Cysylltu â ni

Tsieina

Mae'r UD yn gwahodd Taiwan i'w uwchgynhadledd ddemocratiaeth - China yn ddig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae gweinyddiaeth Biden wedi gwahodd Taiwan i’w “Uwchgynhadledd dros Ddemocratiaeth” y mis nesaf, yn ôl rhestr o gyfranogwyr a gyhoeddwyd ddydd Mawrth, symudiad a gynhyrfodd China, sy’n gweld yr ynys a lywodraethir yn ddemocrataidd fel ei thiriogaeth, ysgrifennu Ben Blanchard yn Taipei a Yew Lun Tian yn Beijing a Humeyra Pamuk.

Mae'r crynhoad cyntaf o'i fath yn brawf o honiad yr Arlywydd Joe Biden, a gyhoeddwyd yn ei anerchiad polisi tramor cyntaf yn ei swydd ym mis Chwefror, y byddai'n dychwelyd yr Unol Daleithiau i arweinyddiaeth fyd-eang i wynebu lluoedd awdurdodaidd dan arweiniad China a Rwsia .

Mae 110 o gyfranogwyr ar restr wahoddiadau Adran y Wladwriaeth ar gyfer y digwyddiad rhithwir ar 9 a 10 Rhagfyr, sy'n ceisio helpu i atal gwrth-ddemocratiaeth ddemocrataidd ac erydiad hawliau a rhyddid ledled y byd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys Tsieina na Rwsia. Darllen mwy.

Dywedodd Gweinyddiaeth Dramor Taiwan y byddai'r llywodraeth yn cael ei chynrychioli gan y Gweinidog Digidol Audrey Tang a Hsiao Bi-khim, llysgennad de facto Taiwan yn Washington.

hysbyseb

"Mae gwahoddiad ein gwlad i gymryd rhan yn yr 'Uwchgynhadledd dros Ddemocratiaeth' yn gadarnhad o ymdrechion Taiwan i hyrwyddo gwerthoedd democratiaeth a hawliau dynol dros y blynyddoedd," ychwanegodd y weinidogaeth.

Dywedodd Gweinyddiaeth Dramor China ei bod yn “gwrthwynebu’n gadarn” y gwahoddiad.

"Dim ond gorchudd ac offeryn yw gweithredoedd yr Unol Daleithiau i ddangos mai democratiaeth yn unig yw arf i hyrwyddo ei amcanion geopolitical, gormesu gwledydd eraill, rhannu'r byd a gwasanaethu ei fuddiannau ei hun," meddai llefarydd ar ran y weinidogaeth Zhao Lijian wrth gohebwyr yn Beijing.

hysbyseb

Daw’r gwahoddiad am Taiwan wrth i China gynyddu pwysau ar wledydd i israddio neu dorri cysylltiadau â’r ynys, y mae Beijing yn ei hystyried yn ddi-hawl i faglu gwladwriaeth. Darllen mwy.

Dywed Taiwan hunan-lywodraethol nad oes gan Beijing hawl i siarad drosto.

Parhaodd gwahaniaethau miniog dros Taiwan yn ystod cyfarfod rhithwir yn gynharach y mis hwn rhwng Biden ac Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping.

Tra ailadroddodd Biden gefnogaeth hirsefydlog yr Unol Daleithiau i'r polisi 'One China' y mae'n cydnabod Beijing yn swyddogol yn hytrach na Taipei, dywedodd hefyd ei fod yn "gwrthwynebu'n gryf ymdrechion unochrog i newid y status quo neu danseilio heddwch a sefydlogrwydd ar draws Culfor Taiwan," meddai'r Tŷ Gwyn.

Dywedodd Xi fod y rhai yn Taiwan sy’n ceisio annibyniaeth, a’u cefnogwyr yn yr Unol Daleithiau, yn “chwarae â thân”, yn ôl asiantaeth newyddion y wladwriaeth Xinhua.

Mae grwpiau hawliau yn cwestiynu a all Uwchgynhadledd Democratiaeth Biden wthio’r arweinwyr byd hynny sy’n cael eu gwahodd, rhai sydd wedi’u cyhuddo o goleddu tueddiadau awdurdodaidd, i gymryd camau ystyrlon.

Mae rhestr Adran y Wladwriaeth yn dangos y bydd y digwyddiad yn dwyn ynghyd ddemocratiaethau aeddfed fel Ffrainc a Sweden ond hefyd gwledydd fel Ynysoedd y Philipinau, India a Gwlad Pwyl, lle mae gweithredwyr yn dweud bod democratiaeth dan fygythiad.

Yn Asia, gwahoddwyd rhai o gynghreiriaid yr Unol Daleithiau fel Japan a De Korea, tra na chafodd eraill fel Gwlad Thai a Fietnam. Absenolion nodedig eraill oedd cynghreiriaid yr Unol Daleithiau yr Aifft ac aelod o Dwrci NATO. Bydd y gynrychiolaeth o'r Dwyrain Canol yn fain, gydag Israel ac Irac yr unig ddwy wlad a wahoddir.

Rhannwch yr erthygl hon:

Tsieina

Cystadleuaeth: Mae'r UE a China yn cwrdd yn ystod 22ain Wythnos y Gystadleuaeth i drafod blaenoriaethau polisi cystadlu

cyhoeddwyd

on

Bydd swyddogion ac arbenigwyr o’r UE a China yn cwrdd ar-lein rhwng 29 Tachwedd a 2 Rhagfyr 2021 i drafod am eu cydweithrediad ar gyfraith a gorfodi cystadleuaeth. Bydd y trafodaethau’n canolbwyntio ar y trawsnewidiad gwyrdd a sut y gall System Adolygu Cystadleuaeth Deg Tsieina a fframwaith Cymorth Gwladwriaethol yr UE gyfrannu ato. Bydd cyfranogwyr hefyd yn trafod mecanweithiau i reoli caffaeliadau a allai fod yn wrth-gystadleuol yn y sector digidol a heriau ymarferol ymchwilio i farchnadoedd digidol. Yn ogystal, bydd diweddariadau ar y diwygiadau arfaethedig i Gyfraith Gwrth-fonopoli Tsieina a datblygiadau polisi rheoleiddio a chystadleuaeth diweddar yn yr UE.

Mae'r 22nd Mae Wythnos Cystadleuaeth yr UE-China yn dilyn y traddodiad hirsefydlog o ddeialog cystadlu bob dwy flynedd rhwng yr UE a'r asiantaethau gorfodi gwrth-fonopoli yn Tsieina. Mae'n rhan o'r Prosiect Cydweithrediad Cystadleuaeth, rhaglen bum mlynedd a ariennir gan yr UE sy'n cynnig cydweithrediad technegol i awdurdodau cystadlu yn Asia. Mae hefyd yn darparu llwyfan ar gyfer cyfnewid polisi cystadlu rhwng Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Cystadleuaeth y Comisiwn Ewropeaidd (Cystadleuaeth DG) a Gweinyddiaeth Wladwriaeth Tsieineaidd ar gyfer Rheoleiddio'r Farchnad (SAMR). Yr amcan yw cyfnewid profiadau a chryfhau cydgyfeiriant mewn polisi cystadlu, er budd dinasyddion a busnesau yn yr UE ac yn Asia. Mae mwy o wybodaeth am ddeialog ddwyochrog y Comisiwn Ewropeaidd â Tsieina ym maes polisi cystadlu ar gael ar y Comisiwn wefan.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Tsieina

Mae Xi yn dweud wrth arweinwyr de-ddwyrain Asia nad yw China yn ceisio 'hegemoni'

cyhoeddwyd

on

By

Arlywydd Tseiniaidd Xi Jinping (Yn y llun) dywedodd wrth arweinwyr Cymdeithas 10 gwlad Gwledydd De-ddwyrain Asia (ASEAN) mewn uwchgynhadledd ddydd Llun (22 Tachwedd) na fyddai Beijing yn “bwlio” ei chymdogion rhanbarthol llai, yng nghanol y tensiwn cynyddol dros Fôr De Tsieina, ysgrifennu Gabriel Crossley, Rozanna Latiff a Martin Petty, Reuters.

Mae honiadau tiriogaethol Beijing dros y môr yn gwrthdaro â rhai sawl gwlad yn Ne-ddwyrain Asia ac wedi codi braw o Washington i Tokyo.

Ond dywedodd Xi na fyddai China byth yn ceisio hegemoni nac yn manteisio ar ei faint i orfodi gwledydd llai, ac y byddai'n gweithio gydag ASEAN i ddileu "ymyrraeth".

"Roedd Tsieina, mae, a bydd bob amser yn gymydog da, yn ffrind da, ac yn bartner da i ASEAN," dyfynnodd cyfryngau talaith Chinse fod Xi yn dweud.

hysbyseb

Mae haeriad sofraniaeth China dros Fôr De Tsieina wedi ei osod yn erbyn aelodau ASEAN Fietnam a Philippines, tra bod Brunei, Taiwan a Malaysia hefyd yn hawlio rhannau.

Ynysoedd y Philipinau ddydd Iau (18 Tachwedd) condemnio gweithredoedd tri o longau gwarchod arfordir Tsieineaidd y dywedodd eu bod wedi blocio a defnyddio canon dŵr ar gychod ailgyflenwi tuag at atoll yn y môr a feddiannwyd gan Philippine.

Galwodd yr Unol Daleithiau ddydd Gwener y gweithredoedd Tsieineaidd "peryglus, pryfoclyd, a heb gyfiawnhad", a rhybuddiodd y byddai ymosodiad arfog ar longau Philippine yn galw ymrwymiadau amddiffyn y ddwy ochr yr Unol Daleithiau.

hysbyseb

Dywedodd Arlywydd Philippine, Rodrigo Duterte, wrth yr uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Xi ei fod "yn casáu" yr eilydd a dywedodd mai rheolaeth y gyfraith oedd yr unig ffordd allan o'r anghydfod. Cyfeiriodd at ddyfarniad cyflafareddu rhyngwladol yn 2016 a ganfu nad oedd gan hawliad morwrol Tsieina i’r môr unrhyw sail gyfreithiol.

"Nid yw hyn yn siarad yn dda am y cysylltiadau rhwng ein cenhedloedd," meddai Duterte, a fydd yn gadael ei swydd y flwyddyn nesaf ac sydd wedi cael ei feirniadu yn y gorffennol am fethu â chondemnio ymddygiad China yn y dyfroedd y bu anghydfod yn eu cylch.

Grwpiau ASEAN Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Ynysoedd y Philipinau, Singapore, Gwlad Thai a Fietnam.

Dywedodd Xi wrth yr uwchgynhadledd fod China ac ASEAN wedi “bwrw gwallgofrwydd y Rhyfel Oer” - pan gafodd y rhanbarth ei lapio gan gystadleuaeth uwch-bwer a gwrthdaro fel Rhyfel Fietnam - ac wedi cynnal sefydlogrwydd rhanbarthol ar y cyd.

Mae China yn beirniadu’r Unol Daleithiau yn aml am “feddwl am y Rhyfel Oer” pan fydd Washington yn ymgysylltu â’i chynghreiriaid rhanbarthol i wthio yn ôl yn erbyn dylanwad milwrol ac economaidd cynyddol Beijing.

Ymunodd Arlywydd yr UD Joe Biden ag arweinwyr ASEAN ar gyfer uwchgynhadledd rithwir ym mis Hydref a addo ymgysylltu mwy gyda'r rhanbarth.

Cafodd yr uwchgynhadledd ei chynnal heb gynrychiolydd o Myanmar, meddai Gweinidog Tramor Malaysia, Saifuddin Abdullah, ddydd Llun. Nid oedd y rheswm dros y diffyg presenoldeb yn glir ar unwaith, ac ni atebodd llefarydd ar ran llywodraeth filwrol Myanmar alwadau yn ceisio sylwadau.

Mae arweinydd iau ASEAN, Myanmar, Min Aung Hlaing, sydd wedi arwain at wrthdaro gwaedlyd ar anghytuno ers cipio grym ar 1 Chwefror, o uwchgynadleddau rhithwir y mis diwethaf dros ei fethiant i wneud cynnydd wrth weithredu cynllun heddwch y cytunwyd arno, mewn gwaharddiad digynsail ar gyfer y bloc.

Gwrthododd Myanmar anfon cynrychiolaeth iau a beio ASEAN am wyro oddi wrth ei egwyddor peidio ag ymyrryd ac ogofa i bwysau’r Gorllewin.

Fe wnaeth China lobïo i Min fynychu'r uwchgynhadledd, yn ôl ffynonellau diplomyddol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Tsieina

Dywed Taiwan y gall China rwystro ei harbyrau allweddol, gan rybuddio am fygythiad 'bedd'

cyhoeddwyd

on

By

Diffoddwyr Amddiffyn Cynhenid ​​Taiwan (IDF) a adeiladwyd yn y cartref yn cymryd rhan yn yr ymarfer milwrol gwrth-lanio Han Kuang, sy'n efelychu goresgyniad y gelyn, yn Taichung, Taiwan Gorffennaf 16, 2020. REUTERS / Ann Wang

Mae lluoedd arfog China yn gallu rhwystro harbyrau a meysydd awyr allweddol Taiwan, meddai gweinidogaeth amddiffyn yr ynys ddydd Mawrth, gan gynnig ei hasesiad diweddaraf o'r hyn y mae'n ei ddisgrifio fel bygythiad milwrol "bedd" a berir gan ei chymydog anferth, ysgrifennu Yew Lun Tian a Yimou Lee.

Nid yw China erioed wedi ymwrthod â defnyddio grym i ddod â Taiwan democrataidd dan ei rheolaeth ac mae wedi bod yn cynyddu gweithgaredd milwrol o amgylch yr ynys, gan gynnwys hedfan awyrennau rhyfel dro ar ôl tro i barth amddiffyn awyr Taiwan.

Dywedodd gweinidogaeth amddiffyn Taiwan, mewn adroddiad y mae'n ei gyhoeddi bob dwy flynedd, fod China wedi lansio'r hyn a alwai'n rhyfela "parth llwyd", gan nodi 554 o "ymyriadau" gan awyrennau rhyfel Tsieineaidd i'w theatr de-orllewinol o barth adnabod amddiffyn awyr rhwng mis Medi y llynedd a'r diwedd Awst.

hysbyseb

Dywed dadansoddwyr milwrol fod y dacteg wedi'i hanelu at ddarostwng Taiwan trwy flinder, Adroddodd Reuters flwyddyn ddiwethaf.

Ar yr un pryd, mae Byddin Rhyddhad y Bobl Tsieina (PLA) yn anelu at gwblhau moderneiddio ei lluoedd erbyn 2035 i "sicrhau rhagoriaeth mewn gweithrediadau posibl yn erbyn Taiwan a galluoedd hyfyw i wadu lluoedd tramor, gan osod her ddifrifol i'n diogelwch cenedlaethol", meddai gweinidogaeth Taiwan.

"Ar hyn o bryd, mae'r PLA yn gallu perfformio blocâd lleol ar y cyd yn erbyn ein harbyrau beirniadol, meysydd awyr, a llwybrau hedfan allan, i dorri ein llinellau cyfathrebu awyr a môr i ffwrdd ac effeithio ar lif ein cyflenwadau milwrol a'n hadnoddau logistaidd," y weinidogaeth. Dywedodd.

hysbyseb

Mae China yn ystyried Taiwan fel tiriogaeth Tsieineaidd. Ni wnaeth ei weinidogaeth amddiffyn ymateb ar unwaith i gais am sylw.

Dywed Arlywydd Taiwan Tsai Ing-wen fod Taiwan eisoes yn wlad annibynnol ac yn addo amddiffyn ei rhyddid a'i democratiaeth.

Mae Tsai wedi gwneud amddiffynfeydd Taiwan yn flaenoriaeth, gan addo cynhyrchu arfau a ddatblygwyd yn fwy domestig, gan gynnwys llongau tanfor, a phrynu mwy o offer o'r Unol Daleithiau, cyflenwr arfau pwysicaf yr ynys a chefnogwr rhyngwladol.

Ym mis Hydref, adroddodd Taiwan am 148 o awyrennau llu awyr Tsieineaidd yn theatr ddeheuol a de-orllewinol y parth dros gyfnod o bedwar diwrnod, gan nodi cynnydd dramatig mewn tensiwn rhwng Taipei a Beijing. Darllen mwy.

Mae'r cynnydd diweddar yn ymarferion milwrol Tsieina ym mharth adnabod amddiffyn awyr Taiwan yn rhan o'r hyn y mae Taipei yn ei ystyried yn strategaeth aflonyddu a gynlluniwyd yn ofalus.

"Mae ei ymddygiad brawychus nid yn unig yn defnyddio ein pŵer ymladd ac yn ysgwyd ein ffydd a'n morâl, ond hefyd yn ceisio newid neu herio'r status quo yng Nghulfor Taiwan i gyflawni ei nod yn y pen draw o 'gipio Taiwan heb ymladd'," meddai'r weinidogaeth .

Er mwyn gwrthsefyll ymgais China i "gipio Taiwan yn gyflym wrth wadu ymyriadau tramor", addawodd y weinidogaeth ddyfnhau ei hymdrechion ar "ryfela anghymesur" i wneud unrhyw ymosodiad mor boenus ac mor anodd â phosibl i China.

Mae hynny'n cynnwys streiciau manwl gywir gan daflegrau ystod hir ar dargedau yn Tsieina, defnyddio meysydd mwyngloddio arfordirol yn ogystal â rhoi hwb i hyfforddiant wrth gefn. Darllen mwy.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd