RSSRwsia

ASEau yn galw am #EUMagnitskyAct i osod sancsiynau ar hawliau dynol

ASEau yn galw am #EUMagnitskyAct i osod sancsiynau ar hawliau dynol

| Mawrth 19, 2019

Yr wythnos diwethaf, cefnogodd ASEau benderfyniad yn galw am sancsiynau hawliau dynol newydd yr UE i gosbi gweithredwyr gwladol a di-wladwriaeth sy'n gyfrifol am droseddau gros hawliau dynol. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Mawrth, mae Senedd Ewrop yn galw am sefydlu cyfundrefn sancsiynau newydd ar lefel yr UE i osod rhewi asedau a gwaharddiadau fisa ar […]

Parhau Darllen

Pam bod dilyniant i sancsiynau ar #Rusal yn dychryn marchnadoedd

Pam bod dilyniant i sancsiynau ar #Rusal yn dychryn marchnadoedd

| Mawrth 18, 2019

Er bod rhyddhad ar gawr alwminiwm Rwsiaidd Rusal yn rhydd ym mis Ionawr, mae anghydfodau am benderfyniad Swyddfa Rheoli Asedau Tramor yr Unol Daleithiau (OFAC) yn parhau i ddatblygu ar ddwy ochr yr Iwerydd. Mewn arddangosiad annhebygol o rannu nodau, mae Plaid Ddemocrataidd yr Unol Daleithiau a Phlaid Gomiwnyddol Rwsia wedi gwneud llifau gwely yn ddiweddar […]

Parhau Darllen

Ni ellir bellach ystyried #Russia yn 'bartner strategol', yn dweud ASEau

Ni ellir bellach ystyried #Russia yn 'bartner strategol', yn dweud ASEau

| Mawrth 14, 2019

Yr wythnos hon, cytunodd ASEau y dylai'r UE barhau i fod yn agored i osod cosbau pellach os yw Rwsia yn parhau i dorri cyfraith ryngwladol. Mabwysiadodd y Senedd ddydd Mawrth (12 Mawrth) benderfyniad gan 402 yn pleidleisio i 163, gyda 89 yn ymatal, gan asesu cyflwr presennol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia. Rhaid i sancsiynau fod yn hir ASEau yn nodi bod meysydd newydd […]

Parhau Darllen

# Etholiad arlywyddol Wcráin: Ymgeiswyr allweddol a chwestiynau allweddol

# Etholiad arlywyddol Wcráin: Ymgeiswyr allweddol a chwestiynau allweddol

| Mawrth 11, 2019

Anna Korbut yn torri i lawr y cystadleuwyr blaenllaw ar gyfer llywyddiaeth Wcráin a'r cwestiynau y mae angen i bleidleiswyr fod yn eu holi. Academi Anna Korbut Academi Robert Bosch, Rwsia ac Eurasia, Chatham House @Ann_Korbut Mae trefniant gwleidyddol ôl-Maidan Wcráin wedi cyflawni rhai trawsffurfiadau ond wedi bod yn siomedig ar eraill. Waeth pwy sy'n ennill yr arolygon arlywyddol, sy'n dechrau ar [...]

Parhau Darllen

# Sancsiynau yn methu â thargedu #Kremlin stooges yn y Dwyrain # Ukraine

# Sancsiynau yn methu â thargedu #Kremlin stooges yn y Dwyrain # Ukraine

| Mawrth 7, 2019

Nid yw cosbau yr Unol Daleithiau ar ddwyrain Wcráin yn gweithio. Mae rheolaethau ar y rhai sy'n ymwneud â Gweriniaeth Pobl Weriniaeth Donetsk (DPR) a Luhansk (LPR) hunan-ddatganedig yn methu â rhoi'r gorau i ddynion busnes Rwsia sy'n gweithio dan amddiffyniad y Kremlin rhag cyfoethogi eu hunain a hyrwyddo uchelgais Rwsia dramor. Mae'r Donbass wastad wedi bod yn ganolog i ddiwydiant caled yn [...]

Parhau Darllen

#Russia - Gyda sancsiynau yn methu â brathu, dylai Gorllewin dargedu oligarchs meddai Navalny

#Russia - Gyda sancsiynau yn methu â brathu, dylai Gorllewin dargedu oligarchs meddai Navalny

| Mawrth 6, 2019

Mae arweinydd gwrthblaid Rwsia Alexei Navalny wedi beirniadu'r diffyg gweithredu yn erbyn oligarchs Rwsia gan yr Unol Daleithiau a'r DU, gan ddweud wrth y Financial Times nad oes gan y ddwy wlad ddiddordeb gwirioneddol wrth fynd i'r afael â "arian budr". Lansiodd Navalny ymosodiad blino a anelwyd at gyfundrefn sancsiynau'r Unol Daleithiau yn erbyn y Kremlin, sy'n anelu at gylchdroi Moscow [...]

Parhau Darllen

# Mae dal ar y cyhoedd Rwsia yn aflonyddu

# Mae dal ar y cyhoedd Rwsia yn aflonyddu

| Mawrth 1, 2019

Mae'r Kremlin yn benderfynol o sefydlu ei hun fel pŵer mawr hegemonig, ac i ddilyn y blaenoriaethau domestig yn ogystal â blaenoriaethau rhyngwladol sydd wedi tanategu'r amcan hwnnw ers i Vladimir Putin ddychwelyd i'r llywyddiaeth yn 2012. Ond mae cyhoedd ehangach Rwsia wedi dod yn llai ymrwymedig i agenda Kremlin. Cymrawd Cyswllt Syr Andrew Wood, Rwsia a [...]

Parhau Darllen