Cysylltu â ni

coronafirws

Yn ôl i'r traeth: mae Sbaen yn croesawu pob twristiaid sydd wedi'u brechu o 7 Mehefin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Darllenwch funud 4

Pobl mewn teras bwyty ar ddiwedd "Rompida de la Hora" dydd Gwener y Groglith (Torri'r awr) yn Calanda, Sbaen, Ebrill 2, 2021. REUTERS / Susana Vera
Ciw teithwyr y tu allan i safle profi clefyd coronafirws (COVID-19) ym maes awyr Son Sant Joan yn Palma de Mallorca, cyn dathliadau’r Pasg, Sbaen, Ebrill 1, 2021. REUTERS / Enrique Calvo

Bydd magnet twristiaeth Sbaen yn gadael i bobl o unrhyw le yn y byd sydd wedi'u brechu rhag COVID-19 ddod i mewn i'r wlad o 7 Mehefin, gan obeithio symbylu adferiad yn y sector twristiaeth dinistriol, ysgrifennu Nathan Allen a Clara-laeila Laudette.

hysbyseb

Plymiodd twristiaeth dramor yr ail fwyaf poblogaidd yn y byd cyn i'r pandemig daro twristiaeth dramor i Sbaen 80% y llynedd wrth i gyfyngiadau ddod â theithio hamdden i stop rhithwir, gan adael ei thraethau, ei balasau a'i westai bron yn anghyfannedd.

Caniateir mynediad i deithwyr sydd wedi’u brechu waeth beth yw eu gwlad wreiddiol, ac yn arbennig o’r Unol Daleithiau, cyhoeddodd y Prif Weinidog Pedro Sanchez ddydd Gwener yn ffair fasnach dwristiaeth ryngwladol FITUR ym Madrid.

Bydd Sbaen hefyd yn caniatáu i dwristiaid o 10 gwlad y tu allan i'r UE y bernir eu bod yn risg isel fynd i mewn heb brawf PCR negyddol ar gyfer coronafirws o Fai 24.

Bydd Prydain, marchnad fwyaf Sbaen ar gyfer twristiaid tramor, yn cael ei chynnwys ar y rhestr, yn ogystal ag Awstralia, Seland Newydd ac Israel, ymhlith eraill.

"Mae croeso iddyn nhw - mwy na chroeso - heb gyfyngiadau na rheolaethau iechyd," meddai Sanchez wrth gohebwyr.

Roedd Sbaen yn un o'r cenhedloedd a gafodd eu taro waethaf yn Ewrop yn y pandemig, gan gofnodi dros 78,000 o farwolaethau coronafirws a 3.6 miliwn o achosion. Ond mae cyfraddau heintiau wedi gostwng ac mae brechiadau'n dod yn eu blaenau yn gyflym, gan alluogi'r rhan fwyaf o'i ranbarthau i grafu cyrffyw.

Wrth siarad ddiwrnod ar ôl i’r UE gyrraedd bargen hir-ddisgwyliedig am dystysgrifau brechlyn digidol, dywedodd Sanchez mai dychwelyd twristiaeth fyddai ysgogydd allweddol adferiad economaidd Sbaen. Yn flaenorol, roedd y sector yn cyfrif am 12% o'r allbwn. Darllen mwy

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Carolina Darias, fod Sbaen yn gweithio gyda’r UE i ymestyn rhaglen tystysgrif brechlyn y bloc, sydd i fod i gael ei lansio ar Orffennaf 1, i drydydd gwledydd.

Mae archebion gwestai yn Sbaen eisoes yn codi ers i gyflwr o argyfwng ddod i ben yn gynharach y mis hwn a dywedodd Sanchez y byddai'r drefn deithio newydd yn caniatáu i'r rhai sy'n cyrraedd gyrraedd hyd at 70% o'r lefelau cyn-bandemig erbyn diwedd y flwyddyn.

Yr haf hwn, rhagwelodd y gallai cyrraedd gyrraedd 30% -40% o lefelau 2019. Darllen mwy

Tra bod cangen Sbaen o gymdeithas hedfan fyd-eang ALA yn croesawu’r newyddion, dywedodd yr arlywydd Javier Gandara fod rhwystrau’n parhau, gan nodi nad oedd Prydain eto i gynnwys Sbaen, neu o leiaf ei rhanbarthau mynychder isaf, yn ei rhestr “werdd”, sy’n golygu bod yn rhaid i Brydeinwyr roi cwarantîn o hyd. ar ôl dychwelyd.

Galwodd Gandara ar i Sbaen adnewyddu teithio o America Ladin, lle nad yw llawer o'r brechlynnau sy'n cael eu rhoi wedi'u cymeradwyo gan Sefydliad Iechyd y Byd na chan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop.

"Rydyn ni'n gofyn i Americanwyr Lladin gael caniatâd i deithio i Sbaen ar yr amod eu bod nhw'n cyflwyno canlyniad prawf PCR negyddol," meddai.

Dylai'r penderfyniad i ailagor llwybrau rhwng Sbaen ac America Ladin ddod o fewn wythnosau, meddai Prif Swyddog Gweithredol cwmni hedfan Iberia, Javier Sanchez-Prieto.

Fe wnaeth ffederasiwn gwestai Sbaen CEHAT hefyd waradwyddo swyddogion domestig ac Ewropeaidd am yr oedi wrth gyflwyno pasbort digidol COVID.

"Pe bai'r dystysgrif wedi'i lansio yn gynharach, efallai na fyddai misoedd Mai a Mehefin - sy'n hanfodol ar gyfer gweithgaredd twristiaeth yn Sbaen - yn cael ei golli," nododd CEHAT.

coronafirws

Mae Norwy unwaith eto yn gohirio dod i ben i gloi COVID

cyhoeddwyd

on

By

Mae dyn sy'n gwisgo mwgwd amddiffynnol yn cario bagiau siopa wrth iddo gerdded ar strydoedd Oslo yn dilyn achos o'r clefyd coronafirws (COVID-19), yn Oslo, Norwy. NTB Scanpix / Hakon Mosvold Larsen trwy REUTERS

Gohiriodd Norwy am yr eildro ddydd Mercher (28 Gorffennaf) gam olaf wedi'i gynllunio i ailagor ei heconomi rhag cloi pandemig, oherwydd lledaeniad parhaus yr amrywiad Delta o COVID-19, meddai'r llywodraeth, yn ysgrifennu Terje Solsvik, Reuters.

"Bydd asesiad newydd yn cael ei wneud ganol mis Awst," meddai'r Gweinidog Iechyd Bent Hoeie wrth gynhadledd newyddion.

hysbyseb

Ymhlith y mesurau a fydd yn cael eu cadw i atal lledaeniad COVID-19 mae bariau a bwytai yn gyfyngedig i wasanaeth bwrdd a therfynau 20 o bobl ar gynulliadau mewn cartrefi preifat.

Lansiodd y llywodraeth ym mis Ebrill gynllun pedwar cam i gael gwared ar y mwyafrif o gyfyngiadau pandemig yn raddol, ac roeddent wedi cwblhau'r tri cyntaf o'r camau hynny erbyn canol mis Mehefin.

Ar Orffennaf 5, dywedodd y Prif Weinidog Erna Solberg y gallai'r pedwerydd cam ddod ddiwedd mis Gorffennaf neu ddechrau mis Awst ar y cynharaf oherwydd pryderon am yr amrywiad Delta coronavirus. Darllen mwy.

Mae tua 80% o oedolion yn Norwy wedi derbyn dos cyntaf o frechlyn COVID-19 ac mae 41% o oedolion wedi’u brechu’n llawn, yn ôl Sefydliad Iechyd y Cyhoedd Norwy.

Diolch i gloi yn gynnar ym mis Mawrth 2020 a chyfyngiadau tynn a ddilynodd, mae'r genedl o 5.4 miliwn o bobl wedi gweld un o gyfraddau marwolaeth isaf Ewrop o'r firws. Mae tua 800 o Norwyaid wedi marw o COVID-19.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae arwyddion yr UE yn delio â GSK ar gyfer cyflenwi cyffur COVID posib

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir logo cwmni'r cwmni fferyllol GlaxoSmithKline yn eu cyfleuster Stevenage, Prydain Hydref 26, 2020. REUTERS / Matthew Childs / File Photo

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi arwyddo cytundeb gyda GlaxoSmithKline (GSK.L) ar gyfer cyflenwi hyd at 220,000 o driniaethau o'i therapi gwrthgorff monoclonaidd ymchwiliol sotrovimab yn erbyn COVID-19, meddai ddydd Mercher (28 Gorffennaf), ysgrifennu Francesco Guarascio gydag adroddiadau ychwanegol gan Jo Mason, Reuters.

Y cyffur, sy'n cael ei ddatblygu ynghyd â chwmni Vir Biotechnology o'r UD (VIR.O), gellir ei ddefnyddio ar gyfer trin cleifion coronafirws risg uchel sydd â symptomau ysgafn nad oes angen ocsigen atodol arnynt, yn ôl y Comisiwn.

Mae'r fargen yn hwb i waith GSK ar driniaethau posib ar gyfer COVID-19 ar ôl i'r cwmni chwarae rhan gyfyngedig yn natblygiad brechlynnau. Yn hytrach na gwneud ei ergyd coronafirws ei hun, mae GSK wedi canolbwyntio ar gyflenwi ei hwb i ddatblygwyr eraill ac wedi partneru â Sanofi (SASY.PA) i ddatblygu pigiad.

hysbyseb

Cadarnhaodd GSK y fargen mewn datganiad ddydd Mercher, gan ddweud ei fod yn cynrychioli “cam hanfodol ymlaen ar gyfer trin achosion o COVID-19” yn Ewrop.

Ar hyn o bryd mae'r cyffur yn cael ei asesu gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) o dan adolygiad treigl.

Mae wedi derbyn awdurdodiad brys yn yr Unol Daleithiau i drin cleifion COVID-19 ysgafn-i-gymedrol sydd â risg uchel o ddatblygu haint difrifol.

Cefnogwyd y contract gan 16 o 27 talaith yr UE, a all brynu’r cyffur dim ond ar ôl iddo gael ei gymeradwyo gan EMA neu gan reoleiddwyr cyffuriau cenedlaethol. Nid yw'r pris y cytunwyd arno ar gyfer darpar bryniannau wedi'i ddatgelu. Gwrthododd llefarydd ar ran y Comisiwn wneud sylw ar y mater.

Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn dynwared gwrthgyrff naturiol y mae'r corff yn eu cynhyrchu i ymladd haint.

Mae'r cytundeb â GSK yn dilyn contract a lofnododd yr UE ym mis Ebrill gyda Roche, cawr fferyllol y Swistir (ROG.S) i sicrhau tua 55,000 dos o driniaeth bosibl yn seiliedig ar goctel o wrthgyrff monoclonaidd a ddatblygwyd gan Roche ynghyd â gwneuthurwr cyffuriau Regeneron yr Unol Daleithiau (REGN.O). Darllen mwy.

Ar wahân i driniaethau monoclonaidd, yr unig gyffur gwrth-COVID arall y mae'r UE wedi'i brynu yw Gilead (GILD.O) remdesivir, meddyginiaeth wrthfeirysol. Y llynedd, neilltuodd yr UE hanner miliwn o gyrsiau ar ôl i'r cyffur gael cymeradwyaeth amodol gan yr UE.

Parhau Darllen

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Mae llwyfannau ar-lein yn cymryd camau newydd ac yn galw am fwy o chwaraewyr i ymuno â'r Cod Ymarfer

cyhoeddwyd

on

Mae gan y Comisiwn gyhoeddi yr adroddiadau gan Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft a Google ar fesurau a gymerwyd ym mis Mehefin i frwydro yn erbyn dadffurfiad coronafirws. Mae'r llofnodwyr presennol a'r Comisiwn hefyd yn galw ar gwmnïau newydd i ymuno â'r Cod Ymarfer ar ddadffurfiad gan y bydd yn helpu i ehangu ei effaith a'i wneud yn fwy effeithiol. Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 wedi caniatáu cadw golwg ar gamau gweithredu pwysig a roddwyd ar waith gan lwyfannau ar-lein. Gydag amrywiadau newydd o'r firws yn lledaenu a brechiadau'n parhau ar gyflymder llawn, mae'n hanfodol cyflawni'r ymrwymiadau. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau'r Cod Ymarfer. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Safodd yr UE wrth ei addewid i ddarparu digon o ddosau i frechu pob dinesydd o’r UE yn ddiogel. Bellach mae angen i'r holl randdeiliaid gymryd eu cyfrifoldeb i guro petruster brechlyn a ysgogwyd gan ddadffurfiad. Tra ein bod yn cryfhau'r Cod Ymarfer gyda llwyfannau a llofnodwyr, rydym yn galw am lofnodwyr newydd i ymuno â'r frwydr yn erbyn dadffurfiad ”. 

Er enghraifft, cyrhaeddodd ymgyrch TikTok i gefnogi brechu, gyda llywodraeth Iwerddon, dros filiwn o olygfeydd a dros 20,000 o bobl yn hoffi. Parhaodd Google i weithio gydag awdurdodau iechyd cyhoeddus i ddangos gwybodaeth am leoliadau brechu yn Google Search and Maps, nodwedd sydd ar gael yn Ffrainc, Gwlad Pwyl, yr Eidal, Iwerddon, a'r Swistir. Ar Twitter, gall defnyddwyr nawr hyfforddi systemau awtomataidd i nodi troseddau polisi dadffurfiad COVID-19 y platfform yn well.

hysbyseb

Ymestynnodd Microsoft ei bartneriaeth â NewsGuard, estyniad Edge sy'n rhybuddio am wefannau yn lledaenu dadffurfiad. Cydweithiodd Facebook ag awdurdodau iechyd rhyngwladol i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o effeithiolrwydd a diogelwch brechlyn a chydag ymchwilwyr Prifysgol Talaith Michigan (MSU) i ganfod a phriodoli wynebau dwfn yn well. Mae angen i'r ymdrechion ar y cyd hyn barhau o ystyried yr heriau parhaus a chymhleth y mae dadffurfiad ar-lein yn dal i'w cyflwyno. Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 y Comisiwn wedi'i hymestyn tan ddiwedd 2021 a bydd adroddiadau nawr yn cael eu cyhoeddi bob dau fis. Cyhoeddir y set nesaf o adroddiadau ym mis Medi. Yn dilyn y Canllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, mae'r llofnodwyr wedi cychwyn y broses i gryfhau'r Cod a'i lansio galwad ar y cyd am ddiddordeb ar gyfer llofnodwyr newydd posib.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd