Cysylltu â ni

Rwsia

Gwefan beirniad Kremlin Alexei Navalny wedi'i rwystro gan y rheolydd cyn yr etholiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae gwleidydd gwrthblaid Rwseg, Alexei Navalny, yn cymryd rhan mewn rali i nodi 5ed pen-blwydd llofruddiaeth gwleidydd yr wrthblaid Boris Nemtsov ac i brotestio yn erbyn gwelliannau arfaethedig i gyfansoddiad y wlad, ym Moscow, Rwsia, 29 Chwefror 2020. REUTERS / Shamil Zhumatov / File Photo

Fe wnaeth awdurdodau Rwseg rwystro mynediad i feirniad Kremlin a garcharwyd, Alexei Navalny (Yn y llun) gwefan ddydd Llun (26 Gorffennaf) yn y cyfnod yn arwain at etholiad seneddol, eu hymgais ddiweddaraf i ochri ei gynghreiriaid a fwriwyd gan y Kremlin fel gwneuthurwyr trafferthion a gefnogir gan yr Unol Daleithiau, ysgrifennu Maxim Rodionov, Alexander Marrow, Olzhas Auyezov, Andrew Osborn a Vladimir Soldatkin.

Fe wnaeth y symudiad, y bennod ddiweddaraf mewn gwrthdrawiad hirsefydlog ar wrthwynebydd domestig amlycaf yr Arlywydd Vladimir Putin, hefyd rwystro gwefannau 48 o unigolion a sefydliadau eraill sy'n gysylltiedig â Navalny yn Rwsia.

hysbyseb

Dywedodd rheoleiddiwr Rhyngrwyd Rwseg, Roskomnadzor, mewn datganiad i Reuters ei fod wedi gweithredu i rwystro navalny.com - un o brif wefannau mudiad y Navalny - a’r lleill ar gais yr erlynydd cyffredinol.

Dyfarnodd llys yn Rwseg fis diwethaf fod sefydliadau sy’n gysylltiedig â Navalny yn “eithafwyr” yn seiliedig ar honiadau gan brif erlynydd Moscow a ddywedodd eu bod yn ceisio ffugio chwyldro trwy geisio ansefydlogi’r sefyllfa gymdeithasol-wleidyddol y tu mewn i Rwsia, cyhuddiad y gwnaethon nhw ei wadu.

I bob pwrpas, gwnaeth y dyfarniad eu gwahardd ac atal cynghreiriaid Navalny rhag cymryd rhan yn etholiad mis Medi i'r Wladwriaeth Duma, tŷ isaf y senedd.

hysbyseb

Dywedodd Roskomnadzor fod y safleoedd yr oedd wedi'u blocio wedi bod yn helpu'r symudiadau a gwmpesir gan y gwaharddiad llys i ddosbarthu propaganda a pharhau â gweithgareddau anghyfreithlon.

Wrth gondemnio’r symudiad, dywedodd tîm Navalny ar y cyfryngau cymdeithasol eu bod yn disgwyl y byddai’r awdurdodau’n targedu eu gwefan pleidleisio glyfar, fel y’i gelwir yn fuan, sy’n cynghori pobl sut i bleidleisio’n dactegol ym mis Medi i geisio dad-ymgeiswyr o’r blaid sy’n rheoli Rwsia Unedig.

Dywedodd hefyd fod ei adnoddau ar YouTube, lle mae’n postio ymchwiliadau i lygredd honedig ymhlith elitaidd dyfarniad Rwsia, dan bwysau.

Ni ymatebodd Google ar unwaith pan ofynnwyd iddo a oedd Roskomnadzor wedi gofyn iddo dynnu deunydd yn ymwneud â Navalny a sut y gallai ddelio â chais o'r fath. Gwyddor Google Inc. (GOOGL.O) yn berchen ar YouTube.

Dywedodd Maria Pevchikh, sydd wedi gweithio ar rai o ymchwiliadau proffil uchel mwyaf Navalny, fod y symudiad gan awdurdodau Rwseg wedi targedu safleoedd cynghreiriaid Navalny unigol, rhai pencadlys ymgyrchoedd sydd bellach wedi darfod, yn ogystal â safleoedd sydd wedi'u cynllunio i ddatgelu llygredd mewn sectorau. fel adeiladu ffyrdd.

"Maen nhw wedi blocio pob gwefan sy'n gysylltiedig â ni," ysgrifennodd Pevchikh ar Twitter. "Yn syml, maen nhw wedi penderfynu ein glanhau ni oddi ar Rhyngrwyd Rwseg."

Amlygodd cynghreiriaid Navalny pa rai o’u gwefannau oedd yn dal i weithredu ac anogodd bobl i lawrlwytho eu cais pleidleisio craff.

Mae Navalny, beirniad domestig amlycaf Putin, yn bwrw dedfryd o garchar 2-1 / 2 flynedd am dorri parôl y dywed iddo gael ei drympio. Mae ei garcharu wedi cynyddu straen yng nghysylltiadau Rwsia â'r Gorllewin, sydd wedi galw am gael ei ryddhau.

Mae’r Unol Daleithiau a Phrydain wedi condemnio’r mesurau yn erbyn cynghreiriaid Navalny fel ergyd ddi-sail i wrthblaid wleidyddol Rwseg.

etholiadau Ewropeaidd

Plaid pro-Putin Rwseg yn ennill mwyafrif ar ôl y gwrthdaro: Mae ffugiau'n crio budr

cyhoeddwyd

on

By

Plaid Rwsia Unedig Rwsia sy'n rheoli Rwsia, sy'n cefnogi'r Arlywydd Vladimir Putin (Yn y llun), wedi cadw ei fwyafrif seneddol ar ôl etholiad a gwrthdaro ysgubol ar ei feirniaid, ond honnodd gwrthwynebwyr dwyll eang, ysgrifennu Andrew Osborn, Gabrielle Tétrault-Farber, Maria Tsvetkova, Polina Nikolskaya a Tom Balmforth.

Gyda 85% o’r pleidleisiau wedi’u cyfrif heddiw (20 Medi), dywedodd y Comisiwn Etholiad Canolog fod Rwsia Unedig wedi ennill bron i 50% o’r bleidlais, gyda’i wrthwynebydd agosaf, y Blaid Gomiwnyddol, ar ychydig o dan 20%.

Er bod hynny'n gyfystyr â buddugoliaeth swyddogol bendant, mae'n berfformiad ychydig yn wannach i Rwsia Unedig nag yn yr etholiad seneddol diwethaf yn 2016, pan enillodd y blaid ychydig dros 54% o'r bleidlais.

hysbyseb

Mae malais dros flynyddoedd o fethu safonau byw a honiadau o lygredd gan y beirniad Kremlin a garcharwyd, Alexei Navalny, wedi draenio rhywfaint o gefnogaeth, wedi'i waethygu gan ymgyrch bleidleisio dactegol a drefnwyd gan gynghreiriaid Navalny.

Dywedodd beirniaid Kremlin, a honnodd rigio pleidleisiau ar raddfa fawr, fod yr etholiad yn ffug mewn unrhyw achos.

Byddai Rwsia Unedig wedi gwneud yn waeth o lawer mewn gornest deg, o ystyried gwrthdaro cyn yr etholiad a oedd yn gwahardd mudiad Navalny, wedi gwahardd ei gynghreiriaid rhag rhedeg a thargedu sefydliadau cyfryngau beirniadol ac anllywodraethol, medden nhw.

hysbyseb

Dywedodd awdurdodau etholiadol eu bod wedi gwagio unrhyw ganlyniadau mewn gorsafoedd pleidleisio lle bu afreoleidd-dra amlwg a bod yr ornest gyffredinol wedi bod yn deg.

Mae'r canlyniad yn edrych yn annhebygol o newid y dirwedd wleidyddol, gyda Putin, sydd wedi bod mewn grym fel arlywydd neu brif weinidog er 1999, yn dal i ddominyddu cyn yr etholiad arlywyddol nesaf yn 2024.

Nid yw Putin wedi dweud eto a fydd yn rhedeg. Roedd i fod i siarad heddiw ar ôl 1000 GMT.

Mae'r arweinydd 68 oed yn parhau i fod yn ffigwr poblogaidd gyda llawer o Rwsiaid sy'n ei gredydu am sefyll i fyny i'r Gorllewin ac adfer balchder cenedlaethol.

Dangosodd y canlyniadau bron yn gyflawn y Blaid Gomiwnyddol yn gorffen yn ail, ac yna'r blaid LDPR genedlaetholgar a phlaid Rwsia Deg gydag ychydig dros 7% yr un. Mae'r tair plaid fel arfer yn cefnogi'r Kremlin ar y mwyafrif o faterion allweddol.

Roedd yn ymddangos bod plaid newydd o'r enw "Pobl Newydd" wedi gwasgu i'r senedd gydag ychydig dros 5%.

Mewn rali ddathlu ym mhencadlys Rwsia Unedig a ddarlledwyd ar deledu gwladol, gwaeddodd Maer Moscow Sergei Sobyanin, cynghreiriad o arweinydd Rwseg: "Putin! Putin! Putin!" i dorf chwifio baneri a adleisiodd ei siant.

Mae aelodau comisiwn etholiad lleol yn gwagio blwch pleidleisio cyn dechrau cyfrif pleidleisiau yn ystod etholiad seneddol tridiau yn ninas bellaf dwyreiniol Vladivostok, Rwsia Medi 19, 2021. REUTERS / Tatiana Meel DIM PRESWYL. DIM ARCHIFAU
Mae aelodau comisiwn etholiad lleol yn gwagio blwch pleidleisio ar ôl i bolau gau yn ystod etholiad seneddol tridiau o hyd, mewn gorsaf bleidleisio y tu mewn i derfynfa reilffordd Kazansky ym Moscow, Rwsia Medi 19, 2021. REUTERS / Evgenia Novozhenina
Mae aelodau comisiwn etholiad lleol yn cyfrif pleidleisiau mewn gorsaf bleidleisio y tu mewn i derfynell reilffordd Kazansky ar ôl i bolau gau yn ystod etholiad seneddol tridiau o hyd ym Moscow, Rwsia Medi 19, 2021. REUTERS / Evgenia Novozhenina

Mae aelodau comisiwn etholiad lleol yn gwagio blwch pleidleisio ar ôl i bolau gau yn ystod etholiad seneddol tridiau o hyd, mewn gorsaf bleidleisio y tu mewn i derfynfa reilffordd Kazansky ym Moscow, Rwsia Medi 19, 2021. REUTERS / Evgenia Novozhenina

Roedd Cynghreiriaid Navalny, sy’n bwrw dedfryd o garchar am droseddau parôl y mae’n eu gwadu, wedi annog pleidleisio tactegol yn erbyn Rwsia Unedig, cynllun a oedd yn gyfystyr â chefnogi’r ymgeisydd sydd fwyaf tebygol o’i drechu mewn ardal etholiadol benodol. Darllen mwy.

Mewn llawer o achosion, roeddent wedi cynghori pobl i ddal eu trwynau a phleidleisio'n Gomiwnyddol. Roedd awdurdodau wedi ceisio rhwystro'r fenter ar-lein.

Roedd y Comisiwn Etholiad Canolog yn araf i ryddhau data o bleidleisio ar-lein ym Moscow, lle nad yw Rwsia Unedig yn draddodiadol yn talu cystal ag mewn rhanbarthau eraill yng nghanol arwyddion y gallai fod wedi colli rhai seddi yn y brifddinas.

Cofnododd Golos, corff gwarchod etholiad a gyhuddwyd gan awdurdodau o fod yn asiant tramor, filoedd o droseddau, gan gynnwys bygythiadau yn erbyn arsylwyr a stwffio pleidleisiau, y cylchredwyd enghreifftiau amlwg ohonynt ar gyfryngau cymdeithasol. Cafodd rhai unigolion eu dal ar gamera yn adneuo bwndeli o bleidleisiau mewn ysguboriau.

Dywedodd y Comisiwn Etholiad Canolog ei fod wedi cofnodi 12 achos o stwffio pleidleisiau mewn wyth rhanbarth ac y byddai canlyniadau’r gorsafoedd pleidleisio hynny yn ddi-rym.

Daliodd Rwsia Unedig bron i dri chwarter 450 sedd y Wladwriaeth Duma a oedd yn gadael. Fe wnaeth y goruchafiaeth honno helpu’r Kremlin i basio newidiadau cyfansoddiadol y llynedd sy’n caniatáu i Putin redeg am ddau dymor arall fel arlywydd ar ôl 2024, ac o bosibl aros mewn grym tan 2036.

Cafodd cynghreiriaid Navalny eu gwahardd rhag rhedeg yn yr etholiad ar ôl i’w symudiad gael ei wahardd ym mis Mehefin fel eithafwr. Mae ffigurau gwrthbleidiau eraill yn honni iddynt gael eu targedu gydag ymgyrchoedd triciau budr. Darllen mwy.

Mae'r Kremlin yn gwadu gwrthdaro gwleidyddol ac yn dweud bod unigolion yn cael eu herlyn am dorri'r gyfraith. Gwadodd hi a Rwsia Unedig unrhyw rôl yn y broses gofrestru ar gyfer ymgeiswyr.

"Un diwrnod byddwn yn byw mewn Rwsia lle bydd yn bosibl pleidleisio dros ymgeiswyr da gyda llwyfannau gwleidyddol gwahanol," ysgrifennodd cynghreiriad Navalny Leonid Volkov ar negesydd Telegram cyn i'r polau gau ddydd Sul.

Dywedodd un pensiynwr o Moscow a roddodd ei enw yn unig fel Anatoly iddo bleidleisio yn Rwsia Unedig oherwydd ei fod yn falch o ymdrechion Putin i adfer yr hyn y mae'n ei ystyried yn statws pŵer mawr haeddiannol Rwsia.

"Mae gwledydd fel yr Unol Daleithiau a Phrydain fwy neu lai yn ein parchu nawr fel eu bod yn parchu'r Undeb Sofietaidd yn y 1960au a'r 70au. ... Dim ond iaith grym y mae'r Eingl-Sacsoniaid yn ei deall," meddai.

Gan fod y nifer a bleidleisiodd yn swyddogol oddeutu 47% yn unig, roedd arwyddion o ddifaterwch eang.

"Dwi ddim yn gweld pwynt pleidleisio," meddai un siop trin gwallt o Moscow a roddodd ei henw fel Irina. "Mae'r cyfan wedi ei benderfynu i ni beth bynnag."

Parhau Darllen

Rwsia

Fe gliriodd Yves Bouvier yn llawn yr holl gyhuddiadau yn ei anghydfod yn erbyn Rwsia Oligarch Dmitry Rybolovlev

cyhoeddwyd

on

Mae swyddfa erlynydd Genefa wedi gollwng yr achos cyfreithiol olaf a gychwynnwyd gan oligarch Rwseg Dmitry Rybolovlev yn erbyn deliwr celf y Swistir Yves Bouvier (Yn y llun). Yn ei orchymyn dyfarniad terfynol, mae'r Erlynydd yn cadarnhau, yn groes i'r hyn y mae cyfreithwyr Rybolovlev wedi'i honni, nad oedd unrhyw dwyll, dim camreoli, dim torri ymddiriedaeth a dim gwyngalchu arian. Ers mis Ionawr 2015, mae Rybolovlev a'i gyfreithwyr wedi colli pob un o'r naw achos llys a ffeiliwyd yn erbyn Bouvier dros y blynyddoedd rhwng hynny, gan gynnwys yn Singapore, Hong Kong, Efrog Newydd, Monaco a Genefa.

"Mae heddiw yn nodi diwedd hunllef chwe blynedd," meddai Bouvier. "Am resymau nad oedd a wnelont â'm gweithgareddau delio â chelf, ceisiodd oligarch a methu â'm dinistrio, gan ddefnyddio'i adnoddau ariannol rhyfeddol a'i ddylanwad. Ceisiodd fy mygu'n ariannol trwy lansio achosion cyfreithiol ffug ledled y byd. Gan wario miliynau comisiynodd gwmnïau cyfathrebu mawr i ddinistrio fy enw da ac asiantau cudd-wybodaeth preifat i'm tracio ym mhobman. Yn ystod ei ymosodiad, targedwyd pob cwmni cyfreithiol y bûm yn gweithio ag ef a minnau. Haciau e-bost cydgysylltiedig a soffistigedig. Ceisiodd ddinistrio fy musnes, fy enw da a fy mywyd. Ond methodd. Mae'r holl lysoedd wedi cadarnhau fy ddiniweidrwydd. Roedd y gwir yn drech, fel y dywedais o ddiwrnod cyntaf ei ymosodiadau. buddugoliaeth lwyr. ”

"Nid oedd gan ymosodiadau Rybolovlev yn fy erbyn unrhyw beth i'w wneud â gwerthu celf," esboniodd Bouvier hefyd. "Yn gyntaf, roedd hanner ffordd trwy'r ysgariad drutaf mewn hanes ac eisiau dibrisio gwerth ei gasgliad celf. Yn ail, roedd eisiau i'm cosbi am iddo wrthod llygru barnwyr y Swistir am ei ysgariad drud iawn. Yn drydydd, roedd am ddwyn fy musnes rhad ac am ddim yn Singapore ac adeiladu ei fusnes ei hun ar gyfer Ffederasiwn Rwseg yn Vladivostok. "

hysbyseb

Mae Bouvier, a oedd yn gorfod atal bron ei holl drafodion celf, logisteg a gweithgareddau cludo i amddiffyn ei hun yn erbyn yr ymosodiadau enfawr yn ystod y chwe blynedd diwethaf, yn dioddef iawndal aruthrol. Mae'r tablau bellach wedi troi: mae Rybolovlev (a'i gyfreithiwr Tetiana Bersheda) yn cael eu hunain o dan dri ymchwiliad troseddol ym Monaco, y Swistir a Ffrainc, ac mae'n cael ei amau ​​o fod wedi swyddogion cyhoeddus offerynnol a llygredig yn y broses o'i ymosodiadau yn erbyn Bouvier. Mae deg o bobl, gan gynnwys sawl cyn Weinidog, yn cael eu hymchwilio fel rhan o'r hyn a elwir yn 'Monacogate', y sgandal llygredd mwyaf yn hanes Monaco.

Dywedodd David Bitton, cyfreithiwr i Bouvier yng Ngenefa: “Mae heddiw’n nodi diwedd y vendetta gwarthus a gychwynnwyd gan Rybolovlev yn 2015, a buddugoliaeth lwyr a llwyr i’n cleient.”

Cynrychiolwyd Bouvier yn ei achosion gan: David Bitton ac Yves Klein (Monfrini Bitton Klein); Alexandre Camoletti (Amuruso & Camoletti); Frank Michel (MC Etude d'Avocats); Charles Lecuyer (Ballerio & Lecuyer); Luc Brossolet (AAB Avocats); Ron Soffer (Soffer Avocats); DATGANIAD I'R WASG Francois Baroin a Francis Spziner (Stas & Associés); Edwin Tong, Kristy Tan Ruan, Peh Aik Hin (Allen & Glendhill); Pierre-Alain Guillaume (Walder Wyss), Daniel Levy (McKool Smith), Mark Bedford (Zhong Lun).

hysbyseb

Parhau Darllen

Rwsia

Mae'r Wcráin yn seetio wrth i bleidiau plaid Putin bleidleisio yn Donbass a ddelir gan ymwahanydd

cyhoeddwyd

on

By

Mae baneri Rwsiaidd a ymwahanol yn gwibio yn yr awyr wrth i gerddoriaeth fywiog beio a milwyr o Weriniaeth y Bobl Donetsk hunan-gyhoeddedig eistedd yn gwrando ar areithiau. Mae aelodau o glwb beic modur cenedlaetholwr Rwsiaidd Night Wolves yn melino o gwmpas gerllaw, ysgrifennu Alexander Ermochenko, Sergiy Karazy yn Kyiv a Maria Tsvetkova ym Moscow.

Bydd Rwsia yn cynnal etholiadau seneddol ar 17-19 Medi ac am y tro cyntaf, mae Rwsia Unedig, y blaid sy’n rheoli sy’n cefnogi’r Arlywydd Vladimir Putin, yn ymgyrchu yn nwyrain yr Wcrain ar diriogaeth a reolir gan ymwahanwyr a gefnogir gan Moscow.

Mae pleidleisiau mwy na 600,000 o bobl a gafodd basbortau Rwsiaidd ar ôl newid polisi Kremlin yn 2019 y gwnaeth yr Wcráin ddadgriptio fel cam tuag at anecsio.

hysbyseb

"Byddaf yn pleidleisio yn sicr, a dim ond dros Rwsia Unedig oherwydd credaf y byddwn yn ymuno â Ffederasiwn Rwseg," meddai Elena, 39, o Khartsysk yn rhanbarth Donetsk.

"Bydd ein plant yn astudio yn ôl cwricwlwm Rwseg, bydd ein cyflogau yn unol â safonau Rwseg, ac mewn gwirionedd byddwn yn byw yn Rwsia," meddai, wrth siarad mewn rali yn Rwsia Unedig yn ninas Donetsk.

Yn 2014, ar ôl i brotestiadau stryd ennyn arlywydd Viktor Yanukovich, sy’n gyfeillgar i Kremlin, fe wnaeth Rwsia atodi rhan arall o’r Wcráin, Penrhyn y Crimea, yn gyflym. Yna cododd ymwahanwyr Pro-Rwsiaidd ar draws dwyrain Wcráin, yn yr hyn a alwodd Kyiv a'i gynghreiriaid Gorllewinol yn fachiad tir â chefnogaeth Moscow.

hysbyseb

Mae mwy na 14,000 o bobl wedi marw wrth ymladd rhwng ymwahanwyr a lluoedd Wcrain, gyda gwrthdaro marwol yn parhau’n rheolaidd er gwaethaf cadoediad a ddaeth â brwydro ar raddfa fawr i ben yn 2015.

Mae dau "Weriniaeth y Bobl" hunan-gyhoeddedig yn rhedeg rhanbarthau Donetsk a Luhansk, mewn rhan o ddwyrain yr Wcrain o'r enw'r Donbass. Mae Moscow wedi meithrin cysylltiadau agos â'r ymwahanwyr ond mae'n gwadu trefnu eu gwrthryfeloedd.

Yn Donetsk, mae hysbysfyrddau etholiad gyda delweddau o dirnodau Rwsiaidd fel Eglwys Gadeiriol St Basil ym Moscow wedi'u dotio o gwmpas. Mae rwbl Rwseg wedi mewnblannu hryvnia Wcrain. Yn y cyfamser, mae Kyiv yn gandryll yn Rwsia yn cynnal etholiad ar diriogaeth a ddelir gan ymwahanydd.

"Mae yna 'Russification' llwyr o'r rhanbarth hwn yn mynd yn ei flaen yn llawn," meddai Oleskiy Danilov, ysgrifennydd cyngor diogelwch ac amddiffyn yr Wcrain, wrth Reuters yn Kyiv.

"Y cwestiwn arall yw pam nad yw'r byd yn ymateb i hyn? Pam ddylen nhw gydnabod y Dwma Gwladol hwn?" meddai mewn cyfweliad yn Kyiv, gan gyfeirio at dŷ isaf senedd Rwseg a fydd yn cael ei ddewis yn y bleidlais.

Dywed Rwsia nad oes unrhyw beth anarferol am bobl â chenedligrwydd deuol Rwseg a Wcrain yn pleidleisio mewn etholiad yn Rwseg.

Roedd gan drigolion Donbass â phasbortau Rwseg hawl i bleidleisio "ble bynnag maen nhw'n byw", dyfynnodd asiantaeth newyddion TASS Rwsia fod y Gweinidog Tramor Sergei Lavrov wedi dweud ar Awst 31.

Mae Kyiv a Moscow yn cyhuddo ei gilydd o rwystro heddwch parhaol yn y Donbass. Achosodd lluoedd lluoedd Rwsiaidd ger ffin yr Wcrain yn gynharach eleni, ddychryn yn y Gorllewin.

Ar draws Rwsia ei hun, mae disgwyl i Rwsia Unedig ennill yr etholiad seneddol, gan nad yw erioed wedi methu â gwneud yn oes Putin, er gwaethaf graddfeydd pleidleisio barn sydd wedi ysbeilio yn ddiweddar dros safonau byw llonydd. Dywed grwpiau’r wrthblaid fod eu hymgeiswyr wedi cael eu gwrthod rhag cael mynediad i’r bleidlais, eu carcharu, eu dychryn neu eu gwthio i alltudiaeth, a’u bod yn rhagweld twyll. Dywed Rwsia y bydd y bleidlais yn deg.

Er bod y Donbass yn fach o'i gymharu ag etholwyr cyffredinol Rwseg, gallai cefnogaeth ysgubol y blaid sy'n rheoli fod yna ddigon i sicrhau seddi ychwanegol.

"Yn amlwg mae sgôr Rwsia Unedig yno yn llawer uwch ac mae'r bleidlais brotest yn llawer is yno nag ar draws (Rwsia) ar gyfartaledd," meddai Abbas Gallyamov, cyn-ysgrifennwr lleferydd Kremlin a drodd yn ddadansoddwr gwleidyddol.

"Dyna pam maen nhw'n symud Donbass."

Dywedodd Yevhen Mahda, dadansoddwr gwleidyddol o Kyiv, fod Rwsia yn gadael i drigolion Donbass bleidleisio nid yn unig i roi hwb i Rwsia Unedig, ond i gyfreithloni’r gweinyddiaethau ymwahanol.

"Mae Rwsia, byddwn i'n ei roi fel hyn, gyda sinigiaeth fawr, yn manteisio ar y ffaith nad oes gan y mwyafrif o'r bobl sy'n byw yno unrhyw le i fynd i gael help, neb i ddibynnu arno, ac yn aml pasbort Rwsiaidd oedd yr unig ffordd allan o'r sefyllfa enbyd y cafodd pobl eu hunain ynddo ar diriogaethau dan feddiant. "

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd