Cysylltu â ni

Wcráin

Yr her i Elon Musk

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae grŵp o wyddonwyr o Wcrain wedi datblygu bio-batri unigryw gyda gallu hunan-wefru, ac wedi profi bio-faciwleiddwyr unigryw newydd yn llwyddiannus sydd â'r gallu i hunan-wefru heb ffynhonnell ynni allanol. Yn y model arbrofol, ailadroddwyd hunan-wefru 20 gwaith, a chyhoeddwyd canlyniadau syfrdanol arbrawf llwyddiannus yn y cyfnodolyn rhyngwladol Batris. 

O'i gymharu â cherbydau trydan modern sydd ag ystod o 500-600 km, bydd bio-faciwleiddwyr o'r fath yn darparu'r gallu i deithio heb ail-wefru 14,000 km. Bydd biobattery hunan-ailwefru yn gallu cyflenwi ynni i adeilad fflatiau am amser hir. Mae gallu unigryw'r bioaccumulator i hunan-wefru yn gallu gwneud datblygiad chwyldroadol yn y farchnad ynni mewn meysydd strategol: cludo, rheilffyrdd, hedfan ac awyrofod, sef yn rhaglenni ymchwil y Lleuad a'r blaned Mawrth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb

Rwsia

Mae Kremlin yn cyhuddo'r Gorllewin o chwipio tensiynau Wcráin yn artiffisial

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn tynnu malurion y tu mewn i ffatri adeiladu peiriannau, y dywedodd gweithwyr lleol iddo gael ei ddifrodi gan y cregyn diweddar, yn nhref Yasynuvata (Yasinovataya) a reolir gan wrthryfelwyr yn rhanbarth Donetsk, yr Wcrain Tachwedd 21, 2021. REUTERS / Alexander Ermochenko

Cyhuddodd y Kremlin ddydd Sul (21 Tachwedd) y Gorllewin o chwalu tensiynau o amgylch yr Wcrain yn artiffisial gyda datganiadau dro ar ôl tro yn awgrymu bod Rwsia ar fin lansio ymosodiad ar ei chymydog a dywedodd wrth Washington a'i chynghreiriaid i atal adeiladu milwrol gerllaw, yn ysgrifennu Maxim Rodionov, Reuters.

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, ddydd Sadwrn (20 Tachwedd) fod gan ei wlad bryderon gwirioneddol, a rennir yn eang â phartneriaid yn Ewrop, ynghylch gweithgareddau Rwseg ar ffin yr Wcrain, ar ôl i’r Wcráin ddweud ei bod yn ofni y gallai Rwsia fod yn paratoi ymosodiad.

Mae swyddogion yr Unol Daleithiau, NATO a Wcrain wedi bod yn gwneud datganiadau tebyg ers bron i bythefnos, gan gyfeirio at yr hyn maen nhw'n ei ddweud sy'n symudiadau milwyr Rwsiaidd anghyffredin yn agos at yr Wcrain.

hysbyseb

Mae Moscow wedi wfftio awgrymiadau fel ymfflamychol ac wedi cwyno am yr hyn y mae'n ei ddweud sy'n cynyddu gweithgaredd yn y rhanbarth gan gynghrair NATO.

Mewn sylwadau sydd i fod i gael eu darlledu yn ddiweddarach ddydd Sul ar deledu’r wladwriaeth, dywedodd llefarydd ar ran Kremlin, Dmitry Peskov, na ellid diystyru “cythrudd” yn yr ardal o ystyried holl rethreg yr Unol Daleithiau.

"Mae'r hysteria hwn yn cael ei chwipio yn artiffisial. Rydyn ni'n cael ein cyhuddo o ryw fath o weithgaredd milwrol anarferol ar ein tiriogaeth gan y rhai sydd wedi dod â'u lluoedd arfog i mewn o bob rhan o'r cefnfor. Hynny yw, Unol Daleithiau America," meddai Peskov.

hysbyseb

"Nid yw'n rhesymegol nac yn gwrtais mewn gwirionedd."

Awgrymodd Peskov fod yr Wcráin fwy na thebyg yn chwilio am ffordd i ddatrys ei broblemau ei hun trwy rym.

Fe atododd Rwsia benrhyn y Crimea yn 2014 yn yr Wcrain ac atafaelodd ymwahanwyr â chefnogaeth Rwseg swath o ddwyrain Wcráin yr un flwyddyn.

Dywedodd Peskov fod Rwsia eisiau i NATO roi’r gorau i “ganolbwyntio dwrn milwrol” ger ffiniau Rwsia ei hun a rhoi’r gorau i arfogi Wcráin ag arfau modern.

Dywedodd y Kremlin ym mis Medi y byddai NATO yn croesi llinell goch Rwseg pe bai’n ehangu ei seilwaith milwrol yn yr Wcrain. Darllen mwy.

Fe wnaeth llong oedd yn cario dau gwch patrôl Gwarchodlu Arfordir yr Unol Daleithiau, a ddyluniwyd i gig eidion i fyny'r Llynges Wcrain, drosglwyddo culfor Dardanelles ddydd Sadwrn. Darllen mwy.

Derbyniodd yr Wcráin, sy’n ymdrechu i ddod yn aelod o NATO, lwyth mawr o fwledi’r Unol Daleithiau yn gynharach eleni a thaflegrau gwrth-danc Javelin, gan ysgogi beirniadaeth o Moscow.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Wcráin

Mae'r Kyiv Post annibynnol wedi peidio â bodoli, ar ôl 26 mlynedd

cyhoeddwyd

on

Ar fore 8 Tachwedd, daeth gweithwyr y papur i’r swyddfa dim ond i gael gwybod eu bod i gyd yn cael eu tanio, yn effeithiol ar unwaith, yn ysgrifennu George Woloshyn.

Dair wythnos yn ôl, aeth y Post KyivRoedd gan berchennog tycoon adeiladu Odesa, Adnan Kivan, gynlluniau eraill: Ehangu'r Post Kyiv a lansio allfa iaith Wcreineg o dan frand y papur. Ar y pryd, roedd y newyddion hyn, ynghyd â phenodi prif olygydd a ddewiswyd â llaw i fod yn bennaeth ar yr adran newydd hon, yn syndod llwyr i'r ystafell newyddion.

Gwelsom risgiau sylweddol yn y fformat ehangu a ddewiswyd gan Mr. Kivan. Gwelsom hefyd fel ymgais i dorri ar ein hannibyniaeth olygyddol. Ymgais yr ystafell newyddion i achub annibyniaeth olygyddol y Post Kyiv gwrthwynebiad gan ein perchennog.

Rydym o'r farn bod rhoi'r gorau i gyhoeddi a diswyddo staff y papur yn weithred ddial gan Adnan Kivan. Mae wedi cyhoeddi’n swyddogol gynlluniau i “ad-drefnu” y Kyiv Poaf ac i ailgychwyn gweithrediadau mewn mis gyda thîm newydd.

Rydym yn gweld hyn fel y perchennog yn cael gwared â newyddiadurwyr anghyfleus, teg a gonest.
Mae'r Post Kyiv fu prif ffynhonnell newyddion y gymuned ryngwladol am yr Wcrain am y 26 mlynedd diwethaf.

Rydym wedi enghreifftio safonau proffesiynol a moesegol uchel. Dyna pam y ceisiodd pob arlywydd a llywodraeth yn hanes yr Wcrain ddylanwadu ar y Post Kyiv.

hysbyseb

Fodd bynnag, hyd yn oed o dan yr holl bwysau hyn, ni aeth yr un o'n perchnogion cyn belled â chau'r papur. Addawodd Adnan Kivan ei hun amddiffyn ein hannibyniaeth olygyddol pan brynodd y Post Kyiv yn 2018.

“Rwy’n gwerthfawrogi gwaith Aberystwyth yn fawr Post Kyiv newyddiadurwyr ac yn bwriadu cadw annibyniaeth olygyddol, ”meddai Kivan ar y pryd.

Heddiw, gwnaethom ofyn iddo werthu'r papur neu drosglwyddo'r Post Kyiv nod masnach i'r ystafell newyddion. Nid oedd yn cytuno.

hysbyseb

Rydym yn galw ar ein darllenwyr a'n hysbysebwyr, dynion busnes, diplomyddion, sefydliadau rhyngwladol, a phawb arall sy'n credu mewn newyddiaduraeth annibynnol i'n cefnogi.


Mae'r Post Kyiv ystafell newyddion.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Rwsia

Mae'r Wcráin yn gwadu adroddiad am adeiladwaith milwyr Rwsiaidd ger ei ffiniau

cyhoeddwyd

on

By

Gwadodd gweinidogaeth amddiffyn Wcráin ddydd Llun adroddiad cyfryngau o adeiladwaith milwrol Rwsiaidd ger ei ffin, gan ddweud nad oedd wedi gweld cynnydd mewn lluoedd nac arfau, ysgrifennu Pavel Polityuk, Idrees Ali a Phil Stewart yn Washington, Reuters.

Dywedodd y Washington Post ar y penwythnos fod adeiladwaith newydd o filwyr Rwsiaidd ger ffin yr Wcrain wedi codi pryder ymhlith rhai swyddogion yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop sy’n olrhain yr hyn maen nhw’n ei ystyried yn symudiadau afreolaidd o offer a phersonél ar ystlys orllewinol Rwsia.

"Ar 1 Tachwedd, 2021, ni chofnodwyd trosglwyddiad ychwanegol o unedau, arfau ac offer milwrol Rwsiaidd i ffin wladwriaeth yr Wcráin," meddai gweinidogaeth amddiffyn yr Wcrain mewn datganiad.

Yn Washington, dywedodd y Pentagon ei fod yn ymwybodol o adroddiadau cyhoeddus am "weithgaredd anghyffredin."

hysbyseb

"Rydyn ni'n sicr yn monitro'r rhanbarth yn agos gan ein bod ni bob amser yn gwneud hynny ac fel rydyn ni wedi dweud o'r blaen, bydd unrhyw gamau esgynnol neu ymosodol yn peri pryder mawr i'r Unol Daleithiau," meddai llefarydd ar ran y Pentagon, John Kirby.

Y gwanwyn hwn, dychrynodd Moscow briflythrennau Kyiv a Western trwy adeiladu degau o filoedd o filwyr ar hyd y ffin â'r Wcráin, er iddo eu gorchymyn yn ôl i'w ganolfan yn ddiweddarach.

Mae cysylltiadau rhwng Kyiv a Moscow wedi plymio ers 2014, pan atododd Rwsia benrhyn Crimea yr Wcrain a rhyfel allan rhwng milwyr Wcrain a lluoedd ymwahanol a gefnogir gan Rwseg yn nwyrain yr Wcrain, y dywed Kyiv sydd wedi lladd 14,000 o bobl.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd