RSSSyria

Datganiad ar y cyd gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y sefyllfa yn #Syria

Datganiad ar y cyd gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y sefyllfa yn #Syria

| Ionawr 16, 2020

Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (yn y llun) a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič wedi cyhoeddi datganiad yn croesawu'r penderfyniad diweddar gan Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig i ymestyn yr awdurdodiad ar gyfer cymorth dyngarol trawsffiniol i bobl mewn angen yn Syria. “Yng ngoleuni’r anghenion dyngarol enfawr yng ngogledd Syria, methiant y Cyngor i gytuno […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn mabwysiadu € 297 miliwn mewn gweithredoedd pendant ar gyfer #Refugees a chymunedau lleol yn #Jordan a #Lebanon

Mae'r UE yn mabwysiadu € 297 miliwn mewn gweithredoedd pendant ar gyfer #Refugees a chymunedau lleol yn #Jordan a #Lebanon

| Rhagfyr 6, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi mabwysiadu pecyn cymorth € 297 miliwn newydd i gefnogi ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn yr Iorddonen a Libanus trwy Gronfa Ymddiriedolaeth Ranbarthol yr UE mewn Ymateb i Argyfwng Syria. Mae'r UE hefyd wedi penderfynu ymestyn mandad y Gronfa Ymddiriedolaeth a fydd yn caniatáu i brosiectau'r Gronfa Ymddiriedolaeth redeg […]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn galw am sancsiynau yn erbyn #Turkey dros weithrediad milwrol yn #Syria

Mae ASEau yn galw am sancsiynau yn erbyn #Turkey dros weithrediad milwrol yn #Syria

| Hydref 24, 2019

Condemniodd ASEau yn gryf ymyrraeth filwrol unochrog Twrci yng ngogledd-ddwyrain Syria, gan annog Twrci i dynnu ei holl heddluoedd yn ôl o diriogaeth Syria. Mewn penderfyniad, a fabwysiadwyd ddydd Iau trwy ddangos dwylo, mae ASEau yn rhybuddio bod ymyrraeth Twrci yng ngogledd-ddwyrain Syria yn groes difrifol i gyfraith ryngwladol, gan danseilio sefydlogrwydd a diogelwch y rhanbarth […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cynnal digwyddiad gweinidogol lefel uchel ar #Syria yn Efrog Newydd

Mae'r UE yn cynnal digwyddiad gweinidogol lefel uchel ar #Syria yn Efrog Newydd

| Medi 26, 2019

Cynhaliodd yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Federica Mogherini (yn y llun) a'r Comisiynydd Christos Stylianides rifyn newydd o'r cyfarfod gweinidogol traddodiadol ar Syria ar yr ymylon ar sesiwn 74fed Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Roedd y cyfarfod yn gyfle i ailddatgan cefnogaeth yr UE i ddod o hyd i ateb gwleidyddol sy'n agor y ffordd tuag at uniad annibynnol, […]

Parhau Darllen

#Syria - UE yn condemnio dirywiad y sefyllfa yn Idlib

#Syria - UE yn condemnio dirywiad y sefyllfa yn Idlib

| Gorffennaf 25, 2019

Yr ymosodiad diweddaraf mewn marchnad yn Maraat al-Numan yng Ngorllewin Syria ar 22 Gorffennaf yw un o'r ymosodiadau cynharaf ar ardaloedd sifil ers i'r tramgwydd presennol ddechrau ar ddiwedd mis Ebrill. Rydym yn mynegi ein cydymdeimlad diffuant â theuluoedd y dioddefwyr, yn ysgrifennu llefarydd EEAS. Fel y pwyntiau CU […]

Parhau Darllen

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn galw am gefnogaeth barhaus i #Syria a'r rhanbarth cyn cynhadledd Brwsel

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn galw am gefnogaeth barhaus i #Syria a'r rhanbarth cyn cynhadledd Brwsel

| Mawrth 15, 2019

Mae tri Prif Weinidog y Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio nad yw argyfwng Syria wedi dod i ben eto ac wedi galw am gymorth parhaus a mawr i Syriaid, ffoaduriaid bregus a'r cymunedau sy'n eu cynnal. Wrth i'r argyfwng gyrraedd ei nawfed flwyddyn, mae anghenion dyngarol y tu mewn i Syria yn parhau i fod ar y lefelau uchaf erioed gyda 11.7 miliwn o bobl angen rhyw fath o ddyngarol […]

Parhau Darllen

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

| Chwefror 20, 2019

Cynhaliwyd cynhadledd fawr yn Istanbul, Twrci gan y Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol, anllywodraethol sydd â'r nod yw rhoi sylw i ddioddefaint menywod sy'n cael eu arteithio, eu treisio, eu cyflawni, eu carcharu a'u ffoaduriaid ers dechrau'r rhyfel yn Syria. Eu nod yw gwneud eiriolaeth a chychwyn ymdrechion diplomyddol i [...]

Parhau Darllen