Oligarch alltud #VladimirGusinsky a'i fargen #Kremlin 'arbennig'

| Medi 23, 2019

Mae llawer yn gweld Vladimir Gusinsky fel dioddefwr - dyn a orfodwyd allan am ei gredoau rhyddfrydol a'i gryfder i sefyll i fyny i Vladimir Putin a'i henchmen. Ond mae eraill yn credu bod hynny'n bell o'r gwir. Dywed rhai bod Gusinsky yn dal i gael ei “groesawu” yn y Kremlin - yn wir, mae wedi gwneud cannoedd o filiynau o ddoleri o’r “trefniant clyd” hwn, yn ysgrifennu Phillip Braund.

Yn ddiweddar fe wnaeth Gusinsky a chyn bartner busnes Konstantin Kagalovsky wrthdaro yn yr Uchel Lys yn Llundain mewn anghydfod ynghylch gorsaf deledu Wcrain, TVi.

Ar ôl y gwrandawiad, dywedodd Kagalovsky: “Mae pawb yn meddwl bod Goose - fel y’i gelwir - yn ddyn ofnus ar ffo o’r Kremlin.

“Wel, ni allai unrhyw beth fod ymhellach o’r gwir.

“Mae ganddo fargen gyda’r Kremlin - rhywbeth y gwnaeth frolio i mi amdano - mae hynny wedi caniatáu iddo wneud ffortiwn allan o gyflenwi rhaglenni teledu i orsafoedd Rwsia am flynyddoedd.

“Wnaeth e erioed flino ar ddweud wrtha i am ei fargen arbennig gyda’r Kremlin.

“Pwy lofnododd y fargen a sut roedd yn golygu y byddai’n rhaid iddo gadw draw o wleidyddiaeth gartref.

“Fe’i galwodd yn fargen ag‘ Ochr Moscow ’a dywedodd iddo gael ei arwyddo gan Ffederasiwn Rwsia, Gazprom a Gazprom Media.

“A phryd bynnag y byddai’n siarad am Putin, anaml y byddai’n ei alw wrth ei enw - fel arfer roedd yn‘ Big Boss this and Big Boss that ’.

“Mynnodd fod ganddo berthynas arbennig â Moscow, ond dwi ddim mor siŵr.

“Rwy’n credu bod ganddyn nhw ef ar fachyn ac yn ei chwarae.

“I'r cyhoedd mae Gusinsky yn ddioddefwr gwleidyddol ac yn elyn i Putin.

“Fodd bynnag, mae'n arfer nodweddiadol KGB i wneud gelyn agored yn asiant dylanwad cudd.

“Rwy’n ei gofio’n dweud wrthyf cyn iddo fynd i gysgu yn y nos, ysgrifennodd am restr o’r bobl yr oedd yn eu casáu a’i gadw wrth erchwyn ei wely.

“Fe fyddech chi'n synnu pwy oedd ar ei restr.”

Ar ôl cwympo allan gyda'r Arlywydd Putin sydd newydd ei osod, gadawodd Gusinsky Rwsia yn 2000.

Roedd yn ddihoeni yng Ngharchar enwog Butyrka yng nghanol Moscow ar gyhuddiadau o “breifateiddio anghyfreithlon”, pan ddaeth Gweinidog y Wasg Mikhail Lesin ato i werthu ei gwmni “Media Most” i Gazprom.

Yn gyfnewid, addawodd Lesin i Gusinsky y byddai'n cau'r achos yn ei erbyn.

Cytunodd Gusinsky, a thridiau yn ddiweddarach cafodd ei ryddhau, a gadawodd y wlad am Sbaen.

Yn gyntaf, trwy lysoedd Sbaen llwyddodd y Rwsiaid i Gusinsky gael ei arestio ond yn ddiweddarach methodd ymdrechion i'w estraddodi.

Erbyn i'r Rwsiaid ofyn eto roedd wedi ffoi i Israel.

Yn ddiweddarach, cafodd Gusinsky basbort Sbaenaidd trwy ddatgan ei fod yn Iddew Sephardi - ystyr Sephardi yw Sbaeneg neu Sbaenaidd.

Mae ganddo basbort Israel hefyd ac ar hyn o bryd mae'n byw yn St Moritz Swistir.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, gan fod y Gazprom-Media bellach yn prynu’r stanc olaf yn ei sianeli, daeth Gusinsky i gytundeb arall gyda’r Kremlin - cadarnhawyd cytundeb a dorrodd gan Putin.

Byddai Gusinsky yn galw hwn yn “gytundeb na ellir ei dorri” - bargen a fyddai’n gwarantu comisiynau diddiwedd iddo ac arian ar gyfer ei ddramâu.

Ar y llaw arall, roedd y contract hefyd yn atal Gusinsky rhag manteisio ar benderfyniad a wnaed o'i blaid gan Lys Hawliau Dynol Ewrop yn Strasbwrg.

Dyfarnodd yr ECHR y gallai ef [Gusinsky] fynd ar ôl asedau tramor Gazprom mewn achos sifil.

Dywedir iddo “yn sinigaidd” ddefnyddio'r dyfarniad i agor trafodaethau gyda'r Kremlin.

Gyda’i “gytundeb na ellir ei dorri” yn gadarn yn ei boced gefn, cynhyrchodd Cwmni Dosbarthu Cyfryngau Newydd Gusinsky (NMDC) fwy na phenodau gwreiddiol 3,000 a chasglu llu o wobrau ar hyd y ffordd.

Mae llawer o raglenni yn ffefrynnau cadarn gyda gwylwyr Rwsia - roedd “Agent of National Security”, “The War of Cops”, “Secrets of Investigation” i gyd wedi cyrraedd cynulleidfaoedd o filiynau.

Yn gyfan gwbl, dywedir bod cwmnïau Gusinsky yn cyflenwi 13% o'r cynnwys ar gyfer teledu Rwsia.

Fodd bynnag, datgelodd newyddiadurwyr ymchwiliol enwog Ilya Rozhdestvensky a Roman Badanin, yn ysgrifennu ar gyfer Proekt [Project] Media, y ffaith bod y cynhyrchydd cynnwys Panorama wedi gwneud pob sioe “Secrets of Investigation” am oddeutu $ 125,000.

Ond roedd sianeli teledu Rwsia yn eu prynu am ddwbl y pris hwnnw - gan wneud elw ymerodraeth cyfryngau Gusinsky o fwy na $ 500 miliwn ers 2000.

Ac, mae rhai pobl bellach yn awgrymu, o ystyried ei “asiant dylanwad” Rwsiaidd dramor, y dylid cofrestru Gusinsky yn America o dan ei Ddeddf Cofrestru Asiantau Tramor (FARA).

Cyflwynwyd FARA yn yr 1940s i atal propaganda Natsïaidd rhag lledaenu yn yr UD.

Ar un adeg cofrestrwyd asiantaeth newyddion Sofietaidd TASS a phapurau newydd Izvestia a Pravda fel asiantau.

Roedd y Darlledwr Russia Today wedi'i gofrestru ond roedd eisiau ei eithrio.

Roedd yn amharod i ddatgelu ei gyllid, aelodau bwrdd a dangos tystiolaeth o annibyniaeth olygyddol.

Mae bellach wedi cofrestru.

Ers cyflwyno FARA 221 mae cwmnïau Rwsiaidd wedi eu cofrestru fel asiantaethau llywodraeth dramor.

© Daisy Dog Media

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trosedd, gwleidyddiaeth, Rwsia

Sylwadau ar gau.