Cysylltu â ni

EU

Mae'r UE, Norwy a'r Deyrnas Unedig yn dod â threfniadau pysgodfeydd allweddol i ben ar Fôr y Gogledd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r trefniant tairochrog ar stociau pysgodfeydd a reolir ar y cyd ym Môr y Gogledd ar gyfer 2021 yn sefydlu cyfanswm y dalfeydd a ganiateir (TAC) a rhannu cwota sy'n gorchuddio dros 636,000 tunnell o bysgod. Ochr yn ochr, mae'r UE a Norwy wedi cwblhau ymgynghoriadau dwyochrog ar gyfer y stociau a rennir ym Môr y Gogledd, Skagerrak a chyfnewidiadau cwota.

Yn dilyn ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r UE, cyfarfu'r tair plaid am y tro cyntaf ym mis Ionawr eleni mewn fformat tairochrog i gytuno ar reoli stociau allweddol a rennir ym Môr y Gogledd. Ar ôl dau fis o drafodaethau, llofnododd y tair plaid gytundeb heddiw, gan ganiatáu ar gyfer cyd-reoli'r stociau canlynol: penfras, adag, saithe, gwyno, lleden a phenwaig. Mae'r cytundeb ar gwotâu ar gyfer 5 o'r 6 stoc hyn wedi'u gosod ar y lefelau cynnyrch cynaliadwy uchaf (MSY), yn unol â'r cyngor gwyddonol gan y Cyngor Rhyngwladol Archwilio'r Moroedd (ICES). Mae hyn yn arwain at ostyngiadau cwota yn 2021 ar gyfer saithe (-25%), lleden (-2.3%) a phenwaig (-7.4%), ond cynnydd mewn adag (+ 20%) a gwyno (+ 19%). O ran stociau penfras Môr y Gogledd, Skagerrak a Sianel y Dwyrain, roedd yr UE wedi dadlau dros ostwng cyfanswm y dalfeydd a ganiateir 16.5% ar gyfer 2021. Arweiniodd y trafodaethau at ostyngiad o 10% (hy TAC o 15,911 tunnell) - gostyngiad ychydig yn llai. canlyniad uchelgeisiol nag yr oedd yr UE wedi gweithio iddo. Cytunodd y partïon i barhau i weithredu ystod o fesurau ychwanegol, i amddiffyn penfras oedolion ac ieuenctid, megis cau ardaloedd. Bydd yr UE hefyd yn parhau i weithredu ei raglen reoli ac arolygu benodol i leihau dalfeydd stoc iau ymhellach.

Mae'r tair plaid hefyd wedi cytuno i gydweithredu ar fonitro, rheoli a gwyliadwriaeth, wedi'i drefnu mewn lleoliad tairochrog am y tro cyntaf.

hysbyseb

Heddiw, llofnododd yr UE a Norwy dri chytundeb dwyochrog yn ymwneud â'r cyfnewid cwota a mynediad cilyddol ym Môr y Gogledd. Mae'r ddwy ochr wedi adnewyddu'r trefniant ar fynediad cilyddol ar gyfer y stociau a reolir ar y cyd ym Môr y Gogledd. Yn ogystal, cytunwyd y bydd gan yr UE fynediad i ddal ei gwota o benwaig silio Gwanwyn Norwyaidd yn nyfroedd Norwy ar gyfer stociau pelagig, ond yn achos gwynfan glas bydd mynediad dwyochrog i ddyfroedd y parti arall i ddal hyd at 141,648 tunnell. Mae prif biler arall y trefniant hwn yn cynnwys cyfnewid cwota sydd o ddiddordeb economaidd mawr i'r ddwy ochr, gan gynnwys 10,274 tunnell o benfras yr Arctig ar gyfer yr UE a 37,500 tunnell o wyn glas dros Norwy, ymhlith llawer o rai eraill.

Mae'r ail drefniant dwyochrog yn ymwneud â gosod cyfanswm y dalfeydd a ganiateir (TACs) a rhannu cwota ar gyfer Skagerrak a Kattegat ar gyfer penfras, adag, gwynfan, lleden, pandalws, penwaig a sbrat, yn ogystal â'r mynediad dwyochrog dwyochrog yn yr ardal. Yn olaf, llofnododd y partïon y trefniant cyfagos ar gyfer pysgodfa Sweden yn nyfroedd Norwyaidd Môr y Gogledd.

Bydd y cytundebau y daethpwyd iddynt heddiw yn galluogi ailgychwyn disgwyliedig gweithrediadau pysgota'r UE yn nyfroedd Norwy, ac i'r gwrthwyneb, a ddaeth i ben yn rhannol ers 31 Rhagfyr 2020.

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Cofnodion cytunedig ar gyfer stociau pysgod a reolir ar y cyd ym Môr y Gogledd

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd