RSSSweden

Comisiynydd #Hahn yn Stockholm, Sweden

Comisiynydd #Hahn yn Stockholm, Sweden

| Ionawr 24, 2020

Stockholm yw cam nesaf “tour des capitales” y Comisiynydd Hahn. Bydd y Comisiynydd Johannes Hahn (yn y llun), sydd â gofal am y Gyllideb a Gweinyddiaeth, yn Stockholm heddiw (24 Ionawr), i drafod cyllideb hirdymor nesaf yr UE. Dywedodd y Comisiynydd Hahn: “Er mwyn buddiolwyr, mae’n hen bryd dod i gyfaddawd!” Bydd yn cwrdd â’r Prif Weinidog Stefan Löfven, […]

Parhau Darllen

Comisiynydd Schmit yn Copenhagen a Stockholm i ymgynghori â llywodraethau a phartneriaid cymdeithasol

Comisiynydd Schmit yn Copenhagen a Stockholm i ymgynghori â llywodraethau a phartneriaid cymdeithasol

| Rhagfyr 12, 2019

Bydd y Comisiynydd Nicolas Schmit (yn y llun), sydd â gofal am Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, yn Copenhagen, Denmarc heddiw (12 Rhagfyr). Bydd yn cychwyn ar ei ymweliad â chwmni cymdeithasol arloesol Specialisterne, lle bydd yn cymryd rhan mewn trafodaeth ar wneud marchnad lafur Ewrop yn fwy cynhwysol. Yna bydd yn cwrdd ag ystod eang o gydlynwyr, […]

Parhau Darllen

Mae #DoseDispensing nid yn unig yn arbed bywydau, ond hefyd adnoddau

Mae #DoseDispensing nid yn unig yn arbed bywydau, ond hefyd adnoddau

| Rhagfyr 11, 2019

Gelwir Sweden yn wlad sydd â disgwyliad oes uchel a'r system les wych. Mae'n esiampl ddisglair i wleidyddion mewn gwledydd Ewropeaidd eraill yn ysgrifennu André Sjöblom, arbenigwr ar gyfanwerthwyr dosbarthu dos Sweden - Svensk Dos. Yn 2019, cynyddodd disgwyliad oes y person Sweden ar gyfartaledd i 82.72 mlynedd, […]

Parhau Darllen

Y gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl #Brexit

Y gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl #Brexit

| Hydref 23, 2019

Brexit. Y gair bod pawb wedi blino clywed. Gyda Brexit ar y gorwel, nid yw'n syndod bod Prydeinwyr yn cael eu gadael yn teimlo'n ansicr ynghylch eu dyfodol. Os ydych chi am fynd â materion i'ch pen eich hun ar gyfer porfeydd newydd, mae'r erthygl hon yn edrych ar rai o'r gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl Brexit - […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi € 300 miliwn wrth ariannu tai fforddiadwy ac ynni-effeithlon yn #Sweden

Mae #JunckerPlan yn cefnogi € 300 miliwn wrth ariannu tai fforddiadwy ac ynni-effeithlon yn #Sweden

| Hydref 2, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn darparu € 300 miliwn o gyllid o dan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol i gwmni preswyl Sweden, Heimstaden Bostad. Bydd Heimstaden yn defnyddio'r cyllid i ddatblygu wyth eiddo preswyl mewn pum dinas yn Sweden, gan arwain at oddeutu 3,300 cartrefi fforddiadwy newydd i'w rhentu. Mae rhan o'r buddsoddiadau yn cynnwys cymuned […]

Parhau Darllen

Mae #Ericsson yn neilltuo $ 1.23 biliwn ar gyfer setliad llwgrwobrwyo tramor a monitor posib

Mae #Ericsson yn neilltuo $ 1.23 biliwn ar gyfer setliad llwgrwobrwyo tramor a monitor posib

| Medi 27, 2019

Dywed gwneuthurwr offer telathrebu Sweden fod datrys chwiliedyddion troseddol a sifil gan awdurdodau’r UD yn dal i gael eu cwblhau. Gwelir logo Ericsson ym mhencadlys Ericsson yn Stockholm. LLUN: OLOF SWAHNBERG / REUTERS Dywedodd prif weithredwr Ericsson AB ddydd Iau (26 Medi) ei fod yn gresynu nad oedd y cwmni wedi ymateb yn gynharach i ymholiad gan y Gwarantau a […]

Parhau Darllen

Teen o Sweden yn cyhuddo'r DU o 'ymddygiad anghyfrifol' dros #Climate

Teen o Sweden yn cyhuddo'r DU o 'ymddygiad anghyfrifol' dros #Climate

| Ebrill 26, 2019

Cyfarfu arweinwyr gwrthbleidiau Prydain ag Greta Thunberg, yr actifydd newid hinsawdd yn Sweden (yn y llun) yr wythnos hon i drafod yr hyn y mae'r arddegau yn ei alw'n “argyfwng parhaus” i'r ddynoliaeth, ysgrifennwch Emily Roe a James Davey. Ar ôl misoedd o frechiad Brexit, mae newid yn yr hinsawdd wedi ymateb i agenda wleidyddol Prydain oherwydd protestiadau a gaeodd rai o rydwelïau traffig Llundain. Thunberg, pwy gododd […]

Parhau Darllen