Cysylltu â ni

NATO

Mae Rwsia yn rhybuddio NATO y bydd unrhyw symud ar yr Wcrain yn arwain at ganlyniadau - adroddiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae baneri sy'n arddangos logo NATO yn cael eu gosod wrth fynedfa pencadlys NATO wrth iddynt symud yno, ym Mrwsel, Gwlad Belg. REUTERS / Yves Herman / Llun Ffeil

Mae Moscow wedi rhybuddio NATO y bydd unrhyw symud tuag at aelodaeth Wcráin yn y bloc yn arwain at ganlyniadau, dyfynnodd asiantaeth newyddion yr RIA i Ddirprwy Weinidog Tramor Rwsia, Andrei Rudenko, ddweud ddydd Iau (XWUMX Hydref), ysgrifennwch Maxim Rodionov ac Olzhas Auyezov, Reuters.

Dywedodd RIA y gofynnwyd i Rudenko am sylwadau Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau, Lloyd Austin, ar ymweliad â’r Wcráin yr wythnos hon pan ddywedodd fod Washington yn cefnogi dyheadau Kyiv i ymuno â’r gynghrair drawsatlantig ac na allai unrhyw wlad roi feto ar symud o’r fath.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

NATO

Mae Putin yn rhybuddio y bydd Rwsia yn gweithredu os bydd NATO yn croesi ei llinellau coch yn yr Wcrain

cyhoeddwyd

on

By

Mae Arlywydd Rwseg Vladimir Putin a Phrif Swyddog Gweithredol banc VTB Andrey Kostin yn mynychu sesiwn o Fforwm Buddsoddi Cyfalaf VTB "Russia Calling!" trwy alwad cynhadledd fideo ym Moscow, Rwsia Tachwedd 30, 2021. Sputnik / Mikhail Metzel / Pool trwy REUTERS

Dywedodd Arlywydd Rwseg Vladimir Putin ddydd Mawrth (30 Tachwedd) y byddai Rwsia’n cael ei gorfodi i weithredu pe bai NATO yn croesi ei “llinellau coch” ar yr Wcrain, gan ddweud y byddai Moscow yn ystyried defnyddio rhai galluoedd taflegryn tramgwyddus ar bridd Wcrain fel sbardun, ysgrifennu Anastasia Lyrchikova, Gleb Stolyarov, Oksana Kobzeva, Andrew Osborn, Vladimir Soldatkin a Andrew Osborn.

Wrth siarad mewn fforwm buddsoddi ym Moscow, dywedodd Putin ei fod yn gobeithio y byddai synnwyr cyffredin yn drech ar bob ochr, ond ei fod am i NATO fod yn ymwybodol o bryderon diogelwch Rwsia ei hun o amgylch yr Wcrain a sut y byddai'n ymateb pe bai'r Gorllewin yn parhau i helpu Kyiv i ehangu ei fyddin isadeiledd.

"Os bydd rhyw fath o systemau streic yn ymddangos ar diriogaeth yr Wcrain, yr amser hedfan i Moscow fydd 7-10 munud, a phum munud yn achos arf hypersonig yn cael ei ddefnyddio. Dychmygwch," meddai Putin.

"Beth ydyn ni i'w wneud mewn senario o'r fath? Bydd yn rhaid i ni wedyn greu rhywbeth tebyg mewn perthynas â'r rhai sy'n ein bygwth yn y ffordd honno. A gallwn wneud hynny nawr."

hysbyseb

Dywedodd Putin fod Rwsia newydd brofi taflegryn hypersonig newydd ar y môr a fyddai mewn gwasanaeth ar ddechrau'r flwyddyn newydd. Dywedodd fod ganddo amser hedfan o bum munud ar naw gwaith cyflymder y sain.

Nododd arweinydd Rwseg, a oedd yn cwestiynu pam fod NATO wedi anwybyddu rhybuddion Rwsiaidd dro ar ôl tro ac ehangu ei seilwaith milwrol tua'r dwyrain, y defnydd o system amddiffyn taflegrau Aegis Ashore yng Ngwlad Pwyl a Rwmania.

Fe’i gwnaeth yn glir nad oedd am weld yr un systemau lansio MK41, y mae Rwsia wedi cwyno ers amser maith y gellir eu defnyddio i lansio taflegrau mordeithio Tomahawk sarhaus, yn yr Wcrain.

hysbyseb

"Byddai creu bygythiadau o'r fath (yn yr Wcrain) yn llinellau coch i ni. Ond rwy'n gobeithio na ddaw at hynny. Rwy'n gobeithio y bydd ymdeimlad o synnwyr cyffredin, cyfrifoldeb dros ein gwledydd a chymuned y byd yn drech," meddai Putin .

Yn gynharach ddydd Mawrth, rhybuddiodd yr Unol Daleithiau a Phrydain Rwsia dros unrhyw ymddygiad ymosodol milwrol newydd yn erbyn yr Wcrain wrth i NATO gyfarfod i drafod pam fod Rwsia wedi symud milwyr yn agosach at ei chymydog deheuol. Darllen mwy.

Fe atododd y Kremlin benrhyn Môr Du y Crimea o'r Wcráin yn 2014 ac yna cefnogi gwrthryfelwyr yn ymladd milwyr y llywodraeth yn nwyrain y wlad. Mae’r gwrthdaro hwnnw wedi lladd 14,000 o bobl, yn ôl Kyiv, ac mae’n dal i fudferwi.

Mae dau o filwyr Rwsiaidd a adeiladwyd eleni ar ffiniau Wcráin wedi dychryn y Gorllewin. Ym mis Mai, roedd milwyr Rwseg yno’n rhifo 100,000, y mwyaf ers iddo feddiannu Crimea, meddai swyddogion y Gorllewin.

Mae Moscow wedi diswyddo fel awgrymiadau llidiol y Gorllewin ei fod yn paratoi ar gyfer ymosodiad, dywedodd nad yw’n bygwth unrhyw un ac wedi amddiffyn ei hawl i leoli milwyr ar ei diriogaeth ei hun yn ôl ei ddymuniad.

Dywedodd Putin ddydd Mawrth fod Rwsia yn poeni gan yr hyn a alwodd yn ymarferion NATO ar raddfa fawr ger ei ffiniau, gan gynnwys rhai heb eu cynllunio. Nododd yr hyn y mae wedi'i ddweud oedd ymarfer diweddar yr Unol Daleithiau o streic niwclear ar Rwsia fel enghraifft. Darllen mwy.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amddiffyn

Mae'r Kremlin yn profi system amddiffyn yr UE a NATO

cyhoeddwyd

on

Trefnodd Rwsia'r argyfwng mudo diweddar ar ffin Belarus-Gwlad Pwyl gan ddefnyddio cyfundrefn Lukashenko ym Melarus i greu pwynt ansefydlogi newydd yn Nwyrain Ewrop. Yn y gorffennol, mae Rwsia wedi defnyddio llyfrau chwarae tebyg i gyflawni ei nodau geopolitical a chynhyrfu gwledydd Ewrop i wneud consesiynau i Rwsia, fel codi sancsiynau. Er enghraifft, yn 2015, ar ôl i Rwsia ymyrryd yn y gwrthdaro milwrol yn Syria, taniodd mewnlifiad enfawr o ymfudwyr drychineb ddyngarol yn Ewrop, yn ysgrifennu James Wilson.

Rhannodd hyn gymunedau cenedlaethol Ewropeaidd a thaniodd y teimlad gwrth-fewnfudo yn y DU a arweiniodd at Brexit yn y pen draw. Heddiw, pan fynegir ofnau tebyg yng Ngwlad Pwyl, Ffrainc, a Hwngari, mae'n rhaid bod pryder ynghylch yr angen am ymateb pendant ar y cyd ac yn amserol i weithredoedd ymosodol Moscow yn y rhanbarth.

Mae'r argyfwng ymfudo ar y ffin rhwng Belarwsia a Gwlad Pwyl yn un o offer y Kremlin i annog yr UE i drafod gyda Rwsia ar ei nodau strategol. Mae'r nodau hyn yn cynnwys lansio Nord Stream 2, lleihau sancsiynau yn erbyn Rwsia, cydnabod ei sefydliadau terfysgol rheoledig L-DNR (rhanbarthau Donetsk a Luhansk). Nodau eraill Rwseg yw cydnabod tiriogaeth atodol Crimea a dinas Sevastopol fel tiriogaeth Rwseg. Ar yr un pryd mae Rwsia yn pwyso am ddychwelyd i fformat Minsk o drafodaethau i fargeinio am amodau newydd; maent hefyd yn ceisio cyfiawnhau lledaeniad milwrol Rwseg i'r Gorllewin, (mae hyn yn ymwneud â chymorth awyr a hyfforddiant streic ar ddinasoedd gogledd Wcrain), a mwy. Mae gan Rwsia strategaeth gymhleth gyda gweithredu ar lawer o wahanol feysydd, gan fanteisio ar UE gwan a NATO, a methiant y Gorllewin i gydnabod ymddygiad ymosodol hybrid fel agorawd.

Digwyddodd yr argyfwng diweddar ar ffin orllewinol yr UE yn erbyn cefndir llofnodi cytundebau (28 rhaglen undeb) ar integreiddio Rwsia a Belarus ymhellach o fewn un wladwriaeth unedig, sydd wedi silio’r cysyniad o bolisi mudo cyffredin ac wedi mabwysiadu diweddariad athrawiaeth filwrol. Trwy weithrediad ar raddfa fawr yn bygwth torri trwy ffin orllewinol NATO, roedd Moscow yn bwriadu cyfreithloni llywodraeth yr Arlywydd pariah Lukashenko trwy gychwyn trafodaethau rhwng Minsk a Brwsel i ddatrys y sefyllfa yn ddiplomyddol a dod â'r drefn allan o unigedd gwleidyddol.

hysbyseb

Elfen bwysig yn nefnydd Rwsia o offer hybrid yw cuddio neu ystumio ei rôl mewn gweithgareddau dinistriol. Roedd gwasanaethau cudd-wybodaeth Rwseg yn rheoli’r argyfwng ymfudo ar ffiniau’r Undeb Ewropeaidd, gan ddefnyddio strategaeth debyg i’r un a ddefnyddiodd Rwsia yn y Crimea yn 2014 ac sy’n dal i gael ei defnyddio yn nwyrain yr Wcrain.

Mae erthyglau diweddar yn Bloomberg yn nodi bod yr Unol Daleithiau wedi rhybuddio ei chynghreiriaid yn Ewrop ynghylch cynlluniau Ffederasiwn Rwseg i lansio ymgyrch filwrol i oresgyn yr Wcráin, efallai cyn gynted ag 1 Rhagfyr. Mae pryderon o'r fath yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n dangos cronni milwyr Rwsiaidd ger ffin yr Wcrain, a thueddiadau sy'n debyg i baratoadau Rwsia ar gyfer meddiannaeth anghyfreithlon 2014 ac atodiad y Crimea.

Dywedodd Chargé d’Affaires yr Unol Daleithiau Courtney Ostrien wrth Gyngor Parhaol OSCE yn gynharach y mis hwn mai Rwsia yw’r prif rwystr i setliad heddychlon o’r gwrthdaro arfog dan arweiniad Moscow yn nwyrain yr Wcrain, a bod rhethreg Kremlin yn ddi-sail ac yn beryglus o bryfoclyd. Rhaid i Rwsia ganiatáu i OSCE SMM (Cenhadaeth Monitro Arbennig) gyflawni eu mandad yn ansoddol a monitro ledled y TOT a reolir gan Rwseg (tiriogaethau a feddiannir dros dro) yn yr Wcrain. Ond mae tymer yn codi, ac mae pob plaid yn paratoi ar gyfer gwaethygu posib yr argyfwng yn fuan.

hysbyseb

Ni ellir cysoni na sefydlogi'r berthynas rhwng y Gorllewin a Rwsia ar sail gydsyniol neu gyfaddawdu oherwydd bod geopolitics Rwseg yn seiliedig ar wrthdaro, nid datblygu trwy gydweithrediad. Mae'n amhosibl gwneud cytundeb â Putin, dim ond oherwydd bod ei alwadau yn fwy a mwy pwyllog. Yn dilyn ymddygiad ymosodol milwrol yn Georgia yn 2008, fe ddioddefodd yr Wcrain yn 2014. Os bydd unrhyw gonsesiynau pellach yn cael eu gwneud dros y tiriogaethau dan feddiant yn y Crimea a Dwyrain yr Wcrain, yna ymhen ychydig flynyddoedd dim ond theatr newydd o ymddygiad ymosodol fydd. Mewn perygl nid yn unig y Cawcasws a Dwyrain Ewrop, ond hefyd yr Undeb Ewropeaidd ei hun. Mae Rwsia yn dechrau dangos arwyddion o ddadelfennu. Trychineb byd-eang fyddai dangos unrhyw wendid yn wyneb ymddygiad ymosodol Kremlin. Mae sancsiynau'n brathu, mae cefnogaeth boblogaidd yn pylu, mae cystadleurwydd y byd yn dirywio, ac mae Rwsia yn cael ei gyrru'n raddol i gornel.

Yn erbyn cefndir yr argyfwng ymfudo a grëwyd yn fwriadol gan Rwsia ar ffin Belarus a Gwlad Pwyl, dangosodd Moscow ymhellach ei gryfder a'i dylanwad ar y sefyllfa ddiogelwch yn y rhanbarth trwy gynnal ymarferion awyr heb eu trefnu yn yr awyr yn Rwseg-Belarwsia yn rhanbarth Grodno, a thrwy hynny brofi'r Gorllewin. ymateb i'r sefyllfa. Er i sawl paratroopers gael eu lladd yn ystod yr ymarferion, sydd unwaith eto yn dangos parodrwydd difrifol y Rwsiaid am ryfel. Mae'n ymddangos eu bod yn barod i ddefnyddio arfau Sofietaidd wedi'u hadnewyddu yn erbyn systemau modern Ewropeaidd ac America. Yr hyn sy'n peri pryder mwyaf yw nid hyfforddi neu ail-osod awyrennau 40 oed, ond y gallu i daro at dargedau strategol. Fel bwystfil clwyfedig, gall Rwsia gael ei thynghedu, ond mae'n hynod beryglus ac ni ddylid ei thanamcangyfrif.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Afghanistan

Mae cynghreiriaid NATO yn ei chael hi'n anodd cadw maes awyr Kabul ar agor am gymorth ar ôl tynnu'n ôl

cyhoeddwyd

on

By

Golygfa gyffredinol o'r torfeydd o bobl ger y maes awyr yn Kabul, Afghanistan Awst 23, 2021. NEWYDDION ASVAKA trwy REUTERS

Golygfa o bobl yn aros yn unol i fynd ar awyren C-17 Globemaster III ym Maes Awyr Rhyngwladol Hamid Karzai, yn Kabul, Afghanistan Awst 27, 2021. Delwedd lloeren 2021 Maxar Technologies / Taflen trwy REUTER

Mae cynghreiriaid NATO yn brwydro i sicrhau bod prif borth Afghanistan, maes awyr Kabul, yn parhau ar agor ar gyfer hediadau cymorth dyngarol sydd eu hangen ar frys yr wythnos nesaf pan fyddant yn dod â'u lifftiau awyr gwagio i ben a'i droi drosodd i'r Taliban, ysgrifennu Stephanie Nebehay a Orhan Coskun.

Cafodd y maes awyr, achubiaeth i ddegau o filoedd o faciwîs sy'n ffoi rhag diffoddwyr Taliban yn ystod y pythefnos diwethaf ac am gymorth yn cyrraedd i leddfu effaith sychder a gwrthdaro, ei daro gan bomio hunanladdiad marwol y tu allan i'w gatiau ddydd Iau (26 Awst).

Dywedodd Twrci ei fod yn dal i siarad gyda’r Taliban ynglŷn â darparu cymorth technegol i weithredu’r maes awyr ar ôl y dyddiad cau ar 31 Awst i filwyr adael Afghanistan ond dywedodd bod y bomio’n tanlinellu’r angen am lu o Dwrci i amddiffyn unrhyw arbenigwyr sy’n cael eu defnyddio yno.

hysbyseb

Nid yw Twrci wedi dweud a fyddai’r Taliban yn derbyn y fath amod, a dywedodd yr Arlywydd Tayyip Erdogan ddydd Gwener nad oedd ei wlad “ar frys i gychwyn hediadau” eto i Kabul.

Ond dywedodd grwpiau cymorth bod angen brys i gynnal danfoniadau dyngarol i wlad sy'n dioddef ei hail sychder mewn pedair blynedd a lle mae 18 miliwn o bobl, bron i hanner y boblogaeth, yn dibynnu ar gymorth i achub bywyd.

Dywedodd llefarydd Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau, Ned Price, ddydd Gwener fod arbenigwyr traffig awyr yr Unol Daleithiau a chysylltiedig wedi asesu maes awyr Kabul "ar gyfer galluoedd a fyddai'n cefnogi ailddechrau gweithrediadau masnachol ar ôl i ni adael" a bod yr Unol Daleithiau'n gweithio gyda'r holl bartïon "i hwyluso llyfn. trosglwyddo ".

hysbyseb

Fodd bynnag, nododd: "Gyda milwrol yr Unol Daleithiau ar fin gadael erbyn 31 Awst, credaf ei bod yn afresymol yn ôl pob tebyg disgwyl y bydd gweithrediadau maes awyr arferol ar 1 Medi"

Dywedodd Price fod y Taliban hefyd eisiau maes awyr gweithredol a phwysleisiodd nad oedd gweithrediad y maes awyr ar ôl 31 Awst "i fyny i ni". Dywedodd y Pentagon fod sawl gwlad yn barod i weithio gyda'r Taliban i gadw'r maes awyr i weithredu.

Mae Rhaglen Bwyd y Byd, sy’n rhedeg Gwasanaeth Awyr Dyngarol y Cenhedloedd Unedig, yn bwriadu cychwyn hediadau dros y penwythnos i greu pont awyr ddyngarol i mewn i Afghanistan, meddai llefarydd ar ran y Cenhedloedd Unedig, Stephane Dujarric, wrth gohebwyr yn Efrog Newydd.

"Bydd hynny'n cynnwys hediadau o Bacistan i feysydd awyr amrywiol, y tu allan i Kabul, i mewn i Kandahar a Mazar-i-Sharif," meddai Dujarric. "Mae WFP yn apelio am oddeutu $ 18 miliwn ar gyfer y gwasanaeth teithwyr a $ 12m ar gyfer y bont awyr cargo."

Dywedodd Dujarric nad yw’n glir beth fyddai’n digwydd ym maes awyr Kabul ar ôl 31 Awst. Disgrifiodd y maes awyr fel un hanfodol i waith y Cenhedloedd Unedig, sydd wedi pwysleisio ei fod yn bwriadu aros yn Afghanistan i helpu'r rhai mewn angen.

"Bydd yn ddyletswydd ar ... y Taliban i sicrhau bod system ar waith, diogelwch ar waith, i Kabul gael maes awyr gweithredol," meddai Dujarric.

Dywedodd Rhaglen Bwyd y Byd yr wythnos hon fod miliynau o bobl yn Afghanistan yn "gorymdeithio tuag at newynu"wrth i bandemig COVID-19 a chythrwfl y mis hwn, ar ben y caledi presennol, yrru'r wlad i drychineb.

Dywedodd Sefydliad Iechyd y Byd ddydd Gwener y byddai cyflenwadau meddygol yn Afghanistan yn dod i ben mewn dyddiau, heb fawr o siawns o’u hail-stocio.

"Ar hyn o bryd oherwydd pryderon diogelwch a sawl ystyriaeth weithredol arall, nid yw maes awyr Kabul yn mynd i fod yn opsiwn ar gyfer yr wythnos nesaf o leiaf," meddai cyfarwyddwr brys rhanbarthol WHO, Rick Brennan.

Wrth i grwpiau cymorth ei chael hi'n anodd cadw llwybrau cyflenwi i'r wlad ar agor ar ôl i filwyr tramor adael Awst 31, mae Affghaniaid sy'n ceisio gadael y wlad yn canfod bod yr ychydig allanfeydd sy'n weddill yn slamio ar gau.

Mae sawl gwlad o’r Undeb Ewropeaidd wedi dweud eu bod wedi dod â gweithrediadau gwacáu i ben o Kabul, ac mae’r Unol Daleithiau wedi dweud erbyn heddiw (30 Awst) y bydd yn blaenoriaethu cael gwared ar ei filwyr a’i offer milwrol olaf.

Bydd Affghaniaid sydd â dogfennau dilys yn gallu teithio yn y dyfodol ar unrhyw adeg, meddai uwch swyddog o’r Taliban ddydd Gwener (27 Awst).

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd