Cysylltu gyda ni

Affrica

Manylion newydd wedi'u rhyddhau am newid pennaeth grŵp 'Wagner' Rwseg

cyhoeddwyd

on

Ymchwiliad newyddiadurol diweddar gan Bellingcat adroddiadau am newid pennaeth Grŵp Milwrol Preifat Wagner. Mae'r ymchwiliad ar y cyd hwn gan Mae'r Insider, Bellingcat ac Der Spiegel yn nodi y gallai pennaeth newydd y grŵp fod yn Konstantin Pikalov, sy'n fwy adnabyddus fel 'Mazay', yn ysgrifennu Louis Auge.

Yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau, cymerodd Mazay ran yn ymgyrch y grŵp yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR) ddechrau mis Gorffennaf 2018. O gyd-destun gohebiaeth a dynnwyd gan newyddiadurwyr y cyhoeddiad, sy’n ymwneud â’i weithgareddau yn Affrica, daw’n amlwg pa mor ddylanwadol Mazay yw - adroddir bod cynghorydd milwrol Arlywydd Canol Affrica wedi dilyn ei argymhellion yn bersonol.

Mae'r cyfryngau'n awgrymu mai ef oedd yr un a gydlynodd y wybodaeth a'r gwaith ideolegol gyda'r tîm yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica.

Dogfennau a gafwyd gan Bellingcat mewn gohebiaeth electronig dangos, pe bai Valery Zakharov yn gynghorydd milwrol yn ffurfiol i Arlywydd CAR, yna Mazay oedd yn gyfrifol am faterion milwrol pwysig.

Er enghraifft, mae un e-bost yn cynnwys llythyr wedi'i sganio gan yr awdurdodau dros dro lleol yn nhref Bambari at Gomander Lluoedd Arfog Rwseg yng Ngweriniaeth De Affrica.

Gofynnodd y llythyr (dyddiedig 13 Mai 2019) am gyfarfod brys a phreifat i "drafod sefyllfa arbennig o fregus yn nhref Bambari". Mae'r llythyrau'n sôn bod gorchymyn milwrol Rwseg wedi anfon cyfarwyddiadau i Mazay i weithredu ymhellach.

Efallai y bydd newid arweinyddiaeth Wagner, yn ôl rhai arbenigwyr, yn gysylltiedig â newid yn fformat grŵp.

Efallai bod Dmitry Utkin, a arferai fod yn bennaeth ar y cwmni ac a oedd yn gyfrifol am ffryntiau Wcrain a Syria, wedi gadael y grŵp oherwydd newidiadau yn y fethodoleg a fector gwaith.

Mae'r cwmni milwrol preifat wedi symud o gyfranogiad uniongyrchol mewn gweithrediadau milwrol i'r strategaeth o hyfforddiant a rhyngweithio milwrol a gwleidyddol. Yn ôl ffynonellau, yn lle cymryd rhan mewn gelyniaeth, mae grŵp Wagner ar hyn o bryd yn darparu cefnogaeth ymgynghori a hyfforddi mewn nifer o fannau poeth geopolitical yng ngwledydd Affrica, gan gynnwys Libya.

Gellir egluro newid pennaeth y cwmni trwy newid yng nghyfeiriadedd rhanbarthol y cwmni hefyd. Mae'n golygu mwy o sylw gan y grŵp i ranbarth Affrica, yn y cyfluniad hwn mae'r newid rheolwr yn ymddangos yn rhesymol.

Yn seiliedig ar ddadansoddiad o'r wybodaeth a ddatgelodd yr ymchwiliad hwn, gall rhywun hefyd ddod i gasgliad posibl y gallai Dmitry Utkin, a arweiniodd y cwmni milwrol preifat am amser hir, fod wedi cael ei ladd bellach. Ar hyn o bryd, nid yw ei rif ffôn yn gweithredu, ac mae ei deithiau rheolaidd o Krasnodar i St Petersburg wedi dod i ben.

Affrica

Mae'r UE a'r Almaen yn ymuno ag ymdrechion i gefnogi ymateb yr Undeb Affricanaidd i #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael â'r pandemig coronafirws ar bob cyfeiriad. Heddiw, mae 500.000 o becynnau profi coronafirws ychwanegol wedi'u darparu i Ganolfannau Affrica ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau yn Addis Ababa, Ethiopia. Dosbarthwyd y citiau prawf gan hediad Pont Awyr Dyngarol yr UE ac maent yn rhan o becyn cymorth ar unwaith i'r Undeb Affricanaidd (PA) gan Lywodraeth yr Almaen mewn ymateb i'r pandemig coronafirws parhaus. Yn gyfan gwbl, bydd bron i 10 miliwn o brofion ar gyfer echdynnu a chanfod y firws ar gael i wledydd yr Undeb Affricanaidd.

“Trwy Bont Awyr Dyngarol yr UE, mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i weithio law yn llaw ag Aelod-wladwriaethau i gefnogi gwledydd bregus yng nghanol y pandemig coronafirws. Mae er budd cyffredin i fynd i'r afael â'r pandemig ledled y byd. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod offer meddygol hanfodol yn cael eu darparu'n effeithiol i'r gwledydd sydd ei angen fwyaf. Bydd y llwyth penodol hwn yn gallu cyrraedd nifer fawr o wledydd gan y bydd yn cefnogi ymateb cyfandirol yr Undeb Affricanaidd, ”meddai’r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič.

Mae'r dosbarthiad citiau yn rhan o gefnogaeth Tîm Ewrop mwy i ymateb cyfandirol Affrica i'r coronafirws. Dywedodd y Gweinidog Cydweithrediad Datblygu Gweriniaeth Ffederal yr Almaen, Gerd Müller, ar yr achlysur: “Byddwn naill ai’n curo’r coronafirws gyda’n gilydd ledled y byd - neu ddim o gwbl. Dyma pam rydyn ni'n cefnogi'r Undeb Affricanaidd trwy Dîm Parodrwydd Epidemig yr Almaen mewn cydweithrediad â'r UE. Mae Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau Affrica yn cydlynu caffael offer profi achub bywyd ar gyfer aelod-wladwriaethau PA. Maent hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth addysgu gweithwyr iechyd yn Affrica. Gyda'n cefnogaeth i'r bartneriaeth i gyflymu profion coronafirws, rydym yn sicrhau bod profion ar gael yn eang. Rydyn ni'n sefyll wrth ein ffrindiau yn Affrica yn y frwydr yn erbyn y coronafirws. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Affrica

Sylfaenydd yr ymgynghoriaeth gyfathrebu pan-Affricanaidd flaenllaw APO Group i helpu i ddewis 10 uchaf rownd derfynol Jack Ma Foundation yng nghystadleuaeth wobr Arwyr Busnes Affrica

cyhoeddwyd

on

Sefydliad Jack Ma Menter Gwobr Netpreneur Affrica (ANPI) wedi dewis Grŵp APO Sylfaenydd a Chadeirydd Nicolas Pompigne-Mognard fel beirniad rownd gynderfynol ar gyfer cystadleuaeth fawreddog eleni “Arwyr Busnes Affrica”.

Mae'r ANPI yn trefnu Arwyr Busnes Affrica - sydd bellach yn ei ail flwyddyn - cystadleuaeth llawr gwlad sy'n ceisio tynnu sylw a rhoi llwyfan i entrepreneuriaid ledled Affrica, i arddangos eu syniadau busnes ac ysbrydoli eraill i wneud hynny.

Mae Sefydliad Jack Ma wedi ymrwymo i feithrin entrepreneuriaeth yn Affrica, ac mae wedi dod â rhai o bobl fusnes a buddsoddwyr uchaf eu parch y cyfandir i mewn i helpu i chwilio am Arwyr Busnes Affrica. Bydd Nicolas yn rhan o banel saith beirniad dethol a fydd yn cyfweld ymgeiswyr o restr fer rownd gynderfynol o 20 o entrepreneuriaid ledled Affrica.

Mewn rowndiau cymwysterau cynharach, gweithredodd mwy na 150 o arweinwyr busnes amlwg yn Affrica fel beirniaid cychwynnol i ostwng mwy nag 20,000 o ymgeiswyr i'r 50 olaf.

Yn y rownd gynderfynol ar-lein, a gynhaliwyd ar 28 a 29 Awst 2020, bydd Nicolas yn helpu i nodi'r deg yn y rownd derfynol a fydd yn mynd ymlaen i gystadlu mewn 'diweddglo traw' o flaen Jack Ma ei hun, ymhlith eraill.

Mae Nicolas wedi treulio mwy na degawd ar flaen y gad ym myd busnes Affrica. Yn 2007, sefydlodd APO Group o’i ystafell fyw ei hun gan ddefnyddio ei gynilion ei hun, ac mae wedi ei weld yn tyfu i fod yn brif ymgynghoriaeth cyfathrebu a busnes pan-Affrica, gan ddarparu cyngor strategol i sefydliadau rhyngwladol mewn diwydiannau amrywiol.

Nawr, yn ei rôl fel Cadeirydd APO Group, mae Nicolas wedi ymrwymo i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid o Affrica. Yn 2019, cychwynnodd ar gyfres o gynadleddau yn rhai o brifysgolion amlycaf Affrica. Siaradodd am entrepreneuriaeth, busnes a newyddiaduraeth â myfyrwyr yn Uganda, Zambia, Senegal, Ethiopia a De Affrica.

Mae Nicolas hefyd yn aelod o sawl Bwrdd Cynghori, gan gynnwys: y Siambr Ynni Affrica, sefydliad sy'n sbarduno cydweithredu rhwng llywodraethau Affrica a'r sector preifat ym mhob maes o'r diwydiant ynni; y Fforwm Buddsoddi Gwesty Affrica, y brif gynhadledd buddsoddi mewn gwestai yn Affrica; a'r Fforwm EurAfrican, platfform gweithredu-ganolog sy'n ceisio meithrin cydweithredu cryfach rhwng Ewrop ac Affrica.

Lansiwyd gwobr ANPI y llynedd, ac mae'r gystadleuaeth yn 2020 hyd yn oed yn fwy ac yn well. Mae'r gronfa wobr wedi cynyddu o $ 1 miliwn i $ 1.5m, gyda phob un o'r deg yn y rownd derfynol yn derbyn cyfran ohoni. Mae gwerth y Wobr yn mynd ymhell y tu hwnt i enillion ariannol yn unig, ac mae'n llwyfan anhygoel lle mae'r holl gyfranogwyr, ac nid yr enillwyr yn unig, wedi elwa o arbenigedd a mewnwelediadau sydd wedi'u creu yng nghymuned arweinwyr busnes ANPI.

Gwnaeth mwy na 22,000 o ymgeiswyr sy'n cynrychioli pob un o'r 54 gwlad yn Affrica gais am y cyfle i fod yr Arwr Busnes Affricanaidd nesaf - mwy na dwbl nifer y cofrestriadau yn 2019.

Mewn newid arall ers y llynedd, roedd ymgeiswyr hefyd yn gallu cyflwyno eu ceisiadau a chynnal cyfweliadau dethol yn Ffrangeg, prawf pellach o ysbryd cynhwysol a phan-Affricanaidd y fenter. Fel entrepreneur Franco-Gabonese hunan-wneud, mae Nicolas mewn sefyllfa dda i helpu i nodi'r gorau o fusnesau cychwynnol ac arloeswyr Francophone Affrica.

“Mae Jack Ma ar binacl entrepreneuriaeth fyd-eang, felly mae’n anrhydedd i mi gael cais i farnu rownd gynderfynol eleni o gystadleuaeth ANPI,” meddai Nicolas Pompigne-Mognard, Sylfaenydd a Chadeirydd APO Group. “Mae’n wych gweld Sefydliad Jack Ma yn buddsoddi cymaint o egni mewn entrepreneuriaeth yn Affrica, ac rwy’n falch iawn o weld lefel mor uchel o dalent gan ymgeiswyr eleni wrth inni baratoi i goroni Arwyr Busnes Affrica nesaf.”

Darganfyddwch fwy am y gystadleuaeth ANPI a gweld y rhestr lawn o rowndiau cynderfynol yma .

Gweld cynnwys amlgyfrwng.

Parhau Darllen

Affrica

#HumanitarianAid - € 64 miliwn i'r rhai mwyaf agored i niwed yn Ne Affrica

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn darparu € 64.7 miliwn mewn cymorth dyngarol i wledydd yn rhanbarth de Affrica i helpu i gefnogi pobl mewn angen sy'n delio â phandemig coronafirws, tywydd eithafol fel sychder parhaus yn y rhanbarth ac argyfyngau eraill.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Mae'r UE yn helpu i ddarparu cymorth achub bywyd i aelwydydd tlawd sy'n dioddef o golli cnydau a da byw oherwydd sychder. Bydd y pecyn cymorth hefyd yn cryfhau'r gwaith paratoi ac ymateb i'r pandemig coronafirws ar gyfer gwledydd yn y rhanbarth. Ochr yn ochr, mae'r UE yn helpu cymunedau i baratoi'n well ar gyfer peryglon naturiol a lleihau eu heffaith. ”

Bydd cyllid o'r pecyn cymorth hwn yn mynd ar gyfer prosiectau dyngarol yn Angola (€ 3 miliwn), Botswana (€ 1.95 miliwn), Comoros (€ 500,000), Eswatini (€ 2.4 miliwn), Lesotho (€ 4.8 miliwn), Madagascar (€ 7.3 miliwn ), Malawi (€ 7.1 miliwn), Mauritius (€ 250,000), Mozambique (€ 14.6 miliwn), Namibia (€ 2 filiwn), Zambia (€ 5 miliwn) a Zimbabwe (€ 14.2 miliwn). Dyrennir € 1.6 miliwn arall i gamau parodrwydd trychinebau rhanbarthol.

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd