Cysylltu â ni

Portiwgal

Mae miloedd yn protestio ym Mhortiwgal i fynnu cyflogau uwch, cap ar fwyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Llenwodd miloedd o wrthdystwyr ganol Lisbon ddydd Sadwrn (18 Mawrth) i fynnu cyflogau a phensiynau uwch, yn ogystal ag ymyrraeth y llywodraeth i gapio prisiau bwyd cynyddol maen nhw'n dweud sy'n tagu cyllidebau sydd eisoes yn dynn.

Dywedodd y gweithiwr metel Paula Gonçalves, 51, fod pobl yn “protestio yn erbyn cyflogau isel, ansicrwydd a mwy o gyfiawnder” i weithwyr.

"Ni, y gweithwyr, yw'r rhai sy'n cynhyrchu, rydyn ni'n rhoi popeth sydd gennym ni ... ac mae'r elw i gyd i gyflogwyr a dim byd i ni," meddai.

Portiwgal yw un o wledydd tlotaf Gorllewin Ewrop ac mae data swyddogol yn dangos bod mwy na 50% o weithwyr Portiwgal wedi ennill llai na 1,000 ewro ($ 1,067) y mis y llynedd, tra mai dim ond 760 ewro y mis yw'r isafswm cyflog.

Yn ôl data Eurostat, yr isafswm cyflog ym Mhortiwgal - wedi'i fesur mewn cydraddoldeb pŵer prynu ac nid ar brisiau cyfredol - yn 2023 yw 681 ewro y mis, y 12fed isaf o'r 15 gwlad yn yr Undeb Ewropeaidd sydd ag isafswm cyflog. Mae'n cymharu â 726 ewro yng Ngwlad Pwyl, 775 ewro yng Ngwlad Groeg neu 798 ewro yn Sbaen.

Mae undeb ymbarél mwyaf Portiwgal, y CGTP, a alwodd y protestiadau, yn galw am godi cyflogau a phensiynau o leiaf 10% ar unwaith ac eisiau i’r llywodraeth osod capiau ar bris bwydydd sylfaenol.

Fe wnaeth gweinidog economi Portiwgal, Antonio Costa Silva, ddiystyru ddydd Gwener unrhyw ymyrraeth gan y llywodraeth i atal prisiau bwyd cynyddol, gan weld y farchnad fel y mecanwaith gosod prisiau gorau.

hysbyseb

O Ionawr 1, roedd cyflogau gweision sifil i fyny 3.6% ar gyfartaledd o lefelau 2022 a chynyddodd cyflogau'r sector preifat 5.1%, tra bod pensiynau wedi codi uchafswm o 4.83%, yn ôl data'r llywodraeth.

Arafodd chwyddiant Portiwgal i 8.2% ym mis Chwefror o 8.4% y mis blaenorol. Cynyddodd prisiau cynhyrchion bwyd heb eu prosesu, fel ffrwythau a llysiau, 20.11%.

Flwyddyn ar ôl i’r Prif Weinidog Sosialaidd, Antonio Costa, ennill mwyafrif yn y senedd, mae’n wynebu protestiadau stryd a streiciau gan athrawon, meddygon, gweithwyr rheilffordd, a gweithwyr proffesiynol eraill.

"Bob tro dwi'n mynd i'r archfarchnad dwi'n gweld bod y (prisiau) cynnyrch yn cynyddu ychydig yn fwy bob dydd ac nid yw cyflogau'n dilyn... mae'n frys rhoi cap ar y cynnydd yng nghostau byw," meddai Ana Amaral, 51 oed. , cynorthwyydd gweinyddol ysbyty.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd