Cysylltu â ni

Rwsia

Rhaid i Rwsia ateb am bob trosedd rhyfel yn yr Wcrain

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Rwsia, sy'n ystyried ei hun yn olynydd cyfreithiol yr Undeb Sofietaidd ac enillydd gwlad Natsïaeth, trwy gyflawni ymosodedd yn erbyn yr Wcrain heddiw yn cael ei chymharu â Almaen Natsïaidd Hitler. Mae Moscow wedi mabwysiadu arferion mwyaf gwaedlyd Natsïaeth, yn enwedig y driniaeth greulon o garcharorion rhyfel, artaith a llofruddiaeth sifiliaid ac alltudio gorfodol Ukrainians, gan gynnwys plant, i Rwsia.

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers y bomio creulon gan fyddin Rwsia yn y Theatr Ddrama yn Mariupol, lle lladdwyd o leiaf 600 o sifiliaid, gan gynnwys plant, a oedd wedi ceisio lloches yno rhag y sielio cyson yn eu tref enedigol. Ar y diwrnod hwnnw, gollyngodd awyren o Rwsia ddau fom trwm ar adeilad y Theatr Ddrama. Nid oedd y Rwsiaid hyd yn oed yn cael eu rhwystro gan y ffaith bod arwydd mawr yn dweud "Plant" ar y sgwâr o flaen yr adeilad. Cadarnhaodd ymchwil Transparency International fod yr ymosodiad wedi dod o awyren o Rwsia a’i alw’n drosedd rhyfel, gan nad oedd targed milwrol yn yr eiddo nac yn agos ato.

Fodd bynnag, nid dinistrio theatr ddrama Mariupol oedd yr unig drosedd rhyfel greulon yn erbyn pobl yr Wcrain, cynhaliodd byddin Rwsia ddienyddiadau torfol o sifiliaid yn rhanbarthau Kyiv, Kharkiv a Kherson. Roedd achosion o drais rhywiol yn erbyn sifiliaid, gan gynnwys plant.

Er enghraifft, yn ôl Reuters, un achos o’r fath yw treisio plentyn pedair oed a’i fam gan filwyr Rwsiaidd o’r 15fed Brigâd Reiffl Modur Annibynnol yn ardal Brovary yn Rhanbarth Kyiv fis Mawrth diwethaf. Hyd yma, mae 11 achos troseddol eisoes yn cael eu hymchwilio lle mae'r dioddefwyr yn ferched rhwng 4 ac 17 oed. Nid trais rhywiol yn unig yw'r rhain, ond hefyd ffurfiau amrywiol o drais rhywiol. Yn hanner yr achosion a gofnodwyd, effeithiwyd hefyd ar famau'r plant.

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers rhyfel ar raddfa lawn Rwsia yn erbyn yr Wcrain, ac mae byddin Rwsia yn parhau i gynnal siglo torfol o seilwaith critigol yr Wcrain, gan orfodi plant Wcrain i Rwsia a defnyddio arfau gwaharddedig, gan gynnwys ffosfforws ac arfau rhyfel clwstwr.

Yn ystod y mis diwethaf yn unig, symudodd y Rwsiaid 3,000 o blant o'r tiriogaethau meddianedig trwy rym, gan ddod â'r cyfanswm i 16,000. Mae byddin Rwsia wedi cynnal 15 ymosodiad ar raddfa fawr ar seilwaith critigol a sifil yr Wcrain dros y pum mis diwethaf, gan danio mwy nag 800 o daflegrau mordaith. Mae arfau gwaharddedig yn parhau i gael eu defnyddio. Er enghraifft, defnyddiodd milwyr Rwsia arfau ffosfforws ger Chasovyi Yar yn Donbas.

Rhaid i Rwsia ateb am ei throseddau rhyfel yn erbyn pobl Wcrain. At y diben hwn, dylai'r gymuned ryngwladol drefnu tribiwnlys arbennig i roi cynnig ar droseddwyr rhyfel Rwsia.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd