Cysylltu â ni

Kremlin

Gwleidyddiaeth Kremlin: Mae ASEau yn galw am strategaeth yr UE i hyrwyddo democratiaeth yn Rwsia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Daeth FDywed y Pwyllgor Materion oreign fod yn rhaid i'r UE wthio yn ôl yn erbyn polisïau ymosodol Rwsia wrth osod sylfaen ar gyfer cydweithredu â gwlad ddemocrataidd yn y dyfodol, TRYCHINEB .

Mewn asesiad newydd o gyfeiriad cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia, mae ASEau yn nodi’n glir bod y Senedd yn gwahaniaethu rhwng pobl Rwseg a chyfundrefn yr Arlywydd Vladimir Putin. Mae'r olaf, medden nhw, yn “galeidyddiaeth awdurdodaidd syfrdanol sy'n cael ei harwain gan arlywydd am oes wedi'i amgylchynu gan gylch o oligarchiaid”.

Mae ASEau yn pwysleisio, fodd bynnag, y gall Rwsia gael dyfodol democrataidd a bod yn rhaid i'r Cyngor fabwysiadu strategaeth UE ar gyfer Rwsia ddemocrataidd yn y dyfodol, gan gwmpasu cymhellion ac amodau i gryfhau tueddiadau domestig democrataidd.

hysbyseb

Cymeradwywyd y testun gan 56 pleidlais o blaid, naw yn erbyn gyda phum yn ymatal.

Gweithio gyda phartneriaid o'r un anian i gryfhau democratiaeth

Mae ASEau yn nodi bod yn rhaid i'r UE sefydlu cynghrair â'r Unol Daleithiau a phartneriaid eraill o'r un anian i wrthbwyso ymdrechion Rwsia a China i wanhau democratiaeth ledled y byd ac ansefydlogi trefn wleidyddol Ewrop. Dylai ragweld cosbau, polisïau i wrthsefyll llif ariannol anghyfreithlon, a chefnogaeth i weithredwyr hawliau dynol.

hysbyseb

Cefnogaeth i wledydd cyfagos Rwsia

O ran ymddygiad ymosodol a dylanwad Rwsia dros gymdogaeth ddwyreiniol yr UE, rhaid i’r UE barhau i gefnogi gwledydd “Partneriaeth y Dwyrain” fel y’u gelwir, i hyrwyddo diwygiadau Ewropeaidd a rhyddid sylfaenol, meddai ASEau. Dylai'r ymdrechion hyn hefyd annog Rwsiaid i gefnogi democratiaeth.

Mae ASEau hefyd yn awgrymu defnyddio'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop i baratoi sefydliadau'r UE ar gyfer momentwm o'r newydd wrth integreiddio cymdogaeth ddwyreiniol yr UE yn Ewrop.

Lleihau dibyniaeth ynni’r UE ar Rwsia, gan ymladd “arian budr” gartref

Mae'r testun yn nodi ymhellach bod angen i'r UE dorri ei ddibyniaeth ar nwy ac olew Rwseg a deunyddiau crai eraill, o leiaf tra bod yr Arlywydd Putin mewn grym. Bydd Bargen Werdd Ewrop a rhoi hwb i adnoddau newydd yn chwarae rhan geopolitical hanfodol yn hyn o beth.

Dywed ASEau fod yn rhaid i'r UE hefyd adeiladu ei allu i ddatgelu ac atal llif arian budr o Rwsia, yn ogystal â datgelu adnoddau ac asedau ariannol awtocratiaid ac oligarchiaid cyfundrefn Rwseg sydd wedi'u cuddio yn aelod-wladwriaethau'r UE.

Pryderon cyn etholiadau seneddol 2021 yn Rwsia

Daw’r aelodau i ben trwy ddweud bod yn rhaid i’r UE fod yn barod i ddal cydnabyddiaeth o senedd Rwseg yn ôl, os ystyrir bod etholiadau seneddol 2021 wedi’u cynnal yn groes i egwyddorion democrataidd a chyfraith ryngwladol.

“Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth. Rhaid i'r UE weithio allan set gynhwysfawr o egwyddorion, strategaeth, yn seiliedig ar y gwerthoedd sylfaenol y mae'r UE yn eu hyrwyddo. Amddiffyn 'Democratiaeth yn Gyntaf' ym mherthynas yr UE â Rwsia yw ein tasg gyntaf. Rhaid i'r UE a'i sefydliadau weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn Rwsia. Mae hefyd angen mwy o ddewrder wrth gymryd safiad cryf vis-a-vis cyfundrefn Kremlin o ran amddiffyn hawliau dynol; dyma hanfod ymgysylltu strategol â phobl Rwseg. Mae'n ymwneud â dod â gormes domestig i ben, dychwelyd y dewis i'r bobl, a rhyddhau pob carcharor gwleidyddol, ”meddai'r rapporteur Andrius Kubilius (EPP, Lithwania) ar ôl y bleidlais.

Y camau nesaf

Bydd yr adroddiad nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn Senedd Ewrop gyfan.

Mwy o wybodaeth 

Alexei Navalny '

Mae Rwsia yn taro Navalny gyda chyhuddiad newydd a allai ychwanegu at dymor y carchar

cyhoeddwyd

on

By

Cyhoeddodd awdurdodau Rwseg gyhuddiad troseddol newydd yn erbyn beirniad Kremlin, Alexei Navalny, ddydd Mercher (11 Awst), y cam diweddaraf mewn gwrthdrawiad cyn etholiad seneddol mis Medi a allai ychwanegu cymaint â thair blynedd at ei dymor carchar, ysgrifennwch Andrey Ostroukh, Alexander Marrow, Tom Balmforth a Anton Zverev.

Mae Navalny, beirniad domestig ffyrnig yr Arlywydd Vladimir Putin, yn bwrw dedfryd 2-1 / 2 flynedd am droseddau parôl y mae’n eu galw’n drympio. Cafodd ei arestio ar ôl hedfan yn ôl o’r Almaen lle roedd wedi gwella o wenwyn asiant nerf.

Mae Navalny a’i gynghreiriaid wedi wynebu pwysau ers blynyddoedd, ond cafodd ei rwydwaith gwleidyddol ei wahardd ym mis Mehefin ar ôl i lys labelu ei sylfaen gwrth-lygredd a grwpiau ymgyrchu rhanbarthol yn ffurfiol fel eithafwr. Darllen mwy.

hysbyseb

Dywedodd y Pwyllgor Ymchwilio, sy’n archwilio troseddau difrifol, mewn datganiad bod Navalny wedi’i gyhuddo o greu sefydliad sy’n “torri ar bersonoliaeth a hawliau dinasyddion”, trosedd y gellir ei chosbi hyd at dair blynedd yn y carchar.

Dywedodd fod ei Sefydliad Gwrth-lygredd wedi annog Rwsiaid i dorri’r gyfraith a chymryd rhan mewn protestiadau diawdurdod gan fynnu ei ryddhau ym mis Ionawr y dywedodd awdurdodau eu bod yn anghyfreithlon.

Disgrifiodd cynghreiriaid gwleidydd yr wrthblaid sy'n postio ar gyfryngau cymdeithasol o dan yr enw Team Navalny y cyhuddiad fel "y cyhuddiad diystyr diweddaraf".

hysbyseb

“Nid oes unrhyw un yn torri ar bersonoliaeth a hawliau dinasyddion fel Putin ei hun a’i holl henwyr, gan gynnwys y Pwyllgor Ymchwilio,” medden nhw ar negesydd Telegram.

Daw’r cyhuddiad ddiwrnod ar ôl i’r Pwyllgor Ymchwilio ddydd Mawrth gyhoeddi ymchwiliad troseddol newydd i ddau gynghreiriad agos Navalny, sydd wedi’u lleoli dramor, am godi arian ar gyfer ei rwydwaith gwleidyddol. Darllen mwy.

Ddydd Sul (8 Awst), adroddodd allfeydd cyfryngau Rwseg fod Lyubov Sobol, cynghreiriad agos o Navalny, wedi gadael Rwsia a hedfan i Dwrci. Nid yw wedi gwneud sylwadau ar ei lleoliad ac mae ei chynghreiriaid wedi gwrthod gwneud sylw.

Parhau Darllen

Amddiffyn

Dywed Kremlin y byddai aelodaeth NATO yn yr Wcrain yn 'linell goch'

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd y Kremlin ddydd Iau (17 Mehefin) y byddai aelodaeth Wcreineg o NATO yn “linell goch” i Moscow a’i bod yn poeni wrth siarad y gallai Kyiv un diwrnod gael cynllun gweithredu aelodaeth, ysgrifennu Anton Zverev a Tom Balmforth, Reuters.

Fe wnaeth llefarydd ar ran Kremlin, Dmitry Peskov, y sylwadau ddiwrnod ar ôl i Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden ac Arlywydd Rwseg Vladimir Putin gynnal trafodaethau yn Genefa. Dywedodd Peskov fod yr uwchgynhadledd wedi bod yn gadarnhaol ar y cyfan.

Dywedodd Arlywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelenskiy, ddydd Llun (14 Mehefin) ei fod eisiau “ie” neu “na” clir gan Biden ar roi cynllun i’r Wcráin ymuno â’r NATO. Darllen mwy.

hysbyseb

Dywedodd Biden fod angen i Wcráin wreiddio llygredd a chwrdd â meini prawf eraill cyn y gallai ymuno.

Dywedodd Peskov fod Moscow yn dilyn y sefyllfa yn agos.

"Mae hyn yn rhywbeth rydyn ni'n ei wylio'n agos iawn ac mae hon yn llinell goch i ni mewn gwirionedd - o ran y gobaith y bydd yr Wcrain yn ymuno â NATO," meddai Peskov wrth orsaf radio Ekho Moskvy.

hysbyseb

"Wrth gwrs, mae hyn (cwestiwn cynllun aelodaeth ar gyfer yr Wcrain) yn codi ein pryderon," meddai.

Dywedodd Peskov fod Moscow a Washington yn cytuno yn uwchgynhadledd Genefa fod angen iddyn nhw gynnal trafodaethau ar reoli arfau cyn gynted â phosib.

Cytunodd Biden a Putin yn yr uwchgynhadledd i gychwyn trafodaethau rheolaidd i geisio gosod y sylfaen ar gyfer cytundebau rheoli arfau a mesurau lleihau risg yn y dyfodol.

Dywedodd dirprwy weinidog tramor Rwsia yn gynharach ddydd Iau (17 Mehefin) fod Moscow yn disgwyl i’r trafodaethau hynny gyda Washington ddechrau o fewn wythnosau. Gwnaeth y sylwadau mewn cyfweliad papur newydd a gyhoeddwyd ar wefan y weinidogaeth dramor ddydd Iau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd