Cysylltu â ni

Wcráin

Pennaeth newydd o Banc Cenedlaethol Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Enwyd Banc Cenedlaethol Wcráin fel y banc canolog gorau ar gyfer y flwyddyn 2022 ar Fawrth 13 gan y cyfnodolyn enwog Prydeinig Central Banking. Er gwaethaf siociau difrifol, cadwodd Banc Cenedlaethol Wcráin (NBU) sefydlogrwydd macro-economaidd ac ariannol, yn ôl Banc Canolog. Mae'r rhestr o gyflawniadau NBU yn ystod y goresgyniad gan y Rwsiaid yn aruthrol. Er gwaethaf byddinoedd Rwsia yn ymosod ar Kyiv a miliynau o Ukrainians yn ffoi i'r UE, llwyddodd Banc Cenedlaethol yr Wcrain i oroesi'r panig a chadw rheolaeth ar yr arian cyfred cenedlaethol. Serch hynny, llwyddodd yr NBU i gyflawni ei holl rwymedigaethau a chadw system fancio'r wlad yn weithredol er gwaethaf y ffaith bod yr economi wedi dod i ben yn y bôn. Roedd yr NBU yn ffodus i fod yn ddigon cymwys i wrthsefyll sioc y rhyfel, gan wneud y diwygiad bancio yn yr Wcrain yn un o'r ychydig rai llwyddiannus yn hanes y genedl.

Ac eto, pe bai strwythur o'r fath yn llwyddiannus, byddai cadeirydd y NBU wedi gorfod ymddiswyddo a gadael yr Wcrain. Mae’r dyn bellach yn siarad ag atwrneiod sy’n paratoi ar gyfer achos troseddol llys yn hytrach na rhoi cyfweliadau i’r wasg yn dathlu llwyddiant ei sefydliad ar yr un diwrnod ag y cafodd achos troseddol amheus yn ei erbyn ei ffeilio.

Hyd yn oed cyn y rhyfel, enwebwyd Kyryl Shevchenko i'w swydd gan arlywydd yr Wcrain er gwaethaf pryderon y byddai, yn wahanol i'w ragflaenydd Yakiv Smoliy, yn cydsynio i roi hwb i argraffu Hryvnia i gyflawni gofynion ariannol cynyddol y llywodraeth. Gwrthwynebodd Shevchenko bwysau gwleidyddol a chynnal rheolaeth dros yr arian cyfred cenedlaethol, chwyddiant a'r system fancio. Pan ddechreuodd y gwrthdaro, roedd yn gallu cynnal y rheolaeth hon a syrffio trwy'r storm diolch i amrywiaeth o offerynnau amrywiol. Ac eto, cynyddodd pwysau gwleidyddol hyd yn oed ar ôl i Rwsiaid adael Kiev, ac yn ystod yr haf, roedd yn ymddangos bod y wlad yn dychwelyd i bron normal. Cafodd ei orfodi i adael ei swydd ym mis Hydref, ychydig cyn i ymchwiliad troseddol ddechrau. Daethpwyd â'r achos allan o ymddeoliad fel rhybudd i adael y wlad os nad ydych am fynd i'r carchar oherwydd ei fod yn seiliedig ar wybodaeth adnabyddus a oedd yn y cyfryngau ymhell cyn i Shevchenko gael ei enwi'n bennaeth y NBU. Rhowch y sefyllfa i rywun y mae'r awdurdodau, neu'n fwy penodol, A. Yermak, pennaeth y weinyddiaeth arlywyddol, yn ei hoffi'n fwy. Mae pawb sydd wedi bod yn dilyn gwleidyddiaeth Wcrain yn gwybod bod Yermak wedi cydgrynhoi'r holl bŵer yn ei ddwylo yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

"Gwnaethpwyd yr holl gyflawniadau o dan reolaeth Shevchenko", yn ôl y newyddiadurwr Wcreineg adnabyddus S.Lyamets, a oedd yn arbenigo mewn materion bancio, mewn swydd ddiweddar ynghylch enwebiad bancio canolog y NBU, a phennaeth newydd y NBU, A .Pyshnyi, yn awr yn ceisio "preifateiddio" ei gyflawniadau. Gyda'i benodiad, mae Banc Cenedlaethol Wcráin wedi datblygu nifer o dueddiadau newydd sy'n hynod wahanol i rai'r gorffennol. Dywedodd S.Lyamets fod A. Pyshnyi wedi dechrau tynnu arbenigwyr o'r personél NBU yn systematig a'u disodli gyda'i hen ffrindiau a chymdeithion. Mae hwn eisoes yn ddangosydd sy'n peri pryder oherwydd y tîm NBU a lwyddodd i amddiffyn system fancio'r genedl y flwyddyn flaenorol. Ac eto, dim ond am un peth y mae tîm arwain presennol yr NBU yn enwog: troi'r Oschchadbank sy'n eiddo i'r wladwriaeth yr oeddent yn ei oruchwylio o'r blaen yn fanc gwneud colled mwyaf, sy'n enwog am ei sgandalau gyda'r cyfryngau yn hytrach nag am unrhyw ddiwygiadau neu ddatblygiadau bancio.

Mr Pyshnyi, pwy ydyw ? Mae ei yrfa mewn gwleidyddiaeth a chyllid wedi bod yn frith o naid a naid. I ddechrau bu'n gweithio fel partner busnes Arsen Yatseniuk. Mynychodd Yatsenyuk a Pyshny yr un sefydliad ar yr un pryd, ac roedd eu tadau yn ffrindiau agos. Cyfarfuant ag Igor Pluzhnikov, ffrind agos i'r gwleidydd enwog o blaid-Rwsia Viktor Medvedchuk, trwy dad Pyshny, a gyda'i gilydd sefydlasant y blaid gymdeithasol-ddemocrataidd a gefnogodd yr arlywydd Kuchma. Ef oedd yr un a fanteisiodd ar y gwleidyddion a'r bobl fusnes sydd i ddod. Roedd pobl ifanc yn “hongian” mewn banciau masnachol ac mewn swyddi gweithredol mewn banciau gwladol tra roedd y Democratiaid Cymdeithasol mewn grym. Penodwyd Arseniy Yatsenyuk yn bennaeth dros dro y banc cenedlaethol gan Pluzhnikov yn ystod y Chwyldro Oren, a dyrchafwyd Andriy Pyshny yn gadeirydd dros dro yr un Oschadbank o rôl dirprwy gadeirydd y bwrdd. Benthycodd $3.5 miliwn gan ei fanc tra roedd yn y swydd ac ni thalodd ef yn ôl. Serch hynny, cododd gyrfa Pyshnyi yn dilyn yr Euromaidan ochr yn ochr ag Arseniy Yatsenyuk's.

Ar ôl dod yn brif weinidog, dewisodd A. Yatseniuk ef i arwain Oschchadbank sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Cafodd ei ethol i fwrdd Oschadbank ar unwaith ac wedi hynny daeth yn rhan o sgandal llygredd. Dechreuodd Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol weithdrefnau troseddol yn ei erbyn. Talodd Pyshnyi swm mawr o arian am docyn pêl-droed - 500 000 hryvnia - i hedfan i gêm. Canfu ymchwilwyr ei fod wedi dwyn o'r Oschadbank. Yna dadorchuddiodd y newyddiadurwr Lyamets achos Delta Bank, lle roedd Pyshny yn gyfrifol am ddwyn 3 biliwn UAH. Mae dadleuon o'r fath yn gyffredin yn Pyshny. Eto i gyd, mae ganddo sgiliau cymdeithasol. Ynghyd ag Yermak, sefydlodd ei wraig sefydliad dyngarol. Ar hyn o bryd mae'n gyfrifol am y NBU.

Gydag wyth gwarchodwr corff, gwnaeth Pyshny ymddangosiad cyntaf annisgwyl mewn trafodaethau gyda sefydliadau ariannol tramor yng Ngwlad Pwyl. Mae'n rhyfedd bod cadeirydd y NBU angen 8 diogelwch yn Warsaw. Ond yn fwy arwyddocaol, dechreuodd gynhyrchu arian yn ddiofal. Mae S.Lyamets, ymchwilydd Wcreineg, yn honni bod allyriadau Pyshnyi NBU wedi cynyddu. Ni ddylid caniatáu i’r system fancio fynd yn ansefydlog, yn ôl cynghreiriaid Gorllewinol yr Wcráin. Hefyd, dylent wahardd yr adfywiad o arferion niweidiol hen ffasiwn y mae NBU dileu dros y deng mlynedd blaenorol. Fel arall, gall yr NBU dderbyn enwebiad tra gwahanol y flwyddyn ganlynol.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd