Cysylltu â ni

cyffredinol

Cododd trwyddedau preswylio newydd yn yr UE i nesáu at lefelau cyn-bandemig yn 2021

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Roedd nifer y trwyddedau preswylio yn yr Undeb Ewropeaidd am y tro cyntaf yn agos at lefelau cyn-bandemig. Gwlad Pwyl oedd arweinydd bloc y llynedd, sy'n bennaf oherwydd mudo cysylltiedig â gwaith, tra bod Ffrainc wedi denu llawer o fyfyrwyr, yn ôl y swyddfa ystadegau.

Er gwaethaf y pandemig parhaus, cododd nifer y dinasyddion o'r tu allan i'r UE a dderbyniodd eu trwydded breswylio gyntaf yn yr UE 31% i 2,952,300 yn 2020, cynnydd bach o'r flwyddyn flaenorol. Mae hyn ychydig yn llai na’r 2,955,300 o drwyddedau a gyhoeddwyd yn 2019.

Roedd hyn yn bennaf oherwydd cyflogaeth, a oedd yn cyfrif am 1.3 miliwn o drwyddedau yn 2021 – ac addysg.

Rhoddwyd bron i filiwn o drwyddedau preswylio cyntaf Pwyleg - 33% o gyfanswm y bloc. Roedd 790,100 o'r trwyddedau hyn yn gysylltiedig â gwaith, gyda 666,300 o Ukrainians yn llofnodi cytundebau dwyochrog.

Dilynodd yr Iseldiroedd, Ffrainc, yr Eidal a Sbaen yr un peth. Roedd chwe aelod-wladwriaeth yr UE gyda’i gilydd yn cyfrif am tua thri chwarter (75%) o holl drwyddedau’r UE a gyhoeddwyd yn 2021.

Roedd y nifer uchaf o drwyddedau preswylio a roddwyd i Ukrainians y llynedd tua 30%. Rhoddwyd y 10% o drwyddedau preswylio newydd sy'n weddill i ddinasyddion Belarus a Moroco.

Ffrainc oedd y gyrchfan fwyaf poblogaidd i fyfyrwyr o wledydd y tu allan i'r UE. Yn 2021, rhoddwyd 90,600 o drwyddedau i ddinasyddion Tsieineaidd.

hysbyseb

Yn 2021, gostyngodd nifer y trwyddedau a roddwyd i Brasil a Syriaid 14% a 22%, yn y drefn honno.

Dywedodd Eurostat fod llawer o fewnfudwyr newydd yn cael eu dylanwadu gan eu dewis o wlad ar sail agosrwydd daearyddol, cysylltiadau hanesyddol a/neu ieithyddol, neu rwydwaith sefydledig o weithwyr mudol.

Er bod yn well gan Ukrainians a Belarwsiaid fyw yng Ngwlad Pwyl, denwyd Brasiliaid a Moroco i wledydd cyfagos y wlad, roedd Sbaen, Portiwgal a Ffrainc yn ddewisiadau poblogaidd i Colombiaid, Colombiaid, Brasilwyr a Ukrainians.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd