawiad tebygol Prydain o’r Undeb Ewropeaidd ar Hydref 31, yn ysgrifennu Toby Sterling. Mewn neges ar Twitter, dywedodd Rutte fod yr Iseldiroedd ac aelodau eraill yr Undeb Ewropeaidd “yn parhau i fod yn agored i gynigion concrit sy’n gydnaws […]

Parhau Darllen

Mae polisïau masnach yr Unol Daleithiau a #Brexit yn arafu economi’r Iseldiroedd - cynghorydd y llywodraeth

Mae polisïau masnach yr Unol Daleithiau a #Brexit yn arafu economi’r Iseldiroedd - cynghorydd y llywodraeth

| Awst 16, 2019

Bydd twf economaidd yn yr Iseldiroedd yn arafu mwy na'r hyn a ragwelwyd y flwyddyn nesaf, wrth i allforion gael eu taro gan gwymp polisïau masnach yr Unol Daleithiau a Brexit, dywedodd asiantaeth ragweld genedlaethol CPB ddydd Iau (15 Awst), yn ysgrifennu Bart Meijer. Bydd economi’r Iseldiroedd yn tyfu 1.4% yn 2020, meddai prif gynghorydd economaidd y llywodraeth, i lawr o […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi benthyciad EIB € 50 miliwn ar gyfer busnes #CircularEconomy yn yr Iseldiroedd

Mae #JunckerPlan yn cefnogi benthyciad EIB € 50 miliwn ar gyfer busnes #CircularEconomy yn yr Iseldiroedd

| Gorffennaf 31, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn benthyca € 50 miliwn i'r cwmni o'r Iseldiroedd, Boels Rental, i gaffael cerbydau, peiriannau ac offer cysylltiedig newydd ar gyfer ei weithgareddau rhentu a phrydlesu. Gwarantir y benthyciad gan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, sy'n caniatáu i Grŵp EIB fuddsoddi mewn gweithrediadau risg uwch ac yn aml yn uwch. Trwy […]

Parhau Darllen