RSSbyd

Mae #Twitter yn cymryd camau i gadw #UKElection yn 'iach a diogel'

Mae #Twitter yn cymryd camau i gadw #UKElection yn 'iach a diogel'

| Tachwedd 12, 2019

Dywedodd Twitter y byddai'n ei gwneud hi'n haws adrodd am wybodaeth gamarweiniol am y broses bleidleisio yn etholiad Rhagfyr 12 ym Mhrydain, lai na mis ar ôl i'w gwaharddiad byd-eang ar hysbysebu gwleidyddol ddod i rym, ysgrifennodd Paul Sandle. Mae'r safle microblogio yn offeryn hanfodol i ymgeiswyr, pleidiau gwleidyddol a newyddiadurwyr dorri newyddion a thanwydd […]

Parhau Darllen

Dadl seneddwyr #EPP cenedlaethol ac Ewropeaidd #EUBudget a #Brexit

Dadl seneddwyr #EPP cenedlaethol ac Ewropeaidd #EUBudget a #Brexit

| Tachwedd 12, 2019

Mae Is-lywydd Grŵp EPP Vangelis Meimarakis yn cadeirio cyfarfod cyntaf ag ASau cenedlaethol. “Mae Grŵp EPP yn tynnu ei gryfder o’i lawr gwlad. Gwleidyddion lleol, rhanbarthol a Chenedlaethol yw'r tanwydd sy'n ein gyrru ni. Rhaid i ni weithio’n agos gyda’n gilydd, ”meddai Is-lywydd Grŵp EPP Vangelis Meimarakis, gan gadeirio ar 11 Tachwedd y cyfarfod ar y cyd cyntaf o hyn […]

Parhau Darllen

Enillion #Labour yn erbyn #Conservatives - poll

Enillion #Labour yn erbyn #Conservatives - poll

| Tachwedd 11, 2019

Fe wnaeth Plaid Lafur gwrthblaid Prydain gulhau’r ymyl lle mae’n olrhain Plaid Geidwadol y Prif Weinidog Boris Johnson o bedwar pwynt canran, yn ôl arolwg barn a gynhaliwyd gan Opinium ar gyfer papur newydd The Observer, yn ysgrifennu David Milliken. Rhoddodd yr arolwg barn y Ceidwadwyr ar 41%, i lawr pwynt canran 1 ar yr arolwg blaenorol wythnos yn ôl, tra bod Llafur […]

Parhau Darllen

#Brexit - Trafodaeth ar gyflwr chwarae ar 12 Tachwedd

#Brexit - Trafodaeth ar gyflwr chwarae ar 12 Tachwedd

| Tachwedd 11, 2019

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol yn trafod cyflwr chwarae Brexit gyda chydlynydd Brexit EP Guy Verhofstadt (yn y llun) ddydd Mawrth (12 Tachwedd) tua 15h. Bydd cydlynydd Brexit y Senedd Guy Verhofstadt (Adnewyddu Ewrop, BE) ac Antonio Tajani (EPP, TG), cadeirydd pwyllgor ac aelod o Grŵp Llywio Brexit y Senedd, yn trafod cyflwr chwarae Brexit gyda Chyfansoddiadol […]

Parhau Darllen

Blwch Ffeithiau: Sut bydd 12 Prydain Rhagfyr #Brexit yn gweithio?

Blwch Ffeithiau: Sut bydd 12 Prydain Rhagfyr #Brexit yn gweithio?

| Tachwedd 11, 2019

Bydd Prydain yn cynnal etholiad cyffredinol ar 12 Rhagfyr, gan ethol aelodau seneddol newydd 650, y bydd llywodraeth yn cael ei ffurfio ohoni. Eu tasg gyntaf yn ôl pob tebyg fydd penderfynu sut, pryd ac os bydd y wlad yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu William James. Isod ceir y ffeithiau allweddol ynglŷn â sut y bydd yr etholiad yn gweithio: […]

Parhau Darllen

#BrexitParty - Dywed Farage na fydd yn herio Ceidwadwyr PM Johnson mewn seddi 317

#BrexitParty - Dywed Farage na fydd yn herio Ceidwadwyr PM Johnson mewn seddi 317

| Tachwedd 11, 2019

Dywedodd arweinydd Plaid Brexit, Nigel Farage, ddydd Llun (11 Tachwedd) na fyddai ei blaid yn herio seddi Plaid Geidwadol 317 yn etholiad 12 ym mis Rhagfyr ond y byddai’n cystadlu â bron pob sedd arall, hwb sylweddol i’r Prif Weinidog Boris Johnson, yn ysgrifennu Scott Heppell. Dywedodd Farage nad oedd am i bleidiau gwrth-Brexit ennill yr etholiad […]

Parhau Darllen

Mae #Erdogan a #Putin yn trafod #Syria ac yn masnachu mewn galwad ffôn

Mae #Erdogan a #Putin yn trafod #Syria ac yn masnachu mewn galwad ffôn

| Tachwedd 11, 2019

Fe wnaeth yr Arlywydd Recep Tayyip Erdogan gynnal galwad ffôn gyda’i gymar yn Rwsia Vladimir Putin i drafod datblygiadau yn Syria nos Sadwrn (9 Tachwedd), dywed adroddiadau gan nodi Daily Sabah. Ailddatganodd y ddau arweinydd eu hymrwymiad i gytundeb Sochi y daethpwyd iddo yn ystod trafodaethau lefel uchel ar 22 Hydref. Bu Erdogan a Putin hefyd yn trafod y camau i'w cymryd i wella […]

Parhau Darllen