Cysylltu â ni

Slofacia

Gofalwr Slofacia PM yn ceisio mwyafrif newydd i orffen y tymor

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Roedd Prif Weinidog dde canol Slofacia, Eduard Heger, yn gwasanaethu fel gofalwr dros dro ar ôl colli diffyg hyder pleidleisio fis diwethaf. Dywedodd Heger ddydd Llun y byddai’n ceisio ffurfio mwyafrif seneddol newydd dros y dyddiau nesaf er mwyn cwblhau ei dymor o bedair blynedd.

Cafodd llywodraeth Heger ei dymchwel ym mis Medi gan Freedom and Solidarity, partner clymblaid rhyddfrydol. Ynghyd â dirprwyon eraill y llywodraeth, fe wnaethon nhw droi yn erbyn y cabinet yn ystod pleidlais ym mis Rhagfyr.

Mae rhai gwleidyddion, gan gynnwys rhai aelodau o'r glymblaid bresennol hefyd wedi galw am gynnal etholiad yn 2019. Fodd bynnag, dywedodd Heger ei fod yn credu y gall ffurfio mwyafrif.

Dywedodd Heger mewn sylwadau a gofnodwyd i ohebwyr mai ei uchelgais oedd cael 76 pleidlais i ganiatáu inni barhau tan y diwedd.

Dywedodd ei fod yn credu y byddai ei dde-ganolwr, plaid Christian OLANO yn ennill cefnogaeth ei bartner clymblaid Sme Rodina ("We Are Family") a'i fod yn ymestyn allan tuag at blaid SaS.

Nid yw'n bosibl cynnal etholiad yn gynnar cyn etholiadau Chwefror 2024. Yn ôl y rheolau presennol, rhaid i’r senedd 150 sedd ddod o hyd i 90 o bleidleisiau i ddiwygio’r cyfansoddiad er mwyn caniatáu i’r bleidlais gael ei symud ymlaen.

Oherwydd gwrthdaro â gweinidog Cyllid OLANO Igor Matovic, gadawodd y SaS y glymblaid dyfarniad yn bennaf oherwydd gwrthdaro aml. Gorfodwyd Matovic i ymddiswyddo o gabinet y gofalwyr yn gyfnewid am gefnogaeth SaS i gyllideb Rhagfyr 2023.

hysbyseb

"Fe wnaeth y SaS gyfleu'n glir eu bwriad i dynnu Igor Matovic o'r llywodraeth. Dywedodd nad oedd Igor Matovic yn weinidog heddiw felly dydw i ddim yn gweld unrhyw broblem na rhwystr iddyn nhw gefnogi hyn."

Gallai llwybr Heger i fwyafrif fod yn gymhleth oherwydd rhaniadau o fewn y pleidiau a safbwyntiau aneglur gan yr annibynnol.

Gallai refferendwm ar 21 Ionawr hwyluso’r newid i etholiadau cynnar drwy ddiwygio’r cyfansoddiad fel mai dim ond 76 pleidlais sydd eu hangen i ffurfio’r senedd. Gallai'r refferendwm gael ei annilysu os, fel mewn achosion eraill ac yn ôl polau piniwn, mae'r nifer sy'n pleidleisio yn disgyn o dan y trothwy o 50%.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd