Cysylltu â ni

cyffredinol

Nod cangen fenthyca’r UE yw codi €100bn i helpu i ailadeiladu’r Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gwelir seilo grawn sy'n cynnwys hadau ar ôl iddo gael ei danseilio dro ar ôl tro yn ystod goresgyniad Rwsia yn yr Wcrain. Fe'i lleolir yn Donetsk, Wcráin, 31 Mai, 2022.

Mae Banc Buddsoddi Ewrop, sef cangen fenthyca'r Undeb Ewropeaidd, yn cynnig strwythur ariannu a ddefnyddiwyd yn y pandemig COVID-19 i gynorthwyo ailadeiladu Wcráin. Bydd yn caniatáu hyd at €100 biliwn ($104.3bn) o fuddsoddiad.

Byddai Cronfa Ymddiriedolaeth Porth yr UE-Wcráin, (EU GTF), yn ceisio derbyn €20bn mewn cyfraniadau gan wledydd yr UE i ddechrau. Caiff y swm hwn ei ategu gan gyllideb yr UE fel grantiau, benthyciadau a gwarantau.

Byddai’r gwarantau hyn yn effeithiau lluosydd, gan arwain at brosiectau seilwaith gwerth tua €100bn. Mae hyn tua hanner anghenion uniongyrchol Wcráin, yn ôl y ddogfen.

Ddydd Llun bydd cynnig yr EIB yn cael ei ddadorchuddio yng Nghynhadledd Ryngwladol Adfer Wcráin yn y Swistir. Nod y gynhadledd hon yw darparu adnoddau i'r Wcráin a chynorthwyo mewn adferiad ar ôl y rhyfel.

Mae’r EIB yn cynnig cronfa i warantu cyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint, yn debyg i’r pandemig COVID-19. Gellid cynnull y gronfa hyd at 200 biliwn ewro, gydag uchafswm o 25 biliwn ewro.

Gallai GTF yr UE helpu i ailadeiladu pontydd ac adnewyddu gwasanaethau dŵr neu ddŵr gwastraff. Mae hyn yn arbennig o bwysig i ddinasoedd sydd wedi gweld cynnydd yn y boblogaeth ers goresgyniad Chwefror 24 gan Rwsia.

hysbyseb

Gallai'r prosiectau ganolbwyntio ar allforion yr Wcrain, neu ei seilweithiau digidol ac ynni. Gallai EIB, KfW a DFC dynnu ar y gronfa i warantu buddsoddiadau neu ddefnyddio ei gwarantau.

Efallai na fydd busnesau preifat yn ystyried bod ariannu buddsoddiadau yn yr Wcrain yn ormod o risg, felly crëwyd y gronfa i’w hannog.

Gellir gweithredu offeryn tebyg i'r un o'r blaen yn gyflymach, felly gellir cymeradwyo buddsoddiadau cychwynnol erbyn diwedd y flwyddyn. Gellid ei ehangu'n hawdd a chaniatáu i eraill gyfrannu.

Rhaid i’r Comisiwn Ewropeaidd roi ei ganiatâd yn gyntaf, ac yna bydd yn rhaid i fwyafrif o aelodau’r UE gymeradwyo’r cynllun. Byddai’r gronfa wedyn yn cael ei phenderfynu gan wladwriaethau’r UE.

($ 1 0.9590 = €)

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd