Cysylltu â ni

cyffredinol

Dywed Wcráin fod ugeiniau o Rwsiaid wedi eu lladd yn ymladd yn Kherson

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ddydd Sadwrn (30 Gorffennaf), honnodd byddin yr Wcrain eu bod wedi lladd ugeiniau o filwyr Rwsiaidd a dinistrio dwy domen ffrwydron rhyfel yn ystod ymladd yn ardal Kherson. Mae'r rhanbarth hwn yn ganolbwynt i wrth-sarhaus Kyiv i'r de ac yn gyswllt hollbwysig yn llinellau cyflenwi Moscow.

Yn ôl gorchymyn deheuol y fyddin, torrwyd traffig rheilffordd o Kherson i Kherson dros Afon Dnipro. Gallai hyn ynysu heddluoedd Rwseg ymhellach i'r gorllewin o'r afon a chyflenwadau yn y Crimea neu'r dwyrain a feddiannwyd.

Cafodd tair pont sy'n croesi'r Dnipro eu difrodi'n ddifrifol gan system daflegrau pellter hir yr Wcrain.

“O ganlyniad i dân sefydlu rheolaeth ar y prif gysylltiadau trafnidiaeth o fewn tiriogaeth feddianedig mae traffig wedi’i sefydlu dros y bont reilffordd sy’n croesi Dnipro yn amhosibl,” meddai gorchymyn deheuol Wcráin.

Yn ôl y Rwsiaid, cafodd mwy na 100 o filwyr a saith o danciau eu lladd wrth ymladd yn rhanbarth Kherson ddydd Gwener. Hon oedd y ddinas fawr gyntaf i'w chipio ganddynt ers eu goresgyniad ar 24 Chwefror.

Yuri Sobolevsky oedd dirprwy bennaeth cyntaf cyngor rhanbarthol Kherson. Cynghorodd y trigolion i osgoi tomenni bwledi Rwsiaidd.

Telegram: “Mae byddin Wcreineg yn ei herio yn erbyn Rwsiaid, a dim ond y dechrau yw hyn,” ysgrifennodd.

hysbyseb

Dywedodd Dmytro Andriy, y llywodraethwr pro-Wcreineg yn rhanbarth Kherson, fod Berislav wedi'i daro'n arbennig o galed. Gorwedd Berislav ar draws yr afon i'r gogledd-orllewin o Bwerdy Trydan Dŵr Kakhovka.

Ysgrifennodd “mewn rhai pentrefi, nid oes un cartref wedi’i adael yn gyfan; mae’r holl seilwaith wedi’i ddinistrio; mae pobl yn byw mewn isloriau” ar Telegram.

Ni allai Reuters wirio'r adroddiadau yn annibynnol. Yn gynharach yr wythnos hon, gwrthododd swyddogion y weinyddiaeth a benodwyd yn Rwseg yn rhanbarth Kherson asesiadau Gorllewinol a Wcrain.

Ffrwydrad yn y carchar

Ddydd Gwener, fe fasnachodd y ddwy ochr gyhuddiadau am ymosodiad neu ffrwydrad taflegryn a oedd i'w weld wedi lladd dwsinau yn fwy o garcharorion rhyfel o ddwyrain Donetsk o'r Wcrain.

Yn ôl gweinidogaeth amddiffyn Rwsia, lladdwyd deugain o garcharorion a 75 arall eu hanafu yng ngharchar Olenivka a gedwir gan ymwahanwyr gyda chefnogaeth Moscow. Cadarnhaodd newyddiadurwyr Reuters rai o'r marwolaethau yn y carchar.

Honnodd y llefarydd ymwahanol fod 53 o bobl wedi marw a bod Kyiv wedi’i gyhuddo o ymosod ar y carchar gan ddefnyddio taflegrau HIMARS o’r Unol Daleithiau.

Gwadodd lluoedd arfog yr Wcrain unrhyw gyfrifoldeb gan honni bod magnelau Rwsiaidd wedi ymosod ar y carchar er mwyn gorchuddio’r driniaeth a gafodd y carcharorion. Dywedodd Dmytro Kuleba, y Gweinidog Tramor, fod Rwsia wedi cyflawni troseddau rhyfel ac wedi mynnu condemniad rhyngwladol.

Nid oedd Reuters yn gallu cadarnhau'r gwahanol fersiynau o ddigwyddiadau ar unwaith.

Arddangosodd Reuters TV weddillion adeilad ogof a llosgwyd, wedi'i lenwi â gwelyau metel a chyrff llosg. Roedd eraill wedi'u lleoli ar stretsier milwrol neu'r ddaear.

Gosodwyd y darnau o gregyn ar fainc wedi'i gwneud o fetel glas. Roedd yn anodd canfod unrhyw farciau adnabod ar unwaith ac nid oedd yn glir i ble y cymerwyd y darnau.

Dywedodd Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch (ICRC), ei fod yn ceisio mynediad i'r safle, a chynigiodd wacáu'r rhai a anafwyd.

Mae Rwsia wedi cael ei chyhuddo gan yr Wcrain o erchyllterau yn erbyn sifiliaid a chreulondeb ers ei goresgyniad. Mae wedi honni ei fod eisoes wedi nodi dros 10,000 o droseddau rhyfel. Mae Rwsia yn gwadu targedu sifiliaid.

Bu’r diplomyddion gorau o Unol Daleithiau Rwsia a’r Unol Daleithiau yn trafod dydd Gwener gytundeb wedi’i froceru gan y Cenhedloedd Unedig i ailddechrau cludo grawn o’r Wcráin a lleddfu argyfwng bwyd byd-eang. Hon oedd eu sgwrs ffôn gyntaf ers goresgyniad Rwsia gan ei chymydog ar Chwefror 24.

Dywedodd Gweinidog Tramor Rwseg, Sergei Lavrov, nad oedd Washington wedi cadw ei addewidion ynghylch eithriadau sancsiynau bwyd i Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken.

Yn ôl cyfrif gweinidogaeth dramor Rwseg, dywedodd Lavrov wrth Blinken y byddai Rwsia yn cyflawni ei holl nodau yn y “gweithrediad milwrol arbennig”. Dywedodd hefyd na fyddai cyflenwadau arfau'r Gorllewin yn gallu atal y gwrthdaro.

Rhybuddiodd Blinken Lavrov o unrhyw honiadau tiriogaethol Rwsiaidd yn ystod ei rhyfel yn yr Wcrain.

"Ni fydd y byd yn adnabod atodiadau." Dywedodd y bydd Rwsia yn destun costau ychwanegol sylweddol os yw’n parhau â’i chynlluniau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd