Cysylltu â ni

Belarws

Gwlad Pwyl yn datgan cyflwr argyfwng ar ffin Belarus yng nghanol ymchwydd mudol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae swyddogion gwarchod ffiniau Gwlad Pwyl yn gwarchod wrth ymyl grŵp o ymfudwyr sydd wedi'u sowndio ar y ffin rhwng Belarus a Gwlad Pwyl ger pentref Usnarz Gorny, Gwlad Pwyl Medi 1, 2021. REUTERS / Kacper Pempel

Cyhoeddodd Gwlad Pwyl gyflwr o argyfwng mewn dau ranbarth sy’n ffinio â Belarus yr wythnos diwethaf yn dilyn ymchwydd o fudo anghyfreithlon y mae Warsaw wedi’i feio ar ei chymydog, ysgrifennu Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, Joanna Plucinska, Alicja Ptak, Anna Koper a Matthias Williams, Reuters.

Mae Gwlad Pwyl a’r Undeb Ewropeaidd wedi cyhuddo Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko o annog cannoedd o ymfudwyr i groesi i diriogaeth Gwlad Pwyl i roi pwysau ar y bloc dros sancsiynau y mae wedi’u gosod ar Minsk.

hysbyseb

Roedd y gorchymyn brys - y cyntaf o’i fath yng Ngwlad Pwyl ers amseroedd comiwnyddol - yn gwahardd crynoadau torfol ac yn cyfyngu ar symudiadau pobl mewn llain o dir 3-km (2 filltir) o ddyfnder ar hyd y ffin am 30 diwrnod, meddai’r llywodraeth.

Dywedodd grwpiau cymorth sy’n gweithio gydag ymfudwyr y bu cynnydd eisoes yn heddlu Gwlad Pwyl a cherbydau arfog yn yr ardal yn ystod y dyddiau diwethaf, a’u bod yn poeni y byddai’r gorchymyn yn cyfyngu ar eu gwaith ac yn gadael ffoaduriaid yn sownd.

"Mae'r awyrgylch yn dreisgar ar y cyfan, mae milwyr arfog mewn lifrai ym mhobman ... mae'n fy atgoffa o ryfel," meddai Marta Anna Kurzyniec, un o drigolion tref ffiniol Gwlad Pwyl, Krynki, wrth Reuters

hysbyseb

Dechreuodd Gwlad Pwyl adeiladu ffens weiren bigog yr wythnos diwethaf i ffrwyno llif ymfudwyr o wledydd fel Irac ac Affghanistan.

Gosododd yr UE sancsiynau economaidd ar Belarus yn dilyn etholiad yr oedd anghydfod yn ei gylch ym mis Awst 2020 a gwrthdrawiad ar yr wrthblaid, a dywed bod Lukashenko wedi annog mewnfudwyr yn fwriadol i groesi i Wlad Pwyl, Latfia a Lithwania i ddial.

Fe wnaeth Gweinidog Tramor Belarus, Vladimir Makei, ddydd Iau feio “gwleidyddion y Gorllewin” am y sefyllfa ar y ffiniau, adroddodd Belta, asiantaeth newyddion gwladwriaeth Belarwsia.

"Mae Belarus bob amser wedi anrhydeddu holl ddarpariaethau ein cytundebau i'r llythyr," meddai Makei wrth gynhadledd newyddion.

Dywedodd llefarydd arlywyddol Gwlad Pwyl, Blazej Spychalski, fod y sefyllfa ar y ffin yn “anodd ac yn beryglus”.

"Heddiw, mae'n rhaid i ni fel Gwlad Pwyl, gan ein bod yn gyfrifol am ein ffiniau ein hunain, ond hefyd am ffiniau'r Undeb Ewropeaidd, gymryd mesurau i sicrhau diogelwch Gwlad Pwyl a'r (UE)," meddai.

Mae gweithredwyr hawliau wedi cyhuddo awdurdodau Gwlad Pwyl o wadu gofal meddygol digonol i ymfudwyr sownd. Dywed Warsaw mai Belarus sy'n gyfrifol amdanyn nhw.

Dywedodd Marysia Zlonkiewicz o’r grŵp cymorth Chlebem i Solą (Gyda Bara a Halen) fod yr heddlu wedi gofyn iddynt atal eu gweithgaredd ar hyd y ffin cyn cyhoeddi’r argyfwng.

Belarws

Belarus: Ystyriwch fynd â threfn Lukashenka i'r llys rhyngwladol, gofynnodd ASEau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd yn mynegi undod cryf â gwledydd yr UE y mae ymosodiadau hybrid Belarwsia yn effeithio arnynt, wrth alw am ddod â threfn Lukashenka i'r llys, sesiwn lawn  TRYCHINEB.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Iau, mae’r Senedd yn mynegi undod cryf â Lithwania, Gwlad Pwyl a Latfia, yn ogystal â gwledydd eraill yr UE a dargedwyd yn ddiweddar gan ymdrechion cyfundrefn Belarwsia i gyfeirio nifer sylweddol o ymfudwyr a ffoaduriaid tuag at ffiniau allanol yr UE - gyda channoedd o bobl eu cadw ar ôl croesi drosodd i'r UE yn anghyfreithlon a hyd yn oed rhai marwolaethau.

Mae ASEau yn tanlinellu bod y croesfannau mudol afreolaidd a noddir gan y wladwriaeth o Belarwsia i'r UE, ynghyd ag ymgyrch ddadffurfiad, yn fath o ryfela hybrid gyda'r nod o ddychryn ac ansefydlogi'r Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

Maent yn nodi bod yn rhaid i sefydliadau’r UE a’r aelod-wladwriaethau ddelio ar frys â’r argyfwng amlddimensiwn ar ffin Belarwsia, er mwyn helpu ymfudwyr sy’n sownd yno ac i ddarparu’r gefnogaeth angenrheidiol iddynt.

Achos Belarus i'r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol

Yn y penderfyniad, mae’r Senedd hefyd yn pwysleisio’r angen i ystyried dod ag achos Belarus i’r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol dros droseddau a gyflawnwyd ar raddfa enfawr yn erbyn dinasyddion y wlad gan drefn yr unben anghyfreithlon Aliaksandr Lukashenka. Dylai hyn gael ei wneud ar sail troseddau i Gonfensiwn Chicago, Confensiwn Montreal a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Artaith a gyflawnwyd gan wladwriaeth Belarwsia, yn ôl y testun.

hysbyseb

Mae ASEau hefyd yn parhau i gondemnio “gormes, artaith a chamdriniaeth pobl heddychlon Belarus”, nad yw wedi dod i ben ers i brotestiadau poblogaidd ddechrau dros yr etholiadau arlywyddol twyllodrus ym mis Awst y llynedd.

Mae angen mwy o sancsiynau UE

Yn ogystal, mae'r penderfyniad yn gresynu at y ffaith bod sancsiynau economaidd gosodedig yr UE wedi cael effaith rannol yn unig ar drefn Lukashenka. Felly mae'n annog gwledydd yr UE i gryfhau'r sancsiynau economaidd wedi'u targedu ymhellach, gan ganolbwyntio ar sectorau Belarwsia allweddol, a bwrw ymlaen ar frys gyda phumed pecyn o sancsiynau yn erbyn unigolion ac endidau Belarwsia sy'n rhan o'r gwrthdaro diddiwedd.

Mae ASEau yn galw ymhellach am gefnogaeth ddigamsyniol i wrthblaid ddemocrataidd Belarwsia wrth drefnu etholiadau rhydd a theg, dan arsylwi rhyngwladol. Maen nhw hefyd yn condemnio’r delio parhaus rhwng Aliaksandr Lukashenka ac Arlywydd Rwseg Vladimir Putin ac yn ailadrodd y brys o ddatgelu cefnogaeth Rwsia i wrthdaro creulon Lukashenka ar bobl Belarus, ynghyd â’i rhan yn y gweithredoedd hybrid yn erbyn yr UE.

Mabwysiadwyd y testun gyda 506 pleidlais o blaid, 29 yn erbyn gyda 139 yn ymatal.

Parhau Darllen

Gwobrau

2021 Gwobr Václav Havel wedi'i dyfarnu i arweinydd gwrthblaid Belarwsia, Maria Kalesnikava

cyhoeddwyd

on

Dyfarnwyd nawfed Gwobr Hawliau Dynol Václav Havel - sy'n anrhydeddu gweithredu rhagorol gan gymdeithas sifil wrth amddiffyn hawliau dynol - i arweinydd gwrthblaid ac actifydd Belarwsia Maria Kalesnikava (Yn y llun).

Cyflwynwyd y wobr € 60,000 mewn seremoni arbennig ar ddiwrnod agoriadol sesiwn lawn yr hydref Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop (PACE) yn Strasbwrg.

Mae Maria Kalesnikava yn un o arweinwyr yr wrthblaid ym Melarus ac yn aelod o'r Cyngor Cydlynu. Hi oedd pennaeth pencadlys ymgyrch y cyn-enwebai arlywyddol Viktar Babaryka, ac mae wedi dod yn un o dri symbol benywaidd gwrthblaid Belarwsia ac ymrafael pobl Belarus dros ryddid sifil a gwleidyddol a hawliau sylfaenol.

hysbyseb

Cafodd ei chipio ym Minsk ym mis Medi 2020 a gwnaeth benawdau pan gododd ei phasbort ar y ffin i'w hatal rhag cael ei symud a'i alltudiaeth o Belarus. Cafodd ei chadw yn y ddalfa wedi hynny, ac ym mis Medi 2021 dedfrydwyd hi i 11 mlynedd yn y carchar am ei gweithgaredd gwleidyddol.

Gan dderbyn y wobr ar ei rhan, diolchodd chwaer Maria, Tatsiana Khomich, i bwyllgor y wobr a dywedodd y byddai ei chwaer eisiau cysegru ei buddugoliaeth i bawb ym Melarus sy'n ymladd am eu hawliau: “Mae'r wobr hon yn arwydd o undod y byd democrataidd cyfan gyda'r pobl Belarus. Mae hefyd yn arwydd i ni, Belarusiaid, fod y gymuned ryngwladol yn ein cefnogi, a’n bod ar y trywydd iawn. ”

Wrth gyflwyno’r wobr, dywedodd Llywydd PACE, Rik Daems, a gadeiriodd y panel dethol: “Wrth sefyll yn erbyn cyfundrefn sydd wedi dewis grym a chreulondeb yn erbyn protest heddychlon a chyfreithlon, dangosodd Ms Kalesnikava ei bod yn barod i fentro ei diogelwch ei hun am achosi mwy na hi ei hun - mae hi wedi dangos gwir ddewrder. ”

hysbyseb

Parhau Darllen

Belarws

Mae arweinydd Belarus yn rhybuddio am filwyr NATO yn yr Wcrain a 'thrychineb' ymfudol

cyhoeddwyd

on

By

Mae Pennaeth Pwyllgor Ffiniau'r Wladwriaeth Anatoly Lappo, Ysgrifennydd Gwladol Cyngor Diogelwch Belarus Alexander Volfovich, Cadeirydd Pwyllgor Diogelwch y Wladwriaeth Ivan Tertel a Gweinidog Materion Mewnol Belarus Ivan Kubrakov yn cerdded am gyfarfod gydag Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko ym Minsk, Medi Belarus 27, 2021. Maxim Guchek / BelTA / Taflen trwy REUTERS
Mae Pennaeth Pwyllgor Ffiniau'r Wladwriaeth Anatoly Lappo, Ysgrifennydd Gwladol Cyngor Diogelwch Belarus Alexander Volfovich, Cadeirydd Pwyllgor Diogelwch y Wladwriaeth Ivan Tertel a Gweinidog Materion Mewnol Belarus Ivan Kubrakov yn cerdded am gyfarfod gydag Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko ym Minsk, Medi Belarus 27, 2021. Maxim Guchek / BelTA

Rhybuddiodd Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko ddydd Llun (27 Medi) o ymateb ar y cyd â Rwsia i ymarferion milwrol yn cynnwys milwyr o aelod-wledydd NATO yn yr Wcrain, yn ysgrifennu Matthias Williams, Reuters.

Roedd Lukashenko, na roddodd unrhyw fanylion am yr ymateb, hefyd yn beio’r Gorllewin am yr hyn a ddywedodd oedd yn drychineb ddyngarol ar y gorwel y gaeaf hwn ar ôl i ymfudwyr gael eu gadael yn sownd ac yn rhewi ar y ffin rhwng Belarwsia-Gwlad Pwyl.

Nid yw’r Wcráin yn aelod o Sefydliad Cytuniad Gogledd yr Iwerydd ond mae wedi ceisio integreiddio’n agosach â milwriaethwyr y Gorllewin ers amser maith yn y gobaith y bydd un diwrnod yn ymuno â’r gynghrair, symudiad a wrthwynebwyd gan brif gynghreiriad Belarus, Rwsia.

hysbyseb

Dechreuodd yr Wcrain ymarferion milwrol ar y cyd gyda’r Unol Daleithiau ac aelodau eraill o filwyr NATO yr wythnos diwethaf, tra bod Rwsia a Belarus yn cynnal driliau ar raddfa fawr a ddychrynodd y Gorllewin. Darllen mwy.

Dywedodd Lukashenko ei fod wedi trafod y sefyllfa yn yr Wcrain gydag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin sawl gwaith, a dywedodd y Kremlin ddydd Llun fod ehangu seilwaith milwrol NATO yn yr Wcrain wedi croesi llinell goch i Putin. Darllen mwy.

"Rydych chi'n gweld, maen nhw'n llusgo milwyr NATO yno, i'r Wcráin. O dan gochl canolfannau hyfforddi, maen nhw mewn gwirionedd yn creu canolfannau. Mae'r Unol Daleithiau yn creu canolfannau yn yr Wcrain. Mae'n amlwg bod angen i ni ymateb i hyn," meddai Lukashenko mewn cyfarfod â swyddogion yn y palas arlywyddol ym Minsk.

hysbyseb

"Mae arlywydd Rwseg a minnau wedi cynnal ac yn cynnal ymgynghoriadau ar y mater hwn ac wedi cytuno y dylid cymryd rhywfaint o gamau yno. Fel arall, yfory bydd gennym sefyllfa annerbyniol reit ar y ffin rhwng Belarus a Rwsia."

Mae'r cysylltiadau rhwng Belarus a'r Gorllewin wedi dirywio ers i Lukashenko fynd i'r afael â phrotestiadau torfol yn dilyn etholiad yr oedd anghydfod yn ei gylch ym mis Awst 2020, gan sbarduno sancsiynau'r UD, yr Undeb Ewropeaidd a Phrydain ond cefnogaeth gan Moscow.

Mae Belarus a'i chymdogion yn yr UE hefyd wedi masnachu bai dros gyflwr ymfudwyr. Mae’r UE wedi cyhuddo Minsk o annog ymfudwyr, yn bennaf o Irac ac Affghanistan, i groesi’r ffiniau wrth ddial am y sancsiynau.

Bu farw tri ymfudwr ar ochr Gwlad Pwyl o'r ffin ac un arall ychydig y tu mewn i Belarus y mis hwn. Adroddwyd am bumed marwolaeth - dyn o Irac ar ochr Gwlad Pwyl o’r ffin, o amheuaeth o drawiad ar y galon, ddydd Gwener (24 Medi). Darllen mwy.

Dywedodd Lukashenko fod Belarus wedi trin yr ymfudwyr yn dda.

"Do, fe wnaethon ni eu gwisgo, fe ddaethon ni â rhywfaint o goed tân a rhai siolau iddyn nhw. Ond bydden nhw'n rhewi yn y gaeaf," meddai Lukashenko.

"Yn fyr: mae'n drychineb ddyngarol ar y ffin."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd