RSSGogledd Iwerddon

Sgyrsiau ar adfer llywodraeth #NorthernIreland ar gyfer 16 Rhagfyr

Sgyrsiau ar adfer llywodraeth #NorthernIreland ar gyfer 16 Rhagfyr

| Tachwedd 28, 2019

Bydd ymgyrch newydd i adfer llywodraeth ddatganoledig yng Ngogledd Iwerddon yn cael ei lansio yn syth ar ôl etholiad cyffredinol y DU, cyhoeddwyd ddydd Mercher (27 Tachwedd), yn ysgrifennu Ian Graham. Dywedodd Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon, Julian Smith, ei fod wedi gosod 16 Rhagfyr ar gyfer dechrau rownd newydd o sgyrsiau rhyngbleidiol beth bynnag fydd canlyniad y […]

Parhau Darllen

Mae #NorthernIreland yn paratoi ar gyfer newidiadau pwysig #Araniad a phriodas o'r un rhyw

Mae #NorthernIreland yn paratoi ar gyfer newidiadau pwysig #Araniad a phriodas o'r un rhyw

| Hydref 21, 2019

Mae ymgyrchwyr a frwydrodd am ddegawdau i ddod â gwaharddiad priodas rhyw Gogledd Iwerddon a chyfyngiadau ar erthyliad i ben yn paratoi ddydd Llun (21 Hydref) ar gyfer newid aruthrol i'r deddfau ar y ddau ar ganol nos ganol nos, yn ysgrifennu Amanda Ferguson. Gogledd Iwerddon yw'r unig ran o'r Deyrnas Unedig nad yw'n caniatáu priodas o'r un rhyw. Hefyd, […]

Parhau Darllen

Gellir gwneud bargen #Brexit, ond mae gwaith i'w wneud o hyd - Coveney

Gellir gwneud bargen #Brexit, ond mae gwaith i'w wneud o hyd - Coveney

| Hydref 14, 2019

Mae bargen rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd yn bosibl, efallai hyd yn oed yr wythnos hon, ond mae yna lawer o fanylion i’w gweithio allan o hyd, meddai Gweinidog Tramor Iwerddon, Simon Coveney (yn y llun) ddydd Llun (14 Hydref), yn ysgrifennu Robin Emmott. “Mae bargen yn bosibl ac mae’n bosibl y mis hwn, efallai hyd yn oed yr wythnos hon ond […]

Parhau Darllen

#UFU wedi'i ddadrithio gan amserlen tariff mewnforio ddiwygiedig y DU

#UFU wedi'i ddadrithio gan amserlen tariff mewnforio ddiwygiedig y DU

| Hydref 10, 2019

Mae Undeb Ffermwyr Ulster wedi'i ddadrithio gan amserlen tariff mewnforio ddiwygiedig y DU yn y DU sy'n cynnwys tariff sero y cant ar rai nwyddau amaeth, gan agor cyfle i fewnforion o safon is ddod i mewn i'r DU os ydym yn gadael yr UE heb fargen. Dywedodd Llywydd UFU, Ivor Ferguson: “Y diffyg newidiadau i dariff dros dro y DU […]

Parhau Darllen

Mae Iwerddon yn neilltuo € 1.2 biliwn ar gyfer pecyn bargen #Brexit

Mae Iwerddon yn neilltuo € 1.2 biliwn ar gyfer pecyn bargen #Brexit

| Hydref 9, 2019

Dywedodd gweinidog cyllid Iwerddon ddydd Mawrth (8 Hydref) y bydd y llywodraeth yn rhedeg diffyg cyllidebol o 0.6% o gynnyrch mewnwladol crynswth y flwyddyn nesaf os bydd Prydain yn cwympo allan o’r Undeb Ewropeaidd heb fargen, i ariannu pecyn € 1.2 biliwn ar gyfer cwmnïau yr effeithir arnynt, ysgrifennu Graham Fahy a Padraic Halpin. “Os bydd […]

Parhau Darllen

Mae Iwerddon yn parhau i fod ar agor i fargen #Brexit 'deg' - Coveney

Mae Iwerddon yn parhau i fod ar agor i fargen #Brexit 'deg' - Coveney

| Hydref 9, 2019

Dywedodd gweinidog tramor Iwerddon ddydd Mawrth (8 Hydref) fod Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, yn adlewyrchu rhwystredigaeth ledled yr UE pan gyhuddodd Brydain o chwarae “gêm bai gwirion” dros Brexit, yn ysgrifennu Graham Fahy. Dywedodd Simon Coveney (yn y llun) ar Twitter fod Tusk “yn adlewyrchu’r rhwystredigaeth ar draws yr UE ac anferthwch yr hyn sydd yn y fantol i ni i gyd”. […]

Parhau Darllen

A all #Blockchain ddatrys pos ffin #Brexit? Mae arbenigwyr yn amheus

A all #Blockchain ddatrys pos ffin #Brexit? Mae arbenigwyr yn amheus

| Hydref 8, 2019

Mae tîm o arbenigwyr wedi llunio cynllun i ddefnyddio olrhain blockchain ar gyfer masnach rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon er mwyn osgoi ail-osod ffin galed ar ôl i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu John Chalmers. Dywedodd consortiwm ELAND ddydd Llun (7 Hydref) y byddai ei gynnig yn cynnwys adeiladu […]

Parhau Darllen