Cysylltu â ni

NATO

Dangosyddion difrifol mewn cysylltiadau rhyngwladol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i'r Ffindir a Sweden symud yn nes at wneud cais ffurfiol am aelodaeth NATO, mae Helsinki yn cydnabod difrifoldeb y cyfnod pontio sy'n arwain at gymeradwyo aelodaeth. O ystyried bod y symudiad hwn yn ychwanegu at ehangu NATO, a fydd yn ei gwneud yn llawer agosach at garreg drws Rwsia, ni fydd yr Arlywydd Putin yn dawel. Efallai y bydd yn ei annog i ymateb mewn rhyw ffordd, yn ysgrifennu dadansoddwr gwleidyddol Emiradau Arabaidd Unedig a chyn ymgeisydd y Cyngor Cenedlaethol Ffederal Salem AlKetbi (yn y llun).

Ni all unrhyw un ddyfalu pa “weithredoedd milwrol a thechnegol” y mae’r Kremlin wedi’u bygwth fel ymateb posib i ddwy wlad Ewropeaidd yn ymuno â’r gynghrair. Mae'r perygl yn gorwedd nid yn unig yn y posibilrwydd o waethygu a gwrthdaro yn erbyn cefndir ehangu NATO. Mae gwrthdaro ideolegol cymhleth yn datblygu ar y gorwel.

Mae'r Gorllewin yn sôn am werthoedd a rennir sy'n uno ei wledydd yn wyneb cyfundrefnau awdurdodaidd. Mae llawer o wleidyddion ac elites y Gorllewin yn hyrwyddo'r syniad mai gwrthodiad Rwsia o gyfundrefnau democrataidd yw achos yr hyn a ddigwyddodd yn yr Wcrain. Ar y ddwy ochr, Rwsieg a Gorllewinol, mae yna ail-gymeriad o'r hyn sy'n digwydd yn yr Wcrain yn cael ei bedlera.

Mae’r Kremlin bellach yn gweld yr ymgyrch filwrol fel ymateb i fygythiad dirfodol i Rwsia, neu fel y dywedodd un swyddog o Rwseg, “Nid ymladd y Natsïaid yn yr Wcrain yn unig ydyn ni. Rydyn ni’n rhyddhau’r Wcráin o feddiannaeth NATO ac yn diarddel y gelyn gwaethaf o’n ffiniau gorllewinol.” Ar y llaw arall, mae'r Gorllewin yn sôn am fygythiad cyfundrefnau awdurdodaidd i ddemocratiaethau'r Gorllewin.

Fe wnaeth un papur newydd o Ffrainc hyd yn oed roi’r cwestiwn o dan y pennawd “A yw Rwsia yn fygythiad uniongyrchol i drefn y byd?” Mae’n sôn am gysyniadau gwleidyddol sensitif yn yr argyfwng hwn, megis brandio cyfundrefn Rwseg yn “gleptocracy,” yn hytrach na rheol unbenaethol, syniad traddodiadol a ddefnyddir yn aml mewn amgylchiadau arferol.

Mewn gwirionedd, mae cymorth enfawr yr Unol Daleithiau i'r Wcráin, a amcangyfrifir yn $40 biliwn yn ychwanegol at gymorth dyngarol a chymorth strategol arall, wedi'i anelu, yn ôl y rhan fwyaf o arsylwyr, at wanhau Rwsia ac atal unrhyw awydd i gymryd rhan mewn gwrthdaro milwrol newydd. Mae hyn yn dynodi ymgais yr Unol Daleithiau i niwtraleiddio Rwsia mewn unrhyw wrthdaro rhyngwladol posibl â Tsieina.

Mae'r cymhellion ar gyfer y cymorth hwn bellach yn cael eu cyfeirio'n bennaf i gyfeiriad Tsieina. Mewn geiriau eraill, mae rhyfel dirprwy yr Unol Daleithiau yn erbyn Rwsia yn yr Wcrain yn y pen draw yn arwain, yn ôl canfyddiadau’r Unol Daleithiau, at ynysu pŵer Tsieineaidd a’i amddifadu o gefnogaeth Rwseg bosibl.

hysbyseb

Perygl cynlluniau o’r fath yw bod yr Arlywydd Biden ei hun wedi cyfaddef ei fod yn ofni nad oes gan yr Arlywydd Putin fwy o allanfeydd i achub wyneb ar ôl yr argyfwng yn yr Wcrain. Yn lle cynnig yr allanfeydd hyn neu achubiaeth iddo, yn ddiplomyddol yn ôl pob tebyg, i ddatrys yr argyfwng, mae'r Gorllewin yn mynd am y pwysau mwyaf ar Moscow nes nad oes ganddo ddewis ond swyno.

Mae hon yn senario cwbl annhebygol, o ystyried perfformiad economi Rwseg ers dechrau’r argyfwng, meddylfryd yr Arlywydd Putin, a’i gefndir gwleidyddol. Ar ben hynny, ceir ei hanes proffesiynol, neu baratoad ar gyfer rhyfel hir a chaledu ei safleoedd gwleidyddol a milwrol.

Y senario arswydus nawr yw y bydd argyfwng yr Wcrain yn parhau ac yn ymledu yn ddaearyddol ac yn strategol i wledydd a rhanbarthau eraill, gan darfu ar economïau llawer o wledydd, gan achosi argyfyngau bwyd ac economaidd difrifol a allai achosi rhyfeloedd cyfochrog ac argyfyngau eraill, wrth i'r byd symud i fyd digynsail a anhrefn afreolus.

Yma fe'm hatgoffir o ddatganiad rhyfeddol a gyhoeddwyd gan y cylchgrawn Americanaidd Newsweek, gan Dmitry Rogozin, pennaeth asiantaeth ofod Rwseg Roscosmos, lle dywedodd y gallai ei wlad ddinistrio gwledydd NATO mewn dim ond 30 munud mewn rhyfel niwclear.

Er iddo rybuddio am ganlyniadau rhyfel niwclear i'r byd i gyd, mae'r datganiad ei hun yn aruthrol ac yn golygu bod arweinyddiaeth Rwseg wedi ystyried y fath senario a'r posibiliadau o droi ato. Yr ofn yma yw y byddai'r Gorllewin yn bancio ar y syniad mai bygythiad yn unig yw arfau niwclear Rwseg.

Nid yw gyrru Rwsia i gornel dynn heb allanfa addas ar y gorwel yn rhesymegol o gwbl. Felly, ni ellir ei ystyried yn nhermau cyfrifiadau o fuddion a chostau strategol na rheolau traddodiadol rheoli argyfwng. Mae'r sefyllfa gyfan yn edrych y tu allan i gyd-destun cyfrifiadau traddodiadol sydd wedi diffinio rhyfeloedd byd blaenorol ac argyfyngau rhyngwladol. Wrth chwilio am atebion realistig i'r argyfwng hwn, rhaid i bawb feddwl yn wahanol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd