Cysylltu â ni

Rwsia

Mae Putin yn galw honiadau ransomware yr Unol Daleithiau yn ymgais i droi helbul cyn yr uwchgynhadledd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Arlywydd Vladimir Putin (Yn y llun) dywedodd ddydd Gwener (4 Mehefin) fod awgrymiadau bod gwladwriaeth Rwseg yn gysylltiedig ag ymosodiadau ransomware proffil uchel yn yr Unol Daleithiau yn hurt ac ymgais i droi helbul cyn ei uwchgynhadledd y mis hwn gydag Arlywydd yr UD Joe Biden, Reuters.

Hac o gyfleusterau JBS y paciwr cig o Frasil yn yr Unol Daleithiau, a adroddwyd yr wythnos hon, yw'r trydydd darnia ransomware o'r fath yn y wlad ers i Biden ddod i'r swydd ym mis Ionawr.

Dywedodd JBS wrth y Tŷ Gwyn ei fod yn tarddu o sefydliad troseddol sy'n debygol o fod wedi'i leoli yn Rwsia.

hysbyseb

Dywedodd y Tŷ Gwyn ddydd Mercher fod disgwyl i Biden, sydd i fod i gynnal trafodaethau gyda Putin yng Ngenefa ar Fehefin 16, drafod y ymosodiadau hacio gydag arweinydd Rwseg i weld beth allai Moscow ei wneud i atal ymosodiadau seiber o'r fath.

Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi siarad am gangiau troseddol sydd wedi’u lleoli yn nwyrain Ewrop neu Rwsia fel y tramgwyddwyr tebygol. Ond mae beirniaid Kremlin wedi pwyntio’r bys at wladwriaeth Rwseg ei hun, gan ddweud ei bod yn rhaid bod ganddo wybodaeth am yr ymosodiadau ac o bosib hyd yn oed fod yn eu cyfarwyddo.

Dywedodd Putin, wrth siarad ar ymylon Fforwm Economaidd St Petersburg, wrth Sianel Deledu wladwriaethol Rwsia fod y syniad o gyfranogiad gwladwriaeth Rwseg yn hurt.

"Dim ond nonsens ydyw, mae'n ddoniol," meddai Putin. "Mae'n hurt cyhuddo Rwsia o hyn."

Dywedodd ei fod wedi ei galonogi fodd bynnag, gan yr hyn a ddywedodd oedd ymdrechion rhai pobl yn yr Unol Daleithiau i gwestiynu sylwedd honiadau o’r fath a cheisio gweithio allan beth sy’n digwydd mewn gwirionedd.

"Diolch byth fod yna bobl â synnwyr cyffredin sy'n gofyn (eu hunain) y cwestiwn hwn ac yn gofyn y cwestiwn i'r rhai sy'n ceisio ennyn gwrthdaro newydd cyn ein cyfarfod â Biden," meddai Putin.

Wrth ganmol Biden fel gwleidydd profiadol, dywedodd Putin ei fod yn disgwyl i uwchgynhadledd Genefa gael ei chynnal mewn awyrgylch gadarnhaol, ond nad oedd yn rhagweld unrhyw ddatblygiadau arloesol.

Byddai'r cyfarfod yn ymwneud yn fwy â cheisio siartio llwybr i adfer cysylltiadau cytew rhwng yr Unol Daleithiau a Rwsia sydd dan straen gan bopeth o garchariad Rwsia o feirniad Kremlin Alexei Navalny i'r Wcráin i Syria, meddai.

Yn gynharach ddydd Gwener, dywedodd Putin wrth yr un fforwm economaidd fod yr Unol Daleithiau yn agored yn ceisio dal datblygiad Rwsia yn ôl gan gyhuddo Washington o wfftio’r ddoler fel arf ar gyfer cystadleuaeth economaidd a gwleidyddol.

"Nid oes gennym ni unrhyw anghytundeb â'r Unol Daleithiau. Dim ond un pwynt anghytuno sydd ganddyn nhw - maen nhw am ddal ein datblygiad yn ôl, maen nhw'n siarad am hyn yn gyhoeddus," meddai Putin wrth y fforwm.

"Mae popeth arall yn deillio o'r sefyllfa hon," meddai.

Cwestiynodd Putin hefyd yr hyn a ddywedodd oedd y ffordd lem yr oedd awdurdodau’r UD wedi delio â rhai pobl a gedwir yn ystod storm y Capitol ym mis Ionawr gan gefnogwyr Donald Trump.

Gorsaf Gofod Rhyngwladol

Gorsaf Ofod Ryngwladol wedi'i thaflu allan o reolaeth trwy gamosod modiwl Rwseg - NASA

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir Modiwl Labordy Amlbwrpas Nauka (Gwyddoniaeth) wedi'i docio i'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) ar Orffennaf 29, 2021. Oleg Novitskiy / Roscosmos / Taflen trwy REUTERS
Gwelir Modiwl Labordy Amlbwrpas Nauka (Gwyddoniaeth) yn ystod ei docio i'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) ar Orffennaf 29, 2021. Oleg Novitskiy / Roscosmos / Taflen trwy REUTERS

Cafodd yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) ei thaflu allan o reolaeth yn fyr ddydd Iau (29 Gorffennaf) pan daniodd tafluwyr jet modiwl ymchwil Rwsiaidd newydd gyrraedd ychydig oriau yn anfwriadol ar ôl iddo gael ei docio i'r allfa orbitol, meddai swyddogion NASA, ysgrifennu Steve Gorman a Polina Ivanova.

Nid oedd y saith aelod o’r criw ar fwrdd - dau gosmonauts o Rwseg, tri gofodwr NASA, gofodwr o Japan a gofodwr asiantaeth ofod Ewropeaidd o Ffrainc - erioed mewn unrhyw berygl uniongyrchol, yn ôl NASA ac asiantaeth newyddion Rwseg, sy’n eiddo i’r wladwriaeth yn Rwsia.

Ond ysgogodd y camweithio NASA i ohirio tan o leiaf 3 Awst ei lansiad arfaethedig o Boeing's (BA.N) CST newydd-Capsiwl 100 Starliner ar hediad prawf di-griw mawr disgwyliedig i'r orsaf ofod. Roedd y Starliner ar fin ffrwydro ar ben roced Atlas V ddydd Gwener o Ganolfan Ofod Kennedy yn Florida.

hysbyseb

Dechreuodd camymddwyn dydd Iau tua thair awr ar ôl i'r modiwl amlbwrpas Nauka glicio ar yr orsaf ofod, gan fod rheolwyr cenhadaeth ym Moscow yn perfformio rhai gweithdrefnau "ad-drefnu" ôl-docio, yn ôl NASA.

Ailgychwynodd jetiau'r modiwl yn anesboniadwy, gan beri i'r orsaf gyfan sefyll allan o'i safle hedfan arferol rhyw 250 milltir uwchben y Ddaear, gan arwain cyfarwyddwr hedfan y genhadaeth i ddatgan "argyfwng llong ofod," meddai swyddogion asiantaeth ofod yr Unol Daleithiau.

Canfuwyd drifft annisgwyl yng nghyfeiriadedd yr orsaf gyntaf gan synwyryddion daear awtomataidd, ac yna 15 munud yn ddiweddarach gan "golli rheolaeth agwedd" a barodd ychydig dros 45 munud, yn ôl Joel Montalbano, rheolwr rhaglen gorsaf ofod NASA.

Llwyddodd timau hedfan ar lawr gwlad i adfer cyfeiriadedd yr orsaf ofod trwy actifadu thrusters ar fodiwl arall o'r platfform cylchdroi, meddai swyddogion NASA.

Yn ei ddarllediad darlledu o'r digwyddiad, nododd RIA arbenigwyr NASA yng Nghanolfan Ofod Johnson yn Houston, Texas, fel rhai sy'n disgrifio'r frwydr i adennill rheolaeth ar yr orsaf ofod fel "tynnu rhyfel" rhwng y ddau fodiwl.

Yn anterth y digwyddiad, roedd yr orsaf yn sefyll allan o aliniad ar gyfradd o tua hanner gradd yr eiliad, meddai Montalbano yn ystod galwad cynhadledd NASA gyda gohebwyr.

Cafodd peiriannau Nauka eu diffodd yn y pen draw, sefydlogwyd yr orsaf ofod ac adferwyd ei chyfeiriadedd i'r man lle roedd wedi cychwyn, meddai NASA.

Collwyd cyfathrebu â'r criw am sawl munud ddwywaith yn ystod yr aflonyddwch, ond "nid oedd unrhyw berygl uniongyrchol i'r criw ar unrhyw adeg," meddai Montalbano. Dywedodd "doedd y criw ddim wir yn teimlo unrhyw symud."

Pe bai'r sefyllfa wedi dod mor beryglus fel ei bod yn ofynnol gwacáu personél, gallai'r criw fod wedi dianc mewn capsiwl criw SpaceX sy'n dal i barcio yn yr allbost ac wedi'i gynllunio i wasanaethu fel "bad achub" os oes angen, meddai Steve Stich, rheolwr rhaglen criw masnachol NASA .

Nid yw'r hyn a achosodd gamweithrediad y thrusters ar fodiwl Nauka, a gyflwynwyd gan asiantaeth ofod Rwseg Roscosmos, wedi'i bennu eto, meddai swyddogion NASA.

Dywedodd Montalbano nad oedd unrhyw arwydd ar unwaith o unrhyw ddifrod i'r orsaf ofod. Defnyddiodd y symudiadau cywiro hedfan fwy o gronfeydd wrth gefn yr hyn a ddymunir, "ond dim byd y byddwn yn poeni amdano," meddai.

Ar ôl ei lansiad yr wythnos diwethaf o Cosmodrome Baikonur Kazakhstan, profodd y modiwl gyfres o glitches a gododd bryder ynghylch a fyddai'r weithdrefn docio yn mynd yn llyfn.

Fe wnaeth Roscosmos briodoli mater ôl-docio dydd Iau i beiriannau Nauka orfod gweithio gyda thanwydd gweddilliol yn y grefft, adroddodd asiantaeth newyddion TASS.

"Mae'r broses o drosglwyddo modiwl Nauka o'r modd hedfan i'r modd 'docio gydag ISS' ar y gweill. Mae gwaith yn cael ei wneud ar weddill y tanwydd yn y modiwl," nododd TASS Roscosmos.

Dyluniwyd modiwl Nauka i wasanaethu fel labordy ymchwil, uned storio a airlock a fydd yn uwchraddio galluoedd Rwsia ar fwrdd yr ISS.

Dangosodd darllediad byw y modiwl, a enwyd ar ôl y gair Rwsiaidd am "wyddoniaeth," yn docio gyda'r orsaf ofod ychydig funudau'n ddiweddarach na'r disgwyl.

"Yn ôl data telemetreg ac adroddiadau gan griw ISS, mae systemau ar fwrdd yr orsaf a modiwl Nauka yn gweithredu fel arfer," meddai Roscosmos mewn datganiad.

"Mae yna gyswllt !!!" Ysgrifennodd Dmitry Rogozin, pennaeth Roscosmos, ar Twitter eiliadau ar ôl y docio.

Parhau Darllen

Rwsia

Gwefan beirniad Kremlin Alexei Navalny wedi'i rwystro gan y rheolydd cyn yr etholiad

cyhoeddwyd

on

By

Mae gwleidydd gwrthblaid Rwseg, Alexei Navalny, yn cymryd rhan mewn rali i nodi 5ed pen-blwydd llofruddiaeth gwleidydd yr wrthblaid Boris Nemtsov ac i brotestio yn erbyn gwelliannau arfaethedig i gyfansoddiad y wlad, ym Moscow, Rwsia, 29 Chwefror 2020. REUTERS / Shamil Zhumatov / File Photo

Fe wnaeth awdurdodau Rwseg rwystro mynediad i feirniad Kremlin a garcharwyd, Alexei Navalny (Yn y llun) gwefan ddydd Llun (26 Gorffennaf) yn y cyfnod yn arwain at etholiad seneddol, eu hymgais ddiweddaraf i ochri ei gynghreiriaid a fwriwyd gan y Kremlin fel gwneuthurwyr trafferthion a gefnogir gan yr Unol Daleithiau, ysgrifennu Maxim Rodionov, Alexander Marrow, Olzhas Auyezov, Andrew Osborn a Vladimir Soldatkin.

Fe wnaeth y symudiad, y bennod ddiweddaraf mewn gwrthdrawiad hirsefydlog ar wrthwynebydd domestig amlycaf yr Arlywydd Vladimir Putin, hefyd rwystro gwefannau 48 o unigolion a sefydliadau eraill sy'n gysylltiedig â Navalny yn Rwsia.

hysbyseb

Dywedodd rheoleiddiwr Rhyngrwyd Rwseg, Roskomnadzor, mewn datganiad i Reuters ei fod wedi gweithredu i rwystro navalny.com - un o brif wefannau mudiad y Navalny - a’r lleill ar gais yr erlynydd cyffredinol.

Dyfarnodd llys yn Rwseg fis diwethaf fod sefydliadau sy’n gysylltiedig â Navalny yn “eithafwyr” yn seiliedig ar honiadau gan brif erlynydd Moscow a ddywedodd eu bod yn ceisio ffugio chwyldro trwy geisio ansefydlogi’r sefyllfa gymdeithasol-wleidyddol y tu mewn i Rwsia, cyhuddiad y gwnaethon nhw ei wadu.

I bob pwrpas, gwnaeth y dyfarniad eu gwahardd ac atal cynghreiriaid Navalny rhag cymryd rhan yn etholiad mis Medi i'r Wladwriaeth Duma, tŷ isaf y senedd.

Dywedodd Roskomnadzor fod y safleoedd yr oedd wedi'u blocio wedi bod yn helpu'r symudiadau a gwmpesir gan y gwaharddiad llys i ddosbarthu propaganda a pharhau â gweithgareddau anghyfreithlon.

Wrth gondemnio’r symudiad, dywedodd tîm Navalny ar y cyfryngau cymdeithasol eu bod yn disgwyl y byddai’r awdurdodau’n targedu eu gwefan pleidleisio glyfar, fel y’i gelwir yn fuan, sy’n cynghori pobl sut i bleidleisio’n dactegol ym mis Medi i geisio dad-ymgeiswyr o’r blaid sy’n rheoli Rwsia Unedig.

Dywedodd hefyd fod ei adnoddau ar YouTube, lle mae’n postio ymchwiliadau i lygredd honedig ymhlith elitaidd dyfarniad Rwsia, dan bwysau.

Ni ymatebodd Google ar unwaith pan ofynnwyd iddo a oedd Roskomnadzor wedi gofyn iddo dynnu deunydd yn ymwneud â Navalny a sut y gallai ddelio â chais o'r fath. Gwyddor Google Inc. (GOOGL.O) yn berchen ar YouTube.

Dywedodd Maria Pevchikh, sydd wedi gweithio ar rai o ymchwiliadau proffil uchel mwyaf Navalny, fod y symudiad gan awdurdodau Rwseg wedi targedu safleoedd cynghreiriaid Navalny unigol, rhai pencadlys ymgyrchoedd sydd bellach wedi darfod, yn ogystal â safleoedd sydd wedi'u cynllunio i ddatgelu llygredd mewn sectorau. fel adeiladu ffyrdd.

"Maen nhw wedi blocio pob gwefan sy'n gysylltiedig â ni," ysgrifennodd Pevchikh ar Twitter. "Yn syml, maen nhw wedi penderfynu ein glanhau ni oddi ar Rhyngrwyd Rwseg."

Amlygodd cynghreiriaid Navalny pa rai o’u gwefannau oedd yn dal i weithredu ac anogodd bobl i lawrlwytho eu cais pleidleisio craff.

Mae Navalny, beirniad domestig amlycaf Putin, yn bwrw dedfryd o garchar 2-1 / 2 flynedd am dorri parôl y dywed iddo gael ei drympio. Mae ei garcharu wedi cynyddu straen yng nghysylltiadau Rwsia â'r Gorllewin, sydd wedi galw am gael ei ryddhau.

Mae’r Unol Daleithiau a Phrydain wedi condemnio’r mesurau yn erbyn cynghreiriaid Navalny fel ergyd ddi-sail i wrthblaid wleidyddol Rwseg.

Parhau Darllen

Rwsia

Dywed Putin y gall llynges Rwseg gynnal 'streic na ellir ei rhagweld' os oes angen

cyhoeddwyd

on

By

Gall llynges Rwseg ganfod unrhyw elyn a lansio “streic na ellir ei rhagweld” os oes angen, meddai’r Arlywydd Vladimir Putin ddydd Sul (25 Gorffennaf), wythnosau ar ôl i long ryfel yn y DU ddigio Moscow trwy basio penrhyn y Crimea, yn ysgrifennu Andrey Ostroukh, Reuters.

"Rydyn ni'n gallu canfod unrhyw elyn tanddwr, uwchben y dŵr, yn yr awyr ac, os oes angen, cynnal streic na ellir ei rhagweld yn ei herbyn," meddai Putin wrth siarad mewn gorymdaith diwrnod llynges yn St Petersburg.

Mae geiriau Putin yn dilyn digwyddiad yn y Môr Du ym mis Mehefin pan ddywedodd Rwsia ei bod wedi tanio ergydion rhybuddio ac wedi gollwng bomiau yn llwybr llong ryfel Brydeinig er mwyn mynd ar ei ôl o ddyfroedd Crimea.

hysbyseb
Gwelir llongau rhyfel Llynges Rwseg yn barod ar gyfer gorymdaith Diwrnod y Llynges yn Saint Petersburg, Rwsia Gorffennaf 25, 2021. Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin trwy REUTERS
Mae Arlywydd Rwsia Vladimir Putin, y Gweinidog Amddiffyn Sergei Shoigu a Phrif-bennaeth Llynges Rwseg Nikolai Yevmenov yn mynychu gorymdaith Diwrnod y Llynges yn Saint Petersburg, Rwsia Gorffennaf 25, 2021. Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin trwy REUTERS

Mae Arlywydd Rwsia Vladimir Putin a’r Gweinidog Amddiffyn Sergei Shoigu yn mynychu gorymdaith Diwrnod y Llynges yn Saint Petersburg, Rwsia Gorffennaf 25, 2021. Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin trwy REUTERS

Gwrthododd Prydain gyfrif Rwsia o’r digwyddiad, gan ddweud ei bod yn credu bod unrhyw ergydion a daniwyd yn “ymarfer gwn” Rwsiaidd a gyhoeddwyd ymlaen llaw, ac nad oedd unrhyw fomiau wedi’u gollwng.

Fe atododd Rwsia Crimea o’r Wcráin yn 2014 ond mae Prydain a’r rhan fwyaf o’r byd yn cydnabod penrhyn y Môr Du fel rhan o’r Wcráin, nid Rwsia.

Dywedodd Putin y mis diwethaf y gallai Rwsia fod wedi suddo llong ryfel Prydain HMS Defender, ei bod yn cyhuddo o fynd i mewn i’w dyfroedd tiriogaethol yn anghyfreithlon, heb ddechrau’r Ail Ryfel Byd a dywedodd fod yr Unol Daleithiau wedi chwarae rhan yn y “cythrudd”. Darllen mwy.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd