Cysylltu â ni

Wcráin

Mae arweinwyr Ewropeaidd yn ailddatgan ymrwymiad i sofraniaeth yr Wcrain yn nigwyddiad agoriadol Platfform Crimea

cyhoeddwyd

on

Mae wedi bod yn fwy na saith mlynedd ers anecsio anghyfreithlon Crimea a Sevastopol ar 20 Chwefror 2014 gan Ffederasiwn Rwseg. Cyfarfu arweinwyr Ewropeaidd yn yr Wcrain ar gyfer Uwchgynhadledd Ryngwladol Platfform y Crimea i ail-gadarnhau eu hymrwymiad cadarn i sofraniaeth ac uniondeb tiriogaethol yr Wcrain o fewn ei ffiniau a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Ailadroddodd cynrychiolwyr yr Undeb Ewropeaidd na fyddant yn cydnabod torri cyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin. Mae'r UE wedi cynnal sancsiynau a'i bolisi peidio â chydnabod.

Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel: “Rhaid i’r anecsiad anghyfreithlon a’r sefyllfa yn y Crimea a’r cyffiniau aros yn uchel ar yr agenda ryngwladol. Dyma pam mae gan Blatfform Rhyngwladol y Crimea ein cefnogaeth wleidyddol orau. Mae'r anecsiad anghyfreithlon yn gyfystyr â'r drefn ryngwladol iawn sy'n seiliedig ar reolau y mae gan bob un ohonom ddiddordeb hanfodol mewn ei chadw. Dyma pam rydym yn galw am y gefnogaeth ryngwladol ehangaf bosibl wrth fynd i’r afael ag anecsio Crimea, trwy fesurau peidio â chydnabod ac eiriolaeth mewn fforymau rhyngwladol. ”

hysbyseb

Trefnwyd yr Uwchgynhadledd ar drothwy pen-blwydd yr Wcrain yn 30 oed o ddod yn annibynnol. Ailadroddodd Michel a Valdis Dombrovskis y Comisiwn Ewropeaidd gefnogaeth a chefnogaeth ddigynsail yr UE i’r Wcráin trwy gytundeb cymdeithas yr UE-Wcráin a mwy na € 16 biliwn mewn cyllid ers 2014.

Mae pryderon wedi eu dwysáu gan filwriad cynyddol y penrhyn gan Ffederasiwn Rwsia, gan gynnwys ymarferion milwrol lluosog, gosod gorfodaeth i luoedd arfog Rwsia ar drigolion y Crimea ac ymdrechion i newid y ddemograffeg trwy anheddiad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb

Rwsia

Mae'r Wcráin yn seetio wrth i bleidiau plaid Putin bleidleisio yn Donbass a ddelir gan ymwahanydd

cyhoeddwyd

on

By

Mae baneri Rwsiaidd a ymwahanol yn gwibio yn yr awyr wrth i gerddoriaeth fywiog beio a milwyr o Weriniaeth y Bobl Donetsk hunan-gyhoeddedig eistedd yn gwrando ar areithiau. Mae aelodau o glwb beic modur cenedlaetholwr Rwsiaidd Night Wolves yn melino o gwmpas gerllaw, ysgrifennu Alexander Ermochenko, Sergiy Karazy yn Kyiv a Maria Tsvetkova ym Moscow.

Bydd Rwsia yn cynnal etholiadau seneddol ar 17-19 Medi ac am y tro cyntaf, mae Rwsia Unedig, y blaid sy’n rheoli sy’n cefnogi’r Arlywydd Vladimir Putin, yn ymgyrchu yn nwyrain yr Wcrain ar diriogaeth a reolir gan ymwahanwyr a gefnogir gan Moscow.

Mae pleidleisiau mwy na 600,000 o bobl a gafodd basbortau Rwsiaidd ar ôl newid polisi Kremlin yn 2019 y gwnaeth yr Wcráin ddadgriptio fel cam tuag at anecsio.

hysbyseb

"Byddaf yn pleidleisio yn sicr, a dim ond dros Rwsia Unedig oherwydd credaf y byddwn yn ymuno â Ffederasiwn Rwseg," meddai Elena, 39, o Khartsysk yn rhanbarth Donetsk.

"Bydd ein plant yn astudio yn ôl cwricwlwm Rwseg, bydd ein cyflogau yn unol â safonau Rwseg, ac mewn gwirionedd byddwn yn byw yn Rwsia," meddai, wrth siarad mewn rali yn Rwsia Unedig yn ninas Donetsk.

Yn 2014, ar ôl i brotestiadau stryd ennyn arlywydd Viktor Yanukovich, sy’n gyfeillgar i Kremlin, fe wnaeth Rwsia atodi rhan arall o’r Wcráin, Penrhyn y Crimea, yn gyflym. Yna cododd ymwahanwyr Pro-Rwsiaidd ar draws dwyrain Wcráin, yn yr hyn a alwodd Kyiv a'i gynghreiriaid Gorllewinol yn fachiad tir â chefnogaeth Moscow.

hysbyseb

Mae mwy na 14,000 o bobl wedi marw wrth ymladd rhwng ymwahanwyr a lluoedd Wcrain, gyda gwrthdaro marwol yn parhau’n rheolaidd er gwaethaf cadoediad a ddaeth â brwydro ar raddfa fawr i ben yn 2015.

Mae dau "Weriniaeth y Bobl" hunan-gyhoeddedig yn rhedeg rhanbarthau Donetsk a Luhansk, mewn rhan o ddwyrain yr Wcrain o'r enw'r Donbass. Mae Moscow wedi meithrin cysylltiadau agos â'r ymwahanwyr ond mae'n gwadu trefnu eu gwrthryfeloedd.

Yn Donetsk, mae hysbysfyrddau etholiad gyda delweddau o dirnodau Rwsiaidd fel Eglwys Gadeiriol St Basil ym Moscow wedi'u dotio o gwmpas. Mae rwbl Rwseg wedi mewnblannu hryvnia Wcrain. Yn y cyfamser, mae Kyiv yn gandryll yn Rwsia yn cynnal etholiad ar diriogaeth a ddelir gan ymwahanydd.

"Mae yna 'Russification' llwyr o'r rhanbarth hwn yn mynd yn ei flaen yn llawn," meddai Oleskiy Danilov, ysgrifennydd cyngor diogelwch ac amddiffyn yr Wcrain, wrth Reuters yn Kyiv.

"Y cwestiwn arall yw pam nad yw'r byd yn ymateb i hyn? Pam ddylen nhw gydnabod y Dwma Gwladol hwn?" meddai mewn cyfweliad yn Kyiv, gan gyfeirio at dŷ isaf senedd Rwseg a fydd yn cael ei ddewis yn y bleidlais.

Dywed Rwsia nad oes unrhyw beth anarferol am bobl â chenedligrwydd deuol Rwseg a Wcrain yn pleidleisio mewn etholiad yn Rwseg.

Roedd gan drigolion Donbass â phasbortau Rwseg hawl i bleidleisio "ble bynnag maen nhw'n byw", dyfynnodd asiantaeth newyddion TASS Rwsia fod y Gweinidog Tramor Sergei Lavrov wedi dweud ar Awst 31.

Mae Kyiv a Moscow yn cyhuddo ei gilydd o rwystro heddwch parhaol yn y Donbass. Achosodd lluoedd lluoedd Rwsiaidd ger ffin yr Wcrain yn gynharach eleni, ddychryn yn y Gorllewin.

Ar draws Rwsia ei hun, mae disgwyl i Rwsia Unedig ennill yr etholiad seneddol, gan nad yw erioed wedi methu â gwneud yn oes Putin, er gwaethaf graddfeydd pleidleisio barn sydd wedi ysbeilio yn ddiweddar dros safonau byw llonydd. Dywed grwpiau’r wrthblaid fod eu hymgeiswyr wedi cael eu gwrthod rhag cael mynediad i’r bleidlais, eu carcharu, eu dychryn neu eu gwthio i alltudiaeth, a’u bod yn rhagweld twyll. Dywed Rwsia y bydd y bleidlais yn deg.

Er bod y Donbass yn fach o'i gymharu ag etholwyr cyffredinol Rwseg, gallai cefnogaeth ysgubol y blaid sy'n rheoli fod yna ddigon i sicrhau seddi ychwanegol.

"Yn amlwg mae sgôr Rwsia Unedig yno yn llawer uwch ac mae'r bleidlais brotest yn llawer is yno nag ar draws (Rwsia) ar gyfartaledd," meddai Abbas Gallyamov, cyn-ysgrifennwr lleferydd Kremlin a drodd yn ddadansoddwr gwleidyddol.

"Dyna pam maen nhw'n symud Donbass."

Dywedodd Yevhen Mahda, dadansoddwr gwleidyddol o Kyiv, fod Rwsia yn gadael i drigolion Donbass bleidleisio nid yn unig i roi hwb i Rwsia Unedig, ond i gyfreithloni’r gweinyddiaethau ymwahanol.

"Mae Rwsia, byddwn i'n ei roi fel hyn, gyda sinigiaeth fawr, yn manteisio ar y ffaith nad oes gan y mwyafrif o'r bobl sy'n byw yno unrhyw le i fynd i gael help, neb i ddibynnu arno, ac yn aml pasbort Rwsiaidd oedd yr unig ffordd allan o'r sefyllfa enbyd y cafodd pobl eu hunain ynddo ar diriogaethau dan feddiant. "

Parhau Darllen

Wcráin

Mae'r Wcráin yn nodi Diwrnod Annibyniaeth yn addo i adennill tiriogaeth sydd wedi'i hatodi

cyhoeddwyd

on

By

Aelodau gwasanaeth Wcrain yn cymryd rhan yn orymdaith filwrol y Diwrnod Annibyniaeth yn Kyiv, yr Wcrain Awst 24, 2021. REUTERS / Gleb Garanich
Mae Arlywydd Wcráin Volodymyr Zelenskiy yn traddodi araith yn ystod gorymdaith filwrol y Diwrnod Annibyniaeth yn Kyiv, yr Wcrain Awst 24, 2021. REUTERS / Gleb Garanich

Cynhaliodd yr Wcráin ei gorymdaith filwrol gyntaf mewn sawl blwyddyn, gan ddathlu 30 mlynedd ers ei hannibyniaeth a datgan y byddai'n adennill rhannau o'i thiriogaeth a atodwyd gan Rwsia, wdefodau Pavel Polityuk, Reuters.

Gorymdeithiodd unedau byddin yr Wcrain, tanciau, cludwyr personél arfog, taflegrau a systemau amddiffyn awyr ar hyd stryd ganolog Kyiv, tra cynhaliwyd gorymdaith o unedau Llynges Wcrain ym mhorthladd Môr Du yn Odessa.

"Rydyn ni'n ymladd dros ein pobl, oherwydd mae'n bosib meddiannu tiriogaethau dros dro, ond mae'n amhosib meddiannu cariad pobl tuag at yr Wcrain," meddai'r Arlywydd Volodymyr Zelenskiy mewn seremoni cyn yr orymdaith.

hysbyseb

"Bydd pobl yn Donbass a Crimea yn dychwelyd atom, oherwydd ein bod ni'n deulu," meddai.

Cwympodd y cysylltiadau rhwng Kyiv a Moscow ar ôl i Rwsia atodi penrhyn y Crimea yn 2014 a dechrau'r rhyfel rhwng milwyr Wcrain a lluoedd a gefnogir gan Rwseg yn nwyrain yr Wcrain y dywed Kyiv sydd wedi lladd 14,000 o bobl mewn saith mlynedd.

Ddydd Llun, cymerodd mwy na 40 o wledydd ran yn y platfform Crimea, uwchgynhadledd yn Kyiv a ddyluniwyd i gadw sylw rhyngwladol yn canolbwyntio ar ddychwelyd y Crimea. Darllen mwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Dywed yr Wcráin fod gwarantau a drafodwyd gyda’r Unol Daleithiau a’r Almaen dros Nord Stream 2

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir logo prosiect piblinell nwy Nord Stream 2 ar bibell yng ngwaith rholio pibell Chelyabinsk yn Chelyabinsk, Rwsia, Chwefror 26, 2020. REUTERS / Maxim Shemetov // File Photo

Bu gweinidogion ynni’r Wcráin, yr Unol Daleithiau a’r Almaen yn trafod gwarantau i’r Wcráin am ei dyfodol fel gwlad tramwy ar ôl adeiladu piblinell nwy Rwsia Stream 2 Rwsia, meddai pennaeth ynni’r Wcráin ddydd Llun (23 Awst), ysgrifennu Pavel Polityuk a Matthias Williams.

Mae Kyiv yn ofni y gallai Rwsia ddefnyddio’r biblinell, a fydd yn dod â nwy Rwseg i’r Almaen o dan y Môr Baltig, i amddifadu Wcráin o ffioedd cludo proffidiol. Mae sawl gwlad arall hefyd yn poeni y bydd yn dyfnhau dibyniaeth Ewrop ar gyflenwadau ynni Rwseg.

Trafododd y tri gweinidog "nifer o gamau y gellir eu cymryd gyda'i gilydd o ran gwarantau go iawn i'r Wcráin ynglŷn â chadw tramwy," meddai'r Gweinidog Ynni Herman Halushchenko.

hysbyseb

"Fe aethom ymlaen o'r safbwynt a ddatganwyd ac a leisiwyd gan arlywydd yr Wcráin - na allwn ganiatáu i Ffederasiwn Rwseg ddefnyddio nwy fel arf," meddai wrth gohebwyr.

Mae Wcráin yn wrthwynebus iawn i fargen rhwng Washington a Berlin dros Nord Stream 2, a fydd yn cludo nwy i Ewrop wrth osgoi'r Wcráin. Nid yw gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden wedi ceisio lladd y prosiect gyda sancsiynau, wrth i Wcráin lobïo drosto.

"O safbwynt heddiw ni ddylem wrthod unrhyw awgrymiadau, ond hefyd peidio â chreu unrhyw rwystrau anorchfygol," meddai Gweinidog Economi ac Ynni'r Almaen, Peter Altmaier, wrth gohebwyr.

hysbyseb

Cyfarfu Canghellor yr Almaen Angela Merkel â Zelenskiy yn Kyiv ddydd Sul i gynnig sicrwydd y byddai buddiannau Wcráin yn cael eu gwarchod, ond galwodd Zelenskiy am fwy o eglurder ynghylch pa gamau fyddai’n cael eu cymryd. darllen mwy

Cynhaliwyd cyfarfod dydd Llun ar ymylon Llwyfan y Crimea, uwchgynhadledd yn Kyiv a ddyluniwyd i gadw sylw rhyngwladol i ganolbwyntio ar ddychwelyd penrhyn y Crimea, a atodwyd gan Rwsia yn 2014, yn ôl i’r Wcráin.

"Byddaf yn bersonol yn gwneud popeth posibl i ddychwelyd Crimea, fel ei fod yn dod yn rhan o Ewrop ynghyd â'r Wcráin," meddai Zelenskiy wrth gynrychiolwyr o 46 gwlad.

Wrth annerch yr uwchgynhadledd ar ôl y trafodaethau nwy, cyhuddodd Altmaier Rwsia o ormes yn y Crimea. "Ni fyddwn yn caniatáu i'r Crimea ddod yn fan dall," meddai.

Dywedodd Ysgrifennydd Ynni’r Unol Daleithiau, Jennifer Granholm, y byddai sancsiynau ar Moscow yn aros nes i Rwsia gadw rheolaeth ar y penrhyn yn ôl, gan ychwanegu “rhaid i Rwsia gael ei dal yn atebol am ei hymosodedd”.

Cwympodd y cysylltiadau rhwng Kyiv a Moscow ar ôl yr anecsiad a dechrau'r rhyfel rhwng milwyr Wcrain a lluoedd a gefnogwyd gan Rwseg yn nwyrain yr Wcrain y dywed Kyiv sydd wedi lladd 14,000 o bobl mewn saith mlynedd.

Mae Wcráin wedi cyhuddo Rwsia o geisio difrodi’r uwchgynhadledd trwy bwyso ar wledydd i beidio â mynychu, tra bod Rwsia wedi beirniadu’r Gorllewin am gefnogi’r digwyddiad.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd