Cysylltu â ni

Taiwan

Mae'r Arlywydd Tsai yn dyfarnu anrhydedd y wladwriaeth i seneddwr Ffrainc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dyfarnodd yr Arlywydd Tsai Ing-wen (yn y llun) Orchymyn Cymylau Priodol gyda Grand Cordon Arbennig, Hydref 7, i Alain Richard, cadeirydd Grŵp Cyfeillgarwch Taiwan Senedd Ffrainc, Hydref XNUMX, i gydnabod ei waith i gryfhau cysylltiadau Taiwan-Ffrainc. Mewn sylwadau a gyflwynwyd yn Swyddfa'r Arlywyddiaeth, disgrifiodd Tsai Richard fel arloeswr wrth ehangu perthynas ddwyochrog Taiwan-Ffrainc. Soniodd Tsai hefyd am y cysylltiadau rhwng Ffrainc a Taiwan, gan bwysleisio agosrwydd y pâr ym meysydd masnach a thechnoleg, a diolch i'r wlad am y sylw y mae wedi'i dynnu at bwysigrwydd heddwch a sefydlogrwydd yng Nghulfor Taiwan.

Wrth ymateb i ddatganiadau’r Arlywydd a rhoi’r Gorchymyn, mynegodd Richard ei ddiolchgarwch ac fe roddodd yr anrhydedd i’w gyd-seneddwyr o Ffrainc am eu cefnogaeth i’w ymweliad.

Rhannwch yr erthygl hon:

Baltics

Mae'r Gweinidog Tramor Wu yn cynnal dirprwyaeth seneddol Baltig

cyhoeddwyd

on

Ailddatganodd y Gweinidog Tramor Joseph Wu ymrwymiad Taiwan i wella cysylltiadau ag Estonia, Latfia a Lithwania yn seiliedig ar werthoedd a rennir rhyddid, democratiaeth a pharch at hawliau dynol, 29 Tachwedd, wrth iddo gynnal cinio ar gyfer dirprwyaeth seneddol 10 aelod o daleithiau'r Baltig. . Gan ddisgrifio’r gwledydd fel rhai sy’n gwasanaethu fel enghraifft ysbrydoledig, nododd y Gweinidog Wu fod Taiwan a’r aelod-wladwriaethau UE hyn yn rhannu’r un llwybr datblygu democrataidd.

Mynegodd Wu hefyd fod y llywodraeth yn edrych ymlaen at ehangu cydweithredu a chyfnewidiadau gyda'r tair gwlad yn y dyfodol. Wrth ymateb i sylwadau Wu, nododd cadeirydd grŵp cyfeillgarwch Taiwan yn Lithwania, Matas Maldeikis, fod pobl y Baltics yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd â Taiwan ar ochr dde hanes. Canmolodd Maldeikis ymhellach wytnwch a phenderfyniad mawr Taiwan yn wyneb bygwth awdurdodiaeth, ac ychwanegodd fod cymdeithas ddinesig ffyniannus y wlad wedi creu argraff fawr ar y ddirprwyaeth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Taiwan

Yr Arlywydd Tsai yn cychwyn Llywydd Fforwm Senedd Agored 2021

cyhoeddwyd

on

Tsai Ing-wen (Yn y llun) traddododd y sylwadau agoriadol yn lansiad Fforwm Senedd Agored 2021 yn Ninas Taipei ar 2 Rhagfyr, gan ailddatgan ymrwymiad y llywodraeth i ehangu partneriaethau cydnerth ag aelodau o'r byd democrataidd. Roedd y fforwm deuddydd, a drefnwyd gan y Weinyddiaeth Materion Tramor (MOFA), y Yuan Deddfwriaethol, Sefydliad Cyfnewid Taiwan-Asia a'r Sefydliad Democrataidd Cenedlaethol, yn cynnwys cyfranogiad 100 o arbenigwyr a deddfwyr o wledydd ledled y byd. Yn ystod ei haraith, pwysleisiodd yr Arlywydd Tsai fynd ar drywydd Taiwan i lywodraeth agored a senedd agored, gan nodi ymdrechion ar y cyd y llywodraeth, y senedd, a grwpiau cymdeithas sifil tuag at y nod.

Gan ddisgrifio Taiwan fel un sydd wedi'i leoli ar reng flaen democratiaeth, mynegodd ymhellach barodrwydd y wlad i weithio gyda phartneriaid o'r un anian i ddiogelu gwerthoedd rhyddid a democratiaeth. Ochr yn ochr â mynychwyr personol nodedig y digwyddiad, roedd y fforwm hefyd yn cynnwys negeseuon gan nifer o ffigurau rhyngwladol uchel eu proffil, gan gynnwys cyn Brif Weinidog Japan, Shinzo Abe; Llefarydd Tŷ Cynrychiolwyr yr UD Nancy Pelosi; a siaradwr Tŷ'r Cyffredin yn y DU, Syr Lindsay Hoyle.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

lithuania

Mae'r cyn VP Chen yn rhannu cyflawniadau democrataidd Taiwan yn Lithwania

cyhoeddwyd

on

Mae Taiwan wedi ymrwymo’n llwyr i amddiffyn ei ffordd o fyw rydd a democrataidd wrth gyfrannu at sefydlogrwydd rhanbarthol a ffyniant byd-eang, addawodd y cyn Is-lywydd Chen Chien-jen mewn araith yn fforwm Dyfodol Democratiaeth yn Vilnius, Tachwedd 20. Daeth sylwadau Chen wrth iddo traddododd araith gyweirnod yn y fforwm, a lwyfannwyd gan Weinyddiaeth Materion Tramor Lithwania ym mhrifddinas y wlad.

Disgrifiodd y cyn Is-lywydd Taiwan fel ffagl democratiaeth yn erbyn bygythiadau ac ehangu awdurdodiaeth, a dadleuodd, gyda'i brofiad a'i arferion llwyddiannus, ei fod yn achos litmws yn yr Indo-Môr Tawel. Nododd Chen hefyd yr orfodaeth economaidd a gwleidyddol y mae Taiwan, ynghyd â’i phartneriaid democrataidd Awstralia a Lithwania, yn ei hwynebu o gyfundrefnau awdurdodaidd, cyn nodi bod llywodraeth ddi-hid a phartneriaid eraill o’r un anian yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth ddiwyro gan bartneriaid o’r un anian.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd