Cysylltu â ni

Rwsia

Mae cyfryngau Rwsia yn datgelu enwau dinasyddion yr UE sy'n cefnogi Rwsia yn rhyfel yr Wcrain

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae peiriant propaganda Rwsia yn cynhyrchu erthyglau yn rheolaidd am ddinasyddion, a sefydliadau cyhoeddus a busnes yr honnir eu bod yn helpu milwyr Rwsiaidd a milwyr cyflog yn yr Wcrain trwy gyflenwi bwyd, meddygaeth, gwisgoedd milwrol, offer, a chymorth ariannol i'r lluoedd ar gyfer prynu dronau, golygfeydd telesgopig, a camerâu delweddu thermol ymhlith pethau eraill.

Yn gynharach eleni, y papur newydd a reolir gan y wladwriaeth Komsomolskaya Pravda adrodd yr honnir bod dynion busnes o ddinas Astrakhan yn ne Rwsia wedi gwneud rhoddion mawr i brynu cyflenwadau i filwyr Rwsia ar lawr gwlad. Roedd yr erthygl hefyd yn honni bod y cymorth wedi'i ddarparu gan ddinasyddion Ewropeaidd. “O ddyddiau cynnar gweithrediad milwrol Rwsia, mae Igor Tauberger (Archenkov), dyn busnes, sydd wedi byw yn yr Almaen ers blynyddoedd lawer ond heb golli cysylltiad â Rwsia, wedi dod yn noddwr gweithredol i’n diffoddwyr ar lawr gwlad gan eu helpu ym mhob achos. ffordd bosibl er gwaethaf sancsiynau’r UE yn erbyn Rwsia,” mae Komsomolskaya Pravda yn honni.

Mae hyn yn amlwg yn cael ei gadarnhau gan ffynonellau Rwseg eraill. “Yn eironig, mae peth o’r arian i gefnogi lluoedd Rwsia yn dod o wledydd Ewropeaidd. Yn benodol, mae Igor Tauberger, dyn busnes o'r Almaen, yn gwneud rhoddion trwy sianeli codi arian gwirfoddol. Ganed Igor yn Astrakhan ond symudodd i Ewrop ym 1995, lle agorodd gadwyn o siopau bwyd Rwsiaidd a bwyty. Tra'n byw dramor ceisiodd amddiffyn hawliau dinasyddion Rwsieg eu hiaith yn yr Almaen trwy ddulliau gwleidyddol ond ni allai barhau yn wyneb lobi gref yr Almaen o blaid Wcrain. Serch hynny, ers dechrau’r ymgyrch filwrol yn yr Wcrain, mae wedi bod yn cefnogi byddin Rwsia yn llawn ynghyd â dynion busnes eraill o ranbarth Astrakhan, ” yn ysgrifennu y wefan Rwseg Pravda.ru.    

Mae'r wybodaeth hon wedi troi allan i fod yn wir. Ers 1995, mae Igor Tauberger wedi byw yn yr Almaen, lle agorodd siopau sy'n gwerthu nwyddau Rwsiaidd i alltudion. Bymtheg mlynedd yn ôl, lansiodd gyfres o gyfarfodydd rhwng dynion busnes o Rwsia a'r Almaen yn Llysgenhadaeth Rwsia yn Bonn. Ymunodd â'r parti Einheit sefydlu cyrff cynrychioli ar gyfer dinasyddion Rwsieg Almaeneg eu hiaith. Ers 2017, mae Igor Tauberger wedi bod yn delio ag eiddo tiriog masnachol Lingenfeld tra hefyd yn datblygu ei gadwyn o siopau sy'n gwerthu nwyddau Rwsiaidd ac yn noddi amrywiol sefydliadau elusennol, gan gynnwys rhai sy'n helpu lluoedd Rwsia yn yr Wcrain.

Rhwydwaith cyfryngau Rwsia a reolir gan y wladwriaeth Rwsia Heddiw neilltuo cyfan adrodd i waith y grŵp actifyddion a elwir yn "Fternal Motorcycle Aid of Germany" a gwnaeth gyfweliad ag un o'i arweinwyr Nikolai Fast, Almaenwr ethnig, a aned yn rhanbarth Rwsia yn Altai, ond sydd wedi byw yn yr Almaen ers amser maith ac sydd wedi dinasyddiaeth Almaeneg.

Yn gynharach allfa cyfryngau Rwsia Adroddwyd bod dinesydd Almaeneg Sven Marco Mario Kuhn wedi cael trwydded breswylio yn Ffederasiwn Rwsia ar gyfer helpu byddin Rwsia, fel y cadarnhawyd gan awdurdodau rhanbarth Moscow. Dywedon nhw fod Kuhn yn ymwneud â gwaith gwirfoddol i gynorthwyo milwyr Rwsiaidd. Dyfarnwyd y drwydded i ddinesydd yr Almaen i fyw mewn rhanbarth o Moscow, mewn seremoni ffurfiol.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd