Cysylltu â ni

Moscow

Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

“Mae angen i strategaeth yr UE tuag at Rwsia gyfuno dau brif amcan: atal ymddygiad ymosodol allanol a gormes mewnol y Kremlin ac, ar yr un pryd, ymgysylltu â’r Rwsiaid a’u cynorthwyo i adeiladu dyfodol democrataidd,” meddai Andrius Kubilius ASE, awdur a Adroddiad Senedd Ewrop ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol â Rwsia, y pleidleisir arno heddiw (15 Gorffennaf) ym Mhwyllgor Materion Tramor y Senedd.

Mae'r adroddiad yn galw ar Brif Weithredwr Polisi Tramor yr UE, Josep Borrell, i baratoi strategaeth gynhwysfawr ar gyfer ei chysylltiadau â Rwsia, yn gyson â gwerthoedd ac egwyddorion sylfaenol yr UE.

“Rhaid i’r UE a’i Sefydliadau newid eu meddylfryd a gweithio ar y rhagdybiaeth y gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth. Mae angen mwy o ddewrder arnom i gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin ar amddiffyn hawliau dynol ac egwyddorion democrataidd. Mae'n ymwneud â dod â gwrthdystiadau domestig i ben, cefnogi cyfryngau rhad ac am ddim ac annibynnol, rhyddhau pob carcharor gwleidyddol a chryfhau gwledydd Partneriaeth y Dwyrain cyfagos. Bydd cael Rwsia sefydlog a democrataidd, yn lle Kremlin ymosodol ac ehangu yn fudd i bawb, ”ychwanegodd Kubilius.

hysbyseb

Fel Cadeirydd Cynulliad Seneddol Euronest, sy'n grwpio chwe gwlad Partneriaeth y Dwyrain (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldofa a'r Wcráin), mae Kubilius yn tynnu sylw yn benodol at bwysigrwydd yr etholiadau deddfwriaethol yn Rwsia a ragwelir ar gyfer mis Medi. “Os na chaniateir i ymgeiswyr yr wrthblaid redeg, rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod senedd Rwsia ac ystyried gofyn am atal Rwsia rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol,” daeth i’r casgliad.

hysbyseb

coronafirws

A fydd brechlynnau Rwseg yn erbyn COVID-19 yn cael eu cydnabod yn yr UE?

cyhoeddwyd

on

Nid yw’n gyfrinach mai Rwsia yw un o’r gwledydd cyntaf ar y blaned i ddatblygu brechlynnau yn erbyn COVID-19 ac mae eisoes yn defnyddio un ohonynt (mae o leiaf bedwar brechlyn gwahanol yn cael eu cynhyrchu yn Rwsia bellach) - Sputnik V, sydd wedi derbyniodd gydnabyddiaeth mewn nifer o wledydd ar bob cyfandir hefyd. Ond hyd yn hyn nid yw hyn wedi digwydd yn yr UE, lle gwelwyd amheuaeth bod y cyffur o Rwsia yn amau. Ac er bod ffynonellau meddygol ac ymchwil awdurdodol wedi cydnabod effeithiolrwydd Sputnik V, sydd hefyd yn cael ei gynhyrchu o dan drwydded mewn nifer o wledydd, nid yw Ewrop ar frys i gymeradwyo'r brechlyn, gan sefydlu datrysiad cadarnhaol posibl gyda chyflyrau ac amheuon amrywiol. , yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Yn ôl yr arfer, ymyrrodd gwleidyddiaeth yn y mater hefyd. Cyhoeddwyd Sputnik V mewn rhai priflythrennau Ewropeaidd fel "arf ideolegol cyfrinachol Putin" a hyd yn oed feddyginiaeth yr honnir ei bod yn tanseilio awdurdod gweithgynhyrchwyr y Gorllewin. Roedd sgandalau hefyd, fel y digwyddodd yn Slofacia, lle daeth argyfwng y llywodraeth allan oherwydd cyffur o Rwseg. Ond roedd taleithiau eraill hefyd ar y cyfandir nad oeddent yn aros am gymeradwyaeth gan Frwsel ac a benderfynodd ddefnyddio Sputnik V. Er enghraifft, Hwngari, lle mae brechlyn Rwseg yn cael ei roi ar brawf ynghyd â chyffuriau eraill. Penderfynodd Tiny San Marino ddefnyddio Sputnik V hefyd, ar ôl derbyn canlyniadau cadarnhaol iawn. Ond mewn nifer o wledydd - yr Wcrain, Lithwania, Latfia, mae'r brechlyn Rwseg dan y gwaharddiad llymaf, wedi'i seilio'n bennaf ar ystyriaethau gwleidyddol.

Yn anffodus, oherwydd diffyg cymeradwyaeth Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, mae twristiaid o Rwsia sydd wedi'u brechu â brechlynnau cynhyrchu Rwsia yn dal i gael eu gwahardd rhag dod i mewn i Ewrop, sy'n ddieithriad yn effeithio ar y dirywiad dramatig mewn twristiaeth yn y lle cyntaf.

hysbyseb

Fodd bynnag, nid yw Moscow yn dueddol o ddramateiddio'r sefyllfa ac mae'n benderfynol o aros nes bod Ewrop yn barod i roi'r "golau gwyrdd" i gyffuriau o Rwsia.

Mae Weinyddiaeth Iechyd Rwseg gyda chefnogaeth y Weinyddiaeth Dramor yn cynnal sgwrs broffesiynol sylweddol gyda’r Undeb Ewropeaidd ar gyd-gydnabod tystysgrifau brechu, meddai pennaeth diplomyddiaeth Rwseg Sergey Lavrov.

"Mae'n ymddangos bod ewyllys wleidyddol yn cael ei dangos, ei hadrodd. Mae rhai materion technegol a chyfreithiol yn cael eu datrys, gan gynnwys yr angen i sicrhau bod data personol yn cael ei amddiffyn, er mwyn sicrhau cydnawsedd technolegol gweithdrefnau," meddai'r gweinidog yn un o'r sylwadau.

hysbyseb

Pwysleisiodd y Gweinidog fod Moscow yn barod i barhau deialog bragmatig ac mae'n disgwyl na fydd unrhyw oedi ar yr ochr Ewropeaidd "gydag arwydd o wleidyddoli."

Yn yr Undeb Ewropeaidd, ers Gorffennaf 1, mae system o dystysgrifau COVID wedi bod yn gweithredu, a roddir i'r rhai sydd wedi'u brechu neu sydd wedi bod yn sâl, yn ogystal â'r rhai sydd wedi pasio prawf PCR negyddol.

Mae'r ddeddfwriaeth yn caniatáu i'r Comisiwn Ewropeaidd gydnabod cywerthedd dogfennau a gyhoeddir mewn gwledydd eraill. Felly, ym mis Awst 2021, digwyddodd hyn gyda'r pasbortau imiwneiddio a gyhoeddir yn San Marino, lle mae brechlyn Sputnik V Rwseg ar gael.

Ar yr un pryd, nid yw wedi ei gofrestru eto yng ngwledydd yr undeb: mae'r cyffur wedi bod yn destun gweithdrefn archwilio raddol yn Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) ers mis Mawrth 2021. Mae pennaeth y CE, Ursula von der Leyen, Dywedodd nad yw'r cyflenwr wedi darparu "data diogelwch digon dibynadwy" eto, er bod Moscow yn honni bod yr holl ddogfennau eisoes ar gael i'r rheolydd.

Parhau Darllen

Alexei Navalny '

Mae cynghreiriad agos o feirniad Kremlin Navalny yn gadael Rwsia yng nghanol y gwrthdaro - cyfryngau

cyhoeddwyd

on

By

Mae Lyubov Sobol, ffigwr gwrthblaid yn Rwseg a chynghreiriad agos o feirniad Kremlin Alexei Navalny, yn siarad â newyddiadurwyr ar ôl gwrandawiad llys ym Moscow, Rwsia Ebrill 15, 2021. REUTERS / Tatyana Makeyeva

Lyubov Sobol (Yn y llun), mae cynghreiriad amlwg o feirniad Kremlin sydd wedi’i garcharu, Alexei Navalny, wedi gadael Rwsia ddyddiau ar ôl cael ei ddedfrydu i gyfyngiadau tebyg i barôl yng nghanol gwrthdaro ar yr wrthblaid, nododd sianeli teledu RT a REN Rwsia fod ffynonellau yn dweud ddydd Sul (8 Awst), ysgrifennu Tom Balmforth, Anton Zverev, Maria Tsvetkova ac Olzhas Auyezov, Reuters.

Ni ellid cyrraedd Sobol i gael sylwadau. Gwrthododd ei chynghreiriaid siarad ar ei rhan. Dywedodd yr allfeydd ei bod wedi hedfan i Dwrci nos Sadwrn (7 Awst). Prif olygydd y Ekho Moskvy dywedodd yr orsaf radio hefyd ei bod wedi gadael y wlad.

hysbyseb

Mae'r dyn 33 oed yn un o wynebau mwyaf adnabyddus entourage Navalny. Arhosodd ar ôl ym Moscow eleni wrth i gynghreiriaid gwleidyddol agos eraill ffoi gan ofni cael eu herlyn cyn etholiadau seneddol mis Medi.

Dedfrydwyd Sobol i 1-1 / 2 flynedd o gyfyngiadau tebyg i barôl ddydd Mawrth am daflu cyrbau COVID-19 ar brotestiadau, cyhuddiad a alwodd yn nonsens â chymhelliant gwleidyddol. Roedd y cyfyngiadau'n cynnwys peidio â gadael cartref yn y nos. Darllen mwy.

Ar ôl y dyfarniad, dywedodd ar orsaf radio Ekho Moskvy nad oedd y ddedfryd wedi dod i rym eto ac nad oedd y cyfyngiadau yn effeithiol. "Yn y bôn, gallwch chi ddehongli hyn fel y posibilrwydd o adael y wlad," meddai.

hysbyseb

Mae cynghreiriaid Navalny wedi wynebu pwysau cynyddol. Yr wythnos hon daeth dyfarniad llys ym mis Mehefin i rym yn ffurfiol gan wahardd y rhwydwaith actifyddion ledled y wlad a adeiladwyd gan Navalny, gwrthwynebydd domestig ffyrnig yr Arlywydd Vladimir Putin, fel "eithafwr".

Mae Navalny ei hun yn gwasanaethu 2-1 / 2 flynedd yn y carchar am droseddau parôl mewn achos ysbeilio, meddai, a gafodd ei drympio.

Parhau Darllen

Moscow

NATO yn erbyn Rwsia: Gemau peryglus

cyhoeddwyd

on

Mae'n ymddangos bod y Môr Du wedi dod yn fwy a mwy yn arena gwrthdaro rhwng NATO a Rwsia yn ddiweddar. Cadarnhad arall o hyn oedd yr ymarferion milwrol ar raddfa fawr Sea Breeze 2021, a gwblhawyd yn ddiweddar yn y rhanbarth, a gynhaliwyd gan yr Wcrain, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Y Sea Breeze - 2021 o ymarferion yw'r rhai mwyaf cynrychioliadol yn holl hanes eu daliad. Mynychwyd hwy gan 32 o wledydd, tua 5,000 o bersonél milwrol, 32 o longau, 40 o awyrennau, 18 o grwpiau o luoedd arbennig ar y ddaear a’r môr o’r Wcráin, yn ogystal ag aelod-wledydd a gwledydd partner NATO, gan gynnwys yr Unol Daleithiau.

Prif leoliad yr ymarferion oedd yr Wcrain, sydd, am resymau amlwg, yn ystyried y digwyddiad hwn fel cefnogaeth filwrol ac yn rhannol wleidyddol i'w sofraniaeth, yn bennaf o ystyried colli'r Crimea a'r cyfyngder milwrol-wleidyddol yn y Donbas. Yn ogystal, mae Kiev yn gobeithio y bydd cynnal digwyddiad mor fawr yn cyfrannu at integreiddiad cyflym yr Wcráin i'r Gynghrair.

hysbyseb

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd Fflyd y Môr Du o Ffederasiwn Rwseg yn cymryd rhan yn rheolaidd yn y gyfres hon o symudiadau. Yna fe wnaethant weithio allan dasgau dyngarol yn bennaf, ynghyd â rhyngweithio rhwng fflydoedd gwahanol daleithiau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae senario’r ymarferion wedi newid yn sylweddol. Nid yw llongau Rwsiaidd yn cael eu gwahodd iddynt mwyach, ac mae datblygu gweithredoedd i sicrhau amddiffyniad awyr a gwrth-danfor a glaniadau amffibiaidd - gweithrediadau ymladd llyngesol nodweddiadol - wedi dod i’r amlwg.

Mae'r senario a gyhoeddwyd eleni yn cynnwys cydran arfordirol ar raddfa fawr ac yn efelychu cenhadaeth ryngwladol i sefydlogi'r sefyllfa yn yr Wcrain a wynebu grwpiau arfog anghyfreithlon a gefnogir gan wladwriaeth gyfagos, nid oes unrhyw un yn cuddio yn benodol mai Rwsia sy'n ei olygu.

hysbyseb

Am resymau amlwg, dilynodd Lluoedd Arfog Rwsia'r ymarferion hyn yn agos iawn. Ac fel y digwyddodd, nid yn ofer! Roedd y môr yn cael ei batrolio gan longau rhyfel Rwsiaidd, ac roedd jetiau ymladdwyr Rwseg yn yr awyr yn gyson.

Yn ôl y disgwyl ym Moscow, gwnaeth llongau NATO sawl ymdrech i drefnu cythruddiadau. Ceisiodd dwy long ryfel-HNLMS Evertsen o Lynges yr Iseldiroedd ac Amddiffynwr HMS Prydain fynd yn groes i ddyfroedd tiriogaethol Rwsia ger y Crimea, gan gyfeirio at y ffaith mai dyma diriogaeth yr Wcráin. Fel y gwyddoch, nid yw'r Gorllewin yn cydnabod bod Rwsia yn atodi Crimea yn 2014. Yn union, o dan yr esgus hwn, cyflawnwyd y symudiadau peryglus hyn.

Ymatebodd Rwsia yn hallt. O dan y bygythiad o agor tân, bu’n rhaid i longau tramor adael dyfroedd tiriogaethol Rwsia. Fodd bynnag, ni chyfaddefodd Llundain nac Amsterdam mai cythrudd oedd hwn.

Yn ôl cynrychiolydd arbennig Ysgrifennydd Cyffredinol NATO ar gyfer gwledydd De'r Cawcasws a Chanolbarth Asia, James Appathurai, bydd Cynghrair Gogledd yr Iwerydd yn aros yn rhanbarth y Môr Du i gefnogi ei gynghreiriaid a'i bartneriaid.

"Mae gan NATO safle clir o ran rhyddid mordwyo a'r ffaith mai Crimea yw'r Wcráin, nid Rwsia. Yn ystod y digwyddiad gyda HMS Defender, dangosodd cynghreiriaid NATO gadernid wrth amddiffyn yr egwyddorion hyn," meddai Appathurai.

Yn ei dro, dywedodd Gweinidog Tramor Prydain, Dominic Raab, y bydd llongau rhyfel Prydain "yn parhau i fynd i mewn i ddyfroedd tiriogaethol yr Wcráin." Galwodd y llwybr a ddilynir gan y dinistriwr tresmaswyr y llwybr rhyngwladol byrraf o Odessa i Sioraidd Batumi.

"Mae gennym bob hawl i basio trwy ddyfroedd tiriogaethol Wcrain yn rhydd yn unol â safonau rhyngwladol. Byddwn yn parhau i wneud hynny," pwysleisiodd y swyddog uchel ei safle.

Dywedodd Moscow na fyddai’n caniatáu digwyddiadau o’r fath yn y dyfodol, ac os oes angen, mae’n barod i gymhwyso’r “mesurau anoddaf a mwyaf eithafol” i dramgwyddwyr, er bod senario o’r fath yn cael ei gyflwyno gan Kremlin fel un “annymunol dros ben” i Rwsia.

Dechreuodd llawer o arbenigwyr yn Rwsia ac yn y Gorllewin siarad ar unwaith am fygythiad posibl y 3ydd Rhyfel Byd, a all mewn gwirionedd fflamio oherwydd yr Wcráin. Mae'n amlwg nad yw rhagolygon o'r fath o fudd i unrhyw un: nid NATO na Rwsia. Serch hynny, mae agwedd amlwg a phenderfynol yn parhau ar y ddwy ochr, na all ond achosi ofn a phryder ymhlith pobl gyffredin.

Hyd yn oed ar ôl diwedd Sea Breeze 2021, mae NATO yn parhau i ddatgan na fyddant yn gadael y Môr Du yn unman. Cadarnheir hyn eisoes trwy anfon llongau newydd i'r rhanbarth.

Serch hynny, mae'r cwestiwn yn parhau i fod ar agor: a yw Cynghrair Gogledd yr Iwerydd yn barod i gymryd mesurau eithafol yn erbyn Rwsia o dan esgus amddiffyn sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol yr Wcráin, sy'n dal i gael ei gwrthod yn barhaus i NATO?

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd