Cysylltu â ni

Serbia

Mae Serbiaid yn rali yn erbyn trais ar ôl dau saethu torfol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ddiwrnodau ar ôl dau saethu torfol a laddodd 17, dangosodd degau o filoedd o Serbiaid ddydd Llun (8 Mai) yn mynnu gwell diogelwch a gwaharddiad ar gynnwys teledu treisgar. Maen nhw hefyd yn mynnu ymddiswyddiad gweinidogion.

Nid yw cenedl y Balcanau wedi gweld tyrfaoedd mor fawr ers blynyddoedd lawer. Buont yn gorymdeithio'n ddifrifol trwy galon Belgrade, y tu ôl i faner a oedd yn darllen "Serbia Against Violence".

Dywedodd Borivoje Plcevic, o Belgrade: “Rydyn ni yma i dalu ein parch ac i wneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd eto yn unman.”

Lladdodd myfyriwr ddaeth â dau wn i'r ysgol wyth o fyfyrwyr a gwarchodwr ddydd Mercher. Cafodd chwe myfyriwr ac athro anafiadau hefyd.

Lladdodd dyn 21 oed a oedd yn gwisgo pistol a reiffl ymosod wyth o bobl ac anafu 14 o bobl eraill ddiwrnod yn ddiweddarach.

Ildiodd y ddau saethwr eu hunain i'r heddlu.

Mynnodd protestwyr, cefnogwyr yr wrthblaid ac eraill y dylid cau tabloidau a gorsafoedd teledu y maent yn honni eu bod yn hyrwyddo cynnwys treisgar a di-chwaeth.

Mae rhai grwpiau hawliau a gwrthbleidiau yn cyhuddo’r Arlywydd Aleksandar Vucic o awtocratiaeth a thrais yn erbyn cystadleuwyr gwleidyddol. Maen nhw hefyd yn honni bod y blaid boblogaidd o Serbia Progressive Party, sy’n cael ei harwain gan Vucic, yn llwgr a bod ganddo gysylltiadau â throseddau trefniadol. Mae Vucic, ynghyd â'i gynghreiriaid, yn gwadu'r honiadau.

hysbyseb

Honnodd Vucic fod protestwyr wedi ceisio ei orfodi allan o'i swydd ddydd Llun ac ansefydlogi'r wlad. Dywedodd y byddai’n fodlon profi poblogrwydd ei blaid mewn pleidlais gyflym ond ni nododd ddyddiad.

"Byddaf yn gweithio'n galed ac ni fyddaf yn ôl i lawr o flaen y dorf a'r stryd ... gawn weld a yw'n ad-drefnu neu (etholiad snap)," meddai yn ystod darllediad teledu byw.

Yn 2026, bydd Serbia yn cynnal etholiadau seneddol ac yn 2027, etholiad arlywyddol.

Mynnodd y protestwyr ymddiswyddiad Bratislav Gasic, Gweinidog Mewnol, ac Aleksandar Vulin fel cyfarwyddwr diogelwch y wladwriaeth, a bod Pwyllgor Rheoleiddio Cyfryngau Electronig y Llywodraeth (REM) yn cael ei ddiswyddo o fewn wythnos.

Ymddiswyddodd Branko Branko Ruzic, y gweinidog addysg, o’i swydd ddydd Sul (7 Mai).

Galwodd arddangoswyr am sesiwn seneddol frys, gan fynnu trafodaeth am y sefyllfa ddiogelwch bresennol.

Dywedodd Snezana fod hon yn weithred "o undod yn erbyn... trais yn y cyfryngau, yn y senedd, mewn bywyd bob dydd ... undod i blant coll". Gwraig o 60au oedd hi, a gwrthododd ddatgelu ei henw olaf.

Digwyddodd protestiadau tebyg mewn dinasoedd eraill yn Serbia.

Ymatebodd heddlu Serbia i'r saethu trwy lansio amnest mis o hyd ddydd Llun ar gyfer y rhai sy'n ildio arfau anghyfreithlon. Cafodd dros 1,500 o arfau anghyfreithlon eu hildio ar y diwrnod cyntaf, yn ôl yr heddlu.

Cyhoeddodd Vucic y bydd yr heddlu yn gwirio perchnogion gwn cofrestredig.

Ar ôl rhyfeloedd y 1990au a rwygodd yr hen Iwgoslafia ar wahân, mae Serbia yn gartref i ddiwylliant gwn dwfn.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd