RSSRwsia

#AkademikLomonosov - Gorsaf ynni niwclear arnofiol gyntaf y byd ar fin cael ei lansio yr wythnos hon

#AkademikLomonosov - Gorsaf ynni niwclear arnofiol gyntaf y byd ar fin cael ei lansio yr wythnos hon

| Awst 19, 2019

Yr wythnos hon bydd gorsaf ynni niwclear arnofiol yn cael ei thynnu trwy Lwybr Môr y Gogledd i'w gyrchfan olaf yn yr Arctig, gan nodi “carreg filltir hanesyddol” wrth archwilio'r Arctig. Ar 23 Awst bydd y cwmni o Rwsia Rosatom yn dechrau tynnu ei orsaf ynni niwclear arnofiol gyntaf o Murmansk i Pevek yn Chukotka. Galwyd Akademik Lomonosov (yn y llun), […]

Parhau Darllen

Mae protestiadau yn #Russia yn dangos sut mae'r amgylchedd gwleidyddol wedi newid

Mae protestiadau yn #Russia yn dangos sut mae'r amgylchedd gwleidyddol wedi newid

| Awst 19, 2019

Mae Nikolai Petrov (isod) yn siarad â Jason Naselli (isod) am don newydd o brotestiadau yn erbyn llywodraeth Vladimir Putin a'r hyn y mae'n ei olygu i ddyfodol system Rwsia. Nikolai Petrov Uwch Gymrawd Ymchwil, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House Jason Naselli Uwch Olygydd Digidol Protestwyr LinkedIn mewn rali yng nghanol Moscow ar 10 […]

Parhau Darllen

Amser i daflu mwy o olau ar aflonyddu #Russia ar deuluoedd lluoedd #NATO

Amser i daflu mwy o olau ar aflonyddu #Russia ar deuluoedd lluoedd #NATO

| Awst 15, 2019

Yn ôl pob sôn, cafodd priod peilotiaid ymladdwyr o’r Iseldiroedd a leolwyd yn nhaleithiau’r Baltig aflonyddu galwadau ffôn gan alwyr ag acenion Rwsiaidd. Ni ddylai hyn fod yn syndod, ond mae'r arafwch amlwg i roi cyhoeddusrwydd i'r digwyddiadau hyn yn anesboniadwy. Uwch Gymrawd Ymgynghorol Keir Giles, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House @KeirGiles Dathliadau LinkedIn ym mis Mawrth yn nodi 20 Gwlad Pwyl […]

Parhau Darllen

Beth mae'r protestiadau #Moscow yn ei olygu i #MayorSobyanin?

Beth mae'r protestiadau #Moscow yn ei olygu i #MayorSobyanin?

| Awst 9, 2019

Mae'r rhain yn amseroedd anodd i arlywydd Rwsia Vladimir Putin. Ar ôl blynyddoedd o ddwyn yr adroddiadau o farweidd-dra economaidd a gormes gwleidyddol, mae pobl Rwsia wedi mynd i'r strydoedd gan y miloedd. Er bod graddfa'r arddangosiadau parhaus yn dal i fod yn llai nag yn ystod y pwl olaf o ddicter poblogaidd yn 2011 / 2012, maen nhw […]

Parhau Darllen

Datganiad gan #NATO ar Gytundeb Lluoedd Niwclear Canolradd

Datganiad gan #NATO ar Gytundeb Lluoedd Niwclear Canolradd

| Awst 2, 2019

Mae Rwsia heddiw (2 Awst) yn parhau i fynd yn groes i Gytundeb INF, er gwaethaf blynyddoedd o ymgysylltiad yr Unol Daleithiau a’r Cynghreiriaid, gan gynnwys cyfle olaf dros chwe mis i anrhydeddu ei rhwymedigaethau Cytuniad. O ganlyniad, mae penderfyniad yr Unol Daleithiau i dynnu’n ôl o’r Cytuniad, penderfyniad a gefnogir yn llawn gan Gynghreiriaid NATO, bellach yn dod i rym. Mae Rwsia yn dwyn […]

Parhau Darllen

#WorldSkills - Paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer cynhadledd ryngwladol fawr i fynd i'r afael ag argyfwng sgiliau cynyddol yn y farchnad lafur

#WorldSkills - Paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer cynhadledd ryngwladol fawr i fynd i'r afael ag argyfwng sgiliau cynyddol yn y farchnad lafur

| Gorffennaf 31, 2019

Bydd arweinwyr diwydiant, llunwyr polisi, darparwyr addysg a hyfforddiant, ac ymchwilwyr yn cydgyfarfod â Kazan, Rwsia fis nesaf ar gyfer Cynhadledd WorldSkills. Ochr yn ochr â'r un digwyddiad, bydd mwy na phobl ifanc 1,600 o genhedloedd 63 hefyd yn cystadlu i fod yn bencampwyr y byd mewn gwahanol sgiliau 56 ar draws ystod eang o ddiwydiannau - o saer coed i flodeuwriaeth; trin gwallt i […]

Parhau Darllen

#UNESCO - Economi Treftadaeth

#UNESCO - Economi Treftadaeth

| Gorffennaf 25, 2019

Daeth y sesiwn 43rd o Bwyllgor Treftadaeth y Byd UNESCO yn Baku, a gadeiriwyd gan Weinidog Diwylliant Azerbaijan o Abulfas Garayev, i ben ar Orffennaf 10. Cymerodd dirprwyaethau o Aelod-wladwriaethau 21 sy'n ffurfio'r Pwyllgor Treftadaeth y Byd yn ogystal â sylwedyddion o Bartïon Gwladwriaethau i'r Confensiwn ar gyfer Diogelu Treftadaeth Ddiwylliannol a Naturiol y Byd (1972) ran […]

Parhau Darllen