Cysylltu â ni

Rwsia

Mae Biden yn siarad i lawr Rwsia, yn sbarduno cynghreiriaid wrth geisio cefnogi Putin yn gornel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Arlywydd yr UD Joe Biden ac Arlywydd Rwsia Vladimir Putin yn cyrraedd uwchgynhadledd yr UD-Rwsia yn Villa La Grange yn Genefa, y Swistir Mehefin 16, 2021. Saul Loeb / Pool trwy REUTERS

Ceisiodd Arlywydd yr Unol Daleithiau, Joe Biden, ar ei chwilota tramor cyntaf, fwrw Rwsia nid fel cystadleuydd uniongyrchol i’r Unol Daleithiau ond fel chwaraewr ychydig mewn byd lle mae China yn gyn-feddiannu Washington yn gynyddol, ysgrifennu Trevor Hunnicutt a Simon Lewis.

Dywedodd Aides fod Biden eisiau anfon neges bod Putin yn ynysu ei hun ar y llwyfan rhyngwladol gyda'i weithredoedd, yn amrywio o ymyrraeth etholiad a seiber-ymosodiadau yn erbyn cenhedloedd y Gorllewin i'w driniaeth o feirniaid domestig.

Ond fe allai Biden gael trafferth mewn ymgais gyfochrog i atal y pydredd mewn cysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a Rwsia a rhwystro bygythiad gwrthdaro niwclear tra hefyd yn siarad i lawr Rwsia, meddai rhai arsylwyr.

hysbyseb

"Mae'r weinyddiaeth eisiau dad-ddwysáu tensiynau. Nid yw'n amlwg i mi fod Putin yn gwneud," meddai Tim Morrison, cynghorydd diogelwch cenedlaethol yn ystod gweinyddiaeth Trump. "Yr unig gardiau y mae'n rhaid iddo eu chwarae yw rhai'r aflonyddwr."

Roedd swyddogion ar y ddwy ochr wedi lleihau'r siawns o ddatblygiadau mawr yn y trafodaethau, ac roeddent yn iawn. Dim wedi dod i'r fei.

Ond y ddau arweinydd wedi addo ailddechrau gweithio ar reoli arfau yn ogystal â seiberddiogelwch ac i chwilio am feysydd cydweithredu posibl, arwyddion o rywfaint o obaith am berthynas rhwng dwy wlad heb fawr o dir cyffredin yn hwyr.

hysbyseb

Roedd cysylltiadau eisoes wedi twyllo pan ailadroddodd Biden, ar ddechrau ei weinyddiaeth, ei ddisgrifiad o Putin fel "llofrudd". Dyfnhaodd rhwyg diplomyddol a welodd y ddwy wlad yn tynnu eu llysgenhadon o brifddinas ei gilydd.

Gan adleisio dull gan y cyn-Arlywydd Barack Obama, a alwodd Rwsia yn “bŵer rhanbarthol” ar ôl iddi atodi Crimea o’r Wcráin yn 2014, ceisiodd Biden fwrw Rwsia nid fel cystadleuydd uniongyrchol i’r Unol Daleithiau.

Wrth siarad ar ôl ei gyfarfod â Putin, dywedodd Biden fod Rwsia eisiau “taer i aros yn bwer mawr”.

"Mae Rwsia mewn man anodd iawn, iawn ar hyn o bryd. Maen nhw'n cael eu gwasgu gan China," meddai Biden cyn mynd ar ei awyren allan o Genefa, gan ddyfynnu nad yw'r Rwsiaid “eisiau cael eu galw, fel y mae rhai beirniaid wedi dweud , wyddoch chi, y Volta Uchaf gydag arfau niwclear ". Roedd Biden yn cyfeirio at gyn-drefedigaeth Ffrainc Gorllewin Affrica, a newidiodd ei henw i Burkina Faso.

Tynnodd Biden sylw hefyd at drafferthion economi Rwsia a galw Putin allan ar Rwsia yn cadw dau Americanwr, a bygythiadau tuag at Radio Free Europe a Radio Liberty, a ariennir gan lywodraeth yr UD.

Nid yw dynion busnes Americanaidd “eisiau cymdeithasu ym Moscow”, meddai.

Dywedodd Matthew Schmidt, athro cyswllt ym Mhrifysgol New Haven ac arbenigwr ar faterion Rwseg ac Ewrasiaidd, fod Biden yn ceisio tanseilio pwysigrwydd Putin ar y llwyfan byd-eang.

"Y strategaeth yn syml iawn yw gwthio botymau Putin, ond gyda rhai ffeithiau go iawn," meddai Schmidt. "Bydd adlach yn digwydd beth bynnag, beth bynnag."

Bu Putin, cyn asiant yn asiantaeth ddiogelwch KGB Rwsia, fyw trwy gwymp yr Undeb Sofietaidd, cywilydd i’r genedl y mae wedi ceisio ei chywiro â pholisi tramor cynyddol ymosodol, fel y gwelir yn symudiad y Crimea a chefnogaeth Rwseg i ymwahanwyr yn y dwyrain. Wcráin.

Cyrhaeddodd Biden y fila ar lan y llyn yng Ngenefa lle cyfarfu â Putin ddydd Mercher ar gefn cyfarfodydd grŵp cenhedloedd yr G7 a chynghrair NATO.

Dywedodd uwch swyddog gweinyddol fod agwedd Biden tuag at Rwsia yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus oherwydd bod Biden wedi cwrdd â Putin yn syth ar ôl ralio cynghreiriaid o amgylch yr egwyddor o gynnal “gorchymyn rhyngwladol ar sail rheolau” mewn cyfarfod G7 ym Mhrydain a thrafodaethau ag aelodau NATO ym Mrwsel.

“Roedd aliniad cryf ar y cynnig sylfaenol y mae angen i ni i gyd ei amddiffyn… y gorchymyn hwn, oherwydd y dewis arall yw cyfraith y jyngl a’r anhrefn, sydd er budd neb,” meddai’r swyddog.

Gartref, beirniadodd gwrthwynebwyr Gweriniaethol Biden Biden yn gyflym am fethu â rhwystro piblinell nwy naturiol â chefnogaeth Rwseg yn cael ei hadeiladu yn Ewrop.

Dywedodd Seneddwr yr Unol Daleithiau Lindsay Graham, beirniad Gweriniaethol mynych o Biden, ei fod wedi cynhyrfu wrth glywed yr arlywydd yn awgrymu y byddai Putin yn poeni am y ffordd y mae gwledydd eraill yn ei weld.

“Mae’n amlwg i mi y gallai Putin ofalu llai am y modd y mae eraill yn edrych arno ac, a dweud y gwir, y byddai’n mwynhau’r enw da o allu ymyrryd yn llwyddiannus ym materion mewnol gwledydd eraill,” meddai seneddwr De Carolina.

Moldofa

Etholiadau Rwseg ar diriogaeth Moldofa

cyhoeddwyd

on

Goresgyniad gwladwriaeth sofran ac annibynnol, dyna sut y disgrifiodd swyddogion y Weinyddiaeth Dramor o Weriniaeth Moldofa benderfyniad yr wythnos diwethaf gan Ffederasiwn Rwseg i agor gorsafoedd pleidleisio yn rhanbarth Transnistrian ymledol, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Mae Transnistria yn wladwriaeth ymwahanu heb ei chydnabod sydd wedi'i lleoli yn y llain gul o dir rhwng yr afon Dniester a ffin Moldofan-Wcrain sy'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel rhan o Weriniaeth Moldofa.

Mae'r rhanbarth a gefnogir gan Rwseg wedi bod yn asgwrn y gynnen rhwng Rwsia a Gweriniaeth Moldofa byth ers i Moldofa ennill ei hannibyniaeth ym mis Awst 1991.

hysbyseb

Fe wnaeth etholiad ffederal Rwseg a gynhaliwyd ddiwedd yr wythnos ddiwethaf ail-dendro’r ddadl dros Transnistria, gan annog swyddogion Moldofa i ymateb.

“Mae’r Weinyddiaeth Materion Tramor ac Integreiddio Ewropeaidd yn gresynu, er gwaethaf y safbwynt a fynegir yn gyson gan awdurdodau Moldofa, fod ochr Rwseg wedi gweithredu mewn modd nad yw’n cyfateb i egwyddor sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol Gweriniaeth Moldofa a’r ddwyochrog fframwaith cyfreithiol ”, meddai swyddogion yn Chisinau mewn datganiad i’r wasg.

Mae’r datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd gan awdurdodau Moldafia yn mynd ymlaen yn dweud bod swyddogion wedi galw ar ochr Rwseg i ymatal rhag agor y 27 gorsaf bleidleisio yn rhanbarth Transnistrian Gweriniaeth Moldofa.

hysbyseb

Gofynnodd diplomyddion Moldofa “ers Gorffennaf 30 na ddylai Rwsia agor gorsafoedd pleidleisio mewn ardaloedd o dan reolaeth awdurdodau cyfansoddiadol Gweriniaeth Moldofa o ystyried hefyd yr amhosibilrwydd o sicrhau’r amodau diogelwch angenrheidiol ar gyfer cynnal yr etholiad“, mae’r datganiad i’r wasg yn ei ddangos.

Dadleuodd pundits gwleidyddol yng Ngweriniaeth Moldofa fod y llywodraeth yn osgoi tôn galetach mewn perthynas â Moscow er mwyn osgoi cymhlethu'r sefyllfa.

Wrth siarad ag Gohebydd yr UE, athro gwyddoniaeth wleidyddol ac arbenigwr ar yr hen ranbarth Sofiet, dywedodd Armand Gosu fod yr etholiad ar gyfer y Dwma Rwsiaidd a gynhaliwyd ar diriogaeth Moldofa yn cynrychioli “yn ddiamheuol yn groes i sofraniaeth Gweriniaeth Moldofa. Trafododd Moscow yn uniongyrchol â Tiraspol (prifddinas Transnitria) agor a gweithredu gorsafoedd pleidleisio ar diriogaeth y weriniaeth ymwahanol, sy'n gyfystyr â pheidio â chydnabod sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol Moldofa. ”

Yn y gorffennol mae Rwsia wedi cymryd rhan mewn trefnu etholiadau yn rhanbarth ymneilltuo Transnistria. Er gwaethaf protestiadau yn Chisinau, mae Rwsia wedi parhau i gynyddu nifer y gorsafoedd pleidleisio yn yr amgaead ymwahanol Transnistrian ym mhob etholiad yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Yn ogystal â Transnistria, agorodd awdurdodau Rwseg orsafoedd pleidleisio yn Chisinau, prif ddinas Moldofa, yn ogystal â dinasoedd Comrat a Balti. Dyma'r nifer fwyaf o orsafoedd pleidleisio a agorwyd gan Rwsia y tu allan i'w ffiniau.

Hyd yn hyn mae Rwsia wedi cynnig mwy na 220,000 o basbortau Rwsiaidd yn Transnistria, sy'n golygu bod tua dwy ran o dair o'r dinasyddion sy'n byw ar lan chwith y Dniester eisoes yn ddinasyddion Rwsiaidd. Ac eto, yn ôl data gan awdurdodau yn Transnistria, nid oedd y nifer a bleidleisiodd yn rosy gan ddangos mai dim ond 27,000 o bobl a bleidleisiodd yn y rhanbarth ymwahanol.

Ond i Transnistria, mae'r etholiad hwn yn ymwneud â phlesio Putin.

“I arweinwyr ymwahanol, mae’n bwysig profi eu teyrngarwch i’r Kremlin trwy gyflwyno cymaint o bleidleisiau â phosib i blaid Putin”, meddai Gosu wrth Gohebydd yr UE.

Gwnaeth Armand Gosu sylwadau hefyd ar natur etholiad Rwseg gan ddweud “nad yw’r etholiadau yn Rwsia yn deg nac yn adlewyrchu ewyllys yr etholwyr.”

Rhannwyd yr un farn gan Pasa Valeriu yn gweithio i Gyrff Anllywodraethol Moldofa, WatchDog.MD, a ddywedodd wrth Gohebydd yr UE “Ni allaf alw’r hyn sy’n digwydd yn Rwsia fel etholiad. Nid yw'n ddim mwy na ffug. Felly mae cwestiwn proses etholiadol ddiogel yn Transnistria yn dod o dan yr un categori. ”

Cafodd yr etholiad yr wythnos diwethaf yn Transnistria ar gyfer Duma Rwseg gyhoeddusrwydd eang gan y weinyddiaeth leol a'i chyfryngau noddedig.

Fe'i portreadwyd fel rhywbeth pwysig iawn ar gyfer y rhanbarth ymwahanu ac fe'i defnyddiwyd i arddangos rôl bendant Rwsia, ei chymorth a'i chefnogaeth i'r rhanbarth. Mae'r realiti yn paentio stori wahanol gyda chymorth Rwsia, yn ogystal â masnach gyda Transnistrian, un o'r rhanbarthau tlotaf yn Ewrop, yn dirywio'n gyson dros y blynyddoedd diwethaf.

Parhau Darllen

Rwsia

Rwsia sy'n gyfrifol am ladd Litvinenko, rheolau llys hawliau Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir copi o Adroddiad Ymchwiliad Litvinenko yn ystod cynhadledd newyddion yn Llundain, Prydain, Ionawr 21, 2016. REUTERS / Toby Melville / Files

Dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (21 Medi) mai Rwsia oedd yn gyfrifol am ladd 2006 cyn-swyddog KGB Alexander Litvinenko a fu farw marwolaeth gythryblus ar ôl iddo gael ei wenwyno yn Llundain gyda Polonium 210, isotop ymbelydrol prin, ysgrifennu Guy Faulconbridge a Michael Holden.

Bu farw beirniad Kremlin Litvinenko, 43, wythnosau ar ôl yfed te gwyrdd yn llawn polonium-210 yng ngwesty moethus y Mileniwm yn Llundain mewn ymosodiad y mae Prydain wedi beio ym Moscow ers amser maith.

Yn ei ddyfarniad, daeth Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECHR) i'r casgliad mai Rwsia oedd yn gyfrifol am y lladd.

hysbyseb

“Fe ddaeth o hyd i lofruddiaeth Mr Litvinenko yn amhosib i Rwsia,” meddai ei ddatganiad.

Mae Rwsia bob amser wedi gwadu unrhyw ran ym marwolaeth Litvinenko a blymiodd gysylltiadau Eingl-Rwsiaidd i isel ar ôl y Rhyfel Oer.

Daeth ymchwiliad hir ym Mhrydain i’r casgliad yn 2016 ei bod yn debyg bod Arlywydd Rwseg Vladimir Putin wedi cymeradwyo ymgyrch cudd-wybodaeth Rwseg i lofruddio Litvinenko.

hysbyseb

Canfu hefyd fod cyn-warchodwr corff KGB Andrei Lugovoy a Rwseg arall, Dmitry Kovtun, wedi lladd fel rhan o weithrediad a gyfarwyddwyd yn ôl pob tebyg gan Wasanaeth Diogelwch Ffederal Rwsia (FSB), prif olynydd y KGB oes Sofietaidd.

Cytunodd yr ECHR. Mae'r ddau ddyn bob amser wedi gwadu cymryd rhan.

"Canfu'r llys ei fod wedi sefydlu, y tu hwnt i amheuaeth resymol, fod y llofruddiaeth wedi'i chyflawni gan Mr Lugovoy a Mr Kovtun," meddai'r dyfarniad.

"Roedd y llawdriniaeth gymhleth a gynlluniwyd yn cynnwys caffael gwenwyn marwol prin, y trefniadau teithio ar gyfer y pâr, ac ymdrechion mynych a pharhaus i weinyddu'r gwenwyn yn dangos mai Mr Litvinenko oedd targed y llawdriniaeth."

Daeth i’r casgliad hefyd mai talaith Rwseg oedd ar fai a phe bai’r dynion wedi bod yn cyflawni “llawdriniaeth dwyllodrus”, byddai gan Moscow y wybodaeth i brofi’r theori honno.

“Fodd bynnag, nid oedd y llywodraeth wedi gwneud unrhyw ymdrech o ddifrif i ddarparu gwybodaeth o’r fath nac i wrthsefyll canfyddiadau awdurdodau’r DU,” meddai’r dyfarniad.

Parhau Darllen

Rwsia

Mae Ewrop yn condemnio awyrgylch o ofn ynghylch etholiadau Rwseg

cyhoeddwyd

on

Wrth ofyn am y Dwma yr wythnos hon ac etholiadau rhanbarthol yn ffederasiwn Rwseg, dywedodd Peter Stano, llefarydd Gwasanaeth Gweithredu Allanol yr UE fod yr etholiadau wedi digwydd mewn awyrgylch o ofn. Mae'r UE wedi nodi bod ffynonellau annibynnol a dibynadwy wedi riportio troseddau difrifol o gyfraith etholiadol.

Dywedodd Stano y dylid cynnal etholiadau, ble bynnag maen nhw'n cael eu cynnal yn y byd, mewn ffordd deg a theg. Dywedodd fod yr etholiadau wedi cael eu cynnal heb unrhyw arsylwi rhyngwladol credadwy a bod yr UE yn difaru penderfyniad Rwsia i leihau a chyfyngu maint a fformat cenhadaeth OSCE - Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol a thrwy hynny atal ei defnyddio.  

Dywedodd Stano fod y gwrthdaro ar wleidyddion yr wrthblaid, sefydliadau cymdeithas sifil, gweithredwyr cymdeithas sifil, gweithredwyr hawliau dynol, allfeydd cyfryngau annibynnol ac yn erbyn newyddiadurwyr cyn yr etholiad wedi'i anelu at dawelu gwrthwynebiad beirniadol a chael gwared ar gystadleuaeth. 

hysbyseb

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn galw ar Ffederasiwn Rwseg i gadw at ei ymrwymiadau a gymerwyd o fewn fframwaith y Cenhedloedd Unedig a Chyngor Ewrop o ran amddiffyn hawliau dynol a gwerthoedd democrataidd, sydd hefyd yn cynnwys trefnu etholiadau rhydd a theg. 

Wcráin

Ychwanegodd y llefarydd na fydd y Comisiwn Ewropeaidd byth yn cydnabod yr etholiadau yn Crimea sydd wedi’u hatodi’n anghyfreithlon a mynegodd bryder hefyd bod dinasyddion yr Wcráin yn y tiriogaethau Wcreineg sy’n cael eu meddiannu ar hyn o bryd yn cael pasbortau ac yn cael pleidleisio. Dywedodd Stanton fod hyn yn mynd yn groes i ysbryd cytundebau Minsk.

hysbyseb

Pan ofynnwyd iddo a fydd yr UE yn cydnabod canlyniadau’r etholiad, dywedodd Stano fod hwn yn gymhwysedd cenedlaethol a hyd at aelod-wladwriaethau unigol, ond ychwanegodd y gallai fod yn rhywbeth y mae gweinidogion materion tramor yr UE yn ei drafod pan fyddant yn cwrdd heno yn Efrog Newydd, lle maent yn cyfarfod yn cyfarfod ar gyfer Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn cyfarfod eto gyda'i gymar yn Rwseg Sergey Lavrov, yn un o lawer o gyfarfodydd dwyochrog sydd wedi'u cynllunio ar gyfer yr wythnos hon.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd