RSSSlofacia

Rhanbarth # Prešov yn awyddus i ennill arian ar gyfer datblygu gwledig

Rhanbarth # Prešov yn awyddus i ennill arian ar gyfer datblygu gwledig

| Hydref 12, 2019

Mae’r UE wedi cael ei annog i “ganolbwyntio” ar ranbarthau tlotaf Ewrop wrth benderfynu ar gyllideb hirdymor nesaf y bloc, ysgrifennodd Colin Stevens. Gwnaethpwyd yr apêl gan Arlywydd y rhanbarth mwyaf poblog yn Slofacia yn ystod ymweliad â Brwsel. Dywedodd Milan Majerský, Llywydd rhanbarth hunan-lywodraethol Prešov, “Rydym yn gofyn i’r UE yn unig […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn buddsoddi i wella cysylltiad ffordd rhwng # Hwngari a #Slovakia

Mae'r UE yn buddsoddi i wella cysylltiad ffordd rhwng # Hwngari a #Slovakia

| Medi 12, 2019

Mae'r UE yn buddsoddi € 552.6 miliwn i ehangu traffordd M30 a chysylltu dinas Miskolc yn Hwngari a thref Tornyosnémeti, ar y ffin â Slofacia. Bydd y buddsoddiad hwn o'r Gronfa Cydlyniant yn caniatáu i draffig symud yn gyflymach, gwella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau tagfeydd. Bydd y prosiect yn dwyn y rhwydwaith trafnidiaeth Ewropeaidd yn nes at […]

Parhau Darllen

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

| Medi 11, 2019

Mae hiliaeth sefydliadol yn drech na systemau cyfiawnder troseddol ledled yr UE ac mae'n effeithio ar y modd y mae troseddau hiliol yn cael eu cofnodi, eu hymchwilio a'u herlyn, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan y Rhwydwaith Ewropeaidd yn Erbyn Hiliaeth (ENAR) heddiw (11 Medi). “Ugain mlynedd ar ôl i Adroddiad Macpherson ddatgelu bod heddlu Prydain yn hiliol yn sefydliadol, rydyn ni nawr yn darganfod bod […]

Parhau Darllen

#Slovakia - Gwell cysylltiad ffordd rhwng Dwyrain a Gorllewin diolch i gyllid cydlyniant

#Slovakia - Gwell cysylltiad ffordd rhwng Dwyrain a Gorllewin diolch i gyllid cydlyniant

| Gorffennaf 17, 2019

Mae'r Gronfa Cydlyniant yn buddsoddi mwy na € 173 i adeiladu adran Budimír-Bidovce o draffordd D1 Slofacia ac adran o wibffordd R2-R4 rhwng trefi Košické Oľšany a Hrašovík. Bydd y prosiect hwn a ariennir gan yr UE yn gwella'r rhwydwaith ffyrdd o amgylch dinas Košice (De-ddwyrain Slofacia). Bydd trigolion 240,000 Košice yn elwa ar amseroedd teithio byrrach a […]

Parhau Darllen

Teithio'n gyflymach yng ngogledd #Slovakia diolch i #CohesionPolicy

Teithio'n gyflymach yng ngogledd #Slovakia diolch i #CohesionPolicy

| Mehefin 26, 2019

Mae'r Gronfa Cydlyniant yn buddsoddi bron i € 285.5 ar gyfer teithio rheilffordd cyflymach yng ngogledd Slofacia, ar y rheilffordd rhwng dinasoedd Žilina a Púchov, ger y ffin â Tsiecia ar y Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T). Bydd y prosiect a ariennir gan yr UE yn uwchraddio adran y llinell rhwng Púchov a Považská Teplá fel y gall trenau deithio […]

Parhau Darllen

#Slovakia - Flwyddyn yn ddiweddarach, fe wnaeth menter yr UE helpu i wella'r economi a bywyd bob dydd yn rhanbarth Prešov

#Slovakia - Flwyddyn yn ddiweddarach, fe wnaeth menter yr UE helpu i wella'r economi a bywyd bob dydd yn rhanbarth Prešov

| Mehefin 19, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ystyried blwyddyn gyntaf gweithredu 'Menter Dal i Fyny Rhanbarthau' yn rhanbarth Prešov. Mae'r 'rhanbarth incwm isel' hwn o Slofacia, y mae CMC yn ei dyfu'n gyflym ond sy'n parhau'n dda o dan gyfartaledd yr UE a Slofacia, wedi bod yn elwa o arbenigedd y Comisiwn a Banc y Byd i hybu swyddi a thwf. Ail gam y […]

Parhau Darllen

#StateAid - Y Comisiwn yn cymeradwyo mesur dros dro i sicrhau diogelwch cyflenwad trydan lleol yn #Slovakia

#StateAid - Y Comisiwn yn cymeradwyo mesur dros dro i sicrhau diogelwch cyflenwad trydan lleol yn #Slovakia

| Efallai y 13, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE yr iawndal a roddwyd gan Slofacia i'r cwmni cyfleustodau trydanol Slovenské Elektrárne fel ar gyfer cyflenwi dros dro swm gorfodol o drydan o ffynonellau tanwydd cynhenid ​​i nod system drydan Bystričany yn Slofacia. Hysbysodd Slofacia y Comisiwn o'i gynlluniau i ymddiried Slovenské […]

Parhau Darllen