Cysylltu â ni

cyffredinol

Dywed Wcráin fod ei milwyr yn symud ymlaen tuag at Izium fel cynddaredd ymladd yn Donbas

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i streiciau milwrol Rwsia barhau yn yr Wcrain, mae plismyn yn sefyll wrth ymyl car gafodd ei ddinistrio. Dyma Kharkiv, Wcráin, 8 Awst 2022.

Mae’r Wcráin yn adrodd am ergydion Rwsiaidd dwys ar hyd y rheng flaen ddydd Mawrth (9 Awst) wrth i’r ddwy ochr fasnachu bai am y streic penwythnos yng nghnewyllyn Zaporizhzhia. Sbardunodd hyn bryder rhyngwladol ynghylch trychineb atomig posibl.

Bu ymladd trwm mewn ardaloedd rheng flaen ger Donetsk. Dywedodd swyddogion o’r Wcráin fod milwyr Rwsiaidd wedi lansio tonnau o ymosodiadau i gymryd rheolaeth o ranbarth Donbas, sy’n ddiwydiannol.

"Mae'r sefyllfa'n llawn tyndra yn y rhanbarth. Mae'r rheng flaen yn gyson dan beledu. Clywodd teledu Wcreineg hefyd Pavlo Kyrylenko, llywodraethwr rhanbarthol Donetsk, yn sôn am streiciau awyr gan y gelyn.

"Does gan y gelyn ddim llwyddiant. Mae Donetsk yn dal."

Yn y gogledd-ddwyrain, cipiodd milwyr Wcrain Dovhenke oddi ar ddeiliaid Rwseg. Roeddent yn symud tuag at Izium, dywedodd Oleksiy Arestovych, cynghorydd arlywyddol Wcreineg, mewn fideo YouTube.

Yn ôl adroddiad maes brwydr dyddiol cadfridog milwrol yr Wcrain, roedd trefi yn Kharkiv, Kharkiv, y Dwyrain a’r De-ddwyrain dan ymosodiad gan danciau, magnelau, a rocedi.

hysbyseb

"Mae'r sefyllfa'n ddiddorol iawn. Mae lluoedd yr Wcrain yn symud yn llwyddiannus iawn. Nid yw ymdrechion Rwsia i adennill tir coll wedi bod yn llwyddiannus. Dywedodd Arestovych y gallai'r Wcráin eu "hamgylchynu" yn y pen draw.

Ceisiodd lluoedd yr Wcrain rwystro llinellau cyflenwi Rwseg trwy dargedu pont Antonovskyi yn y de-ddwyrain dros Afon Dnipro yn Rhanbarth Kherson.

Dywedodd Yuri Sobolevsky (dirprwy bennaeth cyngor rhanbarth Kherson), ar Telegram fod y bont wedi'i difrodi'n ddifrifol oherwydd "camau gweithredu dros nos".

Mae Rwsia yn disgrifio'r rhyfel fel "gweithrediadau milwrol arbennig".

Galwodd Antonio Guterres, pennaeth y Cenhedloedd Unedig, ddydd Llun unrhyw ymosodiad yn erbyn gorsaf niwclear yn "hunanladdol"; mynnodd fod gan arolygwyr niwclear y Cenhedloedd Unedig fynediad i Zaporizhzhia - cyfleuster ynni niwclear mwyaf Ewrop.

Cipiwyd rhanbarth Zaporizhzhia yn ne Wcráin ym mis Mawrth gan luoedd goresgynnol Rwseg. Cafodd y safle ei daro wedyn heb unrhyw ddifrod i'w adweithyddion. Mae'r ardal hon yn cynnwys y ddinas Kherson yn destun gwrth-sarhaus Wcrain.

Gofynnodd yr Wcráin i'r cyfadeilad gael ei ddad-filwreiddio a bod yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (corff gwarchod niwclear yr Unol Daleithiau) yn cael ei ganiatáu i mewn. Honnodd Rwsia ei bod hefyd yn cefnogi taith IAEA, a gyhuddodd yr Wcrain am ei rhwystro.

Roedd y ddwy ochr yn beio ei gilydd am ymosodiadau penwythnos ar y cyfadeilad. Mae'n dal i gael ei reoli gan dechnegwyr Wcrain. Honnodd yr Wcráin fod tri synhwyrydd ymbelydredd wedi’u difrodi a bod dau weithiwr wedi’u hanafu gan shrapnel.

Dywedodd Petro Kotin (pennaeth cwmni ynni niwclear yr Wcráin, Energoatom) fod 500 o filwyr Rwsiaidd a 50 darn o beiriannau trwm, gan gynnwys tryciau a thanciau, yn bresennol ar y safle.

Mynnodd fod ceidwaid heddwch yn cael eu hanfon i’r ffatri i’w reoli, a rhybuddiodd am y posibilrwydd y gallai cregyn daro chwe chynhwysydd o weddillion tanwydd ymbelydrol.

Honnodd gweinidogaeth amddiffyn Rwsia fod ymosodwyr Wcrain wedi achosi difrod i linellau pŵer yn y ffatri. Yna fe'i gorchmynnodd i leihau allbwn gan ddau adweithydd er mwyn "atal aflonyddwch".

Mynnodd Volodymyr Zelenskiy, Arlywydd yr Wcrain, fod sancsiynau Gorllewinol yn cael eu gosod ar ddiwydiant niwclear Rwsia mewn fideo ar-lein. "Am greu perygl o drychineb niwclear," meddai.

Fe wnaeth Dr Mark Wenman (arbenigwr niwclear yng Ngholeg Imperial Llundain) bychanu'r posibilrwydd o ddigwyddiadau mawr, gan nodi bod y gweithfeydd Zaporizhzhia yn gadarn a bod y gweddillion tanwydd wedi'u diogelu'n dda.

Mae Washington wedi cynyddu ei gefnogaeth filwrol a chyllidol i’r Wcráin trwy anfon $4.5 biliwn mewn cymorth ariannol a $1 biliwn at arfau. Mae hyn yn cynnwys arfau rhyfel roced hir a cherbyd cludo meddygol arfog.

Cyfrannodd yr Unol Daleithiau gyfanswm o $18 biliwn i Wcráin eleni.

Gorfododd yr Unol Daleithiau sancsiynau ariannol yn erbyn yr Arlywydd Vladimir Putin a’r Kremlin wrth arllwys arian ac arfau i’r Wcráin.

Dywedodd erlynwyr ddydd Llun fod barnwr o’r Unol Daleithiau wedi awdurdodi erlynwyr i atafaelu Airbus $90 miliwn (AIR.PA). awyren yn perthyn i oligarch Rwsiaidd Andrei Skoch a ganiatawyd.

Yn 2018, cymeradwyodd Adran Trysorlys yr UD Skoch am ei gysylltiadau honedig â grwpiau troseddau cyfundrefnol Rwsiaidd. Yn dilyn goresgyniad Rwsia, roedd Skoch yn destun cosbau ychwanegol.

Yn ôl papurau’r llys, mae’r awyren yn Kazakhstan ar hyn o bryd. Ni ymatebodd Llysgenhadaeth America yn Kazakhstan i'n cais am sylw.

Mae Rwsia yn honni ei bod yn cynnal “gweithrediadau milwrol arbennig” yn yr Wcrain i ddileu cenedlaetholwyr ac amddiffyn cymunedau sy’n siarad Rwsieg. Mae'r Gorllewin a'r Wcráin yn disgrifio gweithredoedd Rwsia yn yr Wcrain fel rhyfel heb ei ysgogi yn erbyn ymddygiad ymosodol.

Mae'r gwrthdaro wedi dadleoli miliynau o bobl, wedi gadael miloedd yn farw, ac wedi dinistrio dinasoedd, trefi a phentrefi.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd