Cysylltu â ni

Romania

Clymblaid sy'n rheoli yn gosod dyddiad ar gyfer etholiadau allweddol yn Rwmania

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Daeth y mater y bu cryn ddadlau amdano, ar ôl i wythnosau o gecru gwleidyddol rhwng dwy blaid sy’n rheoli Rwmania ddod i ben ddydd Iau, Gorffennaf 4.th. Cytunodd y rhyddfrydwyr a'r democratiaid cymdeithasol i gynnal rownd gyntaf yr etholiad arlywyddol ar Dachwedd 24th, gyda'r ail rownd i ddilyn ar Ragfyr 8fed.

Ar ôl wythnosau o ddadlau a misoedd o ansicrwydd ynghylch y calendr etholiadol, mae'r dyddiadau newydd yn nodi dychwelyd i'r calendr etholiadol gwreiddiol ar ôl i'r glymblaid sy'n rheoli benderfynu yn y gwanwyn symud yr etholiadau arlywyddol i fis Medi. I ddechrau, pasiodd Siambr y Dirprwyon fesur i ddod â dyddiad yr etholiad ymlaen i fis Medi. Ond ni allai'r ddwy blaid glymblaid sy'n rheoli weld llygad i lygad ar wthio'r calendr etholiadau ymlaen. 

Dywedodd y Prif Weinidog cymdeithasol-ddemocrataidd, Marcel Ciolacu, fod ganddynt ddealltwriaeth o fewn y glymblaid ynghylch gwthio'r calendr yn ôl a chynnal yr etholiadau ym mis Medi. “Maen nhw nawr yn ceisio newid rheolau’r gêm, dydyn nhw ddim yn cadw eu haddewid”, meddai. 

Ar y llaw arall haerodd y rhyddfrydwyr y dylid cynnal etholiadau ar y dyddiad disgwyliedig, yn agos i ddiwedd y flwyddyn. Dywedodd Rareş Bogdan, is-lywydd y Blaid Ryddfrydol Genedlaethol (PNL) “rydym yn rhyddfrydwyr yn parhau i fod yn gyson, credwn fod yn rhaid i’r etholiadau barchu’r calendr yn union fel bod digon o amser i gael dadl arlywyddol iawn ac ar gyfer yr ymgeiswyr arlywyddol i gyflwyno eu prosiectau. Mae angen digon o amser i bleidleiswyr wneud eu meddwl i fyny.”

Roedd sibrydion hefyd y byddai'r democratiaid cymdeithasol a'r rhyddfrydwyr yn cefnogi'r un ymgeisydd ar gyfer yr etholiad arlywyddol. Mae hynny wedi cael ei ddiswyddo gan lywydd plaid y PNL. “Bydd gan bob plaid ei hymgeisydd ei hun”, meddai Nicolae Ciucă.

Hyd yn hyn, dim ond George Simion o blaid genedlaetholgar adain dde AUR, ASE Diana Șoșoacă, arweinydd plaid eithafol o blaid Rwsia, ac Elena Lasconi, arweinydd newydd USR (Renew), sydd wedi cyhoeddi eu hymgeisyddiaethau ar gyfer yr arlywyddiaeth. Mae arolwg barn diweddar yn gosod Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol presennol NATO Mircea Geoanăas fel y blaenwr yn yr etholiadau sydd i ddod, ond nid yw wedi cyhoeddi ei ymgeisyddiaeth eto.

hysbyseb

Mae'r ornest arlywyddol i ddisodli'r periglor Klaus Iohannis yn cael ei chynnal trwy system bleidleisio dwy rownd am dymor o bum mlynedd. Mae ymgeiswyr sy'n cael mwyafrif o 50%+1 o'r holl bleidleiswyr cofrestredig yn y rownd gyntaf yn cael eu datgan yn enillydd. Os na fydd unrhyw un o'r ymgeiswyr yn cyflawni hyn, yna bydd rhediad yn cael ei gynnal rhwng y ddau gystadleuydd â'r sgôr uchaf yn y rownd gyntaf. Yr ymgeisydd sy'n cael unrhyw fwyafrif o bleidleisiau yn y dŵr ffo sy'n cael ei ddatgan yn enillydd. Pum mlynedd yw tymor y llywydd. 

Rhwng dwy rownd yr etholiad arlywyddol fe fydd yr etholiad seneddol hefyd yn cael ei gynnal ar Ddiwrnod Cenedlaethol Rwmania ar 1 Rhagfyr. Mae'r system etholiadol a ddefnyddir ar gyfer yr etholiadau seneddol yn golygu bod y Siambr Dirprwyon a'r Senedd yn cael eu hethol mewn etholaethau, ar sail system restrau ac ymgeisyddiaethau annibynnol, yn unol ag egwyddor cynrychiolaeth gyfrannol rhestr plaid gaeedig. 

Mae gan y ddwy Siambr niferoedd gwahanol o aelodau: mae Siambr y Dirprwyon yn cynnwys 330 o Ddirprwyon, a’r Senedd o 136 o Seneddwyr. Felly, ar gyfer ethol Siambr y Dirprwyon, y norm cynrychiolaeth yw un Dirprwy i 73,000 o drigolion, ac ar gyfer ethol y Senedd, un Seneddwr i 168,000 o drigolion. Mae nifer y Dirprwyon a Seneddwyr i'w hethol ym mhob etholaeth yn cael ei bennu ar sail y norm cynrychiolaeth, trwy gysylltu nifer y trigolion ym mhob etholaeth â'r norm cynrychiolaeth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd