Cysylltu â ni

Rwsia

Mae'r llys yn gwahardd rhwydwaith beirniad Kremlin, Navalny, yn y gêm cyn yr etholiad

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth llys yn Rwseg ddydd Mercher (9 Mehefin) wahardd grwpiau sy’n gysylltiedig â beirniad Kremlin a garcharwyd Alexei Navalny ar ôl eu datgan yn “eithafwr”, symudiad sy’n gwahardd ei gynghreiriaid rhag etholiadau ac a fydd yn straenio cysylltiadau’r Unol Daleithiau-Rwsia ymhellach cyn uwchgynhadledd a wyliwyd yn ofalus, ysgrifennu Vladimir Soldatkin a Andrew Osborn.

Mae'r Arlywydd Vladimir Putin ac Arlywydd yr UD Joe Biden i fod i gynnal sgyrsiau yn Genefa yr wythnos nesaf gyda thynged Navalny a'r gwrthdaro ar ei fudiad yn sicr o fod ar yr agenda.

Condemniodd Washington, sydd wedi gofyn i Moscow ryddhau Navalny, benderfyniad y llys, gyda’r Adran Wladwriaeth yn ei alw’n “arbennig o annifyr”. Dywed y Kremlin fod y mater yn un domestig yn unig ac nid busnes Biden. Mae wedi portreadu Navalny fel gwneuthurwr trafferthion a gefnogir gan yr Unol Daleithiau, rhywbeth y mae Navalny wedi'i wadu.

Mae dyfarniad dydd Mercher, y bennod ddiweddaraf mewn gwrthdaro hirhoedlog ar wrthwynebydd domestig ffyrnig Putin, yn cyflwyno ergyd morthwyl olaf i rwydwaith gwleidyddol helaeth a adeiladodd Navalny dros nifer o flynyddoedd i geisio herio gafael arweinydd cyn-filwr Rwseg ar bŵer.

Mae Putin, 68, wedi bod mewn grym fel naill ai arlywydd neu brif weinidog er 1999. Roedd Navalny, yn y carchar am droseddau parôl yn ymwneud ag achos ysbeilio, meddai, wedi ei drympio, wedi gosod her feiddgar i Putin trwy brotestiadau stryd ac ymchwiliadau impiad y mae ef wedi gobeithio y byddai'n arwain at newid arweinyddiaeth.

Daethpwyd â’r achos cyfreithiol yn erbyn rhwydwaith Navalny gan swyddfa prif erlynydd Moscow a oedd wedi cyhuddo Navalny a’i gynghreiriaid o geisio foment chwyldro trwy geisio ansefydlogi’r sefyllfa gymdeithasol-wleidyddol y tu mewn i Rwsia gyda’u gweithgaredd.

Dywedodd llefarydd ar ran swyddfa erlynydd Moscow wrth gohebwyr ddydd Mercher ei fod yn falch o’r dyfarniad a oedd wedi cydnabod bod cynghreiriaid Navalny wedi trefnu ralïau stryd anghyfreithlon a oedd wedi dod i ben mewn aflonyddwch torfol.

Ar ôl gwrandawiad cyfreithiol 12.5 awr y tu ôl i ddrysau caeedig, dywedodd cyfreithwyr Navalny mewn datganiad y byddent yn apelio ac nad oedd y dystiolaeth a gyflwynwyd gan erlynwyr wedi bod yn foddhaol.

Mae'r tramgwyddus cyfreithiol yn adlewyrchu'r rhai a gyflogwyd yn y gorffennol yn erbyn grwpiau de-dde, sefydliadau Islamaidd a Thystion Jehofa a ddatganwyd hefyd yn "eithafwyr" gan lysoedd a'u gwahardd.

Mae gwleidydd gwrthblaid Rwseg, Alexei Navalny, yn cymryd rhan mewn rali i nodi 5 mlynedd ers llofruddiaeth gwleidydd yr wrthblaid Boris Nemtsov ac i brotestio yn erbyn gwelliannau arfaethedig i gyfansoddiad y wlad, ym Moscow, Rwsia Chwefror 29, 2020. REUTERS / Shamil Zhumatov / File Photo
Mae gwleidydd gwrthblaid Rwseg, Alexei Navalny, yn cymryd rhan mewn rali i nodi 5 mlynedd ers llofruddiaeth gwleidydd yr wrthblaid Boris Nemtsov ac i brotestio yn erbyn gwelliannau arfaethedig i gyfansoddiad y wlad, ym Moscow, Rwsia Chwefror 29, 2020. REUTERS / Shamil Zhumatov / File Photo

Gwadodd Navalny a’i gynghreiriaid honiadau’r erlynydd, gan eu bwrw fel ymgais i geisio mathru eu gwrthwynebiad gwleidyddol i’r blaid sy’n rheoli Rwsia Unedig cyn yr etholiadau seneddol ym mis Medi.

Mewn neges a bostiwyd ar gyfrif Instagram Navalny a gafodd ei drafftio yn ôl pob golwg gan ragweld yr hyn a oedd yn ddyfarniad disgwyliedig eang, dyfynnwyd bod Navalny yn annog ei gefnogwyr i beidio â digalonni.

"Dydyn ni ddim yn mynd i unman," darllenodd y neges.

"Byddwn yn treulio hyn, yn datrys pethau, yn newid ac yn esblygu. Byddwn yn addasu. Ni fyddwn yn camu'n ôl o'n nodau a'n syniadau. Dyma ein gwlad ac nid oes gennym un arall."

Mae cais yr erlynydd yn dod â gweithgaredd rhwydwaith o grwpiau a sefydlwyd gan Navalny, 45, i ben yn ffurfiol, sy'n gwasanaethu tymor carchar 2-1 / 2 flynedd, rhywbeth y mae llawer o wledydd y Gorllewin wedi'i bortreadu fel dial â chymhelliant gwleidyddol am ei weithgareddau gwleidyddol gwrth-Kremlin. .

Yn benodol, mae'r dyfarniad yn targedu Sefydliad Gwrth-lygredd Navalny sydd wedi cynhyrchu ymchwiliadau proffil uchel i lygredd swyddogol honedig, a phencadlys ymgyrch ranbarthol Navalny sydd wedi ymgynnull yn y gorffennol i drefnu protestiadau gwrth-Kremlin.

Bellach mae gan yr awdurdodau'r pŵer ffurfiol i weithredwyr carchardai a rhewi eu cyfrifon banc os ydyn nhw'n parhau â'u gweithgareddau. Roedd yr achos eisoes wedi ysgogi cynghreiriaid Navalny i atal y grwpiau hyd yn oed cyn y dyfarniad.

Yn y cyfnod cyn y dyfarniad, Putin yr wythnos diwethaf llofnododd ddeddfwriaeth a oedd yn gwahardd aelodau sefydliadau “eithafol” rhag rhedeg am swydd.

Ynghyd â dyfarniad dydd Mercher, mae'r ddeddfwriaeth newydd yn dod â gobeithion rhai cynghreiriaid Navalny i ben i redeg dros y senedd.

Maen nhw'n dweud y byddan nhw'n ceisio defnyddio strategaeth bleidleisio glyfar neu dactegol yn lle hynny i geisio tanseilio cefnogaeth i'r blaid sy'n llywodraethu o blaid Kremlin, strategaeth y mae ffynonellau Kremlin wedi'i bychanu.

Rwsia

Gwefan beirniad Kremlin Alexei Navalny wedi'i rwystro gan y rheolydd cyn yr etholiad

cyhoeddwyd

on

By

Mae gwleidydd gwrthblaid Rwseg, Alexei Navalny, yn cymryd rhan mewn rali i nodi 5ed pen-blwydd llofruddiaeth gwleidydd yr wrthblaid Boris Nemtsov ac i brotestio yn erbyn gwelliannau arfaethedig i gyfansoddiad y wlad, ym Moscow, Rwsia, 29 Chwefror 2020. REUTERS / Shamil Zhumatov / File Photo

Fe wnaeth awdurdodau Rwseg rwystro mynediad i feirniad Kremlin a garcharwyd, Alexei Navalny (Yn y llun) gwefan ddydd Llun (26 Gorffennaf) yn y cyfnod yn arwain at etholiad seneddol, eu hymgais ddiweddaraf i ochri ei gynghreiriaid a fwriwyd gan y Kremlin fel gwneuthurwyr trafferthion a gefnogir gan yr Unol Daleithiau, ysgrifennu Maxim Rodionov, Alexander Marrow, Olzhas Auyezov, Andrew Osborn a Vladimir Soldatkin.

Fe wnaeth y symudiad, y bennod ddiweddaraf mewn gwrthdrawiad hirsefydlog ar wrthwynebydd domestig amlycaf yr Arlywydd Vladimir Putin, hefyd rwystro gwefannau 48 o unigolion a sefydliadau eraill sy'n gysylltiedig â Navalny yn Rwsia.

Dywedodd rheoleiddiwr Rhyngrwyd Rwseg, Roskomnadzor, mewn datganiad i Reuters ei fod wedi gweithredu i rwystro navalny.com - un o brif wefannau mudiad y Navalny - a’r lleill ar gais yr erlynydd cyffredinol.

Dyfarnodd llys yn Rwseg fis diwethaf fod sefydliadau sy’n gysylltiedig â Navalny yn “eithafwyr” yn seiliedig ar honiadau gan brif erlynydd Moscow a ddywedodd eu bod yn ceisio ffugio chwyldro trwy geisio ansefydlogi’r sefyllfa gymdeithasol-wleidyddol y tu mewn i Rwsia, cyhuddiad y gwnaethon nhw ei wadu.

I bob pwrpas, gwnaeth y dyfarniad eu gwahardd ac atal cynghreiriaid Navalny rhag cymryd rhan yn etholiad mis Medi i'r Wladwriaeth Duma, tŷ isaf y senedd.

Dywedodd Roskomnadzor fod y safleoedd yr oedd wedi'u blocio wedi bod yn helpu'r symudiadau a gwmpesir gan y gwaharddiad llys i ddosbarthu propaganda a pharhau â gweithgareddau anghyfreithlon.

Wrth gondemnio’r symudiad, dywedodd tîm Navalny ar y cyfryngau cymdeithasol eu bod yn disgwyl y byddai’r awdurdodau’n targedu eu gwefan pleidleisio glyfar, fel y’i gelwir yn fuan, sy’n cynghori pobl sut i bleidleisio’n dactegol ym mis Medi i geisio dad-ymgeiswyr o’r blaid sy’n rheoli Rwsia Unedig.

Dywedodd hefyd fod ei adnoddau ar YouTube, lle mae’n postio ymchwiliadau i lygredd honedig ymhlith elitaidd dyfarniad Rwsia, dan bwysau.

Ni ymatebodd Google ar unwaith pan ofynnwyd iddo a oedd Roskomnadzor wedi gofyn iddo dynnu deunydd yn ymwneud â Navalny a sut y gallai ddelio â chais o'r fath. Gwyddor Google Inc. (GOOGL.O) yn berchen ar YouTube.

Dywedodd Maria Pevchikh, sydd wedi gweithio ar rai o ymchwiliadau proffil uchel mwyaf Navalny, fod y symudiad gan awdurdodau Rwseg wedi targedu safleoedd cynghreiriaid Navalny unigol, rhai pencadlys ymgyrchoedd sydd bellach wedi darfod, yn ogystal â safleoedd sydd wedi'u cynllunio i ddatgelu llygredd mewn sectorau. fel adeiladu ffyrdd.

"Maen nhw wedi blocio pob gwefan sy'n gysylltiedig â ni," ysgrifennodd Pevchikh ar Twitter. "Yn syml, maen nhw wedi penderfynu ein glanhau ni oddi ar Rhyngrwyd Rwseg."

Amlygodd cynghreiriaid Navalny pa rai o’u gwefannau oedd yn dal i weithredu ac anogodd bobl i lawrlwytho eu cais pleidleisio craff.

Mae Navalny, beirniad domestig amlycaf Putin, yn bwrw dedfryd o garchar 2-1 / 2 flynedd am dorri parôl y dywed iddo gael ei drympio. Mae ei garcharu wedi cynyddu straen yng nghysylltiadau Rwsia â'r Gorllewin, sydd wedi galw am gael ei ryddhau.

Mae’r Unol Daleithiau a Phrydain wedi condemnio’r mesurau yn erbyn cynghreiriaid Navalny fel ergyd ddi-sail i wrthblaid wleidyddol Rwseg.

Parhau Darllen

Rwsia

Dywed Putin y gall llynges Rwseg gynnal 'streic na ellir ei rhagweld' os oes angen

cyhoeddwyd

on

By

Gall llynges Rwseg ganfod unrhyw elyn a lansio “streic na ellir ei rhagweld” os oes angen, meddai’r Arlywydd Vladimir Putin ddydd Sul (25 Gorffennaf), wythnosau ar ôl i long ryfel yn y DU ddigio Moscow trwy basio penrhyn y Crimea, yn ysgrifennu Andrey Ostroukh, Reuters.

"Rydyn ni'n gallu canfod unrhyw elyn tanddwr, uwchben y dŵr, yn yr awyr ac, os oes angen, cynnal streic na ellir ei rhagweld yn ei herbyn," meddai Putin wrth siarad mewn gorymdaith diwrnod llynges yn St Petersburg.

Mae geiriau Putin yn dilyn digwyddiad yn y Môr Du ym mis Mehefin pan ddywedodd Rwsia ei bod wedi tanio ergydion rhybuddio ac wedi gollwng bomiau yn llwybr llong ryfel Brydeinig er mwyn mynd ar ei ôl o ddyfroedd Crimea.

Gwelir llongau rhyfel Llynges Rwseg yn barod ar gyfer gorymdaith Diwrnod y Llynges yn Saint Petersburg, Rwsia Gorffennaf 25, 2021. Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin trwy REUTERS
Mae Arlywydd Rwsia Vladimir Putin, y Gweinidog Amddiffyn Sergei Shoigu a Phrif-bennaeth Llynges Rwseg Nikolai Yevmenov yn mynychu gorymdaith Diwrnod y Llynges yn Saint Petersburg, Rwsia Gorffennaf 25, 2021. Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin trwy REUTERS

Mae Arlywydd Rwsia Vladimir Putin a’r Gweinidog Amddiffyn Sergei Shoigu yn mynychu gorymdaith Diwrnod y Llynges yn Saint Petersburg, Rwsia Gorffennaf 25, 2021. Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin trwy REUTERS

Gwrthododd Prydain gyfrif Rwsia o’r digwyddiad, gan ddweud ei bod yn credu bod unrhyw ergydion a daniwyd yn “ymarfer gwn” Rwsiaidd a gyhoeddwyd ymlaen llaw, ac nad oedd unrhyw fomiau wedi’u gollwng.

Fe atododd Rwsia Crimea o’r Wcráin yn 2014 ond mae Prydain a’r rhan fwyaf o’r byd yn cydnabod penrhyn y Môr Du fel rhan o’r Wcráin, nid Rwsia.

Dywedodd Putin y mis diwethaf y gallai Rwsia fod wedi suddo llong ryfel Prydain HMS Defender, ei bod yn cyhuddo o fynd i mewn i’w dyfroedd tiriogaethol yn anghyfreithlon, heb ddechrau’r Ail Ryfel Byd a dywedodd fod yr Unol Daleithiau wedi chwarae rhan yn y “cythrudd”. Darllen mwy.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae gwthio i frechu Rwsiaid gwyliadwrus yn gadael rhai clinigau COVID yn fyr

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn ymuno i dderbyn brechlyn yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) mewn canolfan frechu yng nghlwb ZZZed yn Vladimir, Rwsia Gorffennaf 15, 2021. REUTERS / Polina Nikolskaya

Fe geisiodd Alexander deirgwaith dros 10 diwrnod i gael ei ddos ​​gyntaf o frechlyn coronafirws Sputnik V Rwsia yn ei dref enedigol, Vladimir. Ddwywaith, roedd y cyflenwadau'n rhedeg allan gan ei fod yn sefyll yn y ciw, yn ysgrifennu Polina Nikolskaya.

"Mae pobl yn ymuno o 4 y bore er bod y ganolfan yn agor am 10 am," meddai'r dyn 33 oed, wrth iddo fynd i mewn i'r ystafell frechu cerdded i mewn o'r dref o'r diwedd, lle mae eglwysi canoloesol cromennog aur yn denu torfeydd o dwristiaid yn normal mlynedd.

Mae trydedd don o heintiau COVID-19 wedi codi marwolaethau dyddiol yr adroddwyd amdanynt yn Rwsia i gofnodi uchafbwyntiau yn ystod yr wythnosau diwethaf ac o’r diwedd mae’r galw swrth am frechlynnau gan boblogaeth wyliadwrus wedi dechrau tyfu gyda gwthiad swyddogol mawr i roi hwb i’r nifer sy’n eu derbyn.

Mae'r switsh yn her i Rwsia, sydd wedi llofnodi contractau i gyflenwi Sputnik V i wledydd ledled y byd.

Gyda brechu bellach yn orfodol mewn rhai rhanbarthau yn Rwseg ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn swyddi sy'n cynnwys cyswllt agos â'r cyhoedd fel gweinyddwyr a gyrwyr tacsi, mae prinder wedi ymddangos.

"Ar y funud olaf fe wnaethon ni i gyd benderfynu cael ein brechu ar yr un pryd," meddai Maria Koltunova, cynrychiolydd corff gwarchod iechyd rhanbarthol Vladimir, Rospotrebnadzor, wrth gohebwyr ar Orffennaf 16. "Mae hyn wedi achosi problem."

Yn hwyr y mis diwethaf, ar ôl i sawl rhanbarth yn Rwseg adrodd am brinder y brechlyn, fe wnaeth y Kremlin eu beio ar y galw cynyddol ac anawsterau storio y dywedodd y byddai'n cael eu datrys yn y dyddiau nesaf. Darllen mwy.

Wrth ddesgiau apwyntiad pedwar clinig mewn gwahanol drefi yn rhanbarth ehangach Vladimir yr wythnos diwethaf, dywedwyd wrth Reuters nad oedd unrhyw ergydion ar gael ar hyn o bryd. Roedd yr apwyntiadau cynharaf a oedd ar gael y mis nesaf, a dywedodd pob un na allent roi dyddiad.

Dywedodd gweinidogaeth y diwydiant ei bod yn gweithio gyda’r weinidogaeth iechyd i gau’r bwlch galw mewn lleoedd lle roedd wedi neidio. Ni ymatebodd y weinidogaeth iechyd i gais am sylw.

Mae Rwsia yn cynhyrchu 30 miliwn set o ddosau bob mis, meddai gweinidogaeth y diwydiant, a gallant raddfa hynny yn raddol hyd at ffigur misol o 45-40 miliwn dos dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Ar y cyfan, mae bron i 44 miliwn dos llawn o’r holl frechlynnau wedi’u rhyddhau ar gyfer brechu 144 miliwn o bobl yn Rwsia, meddai gweinidog y diwydiant yr wythnos diwethaf.

Gorchmynnodd Prif Weinidog Rwseg, Mikhail Mishustin, i'r llywodraeth ddydd Llun wirio pa frechlynnau oedd ar gael.

Nid yw'r wlad yn darparu data ar gyfer allforion brechlyn a gwrthododd Cronfa Buddsoddi Uniongyrchol Rwseg (RDIF), sy'n gyfrifol am farchnata'r brechlyn dramor, wneud sylw.

Dywedodd labordy yn India yr wythnos diwethaf y byddai'n rhaid gohirio cyflwyno'r wlad yn llawn nes bod cynhyrchydd Rwsia yn darparu meintiau cyfartal o'i dau ddos, sydd o wahanol feintiau. Darllen more.

Mae'r Ariannin a Guatemala hefyd wedi nodi oedi wrth gyflenwadau a addawyd. Darllen mwy.

Er gwaethaf lansio ei brechlyn ym mis Ionawr a chymeradwyo pedwar brechlyn cartref ar gyfer defnydd domestig, dim ond un ergyd a roddodd Rwsia tua 21% o’i phoblogaeth gyfan erbyn Gorffennaf 9, yn ôl data a ddarparwyd gan y gweinidog iechyd Mikhail Murashko, er ei fod yn cyfrif oedolion yn unig, byddai hynny byddwch yn uwch.

Cyfeiriodd y Kremlin yn gynharach at 'nihiliaeth' ymhlith y boblogaeth; mae rhai Rwsiaid wedi nodi diffyg ymddiriedaeth, o ran cyffuriau newydd a rhaglenni'r llywodraeth.

DAN PWYSAU

Roedd tua 12% o’r 1.4 miliwn o bobl yn rhanbarth Vladimir 200 km (125 milltir) i’r dwyrain o Moscow wedi cael eu brechu erbyn Gorffennaf 12, dangosodd data a ddarparwyd gan swyddogion lleol. Dywedodd rhai pobl fod y cynnydd sydyn yn y galw am ergydion yn ganlyniad i nifer o bolisïau'r llywodraeth.

Roedd y rhain yn cynnwys gofyniad rhanbarthol wythnos o hyd i brofi brechu yn erbyn, neu adferiad diweddar o, COVID-19 gyda chodau QR i fynd i mewn i gaffis a lleoliadau eraill. Cafodd y polisi ei ganslo yng nghanol gwrthdaro gan fusnes a phrinder brechlyn. darllen mwy

Gorchmynnodd y rhanbarth hefyd i rai busnesau sector cyhoeddus a sector gwasanaeth frechu o leiaf 60% o’u gweithwyr gydag un dos erbyn Awst 15. Dywedodd perchnogion caffi Dmitry Bolshakov ac Alexander Yuriev fod argymhellion llafar yn dod yn gynharach.

Dywedodd Alexander, a dderbyniodd y brechlyn lwcus am y trydydd tro, a roddodd ei enw cyntaf yn unig oherwydd sensitifrwydd y mater, ei fod wedi ciwio am yr ergyd ei hun ar ôl i'w glinig lleol ddweud na allai gynnig un tan ddiwedd mis Awst.

Ond dywedodd naw o bob 12 o bobl y daeth Reuters atynt yng nghanolfannau brechu’r ddinas nad oeddent am gael eu brechu ond eu bod dan bwysau gan eu cyflogwyr. Ni wnaeth swyddfa'r llywodraethwr lleol na'r adran iechyd ymateb ar unwaith i geisiadau am sylwadau.

Mewn un caffi Vladimir o’r enw ZZZed, roedd y perchennog Yuriev, ynghyd â swyddogion, wedi sefydlu canolfan ar gyfer brechiadau, gan ddechrau gyda gweithwyr bwyty’r ddinas. Llenwodd pobl eu ffurflenni caniatâd yn eistedd wrth y bar, o dan bêl disgo.

"Mae gennym ni giw nawr o tua 1,000 o bobl," meddai Yuriev. Gyda'r galw i fyny, prinder ergydion yw'r rhwystr nesaf. "Rydyn ni'n gyfyngedig oherwydd diffyg brechlynnau yn y rhanbarth," meddai.

Dywedodd pennaeth dros dro y corff gwarchod iechyd lleol, Yulia Potselueva, wrth gohebwyr ar Orffennaf 16 y byddai problem cyflenwi brechlyn yn cael ei datrys yn y dyfodol agos.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd