Cysylltu â ni

Brexit

Mae'r DU yn annog yr UE i symud ymlaen â masnach ar ôl Brexit gyda Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Dywedodd Prydain wrth yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mercher (9 Mehefin) bod amser yn dod i ben i ddod o hyd i atebion i leddfu masnach ar ôl Brexit gyda Gogledd Iwerddon, gan ddweud na fyddai unrhyw gamau cyfreithiol pellach gan y bloc yn "gwneud bywyd yn haws" i bobl yn y dalaith, Reuters.

Ers cwblhau ei hymadawiad o’r UE yn hwyr y llynedd, mae perthynas Prydain ag ef wedi casáu, gyda’r ddwy ochr yn cyhuddo ei gilydd o weithredu’n ddidwyll dros ran o’u bargen fasnach sy’n ymdrin â symudiadau nwyddau i Ogledd Iwerddon.

Cyfarfu gweinidog Brexit Prydain, David Frost, ag Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Maros Sefcovic yn Llundain, i geisio datrys y gwahaniaethau dros brotocol Gogledd Iwerddon, ond hyd yn hyn nid yw misoedd o sgyrsiau wedi gwneud llawer i dorri'r cau.

Mae Brwsel yn cyhuddo Llundain o dorri’r cytundeb trwy fethu â gweithredu gwiriadau ar rai nwyddau sy’n symud o Brydain i’w thalaith yng Ngogledd Iwerddon, ac mae wedi cychwyn achos cyfreithiol dros estyniad unochrog llywodraeth Prydain o gyfnod gras.

Dywed Llundain nad oes ganddo unrhyw ddewis oherwydd bod rhai o'r sieciau'n rhwystro cyflenwadau i archfarchnadoedd Gogledd Iwerddon. Mae'n tynnu sylw at densiynau cynyddol ymhlith unoliaethwyr pro-Brydeinig yn y dalaith.

"Pan fyddaf yn cwrdd â Maros Sefcovic yn ddiweddarach heddiw bydd fy neges yn glir: mae amser yn brin ac mae angen atebion ymarferol nawr i wneud i'r protocol weithio," meddai Frost mewn datganiad, gan alw am hyblygrwydd i ddod o hyd i atebion "sy'n mwynhau hyder pob cymuned. ".

"Ni fydd bygythiadau pellach o gamau cyfreithiol a dial masnach o'r UE yn gwneud bywyd yn haws i'r siopwr yn Strabane na all brynu eu hoff gynnyrch."

Roedd ei eiriau yn ymateb i erthygl a ysgrifennodd Sefcovic ym mhapur newydd y Telegraph ddydd Mawrth pan rybuddiodd Brydain na fyddai'r UE "yn swil wrth ymateb yn gyflym, yn gadarn ac yn gadarn" pe bai'n ystyried bod Prydain yn torri ei rhwymedigaethau cyfreithiol. Darllen mwy.

Dywed Llundain a Brwsel am ddod o hyd i atebion ond eu bod yn cyhuddo ei gilydd o beidio ag ymgysylltu â chynigion cystadleuol amrywiol.

Mae'r cyfnod gras ar rai nwyddau yn dod i ben ar 30 Mehefin, a dywedodd llefarydd ar ran y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Mawrth (8 Mehefin) nad oedd "unrhyw achos o gwbl dros atal cig wedi'i oeri rhag cael ei werthu yng Ngogledd Iwerddon".

"Yr hyn sydd ei angen yw atebion pragmatiaeth a synnwyr cyffredin i ddatrys y materion fel y maen nhw ger ein bron," meddai Frost. "Mae'r gwaith hwn yn bwysig. Ac mae'n fwyfwy brys."

Brexit

Barnier cyn-drafodwr Brexit Barnier: Enw da'r DU yn y fantol yn rhes Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Mae Pennaeth y Tasglu ar gyfer Cysylltiadau â'r DU, Michel Barnier yn mynychu'r ddadl ar gytundeb masnach a chydweithrediad yr UE-DU yn ystod ail ddiwrnod sesiwn lawn yn Senedd Ewrop ym Mrwsel, Gwlad Belg Ebrill 27, 2021. Olivier Hoslet / Pool trwy REUTERS

Dywedodd Michel Barnier, cyn-drafodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd, ddydd Llun (14 Mehefin) fod enw da’r Deyrnas Unedig yn y fantol ynglŷn â thensiynau dros Brexit.

Mae gwleidyddion yr UE wedi cyhuddo Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, o beidio â pharchu ymrwymiadau a wnaed ynglŷn â Brexit. Roedd y tensiynau cynyddol rhwng Prydain a’r UE wedi bygwth cysgodi uwchgynhadledd y Grŵp Saith ddydd Sul, gyda Llundain yn cyhuddo Ffrainc o sylwadau “sarhaus” nad oedd Gogledd Iwerddon yn rhan o’r DU. Darllen mwy

"Mae angen i'r Deyrnas Unedig roi sylw i'w henw da," meddai Barnier wrth France Info radio. "Rwyf am i Mr Johnson barchu ei lofnod," ychwanegodd.

Parhau Darllen

Brexit

Mae Merkel o'r Almaen yn annog agwedd bragmatig tuag at Ogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

By

Canghellor yr Almaen Angela Merkel (Yn y llun) wedi galw ddydd Sadwrn am “ddatrysiad pragmatig” i anghytundebau dros ran o’r fargen Brexit sy’n ymdrin â materion ffiniau â Gogledd Iwerddon, Reuters Darllen mwy.

Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson y bydd Prydain yn gwneud “beth bynnag sydd ei angen” i amddiffyn ei gyfanrwydd tiriogaethol mewn anghydfod masnach gyda’r Undeb Ewropeaidd, gan fygwth mesurau brys os na ddaethpwyd o hyd i ateb.

Rhaid i’r UE amddiffyn ei farchnad gyffredin, meddai Merkel, ond ar gwestiynau technegol gallai fod ffordd ymlaen yn yr anghydfod, dywedodd wrth gynhadledd newyddion yn ystod uwchgynhadledd Grŵp o Saith arweinydd.

"Rwyf wedi dweud fy mod yn ffafrio datrysiad pragmatig ar gyfer cytundebau cytundebol, oherwydd mae perthynas cordial o'r pwys mwyaf i Brydain a'r Undeb Ewropeaidd," meddai.

Gan gyfeirio at sgwrs a gafodd gydag Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden am faterion geopolitical, dywedodd Merkel eu bod yn cytuno bod yn rhaid i’r Wcráin barhau i fod yn wlad tramwy ar gyfer nwy naturiol Rwseg unwaith y bydd Moscow yn cwblhau piblinell nwy ddadleuol Nord Stream 2 o dan y Môr Baltig.

Bydd y biblinell $ 11 biliwn yn cludo nwy i’r Almaen yn uniongyrchol, rhywbeth y mae Washington yn ofni a allai danseilio’r Wcráin a chynyddu dylanwad Rwsia dros Ewrop.

Disgwylir i Biden a Merkel gwrdd yn Washington ar Orffennaf 15, a bydd y straen ar gysylltiadau dwyochrog a achosir gan y prosiect ar yr agenda.

Ceisiodd y G7 ddydd Sadwrn i wrthsefyll dylanwad cynyddol Tsieina trwy gynnig cynllun seilwaith i genhedloedd sy'n datblygu a fyddai'n cystadlu â menter Belt a Ffordd gwerth miliynau o ddoleri yr Arlywydd Xi Jinping. L5N2NU045

Wrth ofyn am y cynllun, dywedodd Merkel nad oedd y G7 yn barod eto i nodi faint o gyllid y gellid ei ddarparu.

“Yn aml nid yw ein hofferynnau cyllido ar gael mor gyflym ag y mae eu hangen ar wledydd sy’n datblygu,” meddai

Parhau Darllen

Brexit

Mae Macron yn cynnig 'Le reset' y DU i Johnson os yw'n cadw at ei air Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Cynigiodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, ddydd Sadwrn (12 Mehefin) ailosod cysylltiadau â Phrydain cyhyd â bod y Prif Weinidog Boris Johnson yn sefyll wrth y cytundeb ysgariad Brexit a arwyddodd gyda’r Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Michel Rose.

Ers i Brydain gwblhau ei hymadawiad o’r UE yn hwyr y llynedd, mae cysylltiadau gyda’r bloc ac yn enwedig Ffrainc wedi casáu, gyda Macron yn dod yn feirniad mwyaf lleisiol dros wrthodiad Llundain i anrhydeddu telerau rhan o’i bargen Brexit.

Mewn cyfarfod yn y Grŵp o Saith gwlad gyfoethog yn ne-orllewin Lloegr, dywedodd Macron wrth Johnson fod gan y ddwy wlad fuddiannau cyffredin, ond y gallai cysylltiadau wella dim ond pe bai Johnson yn cadw ei air ar Brexit, dywedodd ffynhonnell.

"Dywedodd yr arlywydd wrth Boris Johnson fod angen ailosod y berthynas Franco-Brydeinig," meddai'r ffynhonnell, a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd.

"Gall hyn ddigwydd ar yr amod ei fod yn cadw ei air gyda'r Ewropeaid," meddai'r ffynhonnell, gan ychwanegu bod Macron yn siarad yn Saesneg â Johnson.

Dywedodd Palas Elysee fod Ffrainc a Phrydain yn rhannu gweledigaeth gyffredin a diddordebau cyffredin ar lawer o faterion byd-eang a "dull a rennir o ymdrin â pholisi trawsatlantig".

Bydd Johnson yn cwrdd â Changhellor yr Almaen Angela Merkel yn ddiweddarach ddydd Sadwrn, lle gallai hefyd godi’r anghydfod ynghylch rhan o fargen ysgariad yr UE a elwir yn Brotocol Gogledd Iwerddon.

Mae arweinydd Prydain, sy’n cynnal cyfarfod G7, eisiau i’r uwchgynhadledd ganolbwyntio ar faterion byd-eang, ond mae wedi sefyll ei dir ar fasnach gyda Gogledd Iwerddon, gan alw ar yr UE i fod yn fwy hyblyg yn ei ddull o leddfu masnach i’r dalaith o Brydain. .

Nod y protocol yw cadw'r dalaith, sy'n ffinio ag aelod o'r UE yn Iwerddon, yn nhiriogaeth tollau'r Deyrnas Unedig a marchnad sengl yr UE. Ond dywed Llundain fod y protocol yn anghynaladwy yn ei ffurf bresennol oherwydd yr aflonyddwch y mae wedi'i achosi i gyflenwadau nwyddau bob dydd i Ogledd Iwerddon.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd