Cysylltu â ni

Brexit

Cyfarfod cyntaf Cynulliad Partneriaeth Seneddol yr UE-DU 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd ASEau a seneddwyr y DU yn ymgynnull ym Mrwsel ddydd Iau a heddiw (13 Mai) i drafod cyflwr cysylltiadau UE-DU a’r rhyfel yn yr Wcrain.

Mae cyfarfod cyntaf Cynulliad Partneriaeth Seneddol yr UE-DU (PPA), a sefydlwyd gan y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad UE-DU (TCA) a chytunwyd ym mis Rhagfyr 2020, bydd yn cael ei agor gan Llywydd Senedd Ewrop Roberta Metsola.

Pryd: Dydd Iau 12 Mai a dydd Gwener 13 Mai

ble: adeilad SPINELLI, ystafell 3G3, a chyfranogiad o bell

Bydd ASEau a seneddwyr y DU yn dadlau ar y datblygiadau diweddaraf mewn cysylltiadau UE-DU a’r sefyllfa o fewn y Cyngor Partneriaeth, sy’n goruchwylio gweithrediad, cymhwysiad a dehongliad y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad. Byddant hefyd yn trafod cydweithredu rhwng yr UE a’r DU i fynd i’r afael â rhyfel Rwsia yn erbyn yr Wcrain, ynni, effaith materion y Cytundeb Ymadael ar waith y Cyngor Partneriaeth a sut i adeiladu perthynas newydd, aml-ddimensiwn rhwng yr UE a’r DU ar ôl Brexit.

Ymhlith y siaradwyr ychwanegol y disgwylir iddynt annerch y rhai a gasglwyd mae Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič, Gweinidog y DU dros Swyddfa’r Cabinet, Michael Ellis, Ysgrifennydd Cyffredinol y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd Stefano Sannino yn ogystal ag Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol y DU dros y Lluoedd Arfog James Heappey. .

Mae agenda'r cyfarfod llawn ar gael yma.

hysbyseb

Gallwch ddilyn yr holl gyfarfodydd yn fyw yma (Iau) a yma (Dydd Gwener).

cynhadledd i'r Wasg

Cynhadledd i'r wasg gyda Chadeiryddion Senedd Ewrop a dirprwyaethau Senedd y DU i Gynulliad Partneriaeth Seneddol yr UE-DU, Nathalie Loiseau (Adnewyddu Ewrop, FR) a Syr Oliver Heald, wedi'i drefnu ar gyfer 13.15 CEST ddydd Iau, yn ystafell gynadledda'r wasg y Senedd Anna Politkovskaya (adeilad SPAAK, ystafell 0A50).

Ar gyfer cyfranogiad o bell, cysylltwch trwy Interatio yma. Gallwch chi hefyd ei wylio'n fyw yma.

Cefndir

Sefydlwyd Cynulliad Partneriaeth Seneddol yr UE a’r DU ar ôl i’r Cytundeb Masnach a Chydweithredu newydd ddod i rym ym mis Ionawr 2021. Mae’n gweithredu fel fforwm i Senedd Ewrop a Senedd y DU gyfnewid barn ar gysylltiadau UE-DU. Gall hefyd ofyn am wybodaeth gan y Cyngor Partneriaeth – y prif gorff ar y cyd rhwng yr UE a’r DU sy’n goruchwylio gweithredu’r TCA – a gwneud argymhellion iddo.

Ar hyn o bryd mae’r Cyngor Partneriaeth yn cael ei gadeirio gan Is-lywydd Comisiwn yr UE Maroš Šefčovič a Gweinidog Tramor y DU Liz Truss.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd