Cysylltu â ni

Kosovo

Mae Serbia eisiau normaleiddio cysylltiadau â Kosovo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Serbia eisiau cysylltiadau arferol â Kosovo ond ni fydd yn llofnodi unrhyw gytundeb ag ef o hyd, meddai’r Arlywydd Aleksandar Vucic ddydd Sul (19 Mawrth), ddiwrnod ar ôl iddo gytuno ar lafar i weithredu cynllun a gefnogir gan y Gorllewin ar gyfer normaleiddio cysylltiadau.

Mae Serbia eisiau ymuno â'r Undeb Ewropeaidd, ac amod aelodaeth yw ei bod yn normaleiddio cysylltiadau â mwyafrif ethnig Kosovo, a ddatganodd annibyniaeth yn 2008 ond y mae Belgrade yn dal i ystyried talaith Serbia.

Cytunodd Prif Weinidog Vucic a Kosovo, Albin Kurti, i weithredu camau normaleiddio mewn cyfarfod â swyddogion yr UE mewn cyrchfan llynnoedd yng Ngogledd Macedonia ddydd Sadwrn, er na lofnodwyd unrhyw ddogfen a dywedodd yr UE ei fod am fynd ymhellach.

"Mae Serbia eisiau cael cysylltiadau arferol â Kosovo. Rydym am deithio, rydym am wneud busnes, ni allwch fyw yn ynysig y tu ôl i waliau 100 metr," meddai Vucic wrth gohebwyr ddydd Sul.

“Doeddwn i ddim eisiau arwyddo’r cytundeb ar yr atodiad gweithredu neithiwr na’r cytundeb a gefnogir gan yr UE (ym Mrwsel fis diwethaf),” meddai Vucic wrth gohebwyr. "Dydw i ddim eisiau arwyddo unrhyw ddogfennau cyfreithiol rwymol rhyngwladol gyda Kosovo oherwydd nid yw Serbia yn cydnabod ei hannibyniaeth."

Yn hwyr nos Sadwrn dywedodd Kurti fod y cytundeb yn cynrychioli "cydnabyddiaeth de facto".

O dan eu cytundeb llafar, ymrwymodd Kosovo i roi mwy o ymreolaeth i ardaloedd mwyafrif Serbaidd, tra cytunodd Serbia i beidio â rhwystro aelodaeth Kosovo mewn sefydliadau rhyngwladol. Addawodd yr UE drefnu cynhadledd rhoddwyr ar gyfer y ddwy wlad, gyda thalu cymorth ariannol yn dibynnu ar gamau i wella cysylltiadau.

hysbyseb

Dywedodd pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, ddydd Sadwrn ar ôl y cyfarfod 12 awr fod y cytundeb a gyrhaeddwyd wedi methu â chynnig “mwy uchelgeisiol a manwl” gan yr UE nad oedd y pleidiau’n gallu cytuno arno.

Dywedodd fod Kosovo wedi bod yn brin o hyblygrwydd ar sylwedd y cynigion, tra bod Serbia wedi gwrthod arwyddo’r ddogfen er bod Belgrade yn “gwbl barod i’w gweithredu”.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd