Cysylltu â ni

Rwsia

Arestiwyd mewnfudwr Kremlin yn y Swistir yn dilyn cais yr Unol Daleithiau

cyhoeddwyd

on

Cafodd y dyn busnes o Rwseg Vladislav Klyushin ei arestio yn ystod arhosiad yn Valais fis Mawrth diwethaf ar gais awdurdodau America. Mae Klyushin yn aelod agos o Alexeï Gromov, uwch swyddog yng ngweinyddiaeth arlywyddol Rwseg. Mae Gromov yn cael ei ystyried yn eang fel "y person â gofal am reolaeth y Kremlin ar gyfryngau Rwseg" ac fe'i gosodwyd o dan sancsiynau Americanaidd ddeufis yn ôl. Dywedir mai Klyushin yw crëwr system fonitro gyfryngau bwerus a ddefnyddir gan wasanaethau Rwseg. Ar hyn o bryd yn cael ei gadw yn Sion, mae'n gwrthwynebu ei estraddodi i'r Unol Daleithiau. Daw'r wybodaeth o ddyfarniad gan y Tribiwnlys Ffederal (TF) a gyhoeddwyd yn gyhoeddus ychydig ddyddiau cyn cyfarfod yr Arlywyddion Joe Biden a Vladimir Putin sydd wedi'i drefnu ar gyfer 16 Mehefin yng Ngenefa.

Dim ond 24 awr a gymerodd i awdurdodau’r UD gael arestiad Vladislav Klyushin ar 21 Mawrth 21, tra roedd yn Valais. Datgelir hyn gan ddyfarniad gan y Goruchaf Lys Ffederal a ryddhawyd ar Fehefin 3.

Nid yw’r ffeithiau y cyhuddir ef ohonynt yn yr Unol Daleithiau wedi’u datgelu. Yn ôl dyfarniad TF y Swistir mae Vladislav Klyushin yn destun gwarant arestio a gyhoeddwyd gan Lys Dosbarth Massachusetts ar 19 Mawrth, 2021, ond ni chyhoeddwyd unrhyw dditiad yn gyhoeddus ar ochr yr UD eto.

Ymddangosodd enw Vladislav Klyushin yn 2018 fel rhan o ymchwiliad cyfryngau Proekt i’r modd y llwyddodd y Kremlin i ymdreiddio ac yna troi sianeli negeseuon Telegram anhysbys yn arf propaganda. Roedd yn cynnwys Nezygar, un o'r sianeli anhysbys amlycaf yn y wlad.

Yn ôl newyddiadurwyr, cafodd y llawdriniaeth ymdreiddio hon ei goruchwylio gan Alexei Gromov, dirprwy gyfarwyddwr gweinyddiaeth arlywyddol Vladimir Putin, gyda chymorth Vladislav Klyushin.

Byddai'r olaf wedi creu system monitro cyfryngau Katyusha, a werthwyd i awdurdodau Rwseg gan ei gwmni OOO M13.

Hefyd yn ôl cyfryngau Rwseg, roedd Alexeï Gromov yn annog gwasanaethau a gweinidogaethau Rwseg yn rheolaidd i ddefnyddio system Katuysha, y mae ei enw wedi’i ysbrydoli gan y lanswyr rocedi Sofietaidd enwog a oedd yn enwog am eu saethiadau pwerus ond amwys.

Fis Ionawr diwethaf, llofnododd y Kremlin gontract SF 3.6 miliwn gydag M13 ar gyfer defnyddio ei feddalwedd gwyliadwriaeth ar gyfer “dadansoddi negeseuon ar brosesau etholiadol, pleidiau gwleidyddol a’r wrthblaid an-systemig”.

Disgrifir cyn ysgrifennydd y wasg i’r Arlywydd Vladimir Putin, Alexeï Gromov fel “dyn disylw (…) ond sydd serch hynny yn rheolwr allweddol ar y rheolaeth a weithredir gan lywodraeth Putin dros yr hyn a ddywedir - neu beidio - ym mhrif brint a chlyweledol Rwseg cyfryngau. ”

Eisoes o dan sancsiynau Ewropeaidd er 2014 mewn cysylltiad â goresgyniad y Crimea, Gromov oedd targed cyntaf rownd newydd o sancsiynau a ddatganwyd ar 15 Ebrill gan Adran Trysorlys yr UD.

Mae Alexei Gromov wedi’i gyhuddo o fod wedi “cyfarwyddo’r defnydd gan y Kremlin o’i gyfarpar cyfryngau” ac o “geisio gwaethygu tensiynau yn yr Unol Daleithiau trwy ddifrïo proses etholiadol America yn 2020”.

Ar y diwrnod y cyhoeddwyd y sancsiynau, galwodd Arlywydd yr UD Joe Biden am ddad-ddwysáu tensiynau gyda Rwsia. “Nid yw’r Unol Daleithiau yn ceisio cychwyn cylch o waethygu a gwrthdaro â Rwsia. Rydyn ni eisiau perthynas sefydlog a rhagweladwy, ”meddai. Disgwylir i Joe Biden a Vladimir Putin gwrdd yn Genefa ar Fehefin 16.

Wedi'i gynnal yn y ddalfa cyn-achos ers iddo gael ei arestio ar 21 Mawrth, dywedodd Vladislav Klyushin wrth awdurdodau'r Swistir ei fod yn gwrthwynebu ei estraddodi i'r Unol Daleithiau.

Wedi'i gynrychioli gan y cyfreithwyr Oliver Ciric, Dragan Zeljic a Darya Gasskov, fe ffeiliodd apêl gyntaf gerbron y Llys Troseddol Ffederal (TPF), ar 6 Ebrill, i ofyn am godi ei gadw cyn y treial.

Rwsia

Biden i gynnal cynhadledd newyddion unigol ar ôl uwchgynhadledd Putin

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Arlywydd yr Unol Daleithiau, Joe Biden, yn cynnal cynhadledd newyddion unigol ar ôl cwrdd â’i gymar yn Rwseg Vladimir Putin yr wythnos hon, gan wadu platfform rhyngwladol uchel i ysbïwr KGB i ysbeilio’r Gorllewin a hau anghytgord, yn ysgrifennu steve Holland.

Arweiniodd perfformiad bravura Putin mewn cynhadledd newyddion yn 2018 gyda Donald Trump at sioc pan fwriodd arlywydd yr Unol Daleithiau ar y pryd amheuaeth ar ganfyddiadau ei asiantaethau cudd-wybodaeth ei hun a gwastatáu arweinydd Rwseg.

Bydd siarad am yr uwchgynhadledd yn unig hefyd yn sbario Biden, 78, rhag jousting agored gyda Putin, 68, gerbron cyfryngau’r byd ar ôl yr hyn sy’n sicr o fod yn gyfarfyddiad cynhyrfus.

"Rydyn ni'n disgwyl i'r cyfarfod hwn fod yn onest ac yn syml," meddai swyddog o'r Tŷ Gwyn.

"Cynhadledd i'r wasg unigol yw'r fformat priodol i gyfathrebu'n glir â'r wasg rydd y pynciau a godwyd yn y cyfarfod - o ran meysydd lle gallwn gytuno ac mewn meysydd lle mae gennym bryderon sylweddol."

Bydd Biden yn cwrdd â Putin ar Fehefin 16 yng Ngenefa ar gyfer uwchgynhadledd a fydd yn ymdrin â sefydlogrwydd niwclear strategol a'r berthynas ddirywiol rhwng y Kremlin a'r Gorllewin.

Dywedodd Putin, sydd wedi gwasanaethu fel arweinydd pwysicaf Rwsia ers i Boris Yeltsin ymddiswyddo ar ddiwrnod olaf 1999, cyn y cyfarfod fod cysylltiadau gyda’r Unol Daleithiau ar eu pwynt isaf mewn blynyddoedd. Darllen mwy.

Pan ofynnwyd iddo am Biden yn ei alw’n llofrudd mewn cyfweliad ym mis Mawrth, dywedodd Putin ei fod wedi clywed dwsinau o gyhuddiadau o’r fath.

"Nid yw hyn yn rhywbeth rwy'n poeni amdano o leiaf," meddai Putin, yn ôl cyfieithiad NBC o ddarnau o gyfweliad a ddarlledwyd ddydd Gwener.

Mae'r Tŷ Gwyn wedi dweud y bydd Biden yn magu ymosodiadau ransomware sy'n deillio o Rwsia, ymddygiad ymosodol Moscow yn erbyn yr Wcrain, carcharu anghytuno a materion eraill sydd wedi cythruddo'r berthynas.

Mae Biden wedi dweud nad yw’r Unol Daleithiau yn ceisio gwrthdaro â Rwsia, ond y bydd Washington yn ymateb mewn ffordd gadarn os bydd Moscow yn cymryd rhan mewn gweithgareddau niweidiol.

Dywed Rwsia fod y Gorllewin yn cael ei afael gan hysteria gwrth-Rwsiaidd ac y bydd yn amddiffyn ei fuddiannau mewn unrhyw ffordd y gwêl yn dda.

Dywedodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, sy'n croesawu arweinwyr G7 gan gynnwys Biden mewn uwchgynhadledd yn ne-orllewin Lloegr, wrth CNN y byddai Biden yn rhoi rhai "negeseuon eithaf anodd i Putin, ac mae hynny'n rhywbeth y byddwn i ddim ond yn ei gymeradwyo".

Parhau Darllen

Rwsia

Mae'r llys yn gwahardd rhwydwaith beirniad Kremlin, Navalny, yn y gêm cyn yr etholiad

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth llys yn Rwseg ddydd Mercher (9 Mehefin) wahardd grwpiau sy’n gysylltiedig â beirniad Kremlin a garcharwyd Alexei Navalny ar ôl eu datgan yn “eithafwr”, symudiad sy’n gwahardd ei gynghreiriaid rhag etholiadau ac a fydd yn straenio cysylltiadau’r Unol Daleithiau-Rwsia ymhellach cyn uwchgynhadledd a wyliwyd yn ofalus, ysgrifennu Vladimir Soldatkin ac Andrew Osborn.

Mae'r Arlywydd Vladimir Putin ac Arlywydd yr UD Joe Biden i fod i gynnal sgyrsiau yn Genefa yr wythnos nesaf gyda thynged Navalny a'r gwrthdaro ar ei fudiad yn sicr o fod ar yr agenda.

Condemniodd Washington, sydd wedi gofyn i Moscow ryddhau Navalny, benderfyniad y llys, gyda’r Adran Wladwriaeth yn ei alw’n “arbennig o annifyr”. Dywed y Kremlin fod y mater yn un domestig yn unig ac nid busnes Biden. Mae wedi portreadu Navalny fel gwneuthurwr trafferthion a gefnogir gan yr Unol Daleithiau, rhywbeth y mae Navalny wedi'i wadu.

Mae dyfarniad dydd Mercher, y bennod ddiweddaraf mewn gwrthdaro hirhoedlog ar wrthwynebydd domestig ffyrnig Putin, yn cyflwyno ergyd morthwyl olaf i rwydwaith gwleidyddol helaeth a adeiladodd Navalny dros nifer o flynyddoedd i geisio herio gafael arweinydd cyn-filwr Rwseg ar bŵer.

Mae Putin, 68, wedi bod mewn grym fel naill ai arlywydd neu brif weinidog er 1999. Roedd Navalny, yn y carchar am droseddau parôl yn ymwneud ag achos ysbeilio, meddai, wedi ei drympio, wedi gosod her feiddgar i Putin trwy brotestiadau stryd ac ymchwiliadau impiad y mae ef wedi gobeithio y byddai'n arwain at newid arweinyddiaeth.

Daethpwyd â’r achos cyfreithiol yn erbyn rhwydwaith Navalny gan swyddfa prif erlynydd Moscow a oedd wedi cyhuddo Navalny a’i gynghreiriaid o geisio foment chwyldro trwy geisio ansefydlogi’r sefyllfa gymdeithasol-wleidyddol y tu mewn i Rwsia gyda’u gweithgaredd.

Dywedodd llefarydd ar ran swyddfa erlynydd Moscow wrth gohebwyr ddydd Mercher ei fod yn falch o’r dyfarniad a oedd wedi cydnabod bod cynghreiriaid Navalny wedi trefnu ralïau stryd anghyfreithlon a oedd wedi dod i ben mewn aflonyddwch torfol.

Ar ôl gwrandawiad cyfreithiol 12.5 awr y tu ôl i ddrysau caeedig, dywedodd cyfreithwyr Navalny mewn datganiad y byddent yn apelio ac nad oedd y dystiolaeth a gyflwynwyd gan erlynwyr wedi bod yn foddhaol.

Mae'r tramgwyddus cyfreithiol yn adlewyrchu'r rhai a gyflogwyd yn y gorffennol yn erbyn grwpiau de-dde, sefydliadau Islamaidd a Thystion Jehofa a ddatganwyd hefyd yn "eithafwyr" gan lysoedd a'u gwahardd.

Mae gwleidydd gwrthblaid Rwseg, Alexei Navalny, yn cymryd rhan mewn rali i nodi 5 mlynedd ers llofruddiaeth gwleidydd yr wrthblaid Boris Nemtsov ac i brotestio yn erbyn gwelliannau arfaethedig i gyfansoddiad y wlad, ym Moscow, Rwsia Chwefror 29, 2020. REUTERS / Shamil Zhumatov / File Photo
Mae gwleidydd gwrthblaid Rwseg, Alexei Navalny, yn cymryd rhan mewn rali i nodi 5 mlynedd ers llofruddiaeth gwleidydd yr wrthblaid Boris Nemtsov ac i brotestio yn erbyn gwelliannau arfaethedig i gyfansoddiad y wlad, ym Moscow, Rwsia Chwefror 29, 2020. REUTERS / Shamil Zhumatov / File Photo

Gwadodd Navalny a’i gynghreiriaid honiadau’r erlynydd, gan eu bwrw fel ymgais i geisio mathru eu gwrthwynebiad gwleidyddol i’r blaid sy’n rheoli Rwsia Unedig cyn yr etholiadau seneddol ym mis Medi.

Mewn neges a bostiwyd ar gyfrif Instagram Navalny a gafodd ei drafftio yn ôl pob golwg gan ragweld yr hyn a oedd yn ddyfarniad disgwyliedig eang, dyfynnwyd bod Navalny yn annog ei gefnogwyr i beidio â digalonni.

"Dydyn ni ddim yn mynd i unman," darllenodd y neges.

"Byddwn yn treulio hyn, yn datrys pethau, yn newid ac yn esblygu. Byddwn yn addasu. Ni fyddwn yn camu'n ôl o'n nodau a'n syniadau. Dyma ein gwlad ac nid oes gennym un arall."

Mae cais yr erlynydd yn dod â gweithgaredd rhwydwaith o grwpiau a sefydlwyd gan Navalny, 45, i ben yn ffurfiol, sy'n gwasanaethu tymor carchar 2-1 / 2 flynedd, rhywbeth y mae llawer o wledydd y Gorllewin wedi'i bortreadu fel dial â chymhelliant gwleidyddol am ei weithgareddau gwleidyddol gwrth-Kremlin. .

Yn benodol, mae'r dyfarniad yn targedu Sefydliad Gwrth-lygredd Navalny sydd wedi cynhyrchu ymchwiliadau proffil uchel i lygredd swyddogol honedig, a phencadlys ymgyrch ranbarthol Navalny sydd wedi ymgynnull yn y gorffennol i drefnu protestiadau gwrth-Kremlin.

Bellach mae gan yr awdurdodau'r pŵer ffurfiol i weithredwyr carchardai a rhewi eu cyfrifon banc os ydyn nhw'n parhau â'u gweithgareddau. Roedd yr achos eisoes wedi ysgogi cynghreiriaid Navalny i atal y grwpiau hyd yn oed cyn y dyfarniad.

Yn y cyfnod cyn y dyfarniad, Putin yr wythnos diwethaf llofnododd ddeddfwriaeth a oedd yn gwahardd aelodau sefydliadau “eithafol” rhag rhedeg am swydd.

Ynghyd â dyfarniad dydd Mercher, mae'r ddeddfwriaeth newydd yn dod â gobeithion rhai cynghreiriaid Navalny i ben i redeg dros y senedd.

Maen nhw'n dweud y byddan nhw'n ceisio defnyddio strategaeth bleidleisio glyfar neu dactegol yn lle hynny i geisio tanseilio cefnogaeth i'r blaid sy'n llywodraethu o blaid Kremlin, strategaeth y mae ffynonellau Kremlin wedi'i bychanu.

Parhau Darllen

cyffredinol

A fydd awdurdodau Rwseg yn ystyried estraddodi Pyotr Kondrashev?

cyhoeddwyd

on

Ym mis Mai eleni, trosglwyddodd asiantaethau gorfodaeth cyfraith Cyprus i Swyddfa Erlynydd Cyffredinol Rwseg gyn-brif reolwr Perm Ecoprombank, Andrei Tuev, a roddwyd ar y rhestr yr oedd ei eisiau yn ôl yn 2016, mae porth y Cerddwr yn nodi.

Yn Rwsia, mae’n cael ei gyhuddo o gam-drin awdurdod, a achosodd ddifrod i’r banc tua 500 miliwn rubles. Cymerodd tua phedair blynedd i ddatrys mater estraddodi. (https://www.politicallore.com/pyotr-kondrashev-can-be-extradited-to-russia/26142)

Aeth Perm "Ecoprombank" yn fethdalwr yn 2014. Dirymodd y Banc Canolog ei drwydded ar gyfer polisi credyd peryglus, gosod cronfeydd mewn asedau o ansawdd isel, anallu i gyflawni rhwymedigaethau i gwsmeriaid ac adneuwyr. Talodd arbenigwyr y Sostav.ru sylw bod “un o berchnogion y banc yn oligarch ac yn aelod o restr Forbes, Petr Kondrashev. Mae ei enw yn gysylltiedig â llofruddiaethau soniarus, a sgamiau cyllideb, a thynnu arian dramor. Pe bai Ecoprombank wedi galw ei hun yn fanc Petr Kondrashev, prin y byddai unrhyw un wedi ymddiried ynddo gydag unrhyw beth. Ond yn aml mae'n well gan bobl o'r fath aros yn y cysgodion. "

Yn ôl arbenigwyr y farchnad, ar ôl pedair blynedd o ymgyfreitha gydag awdurdodau Cyprus ynglŷn ag Andrei Tuev, bydd awdurdodau Rwseg yn gallu cael data newydd ar reolaeth anffurfiol Petr Kondrashev dros Ecoprombank.

Fodd bynnag, gall estraddodi Mr Tuev a'i barodrwydd i gydweithredu ag ymchwilwyr helpu i ddatgelu manylion y cynllun dwyn. Gall diddordeb arbennig ymchwilwyr fod yn ffaith i gredadwyedd anhysbys ddisodli asedau gwerthadwy o gost 673 miliwn rubles i ddyled unigolion a sefydliad.

Dywed cyfryngau Kommersant y gall ymchwilio godi i lefel arall o ymwybyddiaeth. Mae eu ffynhonnell yn sôn bod Vadim Manin, cyn is-Tuev yn 2018 wedi’i gyhuddo o dynnu fflatiau o’u hadneuo. Fe'i cafwyd yn euog am gam-drin awdurdod a'i ddyfarnu'n euog i 2,5 mlynedd yn y carchar. Yn ôl ffynonellau Kommersant, mae’r pwyllgor credyd ac aelodau’r bwrdd yn tystio yn erbyn Manin. “Roedd yn hawdd iddyn nhw, oherwydd roedd Vadim Manin yn byw dramor am sawl blwyddyn. Ond nawr gall Tuev roi tystiolaeth “ei” am benodau nad yw ymchwiliad wedi eu hadnabod eto - dywedodd y ffynhonnell. “Roedd ymchwiliad yn amlwg yn aros am estraddodi Tuev, oherwydd arhosodd Petr Kondrashev yn y cysgodion am amser hir. Yn amlwg, nawr, yn ôl penodau newydd sy'n datgelu, gall awdurdodau Rwseg wneud cais am ei estraddodi. Ac mae ganddyn nhw bob cyfle i lwyddo. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd