Cysylltu â ni

Pacistan

Pafiliwn Pacistan yn disgleirio yn yr Ŵyl Ryngwladol a drefnir gan Ysgol Ryngwladol Brwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cymerodd Llysgenhadaeth Pacistan, Brwsel ran yng Ngŵyl Ryngwladol Ysgol Ryngwladol Brwsel (ISB) gyda phafiliwn Pacistanaidd a ddyluniwyd yn unigryw ar 9 Mehefin 2024.

Mae Gŵyl Ryngwladol ISB yn ddathliad blynyddol sy’n arddangos diwylliannau a thraddodiadau amrywiol o bob rhan o’r byd. Cymerodd cymuned myfyrwyr amrywiol yr ysgol ran weithredol gyda 100 o wledydd yn cael eu cynrychioli yn y digwyddiad gyda'u harddangosfeydd nodedig.

Roedd y digwyddiad yn gyfle i gyflwyno treftadaeth gyfoethog, amrywiaeth ddiwylliannol, twristiaeth a photensial allforio'r wlad. Roedd yr arddangosfeydd hyn yn cynnwys arteffactau, crefftau, gwisgoedd traddodiadol, a ffotograffau. Rhoddodd detholiad o lyfrau a rhaglenni dogfen ar dwristiaeth a diwylliant ym Mhacistan gipolwg unigryw i ymwelwyr ar hanes cyfoethog, traddodiadau a photensial twristiaeth y wlad.

Roedd bwyd stryd traddodiadol Pacistanaidd yn atyniad mawr, gan ddenu nifer fawr o ymwelwyr, a oedd yn mwynhau danteithion fel Biryani, Samosas, Gulab Jamun, a'r chai Pacistanaidd arbennig. Roedd y pafiliwn hefyd yn cynnwys cornel Henna (Mehndi), yn cynnig dyluniadau cymhleth a hardd i'r rhai sy'n ceisio profiad diwylliannol mwy trochi.

Cymerwyd diddordeb arbennig mewn eitemau Made in Pakistan Sports hy citiau pêl-droed a chriced. Tynnodd plant a rhieni luniau arbennig gyda Phêl-droed Cwpan y Byd ar stondin Pacistan.

Dywedodd y Llysgennad Amna Baloch “Mae'r Ŵyl Ryngwladol yn llwyfan gwych i arddangos treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Pacistan, amrywiaeth, a lletygarwch cynnes ein pobl. Mae’n galonogol gweld cymaint o frwdfrydedd a diddordeb yn ein diwylliant gan y gymuned ryngwladol.”

hysbyseb

Roedd ymwelwyr yn gwerthfawrogi'n fawr y bwyd Pacistanaidd a'r arteffactau hardd a arddangoswyd ym Mhafiliwn Pacistan, gan ei wneud yn un o uchafbwyntiau'r ŵyl.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd