Cysylltu â ni

Azerbaijan

Y Llysgennad Amna Baloch yn Mynychu "TWRISTIAETH PÊL-DROED MINI SUQOVUSHAN: DATHLU DIWRNOD GWeriniaethol Azerbaijan"

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ddydd Sadwrn, 01 Mehefin, 2024, cynhaliodd Llysgenhadaeth Azerbaijan ym Mrwsel y
Twrnamaint Pêl-droed Mini SUQOVUSHAN i ddathlu Diwrnod Gweriniaeth Azerbaijan.
Mynychodd AU Amna Baloch, Llysgennad Pacistan i'r UE, Gwlad Belg, a Lwcsembwrg, y digwyddiad fel y Gwestai Anrhydeddus.

Cafodd y Llysgennad Baloch groeso cynnes gan AU Mr. Vaqif Sadiqov, Llysgennad
Azerbaijan i Wlad Belg, Lwcsembwrg, a'r UE. Yn ei hanerchiad, llongyfarchodd y
llywodraeth a phobl Azerbaijan, gan bwysleisio eu cyflawniadau arwyddocaol, diwylliannol
treftadaeth, a gwytnwch.

Tynnodd y Llysgennad Baloch sylw at y berthynas ddwyochrog gref rhwng Pacistan a
Azerbaijan, yn seiliedig ar egwyddorion parch y naill at y llall a gwerthoedd a rennir. Cymeradwyodd hi
y twrnamaint ar gyfer meithrin undod a chyfeillgarwch, ac ar gyfer cryfhau'r cysylltiadau rhwng
y ddwy wlad trwy ddiplomyddiaeth chwaraeon.

I gloi, dymunodd y Llysgennad Baloch lwyddiant i bob tîm a gymerodd ran, gan fynegi
gobaith am gyfeillgarwch ac undod parhaus. Gorffennodd gyda, “Pakistan - Azerbaijan Dosti
Zindabad.”

Tîm Pakistan, sy'n cynnwys swyddogion a swyddogion Llysgenhadaeth Pacistan ym Mrwsel,
cymryd rhan yn y twrnamaint hefyd.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd