Cysylltu â ni

Rwsia

Dywed Putin y gall llynges Rwseg gynnal 'streic na ellir ei rhagweld' os oes angen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gall llynges Rwseg ganfod unrhyw elyn a lansio “streic na ellir ei rhagweld” os oes angen, meddai’r Arlywydd Vladimir Putin ddydd Sul (25 Gorffennaf), wythnosau ar ôl i long ryfel yn y DU ddigio Moscow trwy basio penrhyn y Crimea, yn ysgrifennu Andrey Ostroukh, Reuters.

"Rydyn ni'n gallu canfod unrhyw elyn tanddwr, uwchben y dŵr, yn yr awyr ac, os oes angen, cynnal streic na ellir ei rhagweld yn ei herbyn," meddai Putin wrth siarad mewn gorymdaith diwrnod llynges yn St Petersburg.

Mae geiriau Putin yn dilyn digwyddiad yn y Môr Du ym mis Mehefin pan ddywedodd Rwsia ei bod wedi tanio ergydion rhybuddio ac wedi gollwng bomiau yn llwybr llong ryfel Brydeinig er mwyn mynd ar ei ôl o ddyfroedd Crimea.

hysbyseb
Gwelir llongau rhyfel Llynges Rwseg yn barod ar gyfer gorymdaith Diwrnod y Llynges yn Saint Petersburg, Rwsia Gorffennaf 25, 2021. Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin trwy REUTERS
Mae Arlywydd Rwsia Vladimir Putin, y Gweinidog Amddiffyn Sergei Shoigu a Phrif-bennaeth Llynges Rwseg Nikolai Yevmenov yn mynychu gorymdaith Diwrnod y Llynges yn Saint Petersburg, Rwsia Gorffennaf 25, 2021. Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin trwy REUTERS

Mae Arlywydd Rwsia Vladimir Putin a’r Gweinidog Amddiffyn Sergei Shoigu yn mynychu gorymdaith Diwrnod y Llynges yn Saint Petersburg, Rwsia Gorffennaf 25, 2021. Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin trwy REUTERS

Gwrthododd Prydain gyfrif Rwsia o’r digwyddiad, gan ddweud ei bod yn credu bod unrhyw ergydion a daniwyd yn “ymarfer gwn” Rwsiaidd a gyhoeddwyd ymlaen llaw, ac nad oedd unrhyw fomiau wedi’u gollwng.

Fe atododd Rwsia Crimea o’r Wcráin yn 2014 ond mae Prydain a’r rhan fwyaf o’r byd yn cydnabod penrhyn y Môr Du fel rhan o’r Wcráin, nid Rwsia.

hysbyseb

Dywedodd Putin y mis diwethaf y gallai Rwsia fod wedi suddo llong ryfel Prydain HMS Defender, ei bod yn cyhuddo o fynd i mewn i’w dyfroedd tiriogaethol yn anghyfreithlon, heb ddechrau’r Ail Ryfel Byd a dywedodd fod yr Unol Daleithiau wedi chwarae rhan yn y “cythrudd”. Darllen mwy.

Rwsia

Mae'r Wcráin yn seetio wrth i bleidiau plaid Putin bleidleisio yn Donbass a ddelir gan ymwahanydd

cyhoeddwyd

on

By

Mae baneri Rwsiaidd a ymwahanol yn gwibio yn yr awyr wrth i gerddoriaeth fywiog beio a milwyr o Weriniaeth y Bobl Donetsk hunan-gyhoeddedig eistedd yn gwrando ar areithiau. Mae aelodau o glwb beic modur cenedlaetholwr Rwsiaidd Night Wolves yn melino o gwmpas gerllaw, ysgrifennu Alexander Ermochenko, Sergiy Karazy yn Kyiv a Maria Tsvetkova ym Moscow.

Bydd Rwsia yn cynnal etholiadau seneddol ar 17-19 Medi ac am y tro cyntaf, mae Rwsia Unedig, y blaid sy’n rheoli sy’n cefnogi’r Arlywydd Vladimir Putin, yn ymgyrchu yn nwyrain yr Wcrain ar diriogaeth a reolir gan ymwahanwyr a gefnogir gan Moscow.

Mae pleidleisiau mwy na 600,000 o bobl a gafodd basbortau Rwsiaidd ar ôl newid polisi Kremlin yn 2019 y gwnaeth yr Wcráin ddadgriptio fel cam tuag at anecsio.

hysbyseb

"Byddaf yn pleidleisio yn sicr, a dim ond dros Rwsia Unedig oherwydd credaf y byddwn yn ymuno â Ffederasiwn Rwseg," meddai Elena, 39, o Khartsysk yn rhanbarth Donetsk.

"Bydd ein plant yn astudio yn ôl cwricwlwm Rwseg, bydd ein cyflogau yn unol â safonau Rwseg, ac mewn gwirionedd byddwn yn byw yn Rwsia," meddai, wrth siarad mewn rali yn Rwsia Unedig yn ninas Donetsk.

Yn 2014, ar ôl i brotestiadau stryd ennyn arlywydd Viktor Yanukovich, sy’n gyfeillgar i Kremlin, fe wnaeth Rwsia atodi rhan arall o’r Wcráin, Penrhyn y Crimea, yn gyflym. Yna cododd ymwahanwyr Pro-Rwsiaidd ar draws dwyrain Wcráin, yn yr hyn a alwodd Kyiv a'i gynghreiriaid Gorllewinol yn fachiad tir â chefnogaeth Moscow.

hysbyseb

Mae mwy na 14,000 o bobl wedi marw wrth ymladd rhwng ymwahanwyr a lluoedd Wcrain, gyda gwrthdaro marwol yn parhau’n rheolaidd er gwaethaf cadoediad a ddaeth â brwydro ar raddfa fawr i ben yn 2015.

Mae dau "Weriniaeth y Bobl" hunan-gyhoeddedig yn rhedeg rhanbarthau Donetsk a Luhansk, mewn rhan o ddwyrain yr Wcrain o'r enw'r Donbass. Mae Moscow wedi meithrin cysylltiadau agos â'r ymwahanwyr ond mae'n gwadu trefnu eu gwrthryfeloedd.

Yn Donetsk, mae hysbysfyrddau etholiad gyda delweddau o dirnodau Rwsiaidd fel Eglwys Gadeiriol St Basil ym Moscow wedi'u dotio o gwmpas. Mae rwbl Rwseg wedi mewnblannu hryvnia Wcrain. Yn y cyfamser, mae Kyiv yn gandryll yn Rwsia yn cynnal etholiad ar diriogaeth a ddelir gan ymwahanydd.

"Mae yna 'Russification' llwyr o'r rhanbarth hwn yn mynd yn ei flaen yn llawn," meddai Oleskiy Danilov, ysgrifennydd cyngor diogelwch ac amddiffyn yr Wcrain, wrth Reuters yn Kyiv.

"Y cwestiwn arall yw pam nad yw'r byd yn ymateb i hyn? Pam ddylen nhw gydnabod y Dwma Gwladol hwn?" meddai mewn cyfweliad yn Kyiv, gan gyfeirio at dŷ isaf senedd Rwseg a fydd yn cael ei ddewis yn y bleidlais.

Dywed Rwsia nad oes unrhyw beth anarferol am bobl â chenedligrwydd deuol Rwseg a Wcrain yn pleidleisio mewn etholiad yn Rwseg.

Roedd gan drigolion Donbass â phasbortau Rwseg hawl i bleidleisio "ble bynnag maen nhw'n byw", dyfynnodd asiantaeth newyddion TASS Rwsia fod y Gweinidog Tramor Sergei Lavrov wedi dweud ar Awst 31.

Mae Kyiv a Moscow yn cyhuddo ei gilydd o rwystro heddwch parhaol yn y Donbass. Achosodd lluoedd lluoedd Rwsiaidd ger ffin yr Wcrain yn gynharach eleni, ddychryn yn y Gorllewin.

Ar draws Rwsia ei hun, mae disgwyl i Rwsia Unedig ennill yr etholiad seneddol, gan nad yw erioed wedi methu â gwneud yn oes Putin, er gwaethaf graddfeydd pleidleisio barn sydd wedi ysbeilio yn ddiweddar dros safonau byw llonydd. Dywed grwpiau’r wrthblaid fod eu hymgeiswyr wedi cael eu gwrthod rhag cael mynediad i’r bleidlais, eu carcharu, eu dychryn neu eu gwthio i alltudiaeth, a’u bod yn rhagweld twyll. Dywed Rwsia y bydd y bleidlais yn deg.

Er bod y Donbass yn fach o'i gymharu ag etholwyr cyffredinol Rwseg, gallai cefnogaeth ysgubol y blaid sy'n rheoli fod yna ddigon i sicrhau seddi ychwanegol.

"Yn amlwg mae sgôr Rwsia Unedig yno yn llawer uwch ac mae'r bleidlais brotest yn llawer is yno nag ar draws (Rwsia) ar gyfartaledd," meddai Abbas Gallyamov, cyn-ysgrifennwr lleferydd Kremlin a drodd yn ddadansoddwr gwleidyddol.

"Dyna pam maen nhw'n symud Donbass."

Dywedodd Yevhen Mahda, dadansoddwr gwleidyddol o Kyiv, fod Rwsia yn gadael i drigolion Donbass bleidleisio nid yn unig i roi hwb i Rwsia Unedig, ond i gyfreithloni’r gweinyddiaethau ymwahanol.

"Mae Rwsia, byddwn i'n ei roi fel hyn, gyda sinigiaeth fawr, yn manteisio ar y ffaith nad oes gan y mwyafrif o'r bobl sy'n byw yno unrhyw le i fynd i gael help, neb i ddibynnu arno, ac yn aml pasbort Rwsiaidd oedd yr unig ffordd allan o'r sefyllfa enbyd y cafodd pobl eu hunain ynddo ar diriogaethau dan feddiant. "

Parhau Darllen

Japan

Problem Ynysoedd Kuril fel maen tramgwydd rhwng Rwsia a Japan

cyhoeddwyd

on

Mae problem yr sofraniaeth diriogaethol dros Ynysoedd De Kuril neu'r anghydfod tiriogaethol rhwng Rwsia a Japan heb ei datrys ers diwedd yr Ail Ryfel Byd ac mae'n parhau fel y mae hyd at y dyddiau hyn, yn ysgrifennu Alex Ivanov, gohebydd Moscow.

Mae mater perchnogaeth yr ynysoedd yn parhau i fod yn ganolbwynt cysylltiadau dwyochrog rhwng Moscow a Tokyo, er bod ochr Rwseg yn gwneud ymdrechion gweithredol i "ddiddymu" y mater hwn a dod o hyd i un arall yn ei le yn bennaf trwy brosiectau economaidd. Serch hynny, nid yw Tokyo yn rhoi’r gorau i geisio cyflwyno problem Ynysoedd Kuril fel y brif broblem ar yr agenda ddwyochrog.

Ar ôl y rhyfel, ymgorfforwyd holl Ynysoedd Kuril yn yr Undeb Sofietaidd, ond mae perchnogaeth ynysoedd Iturup, Kunashir, Shikotan a grŵp ynysoedd Habomai yn destun dadl gan Japan, sy'n eu hystyried yn rhan o'r wlad sydd wedi'i meddiannu. Er bod y 4 ynys eu hunain yn cynrychioli ardal eithaf bach, mae cyfanswm arwynebedd y diriogaeth yr herir amdani, gan gynnwys y parth economaidd 200 milltir, oddeutu 200.000 cilomedr sgwâr.

hysbyseb

Mae Rwsia yn honni bod ei sofraniaeth dros Ynysoedd de Kuril yn gwbl gyfreithiol ac nad yw’n destun amheuaeth a thrafodaeth, ac yn datgan nad yw’n cydnabod yr union ffaith o fodolaeth anghydfod tiriogaethol â Japan. Problem perchnogaeth Ynysoedd de Kuril yw'r prif rwystr i setliad llawn cysylltiadau Rwseg-Japan a llofnodi cytundeb heddwch ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Ar ben hynny, rhoddodd y gwelliannau i Gyfansoddiad Rwseg a gymeradwywyd y llynedd ddiwedd ar fater Kuril, gan fod y Gyfraith Sylfaenol yn gwahardd trosglwyddo tiriogaethau Rwseg.

Yn ddiweddar unwaith eto mae Arlywydd Rwseg Vladimir Putin wedi tynnu’r llinell o dan yr anghydfod â Japan ynglŷn â statws y Southern Kurils, a barhaodd 65 mlynedd. Ym mhrif ddigwyddiad Fforwm Economaidd y Dwyrain ddechrau mis Medi 2021 nododd na fyddai Moscow bellach yn penderfynu tynged yr ynysoedd yn ddwyochrog a chwestiynodd gryfder Datganiad 1956 sy'n diffinio'r berthynas rhwng yr Undeb Sofietaidd a Japan. Felly, fe wnaeth Putin gael gwared ar y bygythiadau a fyddai wedi codi pe bai’r ynysoedd yn cael eu trosglwyddo, meddai arbenigwyr, ond gallai hyn amddifadu’r Dwyrain Pell o fuddsoddiadau o Japan.

Yn Natganiad 1956 cytunodd yr Undeb Sofietaidd i drosglwyddo Ynysoedd Habomai ac Ynysoedd Shikotan i Japan ar yr amod y byddai trosglwyddiad gwirioneddol yr ynysoedd hyn i Japan yn cael ei wneud ar ôl i Gytundeb Heddwch ddod i ben rhwng Undeb y Gweriniaethwyr Sosialaidd Sofietaidd. a Japan.

hysbyseb

Yn amodau'r Rhyfel Oer roedd yr arweinydd Sofietaidd anrhagweladwy ac amlwg amlwg Nikita Khrushchev eisiau annog Japan i fabwysiadu statws gwladwriaeth niwtral trwy drosglwyddo'r ddwy ynys a dod â'r cytundeb heddwch i ben. Fodd bynnag, yn ddiweddarach gwrthododd ochr Japan lofnodi cytundeb heddwch dan bwysau gan yr Unol Daleithiau, a oedd yn bygwth pe bai Japan yn tynnu ei honiadau yn ôl i ynysoedd Kunashir ac Iturup, archipelago Ryukyu gydag ynys Okinawa, a oedd bryd hynny o dan yr UD ni fyddai gweinyddiaeth ar sail Cytundeb Heddwch San Francisco yn cael ei dychwelyd i Japan.

Cyhoeddodd yr Arlywydd Putin, wrth siarad yn Fforwm Economaidd y Dwyrain yn Vladivostok, y bydd entrepreneuriaid ar Ynysoedd Kuril yn cael eu heithrio rhag trethi ar elw, eiddo, tir am ddeng mlynedd, yn ogystal â lleihau premiymau yswiriant; darperir breintiau tollau hefyd.  

Dywedodd Gweinidog Tramor Japan, Toshimitsu Motegi, na ddylai’r drefn dreth arbennig a gynigiwyd gan Vladimir Putin yn Ynysoedd Kuril dorri deddfau’r ddwy wlad. 

"Yn seiliedig ar y sefyllfa a nodwyd, hoffem barhau i gynnal deialog adeiladol gyda Rwsia er mwyn creu amodau addas ar gyfer llofnodi cytundeb heddwch," ychwanegodd Motegi.

Dywedodd Japan fod cynlluniau Moscow i greu parth economaidd arbennig yn Ynysoedd Kuril, a gyhoeddwyd yn Fforwm Economaidd y Dwyrain (EEF) yn Vladivostok gan Arlywydd Rwseg Vladimir Putin, yn gwrth-ddweud safbwynt Tokyo. Yn ôl Ysgrifennydd Cyffredinol Llywodraeth Japan, Katsunobu Kato, nid yw galwadau i gwmnïau o Japan a thramor i gymryd rhan yn natblygiad economaidd y diriogaeth yn cwrdd ag “ysbryd y cytundeb” y mae arweinwyr y ddwy wladwriaeth yn ei gyrraedd ar weithgareddau economaidd ar y cyd ar ynysoedd Kunashir, Iturup, Shikotan a Habomai. Yn seiliedig ar y swydd hon, anwybyddodd y Prif Weinidog Yoshihide Suga yr EEF yn llwyr eleni, er bod ei ragflaenydd Shinzo Abe wedi mynychu'r fforwm bedair gwaith. Mae'n anodd peidio â sôn mai ystum poblogaidd yn unig yw datganiad Suga - mae'r prif weinidog presennol yn amhoblogaidd iawn, mae sgôr ei lywodraeth wedi gostwng o dan 30%, tra bod caledwyr Japan yn caru gwleidyddion sy'n addo "dychwelyd yr ynysoedd".

Cyflawnwyd gelyniaeth yn Tokyo ar unwaith i gynlluniau Rwsia i ddatblygu’r Kuriles yn ddwys ac yn gyflym, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2021 yn ystod taith i’r rhanbarth gan y Prif Weinidog Mikhail Mishustin. Galwodd Katsunobu Kato yr ymweliad hwnnw "yn groes i safle cyson Japan ynglŷn â thiriogaethau'r gogledd ac achosi gofid mawr," a galwodd y Gweinidog Tramor Toshimitsu Motegi yn "brifo teimladau pobl Japan." Mynegwyd protest hefyd i lysgennad Rwseg i Japan Mikhail Galuzin, a oedd yn ei ystyried yn “annerbyniol”, ers i Ynysoedd Kuril gael eu trosglwyddo i Rwsia “yn gyfreithiol ar ôl yr Ail Ryfel Byd”.

Lleisiodd Dirprwy Weinidog Tramor Rwseg Igor Morgulov hefyd ei anfodlonrwydd mewn cysylltiad â "chamau anghyfeillgar yng nghyd-destun honiadau tiriogaethol Tokyo" i Rwsia. A thynnodd ysgrifennydd y wasg Arlywydd Rwsia Dmitry Peskov sylw at y ffaith bod pennaeth y llywodraeth yn "ymweld â'r rhanbarthau hynny yn Rwseg y mae'n eu hystyried yn angenrheidiol ac y mae llawer o waith i'w wneud ar eu datblygu, gan gynnwys mewn cydweithrediad â'n partneriaid. . "

Mae'n amlwg nad yw problem Ynysoedd Kuril, fel y mae ochr Japan yn ei gweld, yn debygol o ddod o hyd i'w datrysiad ar delerau Tokyo.

Mae llawer o ddadansoddwyr, ac nid yn unig yn Rwsia, yn argyhoeddedig bod mynnu Japan ar yr hyn a elwir yn "diriogaethau gogleddol" yn seiliedig ar fuddiannau hunanol ac ymarferol yn unig. Go brin bod yr ynysoedd eu hunain yn cynrychioli unrhyw fudd diriaethol, o ystyried eu maint cymedrol a'u natur lem. Ar gyfer Tokyo, cyfoeth y môr yn y parth economaidd ger yr ynysoedd ac, yn rhannol, y cyfleoedd ar gyfer datblygu twristiaeth sydd bwysicaf.

Fodd bynnag, nid yw Moscow yn gadael Tokyo gydag unrhyw obeithion o ran tiriogaethau, gan gynnig yn hytrach ganolbwyntio ar gydweithrediad economaidd, a fyddai’n rhoi canlyniadau llawer mwy diriaethol i’r ddwy wlad nag ymdrechion di-ffrwyth i gysgodi ei gilydd.

Parhau Darllen

Rwsia

Mae Vladimir Putin o Rwsia yn hunan-ynysu ar ôl i COVID-19 heintio cylch mewnol

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd Arlywydd Rwseg Vladimir Putin ddydd Mawrth (14 Medi) ei fod yn hunan-ynysu ar ôl i sawl aelod o’i entourage fynd yn sâl gyda COVID-19, gan gynnwys rhywun y bu’n gweithio gyda nhw yn agos ac wedi bod mewn cysylltiad agos â phob un o’r diwrnod blaenorol, ysgrifennu Andrew Osborn, Maxim Rodionov, Tom Balmforth, Darya Korsunskaya, Gleb Stolyarov a Vladimir Soldatkin.

Esboniodd Putin, sydd wedi cael dwy ergyd o frechlyn Sputnik V Rwsia, y sefyllfa i gyfarfod o’r llywodraeth trwy gynhadledd fideo ar ôl i’r Kremlin ddweud ei fod yn “hollol” iach ac nad oedd ganddo’r afiechyd ei hun.

"Mae'n arbrawf naturiol. Dewch i ni weld sut mae Sputnik V yn gweithio'n ymarferol," meddai Putin. "Mae gen i lefelau eithaf uchel o wrthgyrff. Dewch i ni weld sut mae hynny'n chwarae allan mewn bywyd go iawn. Rwy'n gobeithio y bydd popeth fel y dylai fod."

hysbyseb

Dywedodd Putin, 68, fod yr amgylchiadau wedi ei orfodi i ganslo taith a gynlluniwyd i Tajikistan yr wythnos hon ar gyfer cyfarfodydd diogelwch rhanbarthol y disgwylir iddynt ganolbwyntio ar Afghanistan, ond y byddai’n cymryd rhan trwy gynhadledd fideo yn lle.

Dywedodd y Kremlin fod Putin wedi cymryd y penderfyniad i hunan-ynysu ar ôl cwblhau rownd brysur o gyfarfodydd ddydd Llun, a oedd yn cynnwys sgyrsiau Kremlin wyneb yn wyneb ag Arlywydd Syria, Bashar al-Assad. Darllen mwy.

Cyfarfu Putin hefyd â Pharalympiaid Rwseg a theithio i orllewin Rwsia ddydd Llun i arsylwi ymarferion milwrol ar y cyd â Belarus.

hysbyseb

Dyfynnwyd iddo gan asiantaeth newyddion yr RIA ei fod yn dweud wrth y Paralympiaid ddydd Llun ei fod yn poeni am sefyllfa COVID-19 yn y Kremlin.

"Mae problemau gyda'r COVID hwn hyd yn oed yn wynebu yn fy entourage," dyfynnwyd Putin yn dweud ar y pryd. "Rwy'n credu y byddaf yn cael fy ngorfodi i roi cwarantîn fy hun yn fuan. Mae llawer o bobl o'm cwmpas yn sâl."

Dywedodd ddydd Mawrth bod y cydweithiwr y bu’n gweithio gydag ef yn agos - un o sawl aelod entourage a oedd wedi mynd yn sâl gyda COVID-19 - wedi cael ei frechu ond bod ei gyfrif gwrthgorff wedi cwympo’n ddiweddarach a bod yr unigolyn wedi mynd yn sâl dri diwrnod ar ôl cael ei ail-frechu .

"A barnu yn ôl popeth, roedd hynny ychydig yn hwyr (i gael eich ail-frechu)," meddai Putin.

Mae gan y Kremlin drefn drylwyr ar waith a ddyluniwyd i gadw Putin, sy'n troi'n 69 y mis nesaf, yn iach ac i ffwrdd oddi wrth unrhyw un sydd â COVID-19.

Mae ymwelwyr Kremlin wedi gorfod pasio trwy dwneli diheintio arbennig, rhaid i newyddiadurwyr sy'n mynychu ei ddigwyddiadau gael sawl prawf PCR, a gofynnir i rai pobl y mae'n cwrdd â nhw roi cwarantin ymlaen llaw a chael eu profi.

Dywedodd llefarydd ar ran Kremlin, Dmitry Peskov, na fyddai cyfradd waith Putin yn cael ei heffeithio.

"Ond dim ond na fydd cyfarfodydd personol yn cael eu cynnal am gyfnod. Ond nid yw hynny'n effeithio ar eu hamlder a bydd yr arlywydd yn parhau â'i weithgaredd trwy gynadleddau fideo."

Pan ofynnwyd iddo a oedd Putin wedi profi’n negyddol am COVID-19, dywedodd Peskov: "Ydy wrth gwrs. ​​Mae'r arlywydd yn hollol iach."

Dyfynnodd asiantaeth newyddion Interfax Alexander Gintsburg, cyfarwyddwr Sefydliad Gamaleya a ddatblygodd y brechlyn Sputnik V, fel un a ddywedodd, yn ei farn ef, y byddai angen i Putin hunan-ynysu am wythnos.

Dywedodd Gintsburg fod unrhyw benderfyniad ar hyd y cyfnod ynysu yn fater i arbenigwyr meddygol y Kremlin ei hun.

Mae arweinwyr eraill y byd, gan gynnwys Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron a Phrif Weinidog Prydain, Boris Johnson, hefyd wedi cael eu gorfodi i hunan-ynysu yn ystod y pandemig.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd