Cysylltu â ni

Kosovo

Mae Kosovo a Serbia yn methu â chytuno ar leihau tensiynau yng ngogledd Kosovo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Methodd arweinwyr Kosovo a Serbia â chytuno ar sut i leihau tensiynau mewn ardaloedd mwyafrif Serbaidd yng ngogledd Kosovo, meddai pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, ddydd Mawrth (2 Mai), gan rybuddio y gallai unrhyw gynnydd pellach danseilio’r fargen a gefnogir gan yr UE ar normaleiddio clymau.

Ym mis Mawrth, cytunodd Pristina a Belgrade ar lafar gweithredu cynllun a gefnogir gan y Gorllewin anelu at wella cysylltiadau ond ychydig o gynnydd a welwyd ers hynny.

Mae tua 50,000 o Serbiaid sy'n byw yng ngogledd Kosovo yn dal i wrthod cymryd rhan yn sefydliadau Kosovo gan gynnwys yr heddlu, y farnwriaeth a llywodraethau dinesig yr oeddent wedi'u gadael fis Tachwedd diwethaf. Fe wnaethon nhw foicotio etholiad lleol a drefnwyd gan awdurdodau Kosovo fis diwethaf.

Dywedodd Borrell, mewn cyfarfod â Phrif Weinidog Kosovo, Albin Kurti ac Arlywydd Serbia Aleksandar Vucic, ei fod wedi mynegi “pryder difrifol am y sefyllfa yng ngogledd Kosovo” yn dilyn etholiadau “gyda nifer isel iawn yn pleidleisio”.

Anogodd y pleidiau i gyfaddawdu a rhybuddiodd y gallai unrhyw gynnydd pellach “danseilio” gweithrediad y fargen a gefnogir gan yr UE ar normaleiddio cysylltiadau.

Methodd Vucic a Kurti â chytuno ar fframwaith ar gyfer sicrhau mwy o ymreolaeth i fwrdeistrefi gyda mwyafrif y Serbiaid, sef amod a osodwyd gan y Serbiaid i gymryd rhan yn sefydliadau Kosovo.

Dywedodd Kurti wrth gohebwyr nad oedd cynnig drafft ar fwy o ymreolaeth i fwrdeistrefi mwyafrif Serb, a gyflwynwyd yn y cyfarfod ddydd Mawrth, yn unol â chyfansoddiad Kosovo ac na ellir ei dderbyn.

hysbyseb

“Rwy’n bryderus iawn,” meddai Vucic wrth gohebwyr. “Mae’n amlwg nad yw Pristina eisiau cyflawni ei ymrwymiadau,” ychwanegodd, gan gyfeirio at gymdeithas bwrdeistrefi Serb.

Fodd bynnag, addawodd y ddwy blaid ddydd Mawrth i gydweithio i leoli safleoedd claddu cyfnod rhyfel Kosovo i adnabod olion y rhai sy'n dal ar goll o'r gwrthdaro 1998-99.

Bron i 24 mlynedd yn ddiweddarach, mae 1,621 o bobl yn dal ar goll o'r rhyfel a adawodd dros 13,000 o bobl yn farw. Albaniaid ethnig yw mwyafrif y rhai sy'n cael eu lladd ac ar goll.

Mae'r ddwy ochr wedi cytuno i rannu dogfennau, gan gynnwys y rhai sydd wedi'u dosbarthu, ac i ddefnyddio data lloeren a thechnoleg arall i ganfod safleoedd beddau torfol a amheuir.

Dechreuodd y rhyfel yn 1998 pan gymerodd Albaniaid ethnig yn Kosovo, a oedd yn dalaith yn Serbia ar y pryd, arfau mewn gwrthryfel yn erbyn rheolaeth o Belgrade. Daeth i ben ym mis Mehefin 1999 ar ôl i NATO ymyrryd. Roedd Kosovo wedyn yn cael ei lywodraethu'n weinyddol gan y Cenhedloedd Unedig.

Cyhoeddodd Kosovo annibyniaeth yn 2008 ond mae Serbia yn gwrthod cydnabod cyflwr ei chyn dalaith.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd