Cysylltu â ni

Pacistan

Chwe deg mlynedd o gysylltiadau Pacistan-UE - arddangosfa ffotograffig ar Bacistan a gynhaliwyd ym Mrwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

I goffau 60 mlynedd ers sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng Pacistan a’r Undeb Ewropeaidd, lansiwyd arddangosfa ffotograffig neithiwr ym Mrwsel mewn digwyddiad a drefnwyd gan Genhadaeth Pacistan i’r Undeb Ewropeaidd mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS). .

Cafodd yr arddangosfa ffotograffau sy'n arddangos hanes cyfoethog, treftadaeth, pensaernïaeth, twristiaeth, chwaraeon, yn ogystal ag amrywiaeth grefyddol, ddiwylliannol a choginiol ei sefydlu gan yr Ysgrifennydd Tramor Dros Dro Jauhar Saleem, sy'n ymweld â Brwsel i arwain 8fed Rownd Pak EU Political. Deialog. Mynychwyd y seremoni urddo gan swyddogion o sefydliadau Ewropeaidd, diplomyddion, deallusion, a phobl y cyfryngau.

Yn ei sylwadau ar yr achlysur, nododd yr Ysgrifennydd Tramor Dros Dro Jauhar Saleem y llwybr cadarnhaol mewn cysylltiadau dwyochrog rhwng Pacistan a’r UE a’r bartneriaeth gynyddol mewn meysydd gwleidyddol, economaidd a masnach. Pwysleisiodd fod y berthynas rhwng Pacistan a’r UE yn gynrychiolaeth briodol o werth cydweithio ar heriau byd-eang - megis newid yn yr hinsawdd, diogelwch bwyd a chynaliadwyedd, a oedd yn gofyn am ddull amlochrog a rhyngddisgyblaethol.

Tanlinellodd yr Ysgrifennydd Tramor Dros Dro y potensial enfawr ar gyfer ehangu cysylltiadau Pacistan-UE ymhellach o dan y Cynllun Ymgysylltu Strategol. Mynegodd barodrwydd Pacistan i ddatblygu'r bartneriaeth gynhyrchiol ac adeiladol hon, yn enwedig ym meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg gan mai dyma'r sectorau mwyaf perthnasol ar gyfer cyflawni datblygiad economaidd-gymdeithasol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd