Cysylltu â ni

Japan

Comisiynydd Llydaweg yn Asia i drafod materion digidol a thechnoleg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yr wythnos hon, Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton (Yn y llun) yn teithio i Japan a De Korea i ymgysylltu â swyddogion ac arweinwyr diwydiant ar faterion digidol a thechnoleg. Bydd hwn yn gyfle i drafod gyda phartneriaid Asiaidd yr hyn sydd ar ddod Deddf Sglodion Ewropeaidd a datblygu cysylltiadau ar y cytundebau partneriaeth ddigidol ehangach â Japan a Korea, a gyhoeddwyd yn y Strategaeth Indo-Môr Tawel yr UE.

Heddiw (28 Medi), bydd y Comisiynydd Llydaweg yn cwrdd â'r Gweinidog Materion Mewnol a Chyfathrebu Ryota Takeda; Y Gweinidog Economi, Masnach a Diwydiant Hiroshi Kajiyama; Y Gweinidog Trawsnewid Digidol Takuya Hirai; Cadeirydd Bwrdd NEC Nobuhiro Endo a Phrif Swyddog Gweithredol Fujitsu Takahito Tokita. Y diwrnod canlynol, ar 29 Medi, bydd y Comisiynydd Llydaweg yn cwrdd â Mr Toshiki Kawai, Prif Swyddog Gweithredol Tokyo Electron (TEL), un o brif gwmnïau lled-ddargludyddion Japan, ac yn mynychu trafodaeth ford gron gyda chynrychiolwyr busnes. Ar 30 Medi a 1 Hydref, bydd y Comisiynydd Llydaweg yn Ne Korea i gwrdd â swyddogion ac arweinwyr diwydiant.

hysbyseb

Japan

Problem Ynysoedd Kuril fel maen tramgwydd rhwng Rwsia a Japan

cyhoeddwyd

on

Mae problem yr sofraniaeth diriogaethol dros Ynysoedd De Kuril neu'r anghydfod tiriogaethol rhwng Rwsia a Japan heb ei datrys ers diwedd yr Ail Ryfel Byd ac mae'n parhau fel y mae hyd at y dyddiau hyn, yn ysgrifennu Alex Ivanov, gohebydd Moscow.

Mae mater perchnogaeth yr ynysoedd yn parhau i fod yn ganolbwynt cysylltiadau dwyochrog rhwng Moscow a Tokyo, er bod ochr Rwseg yn gwneud ymdrechion gweithredol i "ddiddymu" y mater hwn a dod o hyd i un arall yn ei le yn bennaf trwy brosiectau economaidd. Serch hynny, nid yw Tokyo yn rhoi’r gorau i geisio cyflwyno problem Ynysoedd Kuril fel y brif broblem ar yr agenda ddwyochrog.

Ar ôl y rhyfel, ymgorfforwyd holl Ynysoedd Kuril yn yr Undeb Sofietaidd, ond mae perchnogaeth ynysoedd Iturup, Kunashir, Shikotan a grŵp ynysoedd Habomai yn destun dadl gan Japan, sy'n eu hystyried yn rhan o'r wlad sydd wedi'i meddiannu. Er bod y 4 ynys eu hunain yn cynrychioli ardal eithaf bach, mae cyfanswm arwynebedd y diriogaeth yr herir amdani, gan gynnwys y parth economaidd 200 milltir, oddeutu 200.000 cilomedr sgwâr.

hysbyseb

Mae Rwsia yn honni bod ei sofraniaeth dros Ynysoedd de Kuril yn gwbl gyfreithiol ac nad yw’n destun amheuaeth a thrafodaeth, ac yn datgan nad yw’n cydnabod yr union ffaith o fodolaeth anghydfod tiriogaethol â Japan. Problem perchnogaeth Ynysoedd de Kuril yw'r prif rwystr i setliad llawn cysylltiadau Rwseg-Japan a llofnodi cytundeb heddwch ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Ar ben hynny, rhoddodd y gwelliannau i Gyfansoddiad Rwseg a gymeradwywyd y llynedd ddiwedd ar fater Kuril, gan fod y Gyfraith Sylfaenol yn gwahardd trosglwyddo tiriogaethau Rwseg.

Yn ddiweddar unwaith eto mae Arlywydd Rwseg Vladimir Putin wedi tynnu’r llinell o dan yr anghydfod â Japan ynglŷn â statws y Southern Kurils, a barhaodd 65 mlynedd. Ym mhrif ddigwyddiad Fforwm Economaidd y Dwyrain ddechrau mis Medi 2021 nododd na fyddai Moscow bellach yn penderfynu tynged yr ynysoedd yn ddwyochrog a chwestiynodd gryfder Datganiad 1956 sy'n diffinio'r berthynas rhwng yr Undeb Sofietaidd a Japan. Felly, fe wnaeth Putin gael gwared ar y bygythiadau a fyddai wedi codi pe bai’r ynysoedd yn cael eu trosglwyddo, meddai arbenigwyr, ond gallai hyn amddifadu’r Dwyrain Pell o fuddsoddiadau o Japan.

Yn Natganiad 1956 cytunodd yr Undeb Sofietaidd i drosglwyddo Ynysoedd Habomai ac Ynysoedd Shikotan i Japan ar yr amod y byddai trosglwyddiad gwirioneddol yr ynysoedd hyn i Japan yn cael ei wneud ar ôl i Gytundeb Heddwch ddod i ben rhwng Undeb y Gweriniaethwyr Sosialaidd Sofietaidd. a Japan.

hysbyseb

Yn amodau'r Rhyfel Oer roedd yr arweinydd Sofietaidd anrhagweladwy ac amlwg amlwg Nikita Khrushchev eisiau annog Japan i fabwysiadu statws gwladwriaeth niwtral trwy drosglwyddo'r ddwy ynys a dod â'r cytundeb heddwch i ben. Fodd bynnag, yn ddiweddarach gwrthododd ochr Japan lofnodi cytundeb heddwch dan bwysau gan yr Unol Daleithiau, a oedd yn bygwth pe bai Japan yn tynnu ei honiadau yn ôl i ynysoedd Kunashir ac Iturup, archipelago Ryukyu gydag ynys Okinawa, a oedd bryd hynny o dan yr UD ni fyddai gweinyddiaeth ar sail Cytundeb Heddwch San Francisco yn cael ei dychwelyd i Japan.

Cyhoeddodd yr Arlywydd Putin, wrth siarad yn Fforwm Economaidd y Dwyrain yn Vladivostok, y bydd entrepreneuriaid ar Ynysoedd Kuril yn cael eu heithrio rhag trethi ar elw, eiddo, tir am ddeng mlynedd, yn ogystal â lleihau premiymau yswiriant; darperir breintiau tollau hefyd.  

Dywedodd Gweinidog Tramor Japan, Toshimitsu Motegi, na ddylai’r drefn dreth arbennig a gynigiwyd gan Vladimir Putin yn Ynysoedd Kuril dorri deddfau’r ddwy wlad. 

"Yn seiliedig ar y sefyllfa a nodwyd, hoffem barhau i gynnal deialog adeiladol gyda Rwsia er mwyn creu amodau addas ar gyfer llofnodi cytundeb heddwch," ychwanegodd Motegi.

Dywedodd Japan fod cynlluniau Moscow i greu parth economaidd arbennig yn Ynysoedd Kuril, a gyhoeddwyd yn Fforwm Economaidd y Dwyrain (EEF) yn Vladivostok gan Arlywydd Rwseg Vladimir Putin, yn gwrth-ddweud safbwynt Tokyo. Yn ôl Ysgrifennydd Cyffredinol Llywodraeth Japan, Katsunobu Kato, nid yw galwadau i gwmnïau o Japan a thramor i gymryd rhan yn natblygiad economaidd y diriogaeth yn cwrdd ag “ysbryd y cytundeb” y mae arweinwyr y ddwy wladwriaeth yn ei gyrraedd ar weithgareddau economaidd ar y cyd ar ynysoedd Kunashir, Iturup, Shikotan a Habomai. Yn seiliedig ar y swydd hon, anwybyddodd y Prif Weinidog Yoshihide Suga yr EEF yn llwyr eleni, er bod ei ragflaenydd Shinzo Abe wedi mynychu'r fforwm bedair gwaith. Mae'n anodd peidio â sôn mai ystum poblogaidd yn unig yw datganiad Suga - mae'r prif weinidog presennol yn amhoblogaidd iawn, mae sgôr ei lywodraeth wedi gostwng o dan 30%, tra bod caledwyr Japan yn caru gwleidyddion sy'n addo "dychwelyd yr ynysoedd".

Cyflawnwyd gelyniaeth yn Tokyo ar unwaith i gynlluniau Rwsia i ddatblygu’r Kuriles yn ddwys ac yn gyflym, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2021 yn ystod taith i’r rhanbarth gan y Prif Weinidog Mikhail Mishustin. Galwodd Katsunobu Kato yr ymweliad hwnnw "yn groes i safle cyson Japan ynglŷn â thiriogaethau'r gogledd ac achosi gofid mawr," a galwodd y Gweinidog Tramor Toshimitsu Motegi yn "brifo teimladau pobl Japan." Mynegwyd protest hefyd i lysgennad Rwseg i Japan Mikhail Galuzin, a oedd yn ei ystyried yn “annerbyniol”, ers i Ynysoedd Kuril gael eu trosglwyddo i Rwsia “yn gyfreithiol ar ôl yr Ail Ryfel Byd”.

Lleisiodd Dirprwy Weinidog Tramor Rwseg Igor Morgulov hefyd ei anfodlonrwydd mewn cysylltiad â "chamau anghyfeillgar yng nghyd-destun honiadau tiriogaethol Tokyo" i Rwsia. A thynnodd ysgrifennydd y wasg Arlywydd Rwsia Dmitry Peskov sylw at y ffaith bod pennaeth y llywodraeth yn "ymweld â'r rhanbarthau hynny yn Rwseg y mae'n eu hystyried yn angenrheidiol ac y mae llawer o waith i'w wneud ar eu datblygu, gan gynnwys mewn cydweithrediad â'n partneriaid. . "

Mae'n amlwg nad yw problem Ynysoedd Kuril, fel y mae ochr Japan yn ei gweld, yn debygol o ddod o hyd i'w datrysiad ar delerau Tokyo.

Mae llawer o ddadansoddwyr, ac nid yn unig yn Rwsia, yn argyhoeddedig bod mynnu Japan ar yr hyn a elwir yn "diriogaethau gogleddol" yn seiliedig ar fuddiannau hunanol ac ymarferol yn unig. Go brin bod yr ynysoedd eu hunain yn cynrychioli unrhyw fudd diriaethol, o ystyried eu maint cymedrol a'u natur lem. Ar gyfer Tokyo, cyfoeth y môr yn y parth economaidd ger yr ynysoedd ac, yn rhannol, y cyfleoedd ar gyfer datblygu twristiaeth sydd bwysicaf.

Fodd bynnag, nid yw Moscow yn gadael Tokyo gydag unrhyw obeithion o ran tiriogaethau, gan gynnig yn hytrach ganolbwyntio ar gydweithrediad economaidd, a fyddai’n rhoi canlyniadau llawer mwy diriaethol i’r ddwy wlad nag ymdrechion di-ffrwyth i gysgodi ei gilydd.

Parhau Darllen

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn casglu 5 medal yng Ngemau Paralympaidd 2020 Tokyo

cyhoeddwyd

on

Casglodd Kazakhstan bum medal - un aur, tair arian ac un efydd - yng Ngemau Paralympaidd Haf 2020 Tokyo yn Japan, mae Kazinform wedi dysgu o wefan swyddogol y digwyddiad. Cododd para-godwr pŵer Kazakhstan David Degtyarev Kazakhstan i'w unig fedal aur yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020.

Llwyddodd Kazakhstan i dynnu pob un o'r tair medal arian mewn jiwdo gan fod Anuar Sariyev, Temirzhan Daulet a Zarina Baibatina i gyd yn cipio arian yng nghategorïau pwysau Dynion -60kg, Dynion -73kg a Merched + 70kg, yn y drefn honno. Ymsefydlodd para-nofiwr Kazakhstani Nurdaulet Zhumagali am efydd yn nigwyddiad Trawiad y Fron 100m Dynion. Mae Tîm Kazakhstan yn safle 52 yn y cyfrif medalau cyffredinol yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020 ynghyd â'r Ffindir. Mae China ar frig y fedal yn sefyll gyda 207 o fedalau, gan gynnwys 96 aur, 60 arian a 51 efydd. Yn ail mae Prydain Fawr gyda 124 o fedalau. Mae'r UD yn drydydd gyda 104 o fedalau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Afghanistan

Mae sbarion yr Unol Daleithiau yn bwriadu defnyddio canolfannau milwrol De Korea a Japan ar gyfer ffoaduriaid o Afghanistan

cyhoeddwyd

on

By

Mae aelodau gwasanaeth yr Unol Daleithiau yn darparu cymorth yn ystod gwacâd ym Maes Awyr Rhyngwladol Hamid Karzai, Afghanistan, Awst 22, 2021. Tynnwyd y llun 22 Awst. Corfflu Morol yr Unol Daleithiau / Rhingyll Staff. Victor Mancilla / Taflen trwy REUTERS

Mae’r Unol Daleithiau wedi penderfynu yn erbyn y syniad o ddefnyddio ei ganolfannau milwrol tramor mwyaf yn Ne Korea a Japan i gartrefu ffoaduriaid o Afghanistan dros dro, meddai dwy ffynhonnell sydd â gwybodaeth agos am y mater wrth Reuters, yn ysgrifennu Hyonhee Shin.

Roedd yn ymddangos bod swyddogion yr UD "wedi cyfrifo safleoedd gwell ac wedi penderfynu tynnu'r ddwy wlad oddi ar y rhestr oherwydd logisteg a daearyddiaeth ymhlith rhesymau eraill," meddai un o'r ffynonellau ar gyflwr anhysbysrwydd oherwydd sensitifrwydd y mater.

hysbyseb

Roedd llywodraeth De Corea wedi ymateb yn gadarnhaol pan wnaeth yr Unol Daleithiau arnofio’r syniad gyntaf, ychwanegodd y ffynhonnell. darllen mwy

Ni ymatebodd Adran Wladwriaeth yr UD i gais am sylw.

Mae De Korea hefyd yn gweithio gyda’r Unol Daleithiau i wacáu rhyw 400 o Affghaniaid a oedd wedi gweithio gyda milwyr De Corea a gweithwyr rhyddhad, a dod â nhw i Seoul, meddai’r ffynonellau.

hysbyseb

Mae'r rhan fwyaf o'r Affghaniaid yn bersonél meddygol, peirianwyr, cyfieithwyr ac eraill a oedd wedi cynorthwyo milwyr De Corea a oedd yno rhwng 2001 a 2014, neu a gymerodd ran mewn cenhadaeth ailadeiladu o 2010-14 yn cynnwys hyfforddiant meddygol a galwedigaethol.

"Er gwaethaf rhywfaint o wrthwynebiad domestig tuag at dderbyn ffoaduriaid, fe wnaeth y bobl hyn ein helpu ac mae'n rhaid ei wneud o ystyried y pryderon dyngarol ac ymddiriedaeth y gymuned ryngwladol," meddai un o'r ffynonellau.

Roedd cynlluniau i ddod â nhw i Seoul yn llawn ansicrwydd oherwydd y sefyllfa gyfnewidiol yn Kabul, lle mae miloedd o bobl yn sgrialu i'r maes awyr, yn ysu am ffoi yn dilyn i'r Taliban gymryd drosodd prifddinas Afghanistan ar Awst 15.

Mae'r Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid yn rasio i gwblhau gwacáu'r holl dramorwyr ac Affghaniaid bregus cyn i derfyn amser Awst 31 ddod i ben y cytunwyd arno gyda'r Taliban. darllen mwy

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd