Cysylltu â ni

Holocost

Diwrnod Cofio'r Holocost Roma Ewropeaidd: Datganiad gan yr Arlywydd von der Leyen, yr Is-lywydd Jourová a'r Comisiynydd Dalli

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost Roma heddiw (2 Awst), Y Comisiwn Ewropeaidd Llywydd Ursula von der Leyen, Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová a’r Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli: “Heddiw, rydyn ni’n nodi Diwrnod Cofio’r Holocost Roma Ewropeaidd. Rydym yn talu ein parch i'r cannoedd o filoedd o ddioddefwyr Roma yn yr Holocost ac yn adnewyddu ein hymdrechion a'n hymrwymiad dros gydraddoldeb, cynhwysiant a chyfranogiad Roma.

"Mae cofio'r erledigaeth Roma yn ddyletswydd ar y cyd Ewropeaidd sy'n ein hatgoffa o'r angen i fynd i'r afael â'u gwahaniaethu parhaus. Nid oes gan gasineb, trais â chymhelliant hiliol a phroffilio ethnig le yn ein Hundeb, wedi'i adeiladu ar y parch at hawliau sylfaenol.

"Heddiw, rydym unwaith eto yn gwahodd yr aelodau sy'n aelodau i ymrwymo i'n Fframwaith Strategol Roma'r UE ar gyfer cydraddoldeb, cynhwysiant a chyfranogiad o fis Hydref 2020. Gyda'n gilydd gallwn wneud yr Undeb Ewropeaidd yn fwy cyfartal, yn enwedig i aelodau o'i leiafrif ethnig mwyaf. ”

hysbyseb

Cefndir

Yn 2015, cyhoeddodd Senedd Ewrop 2 Awst fel Diwrnod Coffa Holocost Roma Ewropeaidd blynyddol i goffáu 500,000 o Roma Ewropeaidd - yn cynrychioli o leiaf chwarter cyfanswm eu poblogaeth ar yr adeg honno - a lofruddiwyd yn Ewrop a feddiannwyd gan y Natsïaid.

Ar 2 Awst 2019, ymunodd Věra Jourová, a oedd ar y pryd yn gomisiynydd cyfiawnder, â’r seremoni goffa yn Auschwitz-Birkenau i nodi 75 mlynedd ers difodi’r Roma olaf oedd ar ôl yng ngwersyll crynhoi Auschwitz-Birkenau.

hysbyseb

Eleni, bydd y Comisiynydd Dalli yn siarad trwy neges fideo yn Seremoni Goffa rithwir swyddogol yr Holocost ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost Ewropeaidd o Roma a Sinti, ar fenter Cyngor Canolog Sinti a Roma yr Almaen.

Mwy o wybodaeth

Cydraddoldeb, cynhwysiant a chyfranogiad Roma yn yr UE

Fframwaith strategol Roma'r UE

Holocost

Roedd bwrdeistref yr Iseldiroedd yn ffieiddio gyda phobl ifanc yn protestio mesurau corona mewn gwisgoedd Natsïaidd

cyhoeddwyd

on

Y munimae cipality Urk, yn yr Iseldiroedd, wedi mynegi ffieidd-dod at ddelweddau yn dangos tua 10 o bobl ifanc yn gorymdeithio drwy’r ddinas mewn gwisgoedd Natsïaidd ddydd Sadwrn diwethaf yn protestio yn erbyn mesurau COVID-19, NLTimes Adroddwyd, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae lluniau ar-lein yn dangos un ohonyn nhw'n gwisgo streipiau carcharorion a Seren Dafydd, tra bod y lleill yn anelu arfau ffug ato.

“Mae'r ymddygiad hwn nid yn unig yn annymunol iawn ac yn hynod amhriodol, ond hefyd yn niweidiol i grwpiau poblogaeth mawr. Gyda'r weithred ddi-chwaeth hon, mae'n amlwg bod llinell wedi'i chroesi cyn belled ag y mae bwrdeistref Urk yn y cwestiwn, 'meddai'r fwrdeistref mewn datganiad.

hysbyseb

“Rydyn ni'n deall bod y bobl ifanc hyn eisiau sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed am effaith y mesurau coronafirws presennol ac sydd ar ddod,” meddai maer y ddinas Cees van den Bos, gan ychwanegu bod y drafodaeth hon nid yn unig yn digwydd yn Urk, ond drwyddi draw ein gwlad. ''

Parhaodd, '' Fodd bynnag, nid ydym yn deall y ffordd y maent yn ei wneud. Nid yn unig bwrdeistref Urk, ond mae'r gymuned gyfan yn anghymeradwyo'r ffordd hon o wrthdystio yn llwyr. ”

Dywedodd y Gwasanaeth Erlyn Cyhoeddus ei fod yn ymchwilio i weld a gyflawnwyd trosedd.

hysbyseb

Dywedodd Rabbi Menachem Margolin, Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop (EJA), grŵp sy'n cynrychioli cannoedd o gymunedau ar draws y cyfandir, fod y digwyddiad hwn '' yn tanlinellu'r swydd enfawr sydd ar ôl i'w gwneud ym myd addysg. ''

Mae gweithredoedd yr ieuenctid yn Urk, rhan o duedd gynyddol o gymharu cyfyngiadau Covid a gwthio yn ôl yn erbyn brechu sy'n ceisio tynnu tebygrwydd rhwng ymdrechion y llywodraeth i atal y firws a thriniaeth y Natsïaid o Iddewon, yn dangos y gwaith enfawr i'w wneud o hyd. ym maes darpariaeth addysgol ar yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd yn ystod yr Holocost, ’’ meddai.

'' Waeth pa mor uchel y mae teimladau yn rhedeg, ni ellir byth ddefnyddio profiad Iddewig yr holocost i dynnu unrhyw gymhariaeth, dim ond am nad oes dim yn cymharu ag ef yn Ewrop, '' ychwanegodd Margolin.

Yn ôl gwefan newyddion Hart van Nederland, fe ymddiheurodd y bobl ifanc ddydd Llun. Mewn llythyr, ysgrifennon nhw. “Nid ein bwriad ni oedd ennyn atgofion o'r Ail Ryfel Byd.” Fodd bynnag, ni wnaethant egluro beth oedd eu bwriad. “Rydyn ni am bwysleisio nad ydyn ni'n wrth-Semitaidd nac yn erbyn Iddewon, nac yn cefnogi cyfundrefn yr Almaen. Ymddiheuriadau diffuant, ”ysgrifennon nhw.

Nid hwn yw'r digwyddiad cyntaf o amgylch y coronafirws yn Urk. Ym mis Ionawr, a Rhoddwyd canolfan brofi GGD yn y pentref ar dân. Ym mis Mawrth, ymosodwyd ar newyddiadurwyr gan eglwyswyr a barhaodd i fynychu'r eglwys er gwaethaf y mesurau coronafirws.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Diwrnod Coffa Ewrop gyfan ar gyfer dioddefwyr yr holl gyfundrefnau dotalitaraidd ac awdurdodaidd: Datganiad gan yr Is-lywydd Jourová a Chomisiynwyr Reynders

cyhoeddwyd

on

Ar Ddiwrnod y Cofio ledled Ewrop ar gyfer dioddefwyr yr holl gyfundrefnau dotalitaraidd ac awdurdodaidd heddiw (23 Awst), cyhoeddodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová a’r Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders y datganiad a ganlyn: “Dros wyth deg mlynedd yn ôl, ar 23 Awst 1939 , llofnodwyd Cytundeb Molotov-Ribbentrop rhwng yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd ychydig cyn i'r Ail Ryfel Byd ddechrau. I lawer, roedd y diwrnod tyngedfennol hwn yn nodi dechrau cylch o feddiannaeth a thrais Natsïaidd a Sofietaidd. Ar y diwrnod hwn, rydyn ni'n talu teyrnged i'r rhai a ddioddefodd gyfundrefnau dotalitaraidd yn Ewrop a'r rhai a frwydrodd yn erbyn cyfundrefnau o'r fath. Rydym yn cydnabod dioddefaint yr holl ddioddefwyr a'u teuluoedd, yn ogystal â'r effaith barhaol a adawodd y profiad trawmatig hwn ar y cenedlaethau canlynol o Ewropeaid. Gadewch inni weithio gyda'n gilydd fel bod ein gorffennol a rennir yn ein gwneud yn gryfach ar gyfer y dyfodol a rennir - ac nad yw'n ein gyrru ar wahân. Nid yw rhyddid rhag totalitariaeth ac awduriaeth yn cael ei roi. Mae'n rhywbeth y mae angen i ni sefyll drosto bob dydd o'r newydd. Mae wrth wraidd y ddelfryd Ewropeaidd. Ynghyd â rheolaeth y gyfraith a democratiaeth, mae'r rhyddid hwn wrth wraidd y Cytuniadau Ewropeaidd yr ydym i gyd wedi'u llofnodi. Rhaid i ni barhau i sefyll, yn unedig, dros y gwerthoedd Ewropeaidd sylfaenol hyn. ”

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Yr Almaen

Cyn warchodwr gwersyll marwolaeth 100 oed i fynd ar brawf yn yr Almaen

cyhoeddwyd

on

Gwelir sgwâr gwag yn hen wersyll crynhoi'r Natsïaid yn Sachsenhausen ar 75 mlynedd ers ei ryddhau gan filwyr Sofietaidd a'r Unol Daleithiau, yn ystod lledaeniad y clefyd coronafirws (COVID-19) ger Berlin, yr Almaen, Ebrill 17, 2020. Tynnwyd y llun gyda drôn. REUTERS / Hannibal Hanschke

Bydd cyn-warchodwr 100 oed yng ngwersyll crynhoi Natsïaid Sachsenhausen ger Berlin yn wynebu achos llys yn yr hydref, 76 mlynedd ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd, wythnosol yr Almaen. Welt wyf Sonntag adroddwyd, yn ysgrifennu Arno Schuetze, Reuters.

Cyfaddefodd llys ardal Neuruppin y cyhuddiadau o affeithiwr i lofruddiaeth mewn 3,500 o achosion, ac mae'r achos yn llechi i ddechrau ym mis Hydref. Dylai'r diffynnydd allu sefyll ei brawf am 2 i 2-1 / 2 awr y dydd, meddai llefarydd ar ran y llys wrth y papur.

hysbyseb

Nid oedd y llys ar gael i roi sylwadau arno ar y penwythnos.

Dywedwyd bod y cyhuddedig, na chafodd ei enwi yn unol â deddfau cyfryngau’r Almaen ynglŷn â phobl a ddrwgdybir, wedi gweithio fel gwarchodwr gwersyll rhwng 1942 a 1945 yn Sachsenhausen, lle cafodd tua 200,000 o bobl eu carcharu ac 20,000 eu llofruddio.

Tra bod nifer y rhai sydd dan amheuaeth mewn troseddau Natsïaidd yn lleihau, mae erlynwyr yn dal i geisio dod ag unigolion o flaen eu gwell. Fe wnaeth euogfarn nodedig yn 2011 glirio'r ffordd i fwy o erlyniadau gan y canfuwyd am weithio mewn gwersyll crynhoi am y tro cyntaf fel sail dros euogrwydd heb unrhyw brawf o drosedd benodol.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd