RSSRwsia

Mae ymgyrch arlywyddol #Georgia yn niweidio cymwysterau democrataidd

Mae ymgyrch arlywyddol #Georgia yn niweidio cymwysterau democrataidd

| Rhagfyr 14, 2018

Mae'r wlad wedi ethol pennaeth wladwriaeth gyntaf benywaidd y rhanbarth, ond nid yw'r canlyniad mor gynyddol ag y mae'n ymddangos. Cymrawd Cyswllt Kate Mallinson, Rwsia ac Eurasia, Chatham House Poster etholiadol ar gyfer Salome Zurabishvili fel y gwelir trwy fws yn Tbilisi ar 27 Tachwedd. Llun: Getty Images. Yr etholiad Georgia ar 28 Tachwedd [...]

Parhau Darllen

Mae llywyddiaeth Awstria yng Nghyngor yr UE drosodd: Sut mae cysylltiadau yr UE â #Russia yn mynd rhagddynt

Mae llywyddiaeth Awstria yng Nghyngor yr UE drosodd: Sut mae cysylltiadau yr UE â #Russia yn mynd rhagddynt

| Rhagfyr 12, 2018

Wrth i'r flwyddyn ddod i ben, mae Awstria ar fin cyflawni ei lywyddiaeth yng Nghyngor yr Undeb Ewropeaidd. Yn adnabyddus am ei gysylltiadau diplomyddol cryf â Rwsia, credai rhai arbenigwyr i Fienna i gryfhau'r cysylltiadau rhwng Moscow a'r UE. Fodd bynnag, er gwaethaf rhagolygon cadarnhaol, mae cyfeillgarwch Awstria-Rwsia wedi'i farcio [...]

Parhau Darllen

Rhaid i wledydd y Gorllewin ailfeddwl sut i atal ymosodol #Russia yn erbyn # Ukraine

Rhaid i wledydd y Gorllewin ailfeddwl sut i atal ymosodol #Russia yn erbyn # Ukraine

| Rhagfyr 7, 2018

Gan nad ydynt yn gallu rhwystro ymdrechion Rwsia i reoli ffiniau morwrol Wcráin, yr ymateb cywir yw helpu Wcráin i ddatblygu isadeiledd allforio amgen fel rhan o bolisi tymor hir i gynnwys ehangu Rwsia. Fel y mae'r pedair blynedd diwethaf wedi dangos, ni fydd yr Unol Daleithiau a NATO yn ymwneud yn uniongyrchol â gwrthdaro milwrol [...]

Parhau Darllen

# Mae cyfreithiwr Rwsia yn cyhuddo barnwr o ffugio yn achos carcharor cydwybod

# Mae cyfreithiwr Rwsia yn cyhuddo barnwr o ffugio yn achos carcharor cydwybod

| Rhagfyr 4, 2018

Ar 28 Tachwedd, gohiriodd Llys Dinas St Petersburg i 6 Rhagfyr apêl yn erbyn y Barnwr Evgeny Isakov yn St Petersburg gan gyfreithiwr amddiffyn arweinydd yr Eglwys Seicoleg, Ivan Matsitsky, a fabwysiadwyd ym mis Medi fel carcharor cydwybod gan y Comisiwn yr Unol Daleithiau ar Rhyddid Grefyddol Rhyngwladol (USCIRF), a [...]

Parhau Darllen

Nid Ewrop: # Mae Tsieina yn gosod cosbau "gorchymyn" yn erbyn #Russia

Nid Ewrop: # Mae Tsieina yn gosod cosbau "gorchymyn" yn erbyn #Russia

| Tachwedd 29, 2018

Yn ôl y datganiad diweddar o'r ASE, Rebecca Harms, yn sgil ymosodol ym Môr Azov, mae'r Undeb Ewropeaidd yn paratoi cosbau newydd yn erbyn Rwsia. Yn y cyfamser, mae sgandal yn debygol o dorri allan yn yr Wcrain oherwydd cosbau "arddull Wcreineg". Er gwaethaf yr holl gyfyngiadau a osodwyd gan Kyiv yn erbyn y wlad ymosodol, [...]

Parhau Darllen

# Mae Ukraine yn cyflwyno cyfraith ymladd yn nodi bygythiad o ymosodiad #Russia

# Mae Ukraine yn cyflwyno cyfraith ymladd yn nodi bygythiad o ymosodiad #Russia

| Tachwedd 29, 2018

Mae Wcráin wedi gosod cyfraith ymladd ar gyfer diwrnodau 30 mewn rhannau o'r wlad sydd fwyaf agored i ymosodiad o Rwsia ar ôl i'r Llywydd Petro Poroshenko rybuddio am fygythiad "hynod o ddifrifol" o ymosodiad tir, ysgrifennodd Andrew Osborn a Natalia Zinets. 7 MIN DARLLEN Poroshenko Dywedodd y gyfraith ymladd yn angenrheidiol i gryfhau amddiffynfeydd Wcráin ar ôl i Rwsia atafaelu tri Wcreineg [...]

Parhau Darllen

# Yr Alban - yn galw am yrru diangen a rhad ac am ddim trwy gyfeiriad Kerch, a Môr Azov

# Yr Alban - yn galw am yrru diangen a rhad ac am ddim trwy gyfeiriad Kerch, a Môr Azov

| Tachwedd 28, 2018

Mae'r UE wedi mynegi pryder eithaf am gynnydd peryglus y tensiynau ym Môr Azov a Kerch Strait yn ystod y dyddiau diwethaf a arweiniodd at atafaelu llongau Wcreineg a'u criwiau gan Rwsia a bod tanciau yn cael eu tanio arnynt, gan guro nifer o filwyr Wcreineg. Rydym yn synnu ar y defnydd hwn o rym [...]

Parhau Darllen